Menu

הרב שלמה יהונתן מאזוז

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק ג’

רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק בשעתו: "בזו השנה אני נפטר!"

לחלק ב’

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק ב’

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי תורתו של רבנו עתידה להשתכח לאחר פטירתו, ועמו תמות חכמה…

לחלק א’

לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק א’

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר’ רפאל ג’אמי זצוק"ל רבו של מרן "מייסד הישיבה" בחכמת הקבלה
לקריאה

שאל את הרב (959 שאלות)

קריאת התורה בשני וחמישי בחו”ל פרשת נצבים

בכ”ה אלול תשפ”א קוראים כרגיל, בפרשת נצבים כמו שמודפס בסידורים.

האם אליהו הנביא היה נשוי והיו לו ילדים?

השאלה הזו הובאה בזוה”ק (זו”ח רות דף ק”ג) ר’ נתן שאל את ר’ יוסי בר חנינא אליהו הנביא האם היהלו בן או לאו? אמר לו וכו’, ונאמר אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. ע”ש. כלומר אל תחשבו עצמכם כריעים וחברים לנביאים, לחקור באורחות חייהם בדברים כאלו. והובא בשיו”ב למרן החיד”א (חיו”ד סי’ רמ”ב אות טו”ב).

שאלת בירור – בכל ערב יו”ט לא אומרין תחנון בשחרית?

מה פתאום?! אמרת מימיך תחנון בערב כיפור שחרית או ערב סוכות שמח”ת פסח ושבועות בשחרית?
מנחה – זה רק בימים שאינם יו”ט ממש, או שבת קודש (ויש לזה סיבה).

טבילה במקווה אב ובן

איסור גמור! והעיר בזה מרן שליט”א בירחון או”ת תשמ”ח סי’ ב’ אות ג’ ועיין עוד שם בגליון סיון תש”ן סי’ קכ”א (עמ’ רל”ז) ובחודש אלול (עמ’ תתמ”ז).

מאין השיעור חצי שעה?

כל “סמוך” זה כחצי עשה. ע’ בש”ע סי’ רל”ב סעיף ב’ ובאחרונים שם.

הוספת וידוי אישי לתחנון

אפשר, ועושים זאת באות המאתימה למשל: בטלנו תורתך\ק”ש בזמנה\תפלה או תפילין, באות ב’.

חללנו שבת – באות ח’.

בסדור איש מצליח בבקשת העקידה

הלשון (בסידור) הוא: “אני זוכר עקדת יצחק בן אברהם”, ולא נאמר למי זוכר, רק שזכרון העקדה עולה לפני השי”ת. ומסתמא הרחמים מזה שייכים ודאי רק לעמ”י.

הערה על שיעור הרב בנושא ברכת ההפטרה משמח ציון בבניה

יפה מאוד, וכ”ה בכל הראשונים ובמס’ סופרים – בנוסחאות העתיקות. ואח”כ שינו גם בהן ע”פ הצנזורא.

כתבי האריז״ל

 • רחמנא ליצלן מהאי דעתא קלישתא ושבישתא!
 • אדם כזה אינו חולק רק על האר”י הקדוש אלא משה רבנו ותורתו.
 • וכשרצו הצדוקים והקראים לכפור בתורה כולה טענו שהתורה שבע”פ מתנגדת לתורת משה, וכל רצונם היה לעשות ככל העולה על רוחם.
 • האיש הנ”ל אינו מבין פשט בחומש, ובא ללמד את רבנו האר”י הקדוש איך ללמוד זוהר?!
 • האר”י ז”ל היה מתייגע על מאמר אחד בזוהר ימים ושבועות וכמה זמן הרשע הנ”ל התייגע להבין דבר מה בתוה”ק?!

לבישת התכלת בימינו

א) מאחר וההוכחות לאמיתות התכלת הנ”ל מאוד מוצקות, והדחיות חלשות, ואין איסור בלבישתה. ואם זה אמת הרי שודאי קיים מצות תכלת. ואם חלילה לא, לא הפסיד כלום. [ וידעתי שיש מנסים להוכיח שיש בזה איסור וחשש קלא אילן וכו’, אבל באמת שלענ”ד הדברים אינם מחוורים כלל].

ב) לענ”ד תשים בטלית קטן מתחת הבגדים, ולא ייראו החוצה, וכך אין בזה יהורא, או שנראה כחולק.

 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 574
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 826
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 153
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 212
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.1k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 959
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 170
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 273
 • videocam 329
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 0
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 122
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 134
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 276
 • format_align_right 68
 • videocam 30
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 110
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 30
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew