Menu

בית נאמן

א. לחיות נכון בשמחה ובעשייה.
ב. תרי”ג מצוות וקריאת האזהרות בחג השבועות.
ג. עירובי תבשילין.
ד. רחיצה ביו”ט.
ה. תיקון ליל שבועות.
ו. שותה כמה וכמה כוסות במשך הלילה על איזה כוס יברך?.
ז. תפלת ערבית בליל שבועות והמזמור של החג.
ח. עמידה בקריאת עשרת הדברות.
ט. אבנים מהר סיני.
י. מי עולה להפטרה בחג השבועות?
לצפייה
64

א. פיוט “ואמרתם כה לחי”.
ב. רבי מאיר בעל הנס זיע”א.
ג. רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.
ד. אפשר לבזבז יותר מחומש לצורך תלמידי חכמים.
ה. רבנו חי טייב לא מת זיע”א.
ו. רבנו חיים חורי.
ז. מוסדות “אור המאיר” אלעד.

לצפייה
62
א. ניקוד שוא. ועוד.
ב. הילולת התנא רבי מאיר בעל הנס זיע”א.
ג. התנא רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.
ד. התנא רבי יהודה בר אלעאי זיע”א.
ה. מנהגי אבלות בימי הספירה.
ו. תספורת בימי העומר ובחול המועד.
ז. נישואין מל”ג לעומר.
ח. ספר בספירת העומר ימים ולא ספר שבועות.
ט. השיב לחברו: כך וכך ימים לעומר, אם יכול לספור בברכה.
י. נוסח “הרחמן” שאומרים אחר ספירת העומר.
יא. שמיעת שירים מיום ל”ג לעומר.
יב. אכילת עוגיות מצה עשירה – “פפושדו” בפסח.
לצפייה
79
א. לכבד את התורה ומצוותיה.
ב. אם הקמת המדינה אתחלתא דגאולה.
ג. צריך להתפלל ולומר “אבינו מלכנו” ושני פרקי תהלים.
ד. שומע כעונה בספירת העומר.
ה. מנהגנו לספור מיד אחר קדיש “תתקבל” ומנהג ירושלים אחר “עלינו לשבח”.
ו. פרקי אבות מלאים חכמה ודעת.
ז. ספירת העומר בבין השמשות.
ח. אם צריך לכוון לא לצאת ידי חובה מהחזן.
ט. ספר בדרך לימודו בשלחן ערוך.
לצפייה
87
א. השיר “אעופה אשכונה” של רבי יצחק אבוחצירא זצ”ל הי”ד.
ב. ההבדל בין אע”ג לאע”פ.
ג. ג’ חודשי הבחנה.
ד. “הפלפלין חייבין בערלה” באיזה פלפלין דברו.
ה. דברי אמונה וביטחון בצל יום השואה והגבורה.
ו. מימי הזעם ועד הקמת המדינה.
ז. מהלכות ספירת העומר וממנהגי ימים אלו.
ח. שבת היא האושר האמיתי.
לצפייה
109
א. “אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת, המכלה הגוף והנפש והממון”.
ב. “שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה”.
ג. יש בעל הבית לבירה – תורה ואמונה.
ד. תענית בכורות.
ה. משחת שינים כשרה לפסח.
ו. הפטרת שבת חול המועד פסח.
ז. ביעור יין אוצר בית דין.
ח. שבע ברכות שלא בבית החתן.
ט. לכבס במכונת כביסה בערב פסח אחר חצות.
י. תספורת בערב פסח.
יא. ההגדה המדויקת.
לצפייה
118
א. “כי אנשים אחים אנחנו” – קידוש ה’ וקירוב אחים בצל ההפגנות.
ב. “לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה”.
ג. מהלכות חול המועד.
ד. ביעור חמץ וברכת שהחיינו בבדיקה.
ה. סוף זמן אכילת חמץ.
ו. סוף זמן שריפת חמץ.
ז. מדיני יום ערב פסח.
ח. סדר הקערה וסידור השלחן.
ט. שיעור כזית מרור.
י. שיעור כוס רביעית.
יא. על איזה כוס מברכים?
יב. שיעור כזית מצה.
יג. מצרכי מזון לפסח.
יד. אכילת מצה ‘שרויה’.
טו. כשיש חסה למה לאכול ‘חריין’?!
טז. “וּתְקוֹל לוֹ יָא אֶבְּנִי” – אמונה בא-ל אחד.
לצפייה
107
א. מהלכות ברכת האילנות.
ב. ברכת “שהחיינו” בבדיקת חמץ.
ג. “משחת שינים” ו”אודם” כשר לפסח.
ד. מה פירוש “אמצעה של חצר אינו צריך בדיקה”?
ה. על אף שמנקים את הבית טוב, צריך בדיקה.
ו. מכירת חמץ.
ז. קניית ואכילת חמץ במוצאי החג.
ח. הגהות בנוסח ההגדה.
ט. קופת החסד “תמכין דאורייתא”.
י. ליל הסדר לילה מיוחד.
יא. הרה”צ הגאון רבי אברהם מיימון זצ”ל.
יב. די להפגנות וצפיה לגאולה השלמה.
לצפייה
92
א. חודש ניסן.
ב. תענית בכורות בערב פסח וסיום מסכת.
ג. אכילת אורז בפסח.
ד. תענית יחיד בניסן.
ה. תחנון בחודש ניסן.
ו. קריאת פרשת הנשיאים.
ז. לימוד הלכות פסח.
ח. ללכת לבית הקברות בחודש ניסן.
ט. קריאת מגילה בעיר לוד.
י. דקדוק ומסורת.
יא. קמחא דפסחא.
יב. ברכת האילנות.
לצפייה
103
א. תורה מגננא ומצלא.
ב. “דמי מתקוממי אזה”.
ג. “קם רבה ושחט את רבי זירא”.
ד. תחית המתים בדורנו.
ה. נסי מלחמת המפרץ.
ו. האם נשאר הדין שחובה להשתכר בפורים?
ז. “לרומם את בית אלקינו” – שיפוץ בית מדרשו של מרן רבנו שליט”א.
ח. האם מקיימים “ומשלוח מנות איש לרעהו” דוקא ע”י שליח?
ט. שתי מנות בשני כלים.
י. בשר שאינו מבושל וכיו”ב אם ראוי למצוַת משלוח מנות.
יא. מרן החיד”א.
לצפייה
75
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן