Menu

בית נאמן

א. “חמירא סכנתא מאיסורא”.
ב. צוואת הרמב”ם.
ג. אמירת “צדקתך” כשיש חתן וכיו”ב.
ד. מתי אומרים לָךְ ומתי אומרים לְךָ?
ה. מה זה “תכלת”?
ו. מה זה “ארגמן”?
ז. ביאור: “בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים”.
ח. מה זה “אבני שוהם”?
ט. זמן רבנו תם (והסבר דברי מרן בש”ע סי’ רצ”ג ס”ב).
י. מי שאנוס להתפלל מוקדם ערבית קודם צאת שבת.
יא. דיני מי ששכח לומר “אתה חוננתנו”.
יב. “וישראל בחרתי בו”.
לצפייה
48
א. “משנכנס אדר מרבים בשמחה”.
ב. הכרת הטוב בצל ימי המלחמה.
ג. “אבינו מלכנו שמע קולנו חוס ורחם עלינו”.
ד. “וחוקי ראשי חדשים להם קבעת”.
ה. “אם אדוניו יתן לו אשה”.
ו. מה זה “או אל המזוזה”?
ז. “ועבדו לעולם” עד היובל.
ח. ביאור “עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל”.
ט. אם כתוב בתורה “את” אז חייבים את המלה הזו.
י. ביאור נפלא בלשון הפסוק “וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בֹּר ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור… בעל הבור ישלם”.
יא. אמירת “צדקך” במנחה של שבת כשיש שם חתן וכיו”ב.
יב. אמירת “הזה” ברצה והחליצנו בסעודה שלישית אחר שיצאו הכוכבים.
יג. לשתות מים לפני ההבדלה.
לצפייה
53

ביאורים נפלאים ומתוקים בפרשת משפטים

לצפייה
90
א. הרמב”ם ראה דברי הגאונים וחלק עליהם ומפני הכבוד ורוב הענוה לא הזכירם.
ב. בשביל לכתוב כמו הרמב”ם צריך להיות הרמב”ם!
ג. אל תבלבל דעתך בגלל דעת יחיד.
ד. גאון גדול וצדיק נסתר רבי ינון חורי זצ”ל.
ה. לימוד תורה בשבת.
ו. זמן סעודה שלישית.
ז. אכילת ביצה יין ודגים בסעודה שלישית.
ח. אכילת פת בסעודה שלישית.
ט. פנים חדשות בשבת
לצפייה
63
א. מורנו הרב מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל.
ב. השבת היא מקור הברכה.
ג. אם יחול יום כיפור ביום ששי או ביום ראשון.
ד. מעלת לימוד המשנה.
ה. מקוה שנעשה בהמשכה.
ו. “ושממו עליה אויביכם”.
ז. הפרשת תרומות ומעשרות בזמן הזה.
ח. פירות שהוציאום לחו”ל.
ט. פירות שגדלו בבית (כגון בחממות).
י. אם מספיק לומר: “ההפרשה תהיה על פי הנוסח הכתוב בסידור שלי”.
לצפייה
73
א. לא טוב להשתמש בשמות ועניינים של קבלה.
ב. “לכו ונשובה אל ה’”.
ג. תפלת אדם פשוט.
ד. מסקנת ההלכה בענין נפילת אפים (המשך משבוע שעבר).
ה. אם מותר לאשה לאכול קודם תפלת שחרית.
ו. אם מותר לאשה לשתות קודם תפלת שחרית בשבת.
ז. מתי מותר לומר חצי פסוק?
ח. צורת העמדת כוס הקידוש על היד.
ט. קידוש בבוקר על שאר משקים.
י. ט”ו בשבט.
לצפייה
70
א. אם לשנות מה שנהגו היום לומר “לדוד אליך” ללא נפילת אפיים.
ב. משערים בנפח ולא במשקל.
ג. כוונת המסרה בתיבת “המשפתיים”.
ד. מה פירוש “ויעצמו במאד מאד”?
ה. משבעים נפש, ליותר מששים ריבוא.
ו. ביאור “הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה”.
ז . אם יוכבד ילדה את משה רבנו בגיל 130 .
ח. ביאור דברי הראב”ע “ולא נדגש צד”י הצפינו”.
ט. המבקרים חולה והמנחמים אבל בשבת מה יאמרו לו?
י. תענית בראש חודש, בשבת ויו”ט.
יא. הטבת חלומות.
לצפייה
80
א. תורמים לישיבה ורואים ישועות.
ב. הנצרות והאיסלאם.
ג. אהבת ישראל.
ד. לומדי תורה ויוצאי צבא.
ה. רבנו משה בר מימון ע”ה.
ו. רבנו יעקב אבוחצירא זצ”ל.
ז. מוה”ר מרן רבי כלפון משה הכהן זצ”ל.
ח. רבנו אברהם הכהן זצ”ל.
ט. מרן מוה”ר רבי מצליח מאזוז זצ”ל הי”ד.
לצפייה
78
א. אם חובה להתפלל מוסף מיד אחר שחרית.
ב. תפלת מוסף אחר קריאת התורה.
ג. לא לדלג תפלת החזרה לא במנחה ולא במוסף.
ד. אומרים בקדושת מוסף של שבת, “עם” עמך ישראל קבוצי מטה.
ה. כמה ראיות ש’עם’ פירושו עם העיקר.
ו. יין שנגעו בו נוצרים ויין שנגעו בו ערבים.
ז. הערבים אין דינם כעובדי עבודה זרה.
ח. בדבר החיילים שקראו “שמע ישראל” במסגד בג’ינין.
ט. ספר הכוזרי.
י. אשה שבעלה נעלם ואבד זכרו.
לצפייה
75
א. “קץ שם לחושך”.
ב. מדיני צום עשרה בטבת שחל ביום ששי.
ג. מניקות ומעוברות בצומות.
ד. ויכוח כן שנאה לא.
ה. לקנות בשר רק ממקום שהוא בהשגחת רב שסומכים עליו.
ו. מהלכות שנים מקרא ואחד תרגום.
ז. מנפלאות תרגום אונקלוס.
לצפייה
71
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן