Menu

הרב לירן ישי

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (103 שאלות)

חלב ואבקת נכרי

א. ברור שדבר שיש בו רק אבקת חלב הוא יותר קל מדבר שיש בו חלב ממש.

ב. במקום שמצוי חלב ישראל ראוי להחמיר גם באבקת חלב נוכרי. אבל אין זה מעיקר הדין רק חמרא.

הוא דבר שתלוי במציאות ולא משנה מה משנה ראשונה או משנה אחרונה, אם נשאר שומן שיש בו טעם מושבח אחר היסק או ניקוי, אסור. ואם הוא נשרף ונהיה אפר או שע"י חומר פוגם הוא נפגם, מותר.

שתית משקאות בלי הכשר בחו"ל כשיש אותם בארץ עם הכשר

– שמעתי ממקור נאמן בשם הרב שמחה קוק (רבה של רחובות) שקוקה קולה כשרה בכל העולם. מאידך שמעתי לאחרונה מהרב בוטבול שאין זה נכון.

– למעשה נלע"ד שיש לחוש ולהחמיר, ומה שהביא כת"ר בשם הרב עובדיה להקל, לדעתי הדברים אינם מדוייקים, ולא מסתבר שהגרע"י ייקח אחריות על כשרות כל המשקאות בעולם.

ודאי שיש בזה תוספת תועלת ובפרט אם הגוי מודע לזה

קוסקוס שנבשל מעל סיר מרק בשרי

לענ"ד יש להם דין תבשיל בשרי שהמנהג להמתין כמו בשר ממש וכמ"ש ביו"ד סימן פ"ט. שאדי המרק דינם כהתבשיל עצמו וכמו שמוכח מתשובשת הרא"ש ותשובת הריב"ש וכמו שהארכנו בזה בספרנו הוראה ברורה (בשר וחלב סימן צ"ב ס"ח בבאור הלכה הארוך)

כלי אכילה שמונחים מעל הגז כשבמשלים תבשילי בשר/חלב

אם האדים קרובים לכלים עד כדי כך שמרגישים שהחום של האדים מגיע לכלים הוא למעלה מ45 מעלות זה נחשב בשרי או חלבי. אבל אם הכלים בשקית שהאדים לא חודרים לשם ורק הכלים חמים אין שום בעיה.

תבשיל שנכנס לתוכו פרפר וכדו’

תוציא את הפרפר והאוכל והכלי מותר, דהוי נותן טעם לפגם ומותר

עוד בעניין הנ"ל

נ"ט בר נ"ט הכוונה תבשיל פרווה שנתבשל בסיר בשרי או חלבי ורוצה לאוכלו עם המין השני, שאז יש כאן נ"ט בר נ"ט והיינו הבשר נתן טעם בסיר [וזה טעם אחד] והסיר נתן טעם באוכל הפרווה [וזה טעם שני] וזהו נ"ט בר נ"ט, ורוצה לאוכלו עם חלב. דעת מרן שמותר ונחלקו האחרונים (הבא"ח והגר"ע ועוד) אם מותר לבשל הפרווה לכתחילה בסיר בשרי ע"מ לאוכלו עם חלב, שהבא"ח מחמיר והגר"ע מתיר והארכנו בס"ד בדבר בספר הוראה ברורה להוכיח שכעשרה ראשונים מחמירים בזה וכ"ד דעת הרבה אחרונים והנלע"ד כתבתי.

בישולי גוים בבתי ישראל כשיהודי מדליק את האש

לא שמעתי ונראה שדעת מרן רה"י להחמיר, ולפי מה ששמענו שגם הרב משה לוי זצ"ל היה מחמיר בזה.

בהליכ"ע ח"ז נראה שמי שמיקל יש לו ע"מ לסמוך.

אולם בסופגניות שכתב ביחו"ד (ח" ה סימן נ"ג) שיש צירוף שדעת ר"ת דינה כפת ומהני הדלקת האש גם לדעת מרן אפשר לסמוך להקל וכמו שפסקנו בעניותינו בהוראה ברורה (סימן קי"ב אות כ"ו ובשער הציון שם)

ראיתי שיש מח' אחרונים בבישול גוי ע"י שעון שבת ואין לי הכרעה בנושא אבל דבר שנתבשל כבר מותר לחממו ע"י גוי ולא דווקא ע"י שעון שבת

 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 574
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 826
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 153
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 212
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.1k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 959
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 170
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 273
 • videocam 329
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 0
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 122
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 134
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 276
 • format_align_right 68
 • videocam 30
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 110
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 30
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew