Menu

הרב מצליח מאזוז

 

מאמרים (5 מאמרים)

שו"ת בהלכות כיבוד אב ואם – חלק ד’

השתתפות בחתונת אחד ההורים בנישואין שניים ♦ לצחוק על התרבות של האמא ♦ הורים חילוניים ובן דתי ♦ טיפול בהורים במקום שיש חשש שייצא דם ♦ לספר ולגלח את האבא ♦ לעשות בדיקת סוכר לסבא ♦ ועוד.

שו"ת בהלכות כיבוד אב ואם – חלק ג’

החיוב לעמוד לכבוד האבא  ♦ לעמוד לאב או לאח הגדול בעליה לתורה ♦ כמה פעמים צריך לעמוד לכבוד ההורים? ♦ אב ואם שאומרים דברים שונים, למי לשמוע? ♦ הורים גרושים שמצוים על הבן דברים שונים ♦ ועוד.

לקריאה

שו"ת בהלכות כיבוד אב ואם – חלק ב’

המשך מהתשובות המרתקות בהלכות כיבוד אב ואם  ♦ ההורים מבקשים עזרה בזמן השיעור או התנדבות ♦ רווק שרוצה לגור בדירה נפרדת מההורים ♦ לסייע להורים על חשבון העבודה והכסף ♦ אבא שנותן יותר כסף לאחד האחים ♦ ועוד.

♦ ♦

לקריאה

שאל את הרב (897 שאלות)

מנהג מרן ראש הישיבה בקריאת שניים מקרא ואחת תרגום

מרן ראש הישיבה שליט"א קורא ביום שישי אחר התפילה את כל הפרשה מתחילת ועד סופה כל פסוק פעמיים מקרא ואח"כ פעם אחת את התרגום של אותו פסוק, ועובר לפסוק הבא שניים מקרא ואחד תרגום.

ואמנם יש שיטת הגר"א שקוראים קטע שלם מקרא פעמיים ואח"כ תרגום של כל הקטע, ומרן שליט"א הביא ראיה נפלאה מן התלמוד נגד זה, ואמר שהגר"א יתרץ שאמנם לכתחילה צריך לקרא כל פסוק שמו"ת אבל אפשר להקל לקרא קטע שלם מקרא ואח"כ התרגום על כל הקטע.

ביאור נוסח הגמ’ (ב"מ ו’ ע"א) "היכי דמי אי דשתיק אודויי אודי ליה" וכו’

כוונת הגמ': אי דקא צווח (-אם כן אע"פ שכעת שחבירו מוחזק לבדו, מכל מקום אין זוחזקה שנאמר המוציא מחבירו עליו הראיה), דמאי הוה ליה למעבד (-הרי בעל כרחו נטלה ממנו).

המנהג לשים מיין ההבדלה על העיניים והעורף

כתב המרדכי בריש יומא (סי' תשכ"ג) כתוב בתשובת הגאונים וששחקתם שאנו נוחשי נחישות שאנו רגילים ליקח ראשי כבשים בראש השנה ואוכלים דבש וכו' ומטילים מים בכוס של הבדלה ורוחצים פנינו וכו' נשיב לכם על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון כי הניחוש כזה טוב הוא ורובו מיסוד המקרא ואגדות, וכו', ומה שנותנים מים בכוס של הבדלה ושותים, ומה שנשתייר אנו רוחצים פנינו מהם כדי לחבב את המצוה. ואמרינן שיירי מצוה מעכבין את הפורענות (סוכה לח ע"א) וכו' עכ"ל. וכשאומרים פסוקים הוא עדיף, שמזכיר זכות המצוה כמו מצות ה' ברה מאירת עיניים וכן יתר הפסוקים. והובא זה בקצרה גם בטור סי' רצ"ט ע"ש.

ישיבה דתית לאומית הלומדת בשיטת הלימוד הספרדית

ישנה ישיבה כזו בלוד של הציבור הדתי לאומי, הרבנים שם אינם בוגרי הישיבה, אבל ממה שקראתי עליהם, הם משתדלים ללמוד בדרך זו.

טלפון שלהם ה' אברהם סגרון: 055-9990463

הוא תלמיד חכם וירא שמיים. ואפשר ללמוד בספרו מנחת חיים. ואע"פ שטועה בהנהגה בדברים מסוימים, מ"מ עיין בפסחים דף נ"ד ע"ב שבעה דרכים מכוסים מבני אדם וכו' ועומק הדין, ופירש"י עומק הדין – הרוב טועים בו! עכ"ל.

האם "כותש שום" טעון טבילה?

מה שאינו ראוי לאכילה בפני עצמו זה אינו טעם לפטור, אלא דבר שאחר השימוש בו עדיין אינו ראוי לאכילה כגון סכין של שחיטה או כלים שעושים בהם צורות במיני מאפה פטורים מן הטבילה כמבואר בש"ע יו"ד סי' קד ס"ה, וכותש שום כמדומני שלפעמים כותשים שום ומערבים אותו חי בסלטים וכדומה ללא בישול, וא"כ צריך טבילה בברכה.

הכשר לכוסות קרטון חד פעמי

כוסות קרטון אינם חייבות הכשר.

דברי חיזוק באמונה לבחורה שעברה חרם כיתתי

מכתבך כנה ואמיתי, קשה וכואב מאוד. לידעתך על צער שעשו לאדם בגופו (-ולא בממונו) אין חייב האדם למחול אם לא בקשו ממנו מחילה כמבואר במסכת יומא (דף כג ע"א). ואם הוציאו עליו שם רע אינו חייב למחול אפילו אם בקשו מחילה בפני רבים כמבואר בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים (סי' תרו ס"א), עם זאת לדעתי כדאי ורצוי שתטפלי אצל מטפלת רגשית מקצועית חרדית. (אני מדגיש חרדית מקצועית – אם היא לא חרדית – היא לא תבין טוב את הרקע שלך, ואם היא לא מקצועית היא לא תדע לטפל בך כהוגן).

נ.ב. אם ההורים שלך שותפים לכאב שלך ומזדהים עם התחושות שלך תבקשי שיעזרו לך בפניה לטיפול מקצועי, במידה ןאין להם יכולת או שהם לא מזדהים עם תחושתייך תפני למס' 052-3987915 (גברת חנה ווגל – מטעם עריית בני ברק) בו יכולות נערות לשוחח בדיסקרטיות מלאה על מצוקותיהם.

אסיים את דברי בכך שראיתי הרבה כמוך שגדלו הם הפכו להיות מכנחים למופת כי הם חוו זאת בעצמם ויודעים לזהות זאת אצל אחרים ולהיות רגישים ותומכים בזולת. בברכת ה' מוריש ומעשיר, מוריד שאול ויעל, ומאשפות ירים אביון.

לעבוד כגננת בגן מעורב

כפי שאני מבין את השאלה אין בעיה של איסור ייחוד,ואם כך מותר לעבוד שם ואף על פי שיש שם גויים.

עם זאת יש להקפיד שהאוכל המוגש ליהודים יהיה כשר

אם יש אפשרות לראות בוצאפ בלי להיכנס ליוטיוב זה בסדר.  עם זאת כדאי שהרב מידי פעם יבהיר בתחילת שיעור שעדיף להיכנס דרך הווצאפ ולא דרך היוטיוב ויבאר הטעם ודברי חכמים בנחת– נשמעים

 • videocam 0
 • ? 27
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 578
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 902
 • ? 897
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 161
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 215
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 25
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.1k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 959
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 171
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 280
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 0
 • ? 477
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 46
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 138
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 142
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 278
 • format_align_right 68
 • videocam 31
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 111
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 39
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 7
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew