Menu

הרב רחמים מאזוז

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (636 שאלות)

אין להתענות כלל ביום ט"ו בשבת כמבואר בש"ע והנ"ל

האם עדיף להניח טלית ותפילין בבית או בחדר סמוך לבית כנסת ואז גם לטבול במקוה

מאחר שאתה נכנס לבית הכנסת מעוטף בטלית ותפילין מספיק. ואם אתה קם  מוקדם ויכול להספיק לכל הענינים אשריך וטוב חלקך.

ברכת שעשני כרצונו לנשים

זה לא פשט מרן. מרן לא כתב להדיא שמברכים בשם ומלכות. ויש שהבינו בדבריו בלי שם ומלכות, וכן גם רבינו הטור אע"פ שמדגיש בכל הברכות לומר: בא"י אמ"ה וכו', כאן כתב ונוהגות הנשים לומר שעשאני כרצונו.

נוסח ברכת האב לבנות בליל שבת

בספר עמוד ההוראה מביא לשון הקמיע, ואינו מנוקד בשמים יודעים איך לנקד. בד"כ כשמברכים את הבנים והבנות ביחד, קוראים כנוסח הפסוק, ומי שמברך את הבנות לבד יקראם כדת, והעיקר הכוונה.

דרך החזקת התינוק בברית על הסנדק

מי שאומר, תשאל אותו מנין לו. מה שראינו אצל גדולים ורבנים, הוא כמו שראית, שאם לא כן תאמר גם שצריך על ברכים בלי שום חציצה.

אם בית הכנסת שלכם רחוק מהישוב והישוב והישוב שלכם מבודד אז יש הצדקה לחששות, אם אפשר למצוא חבר שילמד אתך, אז אתה מזכה אותו ואתם שנים ולא אחד, וזכות התורה תגן עליכם, אם בכל זאת מתנגדים ההורים, תלמד בבית בחדר נפרד ולא בסלון.

הדלקת נר ביו"ט של גלויות

אולי תעשה בשעון, שמערב יו"ט, ידליק בליל יו"ט שני, ותברך בלי שם ומלכות "ברוך אתה [ותכוין בלב] מלך העולם להדליק נר של יו"ט" ולהסביר לה שאם תדליק ממש הרי ביו"ט הרי זה אסור, ומצוה הבאה בעבירה היא.

מסורת ומנהגים לאדם שעבר דירה מג’רבא לתונס

נ"ל כמו ג'רבא

מלאכות שמותר לקבל עליהם שכר בחול המועד

כיון שזה צורך המועד מותר בשכר כמו מכולת שמוכרים שם מזון, וכן נראה גבי קיפול הכביסה דכל אשה מקפלת בגדים ומלאכת הדיוט שיש צורך למועד שרי (מותר).
עיין בביואר הלכה סימן תקמ"ב ד"ה אפילו מלאכות המותרות, ועוד עיין בביאור הלכה סימן תקמ"א ד"ה אלא בעינן, שהביא מחלוקת, ועכ"פ אם זה מעשה הדיוט לצורך המועד שאינו מלאכה ממש כגון קיפול כביסה, דאפילו בשבת מותר באופנים מסוימים, ולכן מותר אפילו בשכר.
אבל שלא לצורך המועד בשכר, לא יעשה דאפילו לצורך עצמו אוסרים חלק מן הפוסקים וכמו שביארו באגרת שלום (סימן תקמ"ה סק"ל). כתב המשנ"ב בשם כמה ראשונים דהוי מעשה הדיוט וגם קצת צורך המועד, אלמא דאם אינו צורך המועד אוסרים (ועיין בשבות עמי סימן ט"ו) כ"ש לאחרים בשכר

שמות מומלצים לילדים

שם ארייה לא מוכר, לא כדאי לקרות רק בשם שמוזכר בתורה או בנביאים 

 • videocam 66
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 104
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.6k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 575
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.3k
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 14
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 205
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 243
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 398
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 46
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 193
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 79
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 61
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 113
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 86
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 12
 • videocam 14
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 65
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 184
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 301
 • format_align_right 74
 • videocam 42
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 105
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 22
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 130
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן