Menu

מערכת האתר

 

מאמרים (78 מאמרים)

מיוחד – הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ד

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

מיוחד – הגליון המרתק כתר מלוכה ניסן תשפ”ג (גליון 33)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה

60 שנה לממלכת התורה ‘כסא רחמים’

בס”ד אשרי מי שבא לכאן כתבה שפורסמה בעתון

לקריאה

שאל את הרב (313 שאלות)

הודעה על שו”ת חדש

ישנה אפשרות לקבל התראה במייל על כל תוכן חדש שנכנס לפי רב, בכל שו”ת שמתפרסם יש מתחת לתשובה חלון הרשמה עם הכותרת ‘רוצה לקבל התראה במייל על כל תוכן חדש של…’

יש אפשרות להירשם לכמה רבנים

ממונות וסת”ם

העברנו את השאלה לגאון הרב שלמה מועלם שליט”א, ראש מכון הסת”ם “יד רפאל” שע”י ישיבתנו, ואמר שצריך לדבר עם הסופר ולברר בדיוק ופרטים נוספים. נא להתקשר למס’ 050-6303848 בשעות הערב

מועמדות לעבודה

הרב ביקש אם תוכלו לפרט מה בדיוק אתם אמורים לעשות, כדי שנוכל לתת תשובה מדויקת אם שייך בזה איסור מסייע בידי עוברי עבירה.

אם אפשר לפרט את השאלה יותר

עקב המצב מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א פסק

 • לומר אבינו מלכנו במלואו בכל תפילה
 • לקרא בכל יום תהילים מזמור קכ”א ו – קכ”ד
 • להתפלל בפתיחת ההיכל את תפילת הרש”ש שמתפללים בפתיחת ההיכל ביום הכיפורים

מלחמה

על פי הוראת מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א ומרן הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א

 • לקרא תהילים, בעיקר פרקים צ”א, קכ”א, קכ”ד
 • לקרא את תפילת הרש”ש שמתפללים בפתיחת ההיכל ביוה”כ

שו”ת מחקרי ארץ

ניתן להשיג את הספרים אצל הרב. הרב גר בסמיכות לישיבה (רח’ דמשק אליעזר), ניתן לתאם עם הרב בטל’ 03-6765524

מצות כסא רחמים

מבחינת הכשרות אותו דבר בדיוק .רק שני מאפיות שונות

קבלה לישיבה קטנה

לפנות למזכירות הישיבה

בטלפון 1700-50-51-52

שלוחה 2

סכום מחצית השקל

מרן ראש הישיבה בשיעורו השבועי אמר וכך לשונו:

אז חשבו ומצאו שזה יוצא בערך עשרים וחמשה שקל שלנו, פלוס המע”מ – 17
אחוז. אם אתה רוצה לעשות במחשב, תקח את המחיר ותכפיל אותו כפול אחד שבע
עשרה, אז מוצאים עשרים ושמונה שקלים, שלושים שקל.

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 46
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 232
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 40
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.9k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 52
 • videocam 1.1k
 • ? 581
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.6k
 • ? 926
 • format_align_right 6
 • videocam 17
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 260
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 65
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 115
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 683
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 212
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 313
 • format_align_right 78
 • videocam 43
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 166
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 63
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 394
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן