Menu

בית נאמן

נושאי השיעור

א. ”תזכו לשנים רבות“. ב. רבי יוסף בן אביתור בן שטנאש. ג. הפיוט ”לך א-לי תשוקתי“. ד. יום כיפור כולו שמחה, כולו טהרה. ה. בין אדם לחבירו. ו. מנהג הכפרות. ז. חולה ביוהכ“פ. ח. מודדים בנפח ולא משקל. ט. לאכול ביוהכ“פ לשיעורין כדי להציל את העובר. י. לקצר ב“השכבה“ לרבנים. יא. אדם שחטא לחבירו הוא יבקש מחילה.
לצפייה
1

נושאי השיעור

א. פיוט “ידי רשים” לריה”ל. ב. ‘אלול’ זה חודש של טהרה ושמחה. ג. ספר ‘מלאכת מחשבת’ לרבי משה זרח אידליץ מפראג ע”ה. ד. לכתוב ספר ובו סיכום דעת רבותינו בהלכות שמטה. ה. אלו פירות לקנות בשנת השמטה? ו. מדוע בשני לילות ראש השנה מברכים בקידוש שהחיינו, ואילו בשופר (למנהג הספרדים) רק ביום הראשון? ז. מהי התרועה – שיטת רבנו האי גאון ושיטת הרמב”ם ז”ל, ודעת מרן השו”ע בזה. ח. אמירת וידוי בין התקיעות. ט. להיזהר משיבושי שמות המלאכים הנזכרים במחזורי האשכנזים ביהי רצון שבין התקיעות. י. העיקר הוא שביום ראש השנה יהיה האדם שמח.
לצפייה
120

נושאי השיעור

א. קריאת תהלים. ב. להרבות בצדקה. ג. להדפיס מעט מכל ספר. ד. צריך לחשוב על מה ולמה הגיע נגיף הקורונה? ה. החיסון נגד נגיף הקורונה הוא משמים. ו. תקיעות בסליחות. ז. קם קודם עמוד השחר ונטל ידיו אם נוטל שוב בעלות השחר? ח. “רחמנא סָעיד וסָמיך הוי לן”. ט. צום בערב ראש השנה. י. סדר ה’סימנים’ בליל ראש השנה. יא. ברכת ‘שהחיינו’ בלילה השני. יב. להיזהר מאד מכעס בראש השנה. יג. מורנו ורבנו מרן רבי יוסף חיים ע”ה. יד. ספר ‘בן איש חי’ יש בו מתיקות וחן מיוחד. טו. לענות אמן באמצע שמניח תפלין של רבנו תם. טז. עד היכן ברכת הזימון. יז. אם מחמירים בצאת השבת כרבנו תם. יח. מרגישים ריח גן עדן בספרים של רבי יוסף חיים ע”ה.
לצפייה
104

נושאי השיעור

א. “שומר ישראל שמור שארית ישראל”. ב. סליחות של האשכנזים המדויק. ג. לרדוף אחרי הכסף יותר מדאי זה הדבר הכי גרוע בעולם. ד. המתיקות שיש בסליחות אין כמותה בעולם. ה. להתפלל בסליחות שיהיו לנו אנשים שדואגים לעם ישראל. ו. אמירת קטעי הסליחות שבארמית ביחיד. ז. רב האי גאון זיע”א. ח. רבי ישראל זיתון ע”ה. ט. התורה תמיד עמדה כנגד אלו שרצו לבטלה. י. רבי ראובן מרגליות ע”ה. יא. ביאור בפסוק “ואתה לא כן נתן לך ה’ אלוקיך” (דברים י”ח, י”ד). יב. אורים ותומים. יג. ביאורים ודיוקים בסליחות (ומתנהג ב-חסידות, “אל תעש עמנו כלה תאחז ידך במשפט”). יד. אדם ילמד שבכל מצב יתפלל ויתחנן לה’.
לצפייה
252

נושאי השיעור

א. לא מוותרים על יהדותנו. ב. אמה על אמה זכר לחורבן. ג. אכילת מצות ששה ימים או שבעה ימים? ד. שני בתי דינים ושני רבנים ראשיים. ה. רבנו האי גאון זיע”א. ו. אמירה ביחיד הקטעים בארמית שבסליחות. ז. אמירת תיקון חצות חשובה מסליחות. ח. ביאורים ודקדוקים בפיוטי הסליחות (“מלכי עולם בורא, מי כמוך מורה”? “הנשמה לךָ והגוף פעלךָ” . “רצה עם לך שיחר”. “שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”). ט. השתפכות הנפש שיש בסליחות אין כמותה בעולם. י. עורך ספר יש לו ערך לא פחות מהמחבר. יא. נבואות שמתגשמות בימינו.
לצפייה
201

נושאי השיעור

א. למשוך את הילדים לתורה. ב. “טובה הארץ מאד מאד”. ג. מלחמת ששת הימים מן התורה מנין? ד. כמה “לוחות” היו? ה. צריך להבין את ‘פשט’ הפסוקים. ו. קבלנו הוראות מרן. ז. המאחר לתפלת שחרית בביהכ”נ. ח. איזוהי תרועה של תורה? ט. כל אחד יתעסק רק במה שיודע. י. הגאון רבי חיים מבריסק זצ”ל, חכמתו ותורתו. יא. “א’ אלול” מן התורה מנין? יב. אמירת סליחות בימי החול בלילי שבת ובלילי ראש השנה. יג. פיוט “ה’ מה נעמה אהבתך” לראב”ע.
לצפייה
340

נושאי השיעור

א. למסור עצמנו על התורה. ב. “תלתא דפורענותא” ושבעא דנחמא. ג. כשיש לו “מיני” “עצי” ו”עשבי” בשמים, בחול ובשבת. ד. מאה ברכות בכל יום. ה. ברכת הנותן ריח טוב בפירות. ו. אם מברכים על “מי בושם”. ז. אם מברכים על לימון “הנותן ריח טוב בפירות”. ח. מה מברכים על ציפורן? . ט. בירך “שהכל נהיה בדברו” על בשמים. י. זהירות בדיני ריבית. יא. “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה”. יב. “ונשב בגיא מול בית פעור”. יג. יישוב ארץ ישראל – “ברוך מציב גבול אלמנה”. יד. ביאור לסליחת “בן אדם מה לך נרדם”. טו. התרת נדרים.
לצפייה
111

נושאי השיעור

א. למה חז”ל תקנו בשחרית, כל כמה קטעים קדיש? ב. אצילות בריאה יצירה עֲשִׂיָּה. ג. למה נתקן הקדיש בלשון תרגום? ד. יתגדַל או יתגדֵל? ה. כּרעותיה או כרעותיה? ו. ביאור “לעילא מן כל וגו’ ונחמתא”. ז. “מן יהא שמיה רבא עד בעלמא, צריך להיות כ”ח מלים ע”פ הסוד”. ח. פירוש “ואתחנן”. ט. הכל מתנה מהקב”ה. י. מה היא התפלה הראשונה שהתפלל אדם הראשון? יא. ללמד זכות על עם ישראל. יב. בכל תפלה הורידו 103 מחנות מלאכים. יג. “רחום בדין”. יד. אלה שעשו רע לישראל חלפו מן העולם ועם ישראל תמיד קיים. טו. כח התפלה. טז. “אורים ותומים” בדורנו.
לצפייה
148

נושאי השיעור

א. ספרי הקינות. ב. חיים בלי תורה אין להם תכלית. ג. אכילת בשר בר”ח אב. ד. למכור בשר בתשעת הימים. ה. להמתין עם סיום המסכת כדי לאכול בשר. ו. לטעום בערב שבת חזון מתבשיל בשר. ז. אם מותר לעשות מים אחרונים כשכבר נכנס תשעה באב. ח. כשחל ת”ב במוצ”ש מתי יעשה החולה הבדלה? ט. הבדלה על בירה. י. אכילת בשר בסעודה רביעית. יא. לימוד תורה בערב תשעה באב. יב. קריאת תהלים בתשעה באב. יג. לקרוא את הקינות בהבנה.
לצפייה
168

נושאי השיעור

א. סכנת הממשלה והרפורמים. ב. צריכים להתפלל. ג. קינת “אשחר עדתי”. ד. בכח האמונה אנחנו שורדים ולא מפחדים מאף אחד. ה. קינת “ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך”.ו. ממה נפטרו תלמידי רבי עקיבא? ז. יש מאגדות חז”ל שאינם כפשוטם. ח. הראשונים והאחרונים הרבה פעמים כותבים דבריהם מתוך הזכרון. ט. זהירות משתיית מים ב”תקופה”.
לצפייה
71
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew