Menu

בית נאמן

א. תרגום רב סעדיה גאון על התורה.
ב. “וחוקי ראשי חדשים להם קבעת” למה הדגיש “להם”?
ג. מה מסתובב על מה, כדור הארץ או השמש?
ד. כ”ט י”ב תשצ”ג.
ה. למה חלקו את השעה ל 1080- חלקים?
ו. הפרשה ושיעור חלה.
ז. מצות “תכלת” בזמן הזה.
ח. סעודות מצוה ביום ששי (ומה הן סעודות מצוה).
ט. אחרי כמה זמן פודים את הבן?
י. הלל הזקן היה אומר: “ברוך ה’ יום יום”.
יא. כאשר אתה עושה מצווה ואתה טורח בה זהו הכבוד האמתי.
יב. ספר חדש “ממלכת כהנים” לרבי שושן הכהן ע”ה.
לצפייה
78
א. שבע החכמות מול תורתנו הקדושה. 
ב. סוד ההצלחה וההבנה של יהודים לומדי תורה. 
ג. “שטו העם ולקטו” (במדבר י”א, ח’) תיבת “שטו” מלעיל או מלרע. 
ד. מה זה נחי ע”ו ונחי ל”ה? 
ה. “א-ל נא רפא נא לה” מה פירוש פעמיים “נא”?
ו. לעשות מלאכה ביום ששי שתגמר בשבת.
ז. אמר לגוי ביום ששי לעשות מלאכה שודאי יעשה אותה בשבת. 
ח. השכרת כלים לגוי בערב שבת. 
ט. כשמרן השלחן ערוך כותב סתם ויש, מה דעתו?
י. ידיעת כללי ההוראה.
לצפייה
101
א. “בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות”.
ב. כל החכמות הן לצורך התורה.
ג. הכל נובע מהתורה.
ד. “כמראה אשר הראה ה’ את משה כן עשה את המנורה” מי עשה?
ה. מנין לנו שהחלומות הולכים אחר הפה?
ו. עם ישראל ניצח.
ז. מדוע דוקא אחר עון העגל נזכר “בני ישראל” חמש פעמים בפסוק אחד?
ח. נרמז בפסוק כמה ומי עולים בשבת לתורה?
ט. כמה שנים חיו אז וכמה היום?
י. רמזים בפסוק לתולדות חייו של משה רבנו.
לצפייה
77
א. יום ירושלים.
ב. מתי מסתפרים לדעת המקובלים בערב חג השבועות?
ג. לחזור על מה שכותבים כדי למנוע טעויות.
ד. “אקדמות מלין”.
ה. קריאת ה”אזהרות”.
ו. לשים אילנות ועשבים בבית הכנסת לכבוד חג השבועות.
ז. פתיל צף ליו”ט, יכין מערב שבת.
ח. בשבת ערב חג להתפלל מנחה גדולה ולעשות סעודה שלישית ולישון .
ט. יקנה”ז.
י. מסדר קידושין שחוששים אם ישתה מהכוס.
יא. התורה היא חיינו ואורך ימינו.
יב. “חנוך לנער על פי דרכו”.
יג. זהירות מכשרות מזויפת.
יד. מתי אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?
טו. לחדש חידושי תורה בחג השבועות.
טז. זהירות ממקובלים מתחזים.
יז. ללמוד להתפלל מכל הלב.

 

לצפייה
87
א. והציל הלחוצים.
ב. רמז בפרשת בחוקתי שלא ייכנסו הנאצים לארץ ישראל.
ג. רמז בפרשה הנז’ לנצחון הפלאי במלחמת ששת הימים.
ד. חתונה ותספורת לפני חג השבועות.
ה. ספרדי המחתן בתו ביום ל”ג לעומר אם רשאי להסתפר.
ו. יש כאלה שלא מבינים מה שהם כותבים ולא עוד אלא שכותבים בחוצפה.
ז. הנבואות מתגשמות רק צריך סבלנות.
ח. יש סיפורים שלא היו ולא נבראו.
ט. ספר רזיאל המלאך.
י. הגניזה החרסונית.
יא. רשב”י זיע”א חסידותו וכח תפלתו.
יב. האוכל בשוק דומה לכלב וי”א שפסול לעדות.
יג. לתת אוכל למי שאינו מברך.
יד. “כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא”
לצפייה
81
נושאי השיעור
א. רבי מאיר זיע”א כולו חסד.
ב. ביאור דברי רש”י במסכת שבת (דף קל”ד ע”א ד”ה אבל).
ג. מדוע הלכה כרבי מאיר שתמיד עם ישראל נקראים בנים (הרי בד”כ במחלוקת ר”י ור”מ הלכה כרבי יהודה)?
ד. “והבאת שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו”.
ה. “אלקא דמאיר ענני”.
ו. לא להאמין לכל הסיפורים בדורות האחרונים.
ז. רבי מאיר ע”ה, חכם במשלים, חכם בחידושים, חכם בהלכה, חכם בכל.
ח. כיצד עישׂר יעקב אבינו את בניו?
ט. מים אחרונים הרגו את הנפש.
י. רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.
יא. מקור למנהג אכילת פשטידא (או כיפתא) בשבת.
לצפייה
105
נושאי השיעור
א. חיזוק בצל הפיגועים.
ב. אין תפלה שהולכת לאיבוד.
ג. העליה למירון.
ד. בית הכנסת אלגריבה בג’רבא.
ה. מורנו ורבנו הגאון רבי שאול הכהן זצ”ל.
ו. “או שבור” (ויקרא כ”ב, כ”ב), פרש”י “לא יהיה” מה חידש רש”י?
ז. אם אדם לא ילמד דקדוק הוא לא יבין כלום.
ח. קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה.
ט. מצות ספירת העומר בעמידה.
י. להתכוין לא לצאת בברכת הש”צ.
יא. עניית “ברוך הוא וברוך שמו” בברכה שיוצא בה יד”ח.
יב. זמן ושפת הספירה.
יג. ספירה קודם “עלינו לשבח” או אחרי.
יד. ענין אמירת “למנצח בנגינות מזמור שיר” ו”אנא בכח” אחרי ספירת העומר.
טו. כשלא ספר לילה אחד.
טז. ספר בכתיבה או בהרהור.
יז. לאכול סמוך לזמן הספירה.
יח. הנשאל כמה היום לעומר, מה יענה?
יט. רבי מאיר בעל הנס זיע”א.
כ. רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.
לצפייה
350
נושאי השיעור
א. סעודה רביעית וסעודת ראש חודש.
ב. חידה: ט”ו שהוא ל’ ול’ שהוא ט”ו.
ג. ההסתכלות על ימי ה”שואה” בראי התורה והאמונה.
ד. אמירת הלל ביום העצמאות.
ה. ברכת המצה בשאר ימות השנה.
ו. שיעור קביעות סעודה במצות.
ז. ערבית וספירת העומר מה קודם למה?
ח. מה קודם, לחזור על ק”ש (בזמנה) או ספירת העומר.
ט. סָפַר בזמן פלג המנחה לפני שהתפלל תפלת ערבית.
י. ניתוח שמתוכנן לאחד מימי העומר (עם הרדמה ל 24- שעות ויותר), אם יתחיל ביום הראשון לספור העומר.
יא. דין קטן ששכח לספור באחד הלילות.
יב. אדם ששכח לספור לילה אחד אם יכול בלילות הבאים לברך ולהוציא אחר.
לצפייה
134

נושאי השיעור

א. “כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא”.
ב. לעולם הקב”ה לא יחליף אותנו באומה אחרת.
ג. ביאורי מרנא רבי יוסף חיים ע”ה על פרקי אבות.
ד. חכמים גזרו והחמירו כדי להקל מעלינו את המכשולים.
ה. אל תפסוק הדין מהר ותגרום שבועה לשוא.
ו. תורה במחשבה בדיבור ובמעשה.
לצפייה
89

נושאי השיעור

א. מסירות נפש על התורה.
ב. צום בכורות וסיום מסכת בערב פסח.
ג. קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שלחן עורך צפון ברך הלל נרצה.
ד. דין האורז בפסח.
ה. ב”מה נשתנה” מוזגים כוס שני רק לבעל הבית.
ו. ברכה ראשונה ואחרונה על ד’ הכוסות.
ז. מדיני הסיבה ודין איטר בזה.
ח. “אין משיחין בשעת הסעודה”.
ט. הסובל מסכרת יזהר בשתיית הכוסות.
י. קריאת שיר השירים בסוף ליל הסדר לברכה והצלחה והיא סגולה בדוקה ומנוסה.
יא. לנצל את ימי חול המועד ללימוד תורה.
יב. קריאת שיר השירים עם תרגום בשביעי של פסח.
לצפייה
105
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew