Loading
Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16804 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

שרף בשי”ן ימנית

חפשתי מעט ולא מצאתי. ומ”מ ברור שאין כוונת מרן שליט”א לשנות את המסורת מפני ראיה זו.

השם פורת לבת

בספר ויקרא שמו בישראל הביא שם זה בשמות הבנים, ולא טוב לקרוא לבת בשם של בן [ואף אם אין דבריו מוכרחים, מ”מ יש לחוש לזה].

שאלה בחומש

כ”כ רש”י על הפסוק והאדם ידע את חוה, וה’ פקד את שרה, וה’ המטיר על סדום (וע”ש להרא”ם).

חתונה כאשר אם החתן אבלה

  • אדרבא, ראוי לעשות כל מאמץ שלא לדחות את החתונה. ואמך יכולה להשתתף בחתונה כרגיל, והוא הדין לגבי האחים שלה – אם הם בקשר טוב אתך והמנעותם עלולה לפגוע בשמחתך. (ע’ חזו”ע אבילות ח”ב עמ’ של”ט).
  • בכל זה לא ידוע לי על חומרא מסויימת בספרי רבני ג’רבא, ושאלתי לבקיאים במנהגים ואמרו שיש נוהגים להחמיר שהאם תשתתף רק בחופה בלבד, אבל כנראה זה לא מן הדין.

מעשי ידיה לבעלה

מסתבר שאין הדבר נמדד בעבודה שרק נשים עובדות בה, אלא בעבודה שכל הנשים עובדות בה, ולכן דין גננת כדין עובדת משרד.

שכר נשים רווקות

  • יש עוד הרבה מצוות לנשים חוץ מלימוד תורה.
  • מבחינת השכר – באותן מצוות שהיא חייבת בהן בודאי שלא יגרע שכרה משכר הגברים.
  • לגבי לימוד תורה, כיון שאיננה מצווה, אי אפשר לקבל ע”ז שכר כגברים שהם מצווים ועושים.

3 שאלות בעניני כספים

1) ודאי שעל האורח לשלם בעצמו מה שנתחייב, אולם אם יזכה המארח את הכסף לאורח (ע"י אחר) ואח"כ יעבירנו לצדקה לזכותו – מסתבר שיועיל זה להצילו מאיסור.

2) נראה לענ"ד שצריכים לעשר, שהרי לא שילמו על הלימודים על דעת שזו הלואה העתידה לחזור אליהם, שלא כל סטודנט זכאי למלגה.

3) א"צ לעשר.

איטר שמאלי שעושה שאר מלאכות בימין לענין כתיבת סת"ם

אדם כזה אינו פסול לכתוב תפילין, שלדעת מרן בש"ע הולכים אחר הכתיבה, ודינו כאיטר, ויכתוב סת"ם ביד שמאל, שנחשבת ימין לגביו. ואין חילוק בזה בין ס"ת לתפילין ומזוזות.

אמנם כיון שיש סוברים שהולכים אחר שאר המלאכות (ולא אחר הכתיבה), לכן יש מהדרים שלא לקנות תפילין או ס"ת מסופר כזה, אלא יהיה ימני גמור, או שמאלי ברור. (ע' הלכה ברורה סי' ל"ב סעיף ט"ו), אבל מדובר על חומרא, ולא על איסור.

ניקוד מילת "דזבין" בהגדה של פסח

ודאי הפירוש שקנה אבא.

ובהגדת ה' נסי הנוסח "די-זבין", והבי"ת רפויה. ע"ש.

דבק של פלטת שיניים לענין חציצה

לדעת מרן הגרע"י יש להקל בזה

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew