Menu

בית נאמן

נושאי השיעור
א. הרבה גשמי ברכה לפני ט”ו בשבט.
ב. ספיחין בדבר שהוא רב-שנתי.
ג. מחלוקת רש”י ור”ת בתפלין.
ד. אם כל הדורות הניחו שני זוגות תפלין.
ה. לענות אמן בין תש”י לתש”ר של ר”ת.
ו. למצוא דרשת חכמים בתוך הפסוקים.
ז. שלושת הפסוקים “ויסע”, “ויבא”, “ויט”.
ח. ביאור הפסוק “ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה”.
ט. שירת הים מסוגלת להשקיט סערה בים.
י. “כִּי גָאהֹ גָּאָה” – גָּאָה גּ’ דגושה.
יא. “ה’, מי כּמוכה נאדר בקודש” – כמוכה כּ’ דגושה.
יב. “ידמו כּאבן” – כּ’ דגושה.
יג. “עם זו גּאלת” – גּ’ דגושה.
יד. אכילת אתרוג בט”ו בשבט וברכת שהחיינו עליו.
טו. פירות ט”ו בשבט.
טז. פרשית הגיורים.
יז. הגאון הצנוע החסיד והקדוש רבי ינון חורי ע”ה.
יח. כל דבר שתעשה אותו בצניעות – יהיה מבורך.
יט. חיוב ברכות השחר, חמה ולבנה לנשים.
כ. בירך “זוקף כפופים” לפני “מתיר אסורים”.
כא. היפך הסדר בברכות שלא עשני גוי, עבד ואשה.
לצפייה
94
נושאי השיעור
א. חיסון לילדים.
ב. “כי את אשר יאהב ה’ יוכיח וכאב את בן ירצה”.
ג. מה זה “בוא אל פרעה”, היה צריך לומר “לך אל פרעה”?
ד. אף אחד לא יכול להילחם בתורה ולנצח.
ה. החיים של עם ישראל הם חיים רוחניים.
ו. מתי נהיה אחים באמת שכל אחד כואב לו על השני?
ז. כמה ימי חושך היו במכת חושך?
ח. מדוע לא החזירו ישראל למצריים את הכסף והזהב שהשאילום?
ט. “אשר כמוהו לא נהיתה” לכאורה הול”ל “אשר כמוה”.
י. “ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו”.
יא. החודשים מתחילים בניסן והשנה בתשרי.
יב. מהלכות ובנוסח ברכת הלבנה (קידוש לבנה או ברכת לבנה? כמה זמן מהמולד
אפשר להתחיל לברך ברכת לבנה. בנוסח “שגם הם עתידים להתחדש כמותה”).
יג. ספר חמדת ימים.
יד. “מִשֲׁכוּ וקחו לכם צאן”.
טו. הבבא סאלי זצוק”ל.
טז. רבי חיים כפוסי זצוק”ל.
יז. “ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה”.
יח. הילולא של מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל.
לצפייה
83
נושאי השיעור
א. “עד מתי מאנת לֵֽענות מפני” למה במלה “לֵֽענות” יש געיא בלמ”ד?
ב. “ולא יוכל לראות את הארץ” מי לא יוכל?
ג. “לפניו לא היה כן ארבה
כמוהו ואחריו לא יהיה כן” הקושיא מהארבה שהיה בימי יואל ותירוץ הראשונים.
ד. כל מי שפושט יד תתן לו.
ה. בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה’ לנו”.
לצפייה
132
נושאי השיעור
א. ימי השובבי”ם.
ב. הרחוב מלא סכנות רוחניות.
ג. תענית דיבור.
ד. הרה”ג רבי אליהו גז ע”ה.
ה. לגעור בתלמידים מתוך אהבה אליהם.
ו. ללמוד לשמור על הזמן.
ז. ללמוד לדרוש דרשות.
ח. מי שילך בדרך התורה – כל העולם כולו יתגמד לפניו.
לצפייה
109
נושאי השיעור
א. הילולא רבא דצדיקיא.
ב. ישיבת “כסא רחמים” היא המיוחדת שבישיבות.
ג. “ויהי איש מצליח”.
ד. חידושים בפרשת ויחי.
ה. הנותן לישיבה יחזור ויתן.
לצפייה
112

נושאי השיעור

הספד על הגאון רבי חיים בלעיש זצ”ל רבה הראשי של תוניסיה
לצפייה
79

נושאי השיעור

א. מתי היה נס חנוכה? ב. מה הקשר בין “והבור ריק אין בו מים” ובין החנוכה? ג. ביאור דברי רש”י (בראשית ל”ז, י”א): “ויתנכלו אותו. אִתו, עמו, כלומר אליו”. ד. יש מקומות שרש”י רמז לעניינים של קבלה. ה. “ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו (בראשית מ’, כ”ג) – ויהי מקץ” (שם מ”א, א’). רמז לחנוכה בפסוקים אלו. ו. חידה: “בני לאה היקרים ויוסף פוקח עוורים”. ז. לדעת בקלות כמה נרות מדליקים בכל ימי החנוכה, וכן דרך לחשב כל רצף מספרים. ח. גזירות היוונים. ט. אנשים לא יודעים למה אין להם שמחה, הסיבה היא שהם לא טעמו טעם התורה! י. זמן הדלקת נרות חנוכה. יא. זמן ההדלקה בבית הכנסת. יב. האם להמתין עם ההדלקה כשאב המשפחה חוזר מאוחר? יג. לדחות את השיעור לאחר ההדלקה. יד. חנוכיה בנרות חשמל. טו. מתארח אצל הוריו בשבת היכן ידליק במוצ”ש? טז. היכן מדליקים החנוכיה בבית?
לצפייה
113

נושאי השיעור

א. שקר הציונות החילונית מול אמיתת התורה ולומדיה. ב. אומות העולם שהיצרו לישראל מקבלים ויקבלו את עונשם. ג. זמן הדלקת נר חנוכה. ד. איך אומרים בברכת להדליק, ”נר חנוכה“ או ”נר של חנוכה“ או ”נר שלחנוכה“? ה. אמירת כל הברכות לפני ההדלקה ואמירת ”הנרות הללו“ אחר הדלקת נר אחד. ו. הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים ובברכה. ז. מדליקין משמאל לימין. ח. לשבת על יד החנוכה וקריאת ”ויהי נועם“. ט. להמתין לאבי המשפחה אם מאחר מעט. י. פסוק ”ויהי בשכון ישראל“ חוזרים עליו פעמיים.
לצפייה
135

נושאי השיעור

א. מהפכת השירה של רבי בנציון כהן זצ”ל. ב. שלחן ערוך וכף החיים. ג. לימוד מסכת תענית כתענית ותפלה על הגשמים. ד. “אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת” – אִי בחיריק. ה. אין לומר “מה יקר” לפני הורדת הטלית על הגוף. ו. “וילך חרנה” – הלך לכיוון חרן, ובזה מיושב איך חותמים על הכתובה לפני שהחתן קידש את הכלה. ז. “הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך” – “ללמד שתהיה נוחה להיכבש לבניו כארבע אמות”. ח. לפי איזה חשבון עישר יעקב אבינו את ילדיו. ט. “ויאמר להם יעקב, אַחַי מאין אתם” – למה קרא להם אחים? י. “ואם אין מתה אנכי” – מתה מלרע. יא. לא להוציא מלה לא טובה מהפה. יב. לומדים גם מלבן הארמי. יג. אין ‘כבֹד’ אלא כסף וזהב, ואין ‘כבוד’ אלא תורה. יד. מי שנותן לתורה לא מפסיד, אלא הוא מקבל בכפל כפליים.
לצפייה
95
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew