Menu

הרב יורם חדאד

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (57 שאלות)

1. חרדה מצריכה טיפול מיקצועי אפשר ע"י טיפול של פסיכיאטר (לא קשה) ואפשר ע"י שיחות הנה טלפון של מטפלת 03-6182992
2. לע"ע עליך לדעת שהמחשבה היא כמו גחלים לוחשות היכן שמפעלים את המוח הוא חושב ולכן כדאי מאוד להעלות בצורה יזומה מחשבות משמחות או מרגיעות 
3. יש לציין מה ששמעתי ממנהל בי"ח שכולם יוצאים מזה עד שנה (כמובן אם מטפלים) 

סבל מחרדות ולחצים.

1. עליך לפנות למטפל מקצועי ולא לסמוך על סגולות.
2. לעת עתה עד שתגיע למטפל תשנן פסוקי אמונה וביטחון כגון ה' צבקות עימנו משגב לנו.. ואני בחסדך בטחתי.. מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון וכו'.. בהצלחה!

הרוצה ללמד בנו לדקדק בתפילה ואילו הציבור אומרים בקול לא כראוי.

כדאי מאוד ללמדו כדבעי. ואדרבא הממתק מחזק את הרגש לאהוב את הדרך הנכונה.

טיפול ממולץ לאובססיה.

ניתן לטפל אצל הרב יוסף חיים בלוי052-7683690
 

תשובה לילדה ששואלת למה יש נשים שמתלבשות לא בצניעות.

יש להסביר לילדה שגיסתך אינה מודעת כמה שזה אסור והיא לא מתכוונת. להדגיש שהגיסה טובה וכו'.
כאשר הגיסה שומעת יש לומר "אחנו מאוד אוהבים אותה והיא מקסימה" וכו' ואז להסביר כנ"ל.

הרחקת הילדה מילדה אחרת שעלולה לגרום לה נזק רוחני.

1. יש ליידע את המורה ולבדוק דרך למנוע נזק נוסף, ובד בבד לבקש את עזרת המורה להרחיק ביניהן בצורה סמויה.
2. תשובתך לבתך שסתרה את תשובת חברתה עלולה לגרום למכשול, משום שהמציאות עלולה להאמר ולהתגלות על ידי בנות נוספות. במקום זה עדיף לענות "יתכן שיש כאלה, אבל דברים כאלה בודקים רק אחרי החתונה". בצורה כזאת אין את החשש הנ"ל וגם זה משדר לילדה שאין טעם לבדוקו עכשיו.

תודה

גדר שנאת חינם.

לבת מלך מלך המלכים נאמנת לתורותו! 
1.אין ספקניסיון קשה ואת צריכה כוחות נפש לעמוד בו ובאמת לפני שהגיע הניסיון הזה הקדוש ברוך נתן לך כוחות. 
2. אמנם עלייך להקפיד בין לא לשנוא לבין להסכים דהיינו ההלכה הגדירה על מה מותר לשנוא. וככל הנראה אין במקרא שלך היתר לשנוא. אולם אינך חייבת לקבל ולהסכים להתנהגות שכזו וזכותך וחובתך להרחיק ולהתגונון מפני התקפות קשות כנ"ל זכותך לגנות את המעשה וכל פעולה שתגרום למנוע את הסבל (כמובל ללא אלימות אלא בדרך התורה).
3. עצה בדוקה ומנוסה אם תכניסי להכרתך ותאמיני שגם ההתנהגות כנ"ל היא מה' והאחים הם רק הרצועה בשליחות ה' (כמובן שלאחים אין שום הצדקה) ואחר כך תתפללי מעומק הלב אל ה' שיעזור לך תיראי ישועות

1. אכן יש לדווח להנהלת התלמוד תורה שלכם וחזקה עליהם שידווחו ובפרט שכל מוסד לימודי שמקבל מלמד ממוסד אחר אמור לברר את סיבת העזיבה גם אצל הנהלת המוסד שממנו בא
ואם נפשכם לומר שלא ידווחו ורוצים אתם לדווח לגורמים נוספים רלווניטים עליכם לבדוק הייטב שהדיוח יהיה נקי מכל רגש נקם ואת שאר התנאים ששמביא החפץ חיים זצ"ל בספרו שמירת הלשון אנא בדקו במתינות!
2. אשר לאמירת החזון איש זצ"ל בטוחני שהחזון איש דאג לבדוק איך לעזור למלמד שפוטר, ואמת היא שאין לחוס על מלמד או על הנלוים אליו על חשבון של תלמידים אחרים אולם שוב אני מדגיש יש להתבונן בכל הפרטים כנזכר לעיל בתשובתי ואז מתוך שוקל דעת וכבוד בה יש לפטר או להרחיק וכו'

בברכת הצדק תשפוט עמיתך
יורם חדאד 

מה לעשות למלמד שמכה את תלמידיו מתוך כעס ובחוסר שליטה?

לא ברור לי מה שאלתכם !
אם השאלה האם להתריע על מפגעיו של המלמד זאת, יש לספר להנהלה של התלמוד תורה שלכם ולומר להם שזה עלול להיות במקומות אחרים, ומכאן והלאה זה בארחריותם .
ואם שאלתכם האם נכון להמתין עד סוף השנה קשה מאוד לאמוד זאת משום שזה מורכב מאוד, ביכולת התלמוד תורה, במצב המשפחתי, בחומרת הענין, ועוד ועוד. ובכדי לענות תשובה, יש לדון בכובד ראש עם הנוגעים בדבר

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 135
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 25
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.9k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 18
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 268
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 371
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 115
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 980
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 221
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 326
 • format_align_right 79
 • videocam 44
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 175
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 176
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 79
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 504
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן