Loading
Menu

בית נאמן

א. איך תדע אם זו שנת שמיטה? ב. שבת קודש. ג. תוספת שביעית בזמן הזה. ד. נטיעה עד ט”ו באב לענין שמיטה ולענין שנות ערלה. ה. יש מלאכות האסורות בשביעית מהתורה ויש שאסורות מדרבנן, ומאי נפקא מינה? ו. טיפול בגינה בשביעית. ז. עציצים בשביעית. ח. דין החממות בשביעית. ט. פירות הגדלים בבית מה דינם לענין שביעית ולענין תרומות ומעשרות? י. אם שמיטה אפקעתא דמלכא היא. יא. ברכת “גידולי מים” וגידולי “צמר סלעים”. יב. “הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע”. מדוע קצף ה’ על כל העדה?

לצפייה
58

א. הקב”ה לא עוזב אותנו אף פעם. ב. הכרת הטוב ואהבת חסד קודמים לכל. ג. הנוקם מפסיד גם לעצמו. ד. עניית “ברוך הוא וברוך שמו” בברכת כהנים.ה. על מי חלה ברכת כהנים? ו. כשיש לכהן אזכרה מה עדיף שיהיה ש”צ או יברך ברכת כהנים? ז. בנוסח “ריבון העולמים” שאומרים הכהנים. ח. במה שנהגו איזה נשים להיכנס לביהכ”נ בנעילת יום הכיפורים בזמן ברכת כהנים. ט. אם כהן יפסיק באמצע שמונה עשרה לברכת כהנים. י. בברכת כהנים מאריכין בכפי”ן שבסוף מלה. יא. אם לומר פסוק על כל מלה בברכת כהנים. יב. הרואה חלום ונפשו עגומה עליו, ומה יעשה כהן? יג. מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ”ל. יד. להתחיל ב”אף” זה סימן לא טוב. טו. התנא יונתן בן עוזיאל. טז. כשכתוב בתרגום “ברם” מה פירושו?

לצפייה
104
א. נבואת משה רבנו ע”ה. ב. כשהחולה על ידו אין צריך להזכיר שמו בתפלתו. ג. “א-ל נא רפא נא לה” באיזה לשון יאמר לאיש ולרבים. ד. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ה. כמה ‘קל וחומר’ יש בתורה? ו. כמה ‘קל וחומר’ יש בתורה? ז. יהודי בנפשו אינו רוצה לעשות רע לשני. ח. “שטו” במלעיל או במלרע? ט. מהי דרך הלימוד? (מה שאפשר לתרץ בקלות – מתרצים, ומה שאי אפשר משאירים בצריך עיון. אדם לא יבזבז שעות על גבי שעות כדי לתרץ בכח). י. הנחת תפלין רש”י ור”ת. יא. שיעור חלה. יב. “כל השונה הלכות בכל יום”. יג. מצוף דבש טעמי המקרא.
לצפייה
129

א. אני ה’ רופאך. ב. מדוע לחמץ אין דין ’גרף של רעי‘? ג. השואה אינה מקרה ויום העצמאות זה לא מקרה. ד. ארץ חמדה טובה ורחבה. ה. ”אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו“. ו. ”וקראת לשבת עונג“. ז. עומק הדין וקיבול השכר. ח. ברכת המצה בכל ימות השנה. ט. שכח לספור לילה אחד ספירת העומר, ומה הדין במסופק. י. קטן שהגדיל בימי הספירה אם ממשיך לספור. יא. נוסח ”הרחמן“ שאחר הספירה. יב. מתי תיבת ”טהרה“ ותיבת ”ושערה“ במפיק בה“א. יג. פרקי אבות. יד. מויתור אף פעם לא מפסידים.

לצפייה
10
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew