Menu

השיעור השבועי – ל”ג לעומר ורבי שמעון בר יוחאי

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת בהר התשפ”ד

הרב רחמים נמני – הזוהר הקדוש מגלה לנו סוד גדול | מה המתנה המיוחדת שהשם יתברך נותן לאדם

דקה לשבת פרשת בהר | הרב יניב נסיר

פרשה בדיוק | קריאת פרשת בהר עם הארות קצרות לקריאה נכונה

עשר דקות לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת בהר-מי שלוקח ריבית-כופר ביציאת מצרים. מה הקשר?

מרן שליט”א – כל מה שיש לך זה של בורא עולם

הרב ליאור כהן – פרשת בהר בחוקותי

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת בהר בחוקותי התשפ”ג

הפטרת פרשת בהר בחוקותי | הרב רפאל מאזוז

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת בהר בחוקותי

הרב רחמים נמני – מה מקבלים בזכות היגיעה בתורה | מעשה ניפלא מהאור החיים הקדוש

עשר דקות ואתה מוכן לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת בהר בחוקותי

מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט”א – כוח התורה והתפילה

דיאטה חדשה ומהפכנית

פנינה מהפרשה – פרשת בחוקתי

המסר השבועי – פרשת בחוקתי תשפ”ב

פרשת בהר בחוקותי – 10 הרוגי מלכות כנגד 10 השבטים, אבל רק 9 היו במכירה?

המסר השבועי ממרן שליט"א – פרשת בחוקותי

הרב רפאל כהן שליט"א – פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי| אסון טבע?!

מוסרי הפרשה – בחוקותי

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

קמחא דפסחא

100 ₪

זכר למחצית השקל

26 ₪

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

תרומת מניה

5200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 18075 שאלות)

שיעור אכילת מצה בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

“דכתיב” או “אמר קרא”

לא ידוע לי על הבדל בזה, ואף חפשתי בספרי הכללים שבידי ולא מצאתי שכתבו בזה.

ספר הפטרות

דרגא א’: ספר הפטרות שנכתבו בו ההפטרות בכתיבת יד כמו בספר תורה, אף אם רק ההפטרות כתובות בו, אבל אם אינו בכתיבת יד אלא בדפוס הוא יורד לדרגא ג’.
דרגא ב’: ספר שיש בו את כל הנביאים (או כל התנ”ך).
דרגא ג’: ספר שיש בו את ההפטרות בלבד.
כל זה מתבאר בשו”ת יחוה דעת ח”ה סי’ כ”ו. ע”ש.

ספירת העומר בהודעת סמס

מרן ראש הישיבה שליט”א בשו”ת בית נאמן ח”א חאו”ח סי’ ל”ד בנדונו שם העלה שספירה בכתב אינה כלום, וה”ה בנידון זה שאינה נחשבת ואינו יכול לספור מכאן ואילך בברכה.

שאלה בדקדוק

ביאור דבריו ששורש מלת תחת הוא נח”ת והמלה המקורית היא תנחת, וא”כ הנ’ אמורה להבלע בדגש חזק וכמו הכלל הידוע של חפ”ן, אלא שהאות ח’ אינה מקבלת דגש. ומה שכתב בשקל תקע, אינו מובן לכאורה כי משמע שיש שורש נק”ע ולא מצאתי כזה בספר שרשים להרד”ק, ואף אם יש שורש כזה, מסתמא כוונת רבנו יונה להביא דוגמא ממקרה ידוע. לכן חשבתי להגיה תקם (דהיינו פסוק לא תקם ולא תטר) במקום תקע.

כוונת רש”י – מסכת תענית

בשדי חמד כלל כ”ף אות ז’ כתב שיתכן כגון שהוא רק דבר זה ולא אחר. עיין שם.

הגיית הפסוק “דִּבְרֵי חֲכָמִים כַּדָּרְבֹנוֹת”

כ-A עיין מנחת שי קהלת י”ב י”א.

שאלה בעניין קשירת תפילין

מרן ראש הישיבה שליט”א כתב בהערות על בן איש חי פרשת וירא שמר אביו זצ”ל למדו להדק קודם את ר”ת ואח”כ רש”י. ושם הזכיר מי שנהג להדק תפילין דר”ת לפני הברכה, וכתב שמנהגנו עדיף טפי.

חוט דנטלי צריך כשרות לפסח

אם יש בו טעם אז צריך הכשר לפסח

שאלה של עסק ומס

למיטב ידיעתי אין בזה שום בעיה חוקית
כלומר לפי החוק מותר לעסק להעסיק עובדים בחינם !
ולכן לפי החוק אין איסור שאתה תעבוד אצל העסק של אשתך בחינם !
(כמו כן מותר לך להעסיק את אשתך בתשלום גבוה במיוחד בלי פורפורציה ולמרות שאין לה שום הכשרה בנושא…. והיא תקבל על כך נקודות זיכוי והטבות מס מפליגות והכל בחסות החוק ! ואל תדאג לאנשי המשפט בישראל , כשהם יצרו את החוק הם גם דאגו לחורים שדרכם הם יוכלו לשדוד את המדינה והכל חוקי לחלוטין ! )

בתהילים פ״א למנצח על הגיתית, המילה האחרונה עם או בלי דגש בסוף

מרן ראש הישיבה שליט”א בסוף חומש בית נאמן ח”ב (עמ’ תשמ”ו) התייחס ממש לשאלה שלכם, וזה תוכן דבריו שם: בכתר אר”ץ ובכת”י לניגרד ובסידור עבודת ישראל, ושם כתב שכ”ה בעוד כת”י, והטעם הוא מפני שעתיד ובינוני מבנין הפעיל לא יהיה בהם דגש זה. וכך הוא יותר נכון. ומכל מקום מכיון שמסורת כל קהילות ישראל מדורי דורות להדגיש את הכ’ הזאת אין לשנות מנהג העולם. עיין שם.

חדשות ועדכונים

ל”ג לעומר תשפ”ד: מעמד ההדלקה בהשתתפות מרן שליט”א

בעקבות המצב הבטחוני המתוח בצפון הארץ ובעקבות הנחיות פיקוד העורף – כי לא תתקיים השנה (תשפ"ד) עלייה המונית לאתרא קדישא מירון בל"ג לעומר, הוחלט לקיים מעמד הדלקה מרכזי בעיר בני...

יצאו לאור עולם | שו”ת איש מצליח חלק ה’ וספר שלמי תודה

לאחר עשרות שנים שהיו הספרים נמצאים בגנזים, ולאחר עבודה מקיפה ורחבה, השבוע יצאו לאור עולם שו"ת איש מצליח למרן רבנו מצליח מאזוז זיע"א הי"ד, וכן ספר שלמי תודה להגאון רבי...

איסרו חג פסח | מעמד נדיר לכבודה של תורה בעיר אשדוד

אמש, איסרו חג פסח תשפ"ד, התקיים במרכז הרוחני 'ילדי שגיא ויעקב' אירוע הוקרה מפואר לגאון הרב אברהם חפותא שליט"א ראש ישיבת הרמב"ם בשילוב עם סעודת המימונה המסורתית של יהודי מרוקו...

ושאינו יודע? לשאול!

חדש בבית ההוראה "כסא רחמים" לקראת חג הפסח. מענה הלכתי דיגיטלי לבירור על כשרות תרופות לפסח.   בשלוחה 8 בקו בית ההוראה תוכלו לברר על כשרות התרופות לפסח ע"י מענה...

שימו לב לשינוי זמני השיעור השבועי עם המעבר לשעון קיץ

עם המעבר לשעון קיץ בעז"ה החל מהשבוע פרשת צו שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יחל בשעה 21:30 השיעור נמסר בס"ד בכל מוצ"ש בבית הכנסת בבית הכנסת...

שמחה גדולה בעולם התורה: ספרו של מרן ראש הישיבה “בית נאמן – ויקרא” יצא לאור

כל ספר של מרן ראש הישיבה שליט"א שיוצא לאויר העולם הוא שמחה אדירה שבלתי ניתנת לתיאור, החידושים הנפלאים כנתינתן מסיני, ההערות המדוייקות על כל פרט ופרט, לא ידמה ולא ישווה...

סדרת השיעורים המיוחדים שסוכמו השבוע בכינוס ותעודות

בית ההוראה "מים טהורים" בראשות מורנו הגאון רבי אליהו בנימין מאדאר שליט"א. ממשיך בפעולותיו למען זיכוי הרבים והפצת הטהרה בישראל. כחלק מפעילות זו התקיימו בשבועות השובבי"ם התשפ"ד שיעורים בהלכות טהרה...

סעודת יתרו בהשתתפות גדולי ישראל שליט”א

מנהג סעודת יתרו | טעמי המנהג | דבריו של ראב"ד ת"א הגר"נ בן שמעון | מרן ראש הישיבה שליט"א | חלקת תעודות // י. שלמה סעודת יתרו היא סעודה מיוחדת...

מרן ראש הישיבה שליט”א בביקור במחנה “שורה”

מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א נסע הבוקר לביקור וחיזוק במחנה "שורה", המתעסקים בגופות הנרצחים הי"ד.   בכניסה, מרן בירך בפרטיות את מאות החיילים שהמתינו לו ליד הרכב....

רבבות השתתפו במעמד ההילולא המסורתית

  רבבות יהודים מכל חלקי העם השתתפו בהילולא השנתית של ישיבת כסא רחמים // עקב המצב התקיימה ההילולא בשידור החי שהועבר בכל כלי התקשורת וריתק את ההמונים // דרשות גדולי...

חנות

חומש בית נאמן – ויקרא

55 ₪

תיקון קוראים “איש מצליח” – ענק

90.0 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

י״ח - כ״ד אייר
י״ח אייר 5.26

יום ראשון

עלות השחר: 4:13 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:10 שקיעה: 5:47
Candle

יומא דהילולא

התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, ג' אלפים תת"ק (בערך) תתפ"א
רבי משה איסרליש הרמ"א בעל המפה, ה' של"ג
רבי שלום בוזגלו, מח"ס מקדש מלך, דיין בלונדון, תק"מ
רבי דוד הקשר, מראשי ישיבת קול תורה, תשנ"ז
רבי אורי פייבל הלוי מבראדשיין, מח"ס מקדש מעט, תרמ"ט
רבי מרדכי יפה שלזינגר, גאב"ד אייזנשטט, תשנ"ח
רבי דוד עובדיה, ראב"ד צפרו, מח"ס ישמח לבב, תש"ע

י״ט אייר 5.27

יום שני

עלות השחר: 4:12 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:10 שקיעה: 5:46
Candle

יומא דהילולא

רבנו מאיר (ב"ר ברוך) "המהר"ם מרוטנבורג", ה"א נ"ג
רבי מנחם מנדל מרימנוב, מח"ס ילקוט מנחם, תקע"ה
רבי שמואל (ב"ר אהרן) אבוחצירא, תשט"ו
רבי עזרא עטייה, ראש ישיבת פורת יוסף, מח"ס עלה עזרא, תש"ל
רבי אברהם חיים פינסו, ממקובלי בית אל, תרנ"ו
רבי משה דבראשוילי, רב יהודי גרוזיה, (תלמיד החפץ חיים), תש"מ
רבי יעקב משה מ. סולובייצ'יק, מגדולי התורה בארה"ב, תשנ"ה
רבי יצחק ברוך ב. אלישיוף, ראש ישיבת תפארת שלמה, תשנ"ט

כ׳ אייר 5.28

יום שלישי

עלות השחר: 4:12 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:11 שקיעה: 5:46
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף וולטוך ממקובלי ירושלים, תשמ"ג
רבי חיים אברהם גאגין, ראשון לציון, מח"ס חוקי חיים, תר"ח
רבי אליהו אלעג'מי, ממקובלי בית אל י-ם, תרפ"ז
רבי סעדיה מרזוק, מדייני ירושלים, תקל"ג
רבי מרדכי טברסקי, המגיד מטשערנוביל, מח"ס ליקוטי תורה, תקצ"ז

כ״א אייר 5.29

יום רביעי

עלות השחר: 4:11 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:11 שקיעה: 5:46
Candle

יומא דהילולא

רבי יחיא (ב"ר אברהם) אביחצירא הי"ד, תרח"ץ
רבי משה דיין, מח"ס ליקוטי חמד, תשל"ט
רבי מנחם הכהן, ממקובלי ירושלים, תרצ"ז

כ״ב אייר 5.30

יום חמישי

עלות השחר: 4:11 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:12 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבי שלמה א. אלפאנדרי, ראב"ד צפת, "הסבא קדישא", תר"ץ
רבי חיים ד. ש. פינסו, ממקובלי בית אל, מח"ס שם חדש, תר"א
רבי משה זעפראן, דיין באלג'יר ור"י בני משה י-ם, תקס"ה 
רבי יעקב יוסף מיוחס, שד"ר מחכמי חברון, תקפ"ד
רבי משה בורג'ל (אבי רבי אליהו ראב"ד תוניס), תר"י

כ״ג אייר 5.31

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 7:05 תל אביב: 7:22 באר שבע: 7:20 חיפה: 7:13 עלות השחר: 4:10 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:12 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק הכהן שאקי, דיין בירושלם, תרס"ו
רבי יוסף בבליקי, אב"ד בירושלים, תשמ"ג
רבי שלום בשארי, דיין בצנעא, תקל"ג

כ״ד אייר 6.1

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:22 תל אביב: 8:24 באר שבע: 8:22 חיפה: 8:26 עלות השחר: 4:10 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:13 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבי דוד הכהן ס. ראב"ד אוראן, מח"ס קרית חנה דוד, תש"ח
רבי יצחק אבן דנאן, ראב"ד פאס, מח"ס ליצחק ריח, תר"ס
רבי חזקיה אהרן חיים פינקרלי, אב"ד פאדובה, תקי"ג
רבי בנימין מנדלסון, רבה של קוממיות, תשל"ט
רבי אליעזר צבי סאפרין, האדמו"ר מקאמרנא, תרנ"ח
רבי יעקב לוברבוים, אב"ד ליסא, מח"ס נתיבות המשפט, תקצ"ב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
1
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן