Menu

הרב שלמה יהונתן מאזוז

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק ג’

רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק בשעתו: "בזו השנה אני נפטר!"

לחלק ב’
 

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק ב’

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי תורתו של רבנו עתידה להשתכח לאחר פטירתו, ועמו תמות חכמה…

לחלק א’
 

לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק א’

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר’ רפאל ג’אמי זצוק"ל רבו של מרן "מייסד הישיבה" בחכמת הקבלה
לקריאה

שאל את הרב (966 שאלות)

היכן המקור לכך שמהרשד”ם זכה לעיבור של הרמב”ם?

לא שמענו. רק אמרו שהיו מחשיבים סברתו כסברת הרמב”ם.

האם תהילים מוקלט או בשידור חי עושה נחת לנפטר?

כשאדם קורא תהילים הוא מקיים מצוה, וכשמישהו גרם לו לקרוא, אותו גורם יש לו זכות במצוה של קורא התהילים, ולכן כשאדם קורא תהילים לעילוי נשמת הנפטר, נמצא שהנפטר גרם לו לקרוא כעת תהילים, ויש לו חלק וזכות בזה, והזכות הזו עושה לו עילוי נשמה.
אם כן נבין שפלאפון או כל מכשיר אחר, שאינו מקיים מצוה (כי השי”ת לא צוה את המכשירים במצוות), אינו מעלה את הנשמות.

מתפּלל שלא שׂם כּסף בּקופּת צדקה

אם הוא לא התחייב על כך, וזו לא תקנת ביהכ”נ, למה צריך להשלים?

דעת הרב על השם “טוהר” לבת?

כשכותבים בלי ניקוד כותבים עם וא”ו (אא”כ בגיטין ח”ו, ששם יש כללים אחרים). ועם ניקוד, כותבים בלי וא”ו.

דעת הרב על השם “אדם”?

מרן רה”י השיב על זה בעבר, וכמדומה נדפס בפניני הפרשה, שדברי המבי”ט בזה, העירו עליהם הפוסקים, ואפשר לקרוא.

א) מנהג ג’רבא לומר פסוק יונתי בחגוי הסלע קודם שיר השירים ב) שאלה בנוסח “מי שבירך”

א) לפני קריאת פסוקים בתנ”ך נהגו לומר פסוקים מתוך אותו הספר או המגילה, ואין בזה סוד, אלא בשביל לפתוח בדבר טוב ולסיים בדבר טוב. וגם בשביל להזכר בנגינת הטעמים של אותו הספר. (בקריאת החומש טעם זה לא שייך, כי חלק מהפסוקים לא מהחומש, והפסוקים הם כמו תפלה להצלחה בלימוד. אם כי נ”ל שכותבים אותם במנגינה קרובה לנגינת טעמי החומש בכותאב). ולכן אין כ”כ נפק”מ בפסוק זה או אחר, ובקריאי מועד לשבועות מהדורת “איש מצליח” הביא מרן רה”י שליט”א עוד מנהגים לפסוק שקודם שה”ש. ע”ש.
ב) מרים הנביאה מתחרז עם לאה, ואביחיל מתחרז עם אביגיל, וזו הסיבה לשמות אלו. כנלע”ד.
במי שבירך לגברים, מוזכרים אלו שנתברכו מפי עליון, כמו האבות, יוסף – ויהי ה’ את יוסף. דוד – ויהי דוד בכל דרכיו משכיל וה’ עמו. שלמה – מלכים א’ פ”ג פסוקים י”ב-י”ד.

מדוע כלי שני אינו מבשל?

ההבדל הוא שכלי ראשון דופנותיו חמים “ומחזיק חומו לזמן מרובה”, וכלי שני דופנותיו קרים והולך ומתקרר. וכל זה מבואר בתוס’.

קריאת התורה בשני וחמישי בחו”ל פרשת נצבים

בכ”ה אלול תשפ”א קוראים כרגיל, בפרשת נצבים כמו שמודפס בסידורים.

האם אליהו הנביא היה נשוי והיו לו ילדים?

השאלה הזו הובאה בזוה”ק (זו”ח רות דף ק”ג) ר’ נתן שאל את ר’ יוסי בר חנינא אליהו הנביא האם היהלו בן או לאו? אמר לו וכו’, ונאמר אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. ע”ש. כלומר אל תחשבו עצמכם כריעים וחברים לנביאים, לחקור באורחות חייהם בדברים כאלו. והובא בשיו”ב למרן החיד”א (חיו”ד סי’ רמ”ב אות טו”ב).

שאלת בירור – בכל ערב יו”ט לא אומרין תחנון בשחרית?

מה פתאום?! אמרת מימיך תחנון בערב כיפור שחרית או ערב סוכות שמח”ת פסח ושבועות בשחרית?
מנחה – זה רק בימים שאינם יו”ט ממש, או שבת קודש (ויש לזה סיבה).

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 28
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 158
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 64
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 69
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 37
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.8k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 51
 • videocam 1.1k
 • ? 579
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.5k
 • ? 920
 • format_align_right 6
 • videocam 15
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 257
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 399
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 62
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 87
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 114
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 299
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 199
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 68
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 59
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 306
 • format_align_right 76
 • videocam 43
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 160
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 128
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 43
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 269
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן