Menu

הרב מצליח מאזוז

 

מאמרים (6 מאמרים)

פירוט נרחב ומעשי לכל הלכות פסח

למעבר לקונטרס לחצו על התמונה הנושאים הנידונים בקונטרס:

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

שו"ת בהלכות כיבוד אב ואם – חלק ד’

השתתפות בחתונת אחד ההורים בנישואין שניים ♦ לצחוק על התרבות של האמא ♦ הורים חילוניים ובן דתי ♦ טיפול בהורים במקום שיש חשש שייצא דם ♦ לספר ולגלח את האבא ♦ לעשות בדיקת סוכר לסבא ♦ ועוד.

לקריאה

שאל את הרב (914 שאלות)

יציאה לחוץ לארץ

אם אתם שואלים האם מותר לכם לטוס לחו”ל, אז התשובה היא בצורה כללית אין לנסוע לחול ללא צורך חשוב אולם במקרה שלכם אפשר שיש להתיר כדי לנפוש ולהירגע. וזו בריאות הנפש. עם זאת ייתכן ואפשר למצוא בארץ  מקומות נופש מצויינים ובמחירים סבירים ואז בוודאי שיש להעדיף אפשרות זו.

אך אם שאלתכם האם לנסוע לחו”ל כפי רצון האבא או להישאר בארץ כפי רצון האמא ,שאלה כזו לא ניתן לענות במסגרת זו. יש לפנות לרב שמכיר אתכם ואת הנושא או לפחות לשוחח בטלפון עם רב ולהסביר בפרוטרוט כדי שיוכל לתת תשובה אמיתית ולא באורים ותומים…

האם זה נכון שזמן שתיית רביעית הוא כ-4 שניות

מי אמר לך ארבע שניות? אני ניסיתי כמה פעמים ויצא לי קרוב לעשר שניות. על כל פנים השיעור הוא זמן שאדם שותה רביעית ללא הפסקה בנחת  עיין ברכת ה’ חלק ג

תפוח בדבש

מי שאוכל לפני המוציא ,שיטול ידיו

יציאה לחופשה מהעבודה במקום ימי מחלה

אם מה שהם לא מאשרים לה זה נוגד את החוק אז אתם יכולים להערים עליהם כיון שאת הימים המגיעים לכם אתם נוטלים .  אבל אם זה לא נוגד את החוק למרות שמקובל בחברה לתת חופשים כאלו אי אפשר לכפות את המעביד  לתת לכם חופשה זו . ולכן היות שהוא הודיע לעובדים שאינו מעוניין לתת ימי חופשה אסור להערים עליו

כתיבת תפילין חינם החול המועד

מותר. כתב מרן בשולחן ערוך  (סי’ תקמה ס”ג )כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו .  וכתב הרב אליה רבא שהוא הדין אם כותב לאחר בחינם מותר.והביאוהו הכה”ח ס”ק כד והמשנב בשעה”צ אות יג

כשרות המצות לכתחילה

לא ניתנה תורה למלאכי השרת ונראה שלא התכוונו חז”ל לרגע כמימריה שבאותו זמן זה יחמיץ. באו לאפוקי משהיה ממש

גדר נגיעה במקומות המכוסים

כשמה כן היא , נגיעה .

חתונה בשלושת השבועות

מותר וכמבואר בשולחן ערוך וכן פסק הרב עובדיה זצ”ל  — עם זאת לא נעלים שמנהג ג’רבא להחמיר . אך אינך רוצה להחמיר אינך מחוייב.   אבל יש עוד הרבה זמן מהיום עד יז בתמוז תשתדל למצוא אולם לפני יז בתמוז

אמור להתגייס שבוע הבא ובהתלבטות

חז”ל קבעו אין מצוה מכבה עבירה לפיכך אם יש לך אפשרות להיות בחיל קרבי בסביבה דתית שתוכל לשמור תורה ומצוות  כיאות ,הנה מה טוב.  אולם אם חלילה יש שם סיכונים רוחניים אין לאדם להכניס עצמו בסכנה.

זבן שכיר בחנות

יש בזה דיעות יש מתירים ויש אוסרים

 • videocam 78
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 154
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 49
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 49
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 36
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.8k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 575
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.4k
 • ? 914
 • format_align_right 6
 • videocam 14
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 210
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 255
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 399
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 58
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 204
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 79
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 76
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 113
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 299
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 12
 • videocam 14
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 196
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 65
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 59
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 306
 • format_align_right 75
 • videocam 42
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 157
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 228
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן