Menu

פרשה בדיוק | קריאת פרשת נשא עם הארות קצרות לקריאה נכונה

מסר מיוחד ממרן שליט”א לחג שבועות

מרן שליט”א – מי הוא חבר אמת?

לווית הגאון הגדול הרב אליהו ענקרי זצוק”ל | שידור חי ממסע הלוויה וההספדים

הרב יוסף קויתי – חג השבועות-הבבא סאלי אמר: החוטפים ימותו מיתה משונה. והחטופה תוחזר!!!-מטלטל!!!

השיעור השבועי – ערכה של תורה

קורס צמיחה אישית | שליטה עצמית והתמודדות מול נסיונות

קדושת ומעלת ליל שבועות | הרב אמיר דאדוונד

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת במדבר התשפ”ד

מרן שליט”א בקריאת האזהרות לחג השבועות עם בחורי ישיבה קטנה

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת במדבר

השיעור השבועי – שבועות חג החגים

ההדלקה המרכזית במעמד מרן שליט”א

הרב שמואל עידאן – דרשו ה’ בהמצאו

השיעור השבועי – שבע החכמות שיש בעולם ושימוש בחשמל בשבת

השיעור השבועי – קריאת האזהרות לחג השבועות

הפטרת פרשת נשא | הרב רפאל מאזוז

מיוחד! הפטרת שבועות במנגינת החגים המיוחדת

הרב רחמים נמני – מעלת וסגולת ברכת כוהנים | השם יתברך מברך אותנו באהבה

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – חג שבועות ופרשת נשא

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – חג שבועות ופרשת נשא התשפ”ג

הרב רחמים נמני – הכח המיוחד שכל יהודי מקבל ממתן תורה | סיפור נפלא על הבעל שם טוב הקדוש

הרב שמואל עידאן – תורת נצח

עשר דקות על חג שבועות | הרב יוסף קויתי

השיעור השבועי – הכנות לחג השבועות

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת בהר בחוקותי | היסוד של אחדות ישראל

השיעור השבועי ↔️ הלכות ערב שבת ומצוות חלה

השיעור השבועי ↔️ חידוד השכל בלימוד גמרא

תחשוב גם על האחר

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita – Mezuzah dans les magasins, les bureaux et les placards

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita. – Bougies de Chabbat

“שכל ילד ישמע עשרת הדברות”

מיוחד – כנס הכנה למתן תורה לבני הישיבה בהשתתפות מורנו הרב צמח, הרב יעקב סיני ומרן ראש הישיבה שליט”א

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita. – Pentecôte

מְחַיֶּה מֵתִים בְּמַאֲמָרוֹ

פנינה מהפרשה – פרשת נשא וחג השבועות

כמה כוחה גדול של אישה

השיעור השבועי – סכנת המקובלים המזוייפים

מבית ההוראה – הלכות חג השבועות

הלכה יומית (ראשון) – א. קריאת תהלים בחג שבועות. ב. סדר הלימוד בשבועות.

פנינה מהפרשה – פרשת במדבר

הלכה יומית (חמישי) – א. הצדיק רבי חיים חורי ע”ה. ב. “ביטוח חיים”.

מי שעבד לאחד אינו עבד לאף אחד (הכנה לחג שבועות)

הלכה יומית (שלישי) – א. ברכת כהנים ב. לימוד ליל שבועות.

הלכה יומית (שני) – א. יום טוב. ב. משלי ואזהרות בשבועות.

פרשת בהעלותך – מי בהסטוריה קיבל אישור מה’ לעשות פסח בטומאה?

פרשת נשא – מעילה כפולה

פרשת נשא – למה צריך את משה, ואהרן, והנשיאים לספור את בני לוי?

פרשת נשא – שיעור על המצב

YKR Placeholder

פרשת נשא – אני יודע שכאשר ד"ר עומד ליד הרב, סימן שהרב חולה״…

חג השבועות-’’אשר בחר בנו מכל העמים’’? הרי ה’ הציע את התורה קודם כל לגויים?

פרשת נשא – למה התורה האריכה כ”כ בפרשת  הנשיאים?

הגרש"מ עמאר שליט"א – פרשת נשא

ברכת הגלידה ודיני יום טוב

קצר ולענין פרקי אבות ושבועות – מה לומדים בתיקון ליל שבועות

הרב רפאל כהן שליט"א – הכנה לקבלת התורה

קצר ולענין שבועות – זמן התפילה הנכון בשחרית חג השבועות

"יום זה הוריד" בלחן אישי ממרן שליט"א

כל דבר צריך צריך הכנה

הרב רפאל כהן שליט"א – פרשת נשא – יום מעמד סיני

קצר ולענין פרקי אבות ושבועות – ‘נגד שמא אבד שמיה’

השיעור השבועי – מוצאי שבת בחוקותי תשע"ט

דיני הזכרת רצה והחליצנו ויעלה ויבוא

גילוי מיוחד אודות המנהג להתחיל ביום טוב ’טוב להודות’

קריאת פרשת נשא

YKR Placeholder

פרשת נשא – הברכות המיוחדת שיש בברכת כהנים

YKR Placeholder

חג מתן תורה

YKR Placeholder

הלכות לחג השבועות

השיעור השבועי – מוצאי שבת בחוקותי תשע"ח

מוסר מלכים – הכנה לשבועות ממרן שליט"א

YKR Placeholder

משפט אחד שמשנה את כל החיים

YKR Placeholder

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת במדבר

YKR Placeholder

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת בהר בחקתי

YKR Placeholder

דיני חג השבועות

YKR Placeholder

אכילה ושתיה בתיקון ליל שבועות

YKR Placeholder

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת יתרו

YKR Placeholder

מסורת הפאר והאמת של יהדות ספרד

YKR Placeholder

דין רחצה בשבת ויום טוב

YKR Placeholder

מה בין 100 ל – 101 ?

YKR Placeholder

שיחה מרתקת לקראת חג השבועות

הלכה ומוסר יומי 3 הלכות ליל שבועות

חיזוק מיוחד לקראת תיקון ליל שבועות

הלכה ומוסר יומי 2 הכנה משבת ליום טוב ודין הבדלה במוצ"ש בליל החג

YKR Placeholder

פנינים לחג השבועות

אב אינו נותן לבנו ’חתול בשק’

הלכה ומוסר יומי 1 הכנה משבת ליום טוב

YKR Placeholder

גדולתו העצומה של רבנו חיים חורי זצ"ל

השיעור השבועי – הלכות חג השבועות חלק ב’

YKR Placeholder

הלכות והנהגות לחג השבועות

YKR Placeholder

דיני חג השבועות שחל במוצאי שבת ודיני הדלקה ביום טוב

ההבדלים בין שבת ליום טוב

שיחת חיזוק לבחורי הישיבה לקראת חג מתן תורה

YKR Placeholder

גם אתה יכול לגדול!

YKR Placeholder

בטל רצונך מפני רצונו!

YKR Placeholder

השיעור השבועי – הלכות חג השבועות חלק א’

YKR Placeholder

סדר ליל שבועות שחל במוצאי שבת

YKR Placeholder

כתר מלכות לקבלת יראת שמיים אמיתית

חכמת הפיוט הספרדי

YKR Placeholder

שמירת המנהגים

קריאת ההפטרה בניגון של החגים – חג השבועות

הלכות והנהגות חג השבועות

הסוד הגדול!!!

YKR Placeholder

והיו נכונים ליום השלישי – חג השבועות

הלכות ומנהגי חג השבועות

פרשת נשא – נכנסה בו רוח שטות…

הלכות הוצאה ביום טוב

ודגלו עלי אהבה

פנו לכם זמן למשחק…

מתיקות ונועם התורה

חיזוק לקביעת עתים לתורה

מה אנוש כי תזכרנו

סגולה בדוקה למציאת חן וחסד

הכנה למתן תורה

פרשת בהעלותך גלישה בטוחה

אזהרות לשבועות

הכנה לקבלת התורה

קבלת התורה

בעלות המנחה – נשא

אזהרות של יום שבועות

דקדוק וטעמי המקרא – נשא

מעמד הר סיני

מוסרי הפרשה – נשא

אזהרות לשבועות

הכנה לקבלת התורה

לימוד כתיבת השו''ת בענין ברכות הנהנין בליל שבועות

חד סיטרי

מוסרי הפרשה – בהעלותך ושבועות

קריאת מגילת רות

לימוד התיקון בליל שבועות

אזהרות לשבועות

תיקון ל'תיקון'

תיקון ליל שבועות

חיפוש הוא עמל?

קריאת ספר משלי

אזהרות

הקדמה לאזהרות

קריאת ספר משלי

קריאת ספר משלי

YKR Placeholder

להתענג על השם

קריאת ספר משלי

קריאת משלי

הלכות יום טוב

מגילת רות

עירוב תבשילין

קריאת מגילת רות

משלי

קריאת ספר משלי

קריאת ספר משלי

קריאת מגילת רות

קריאת ספר משלי ופירוש

כי טוב

קריאת ספר משלי ופרוש – מפרק ו'

קריאת ספר משלי – פרק ח'

עשיר העולם

קריאת ספר משלי

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

תרומת מניה

5200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 18125 שאלות)

שיעור אכילת מצה בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

הרגשת ריחוק בין בני זוג

בודאי שיש תקנה בעזרת ה’.
קודם כל יש תקופות פחות טובות בחיים, והן עוברות והכל חוזר לקדמותו, יתכן שזו אחת מהן.
צריך לבדוק אם היא בריאה מספיק, הרבה פעמים זה פשוט עייפות וחולשה פיזית, ויותר חשוב לבדוק את העייפות הנפשית מהילדים והעבודה, ולזה יש כמה פתרונות, כמו לתת לה לצאת פעם בשבוע למקום שהיא אוהבת, ועוד. (יש ג”כ השלכה על כל החיים בעקבות אינטרנט וכיו”ב, ודי בזה.)
מה שאתה מרבה במילים טובות זה ודאי טוב, רק לשים לב לא לעשות את זה בלחץ, או מתוך הרגשה של מסכנות וחוסר אונים, אלא מתוך הרגשה טובה שלך ורצון לעשות טוב על הלב של השני.
כשלב ראשון אני מציע שתקנה איזה ספר של שלום בית (לדוגמא הספרים של הרב ישועה עטיה שליט”א), לעבור על הספר ולרשום לעצמך כל נקודה שנראית לך שייכת למקרה שלכם, ותנסה לעבוד עליה. בעזרת ה’ נראה לי שזה יצליח. אם חלילה לא, יש לגשת אל יועץ זוגי שישמע ממש את פרטי המקרה ויוכל לנגוע בנקודות הנכונות.

שאלה בדקדוק במסכת מידות. וניקוד מילת ירמיהו.

א. בעקבות השאלה עשיתי חיפוש בתנ”ך, ומצאתי שעד עשר אמות הפסוק כותב בלשון רבים, מכאן ואילך בלשון יחיד, כמו: “וחוט שתים עשרה אמה” (מלכים א’ ז’ ט”ו), וזה עוקב בכל התנ”ך (ע”פ חיפוש מחשב כמובן), מלבד אחד שמצאתי יוצא מהכלל “והרוחב חמשים אמות” (יחזקאל מ”ב ב’), ויתכן כיון שהוא סוף פסוק עשו בו שינוי, וכידוע שסוף דבר עושים שינוי (ואכמ”ל). ומה שמצאנו כמה פעמים בדברי הימים, ואחד מהם (ב’ ג’ ג’): “אמות ששים”, שם כיון שהקדים את האמות, אם היה אומר אמה היה יכול להשמע אמה וששים.
נמצא שלשון חז”ל בזה (בשתי השאלות ששאלתם) היא ע”פ לשון המקרא. ונראה הטעם בזה כי כאשר הריבוי הוא קצת מזכירים אותו בלשון ריבוי, אבל כשהוא הרבה יותר מזכירים אותו בלשון יחיד, כי הריבוי בולט וא”צ להדגיש שהם רבים.
ב. המ’ יותר קשה לבטא אותה השוא כאשר היא ליד י’, ולכן במ’ כמו ירמיהו נתפס החיריק, אבל ביד הרבה פחות קשה לכן לא נתפס. ואין כוונתי שיש כאן טעות, אלא השוא הוא יכול להיות כמו כל תנועה בעיקרון, כי הוא שוא וכלום, ולכן היכא דנהוג לשנות אותו מהניקוד זה בסדר. בכל אופן אין כוונתי לתת כאן הוראה מעשית לומר ירמיהו בחיריק גם בקריאת התנ”ך, אלא רק על שכך נוהגים העולם בדיבור.

משמעות יום ירושלים בתהילים פרק קלז

1. רעיון יפה לקרוא לו יום שחרור ירושלים, אך מי ישמע לך לשנות?
2. חפשתי טעם לדבר ולא מצאתי. אגב גם צבע חום אינו במשקל של שאר הצבעים.

שכר ועונש

א. ברור שאין לקרוא מה שמכשיל ומרחיק מעבודת ה’. אמנם אחר שאדם מרגיש שהוא חזק, טוב לקרוא, וגם זה במדה ובמשורה.
ב. יש לעונש מטרה של הרתעה. מכל מקום אדם שכבר התחייב בעונש, כגון שהתחייב סקילה, נותנים לו את העונש גם אם חזר בתשובה, והטעם הוא פשוט כי אם העונש יתבטל כל פעם שאדם יחזור בתשובה, נאבד את ההרתעה מהעונש ולא הרווחנו כלום.
מאידך יש גם מירוק של החטא, וזה יכול לבא גם בסתם יסורים ולא בדרך של עונש.

שאלת המשך

א. הבנתי את השאלה. התשובה פשוטה, האות נ’ של נגיעה נבלעת רק בדגש חזק, דגש קל מעולם לא מבליע אות, ולכן כאשר עושים בלי דגש חזק אין כאן אות נ’, והמשמעות היא יגיעה.
ב. לגבי שינוי משמעות בשם ה’, בקובץ אור המערב ח”ג עמ’ מ”ה האריך בזה המדקדק הרה”ג ר’ בנציון הכהן זצ”ל וכתב שאין שינוי בין פתח לקמץ ושניהם לפעמים קודש ולפעמים חול, וגם אם משמעות המלה היא רבים, אין בזה כלום. ולכן אף שנכון ללמוד ולעשות את הקמץ כמבטא הפרסים, מכל מקום מי שאומר את הקמץ כפתח יצא ידי חובה.

הכריעה “ויעבור” תחנונים

כריעה זו הובאה בבן איש חי (ש”א פ’ כי תשא אות י’) בשם חסד לאלפים ומהר”א מני, וכתב שאין לזה טעם לפי הסוד. ע”ש. ונראה בפשטות שהטעם הוא זכר לשכותי כפי שהיה למשה רבנו בשעה שעבר הקב”ה. ולפ”ז אין לחלק בין יחיד לציבור.
ואף אם אין טעם זה נכון, ודאי שאין איסור לשחות ביחיד.

יחוד עם החברות של הילדה

יש להקל במקום הצורך, מכיון שגם בת יש לה דין שומרת, כמו שכתבו בהוראה ברורה הנדפס מחדש (בבה”ל בסוה”ס סי’ כ”ב ס”ג) שכ”ד מרן הגרע”י זצ”ל ומרן ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים. ואף שבלילה מבואר בדברי הרמ”א (שם ס”ה) שצריך שומר נוסף, מכל מקום בשעת הצורך יש להקל בזה, כמו שכתבו בשעה”צ שם (אות קפ”ד).

השם חן לבת

המשמעות של השם טובה מאוד, הבעיה היא שבמקורות (זכריה ו’ י”ד ורשב”ם ב”ב דף קס”ו ע”ב) הוא שם של זכר, אך לפי הבנתי בדברי מרן ראש הישיבה שליט”א בספר מקור נאמן (ח”ג סי’ אלף תרע”ט) זה לא כ”כ נורא. לכן מצד זה נראה להשאיר את השם.

אם בכל זאת תרצו ותעדיפו לשנות את השם, נעביר את השאלה למרן ראש הישיבה שליט”א.

יציאה ידי חובת קריאה

לגבי לא נגע לריק – אין בזה שינוי משמעות מכיון שעושים את הג’ דגושה בדגש קל, וזה עדיין נשמע לשון יגיעה, ורק אם היו עושים בדגש חזק היה נשמע לשון נגיעה. ומזה יש להבין שע”פ רוב וכמעט תמיד אין שינוי משמעות באותיות בג”ד כפ”ת אם הם דגושות בדגש קל או בלא דגש.
ולגוף השאלה, באמת הרבה פעמים החזנים משנים משמעות, אך גם המתפללים עצמם לא יותר טובים מהחזנים, א”כ אין לנו פתרון יותר טוב. ומי שהוא עצמו יודע שמדקדק יותר יקפיד שלא לצאת ידי חובה מהחזן, וזה לא כ”כ קשה ליישום כי כמעט אנו לא יוצאים ידי חובה מהם, בחזרת הש”צ – היום כולם מתפללים בעצמם, ובקס”ת אין זה חובת יחיד אלא חובת ציבור (אמנם צריך להחזיר את הקורא, אך לא בגלל שיוצאים ידי חובה). מה שנשאר לנו זה רק מגילת אסתר, או לפעמים ברכות המצוות כמו לשמוע קול שופר.

דקדוק קריאת התורה

ע”פ הכלל שהזכרתם שאותיות דומות הראשונה בשוא נע. כלל זה התחדש ע”י ר’ אליהו בחור זצ”ל, ולא התקבל בכל תפוצות ישראל, כמו שכתב בקונטרס כללי הקריאה (עמ’ 48), אך רובם נהגו בכלל זה, וע”פ זה נכתב תיקון קוראים איש מצליח.

חדשות ועדכונים

ויהי בנסוע | תיעוד וסיקור מהלווית הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל

הלווית הגאון רבי אליהו ענקרי זצ"ל התקיימה היום (ראשון) בשעה 16:00, כאשר ההספדים התקיימו בישיבת כסא רחמים ומשם יצאה מיטתו לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה. כבר משעות אחר הצהרים...

שיחת הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל לאתר הישיבה בשעתו

אמש, במוצאי שבת לאחר סעודה רביעית, הלך לבית עולמו מי שהיה ממייסדי הישיבה בתונס ויד ימינו של רבנו מרן ה"איש מצליח" זצ"ל. בעקבות פטירתו, דלינו מן הארכיון ראיון מקיף שערך...

ברוך דיין האמת | הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל

אבל כבד: אמש, מוצאי שבת, הלך לעולמו הגאון רבי אליהו ענקרי זצ"ל שהיה ממייסדי הישיבה בתונס ודודו של יבדחט"א מרן ראש הישיבה שליט"א. הרב זצ"ל שימש בצעירותו כמורה צדק בעיירות...

יום חג בעולם הספר | הופיע ויצא לאור ספר סולת נקיה

בשורה טובה לשוחרי התורה ועמליה בכלל ולתלמידי מרן ראש הישיבה שליט"א בפרט, לרגל צאת הספר היסודי והחשוב "סולת נקיה" העוסק בענייני עיבור תכונה וקידוש החודש, לאחר עשרות שנים בהם לא...

והערב נא ה’ אלוקינו | בחר את הדרשן

ארגון "והערב נא", נוסד ע"י מאורי הדור שליט"א להפיץ את אור התורה ברחבי הארץ, בפרט לאור הבקשות הרבות מהציבור הרחב לרבנים תלמידי חכמים שבקיאים במגוון נושאים ביהדות {גמרא, הלכה, אגדה,...

מורנו הרב צמח במסע חיזוק חול ארהב

מסע חיזוק של מורנו הרב צמח בקהילות היהודיות בחו”ל

מסע חיזוק ברחבי הגולה נערך בימים אלו ע"י מורנו הגאון הגדול רבי צמח מאזוז שליט”א אליו התלווה בנו מורנו הגאון רבי מצליח חי מאזוז שליט”א בשנים עברו היה יוצא למסע...

בית יעקב לכו ונלכה | כנס היסוד לבית הספר “תפארת רחל”

לקראת פתיחת שנת הלימודים התשפ"ה, התקיים מעמד ייסוד בית הספר החדש בעיר נתיבות בנשיאות מרן ראש הישיבה שליט"א | את המשא המרכזי נשאה מי שתכהן כמנהלת החינוכית הרבנית ר. כהן...

ההדלקה המרכזית במעמד מרן שליט”א

מעמד הדלקה רב רושם נערך בליל ל''ג לעומר בהשתתפות מרן ראש הישיבה שליט''א • המעמד נפתח לאחר השיעור השבועי ברחובה של עיר לראשונה, עקב הוראות הצבא על ביטול הילולת הרשב"י...

ל”ג לעומר תשפ”ד: מעמד ההדלקה בהשתתפות מרן שליט”א

בעקבות המצב הבטחוני המתוח בצפון הארץ ובעקבות הנחיות פיקוד העורף – כי לא תתקיים השנה (תשפ"ד) עלייה המונית לאתרא קדישא מירון בל"ג לעומר, הוחלט לקיים מעמד הדלקה מרכזי בעיר בני...

יצאו לאור עולם | שו”ת איש מצליח חלק ה’ וספר שלמי תודה

לאחר עשרות שנים שהיו הספרים נמצאים בגנזים, ולאחר עבודה מקיפה ורחבה, השבוע יצאו לאור עולם שו"ת איש מצליח למרן רבנו מצליח מאזוז זיע"א הי"ד, וכן ספר שלמי תודה להגאון רבי...

חנות

סולת נקיה

60 ₪

חומש בית נאמן – ויקרא

55 ₪

תיקון קוראים “איש מצליח” – ענק

90.0 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ג׳ - ט׳ סיון
ג׳ סיון 6.9

יום ראשון

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:16 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

רבנו עובדיה ירא (ברטנורא), מפ' המשנה, ראב"ד י-ם, רס"ט
רבי יוסף אירגאס, מח"ס דברי יוסף, רבה של ליוורנו, ת"צ
רבי מנצור מרזוק, מח"ס קרבן אליצור, מרבני ירושלים, תקמ"ט
רבי מרדכי עבאדי, מח"ס מעין גנים, מדייני אר"ץ, תרמ"ג
רבי יצחק חיים הכהן רבין, הרה"ר לבוכארה, תרנ"ו

ד׳ סיון 6.10

יום שני

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:16 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

רבי משה בארקי, ראב"ד איזמיר, מח"ס מזכרת משה, תרע"ג
רבי יוסף אברהם וולף, מנהל סמינר ב"י ב"ב, תשל"ט
רבי יצחק צאלח מכמל, מרתב"י בבית זילכה בבל, תשי"א

ה׳ סיון 6.11

יום שלישי

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

רבי זאב וולף מז'יטומיר, מח"ס אור המאיר, תקנ"ז
רבי אברהם אמארילייו, אב"ד טריקולה (יון),  מח"ס ברית אברהם, תקמ"ד
רבי גרשון אשכנזי, אב"ד קלמייא, מח"ס עבודת הגרשוני, תרכ"ו 
רבי חיים י. סאפרין, אדמו"ר מקאמרנא – ירושלים, תשכ"ט
רבי אברהם עזריאל, מחסידי בית אל ודייני י-ם, תש"ד
רבי פרץ מימון שו"ב בגאבס, תשנ"ב

ו׳ סיון 6.12

יום רביעי

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

דוד המלך, ב' אלפים תתקכ"ד
רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, תק"כ
רבי מרדכי א. הכהן, ראב"ד תונס, מח"ס גדולת מרדכי, תשל"ד
רבי ראובן בן דוד, מקובל, מח"ס מלתא בטעמא, תשל"ה
רבי אברהם מ. אלתר, אדמו"ר מגור, בעל אמרי אמת, תש"ח

ז׳ סיון 6.13

יום חמישי

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

הילולת הושע בן בארי הנביא
אברהם גר צדק מווילנא הי"ד, (בן הגרף פוטאצקי), תק"ט
רבי זעליג ר. בנגיס, ראב"ד ירושלים, מח"ס לפלגות ראובן, תשי"ג
רבי סלימאן ד. ששון, מרבני לונדון, מח"ס נתן חכמה לשלמה, תשמ"ה
רבי אליהו ראם, ראב"ד ירושלים, תשנ"ג

ח׳ סיון 6.14

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 7:11 תל אביב: 7:28 באר שבע: 7:26 חיפה: 7:19 עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:18 שקיעה: 5:44
Candle

יומא דהילולא

רבי משה חיים (זקנו של הבן איש חי), תקצ"ז
רבי יהושע מונסונייגו, מחכמי פאס, מח"ס שבילי המשפט, תרנ"ב
רבי יעקב מאיר, הראשון לציון, תרצ"ט
רבי משה בלוי, מראשי נטורי קרתא,  תש"ו
רבי משה נחמיה כהנוב, ראש ישיבת עץ חיים בירושלים
רבי יששכר דב גולדשטיין, ראש כולל שומרי החומות, תשמ"ח

ט׳ סיון 6.15

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:29 תל אביב: 8:31 באר שבע: 8:29 חיפה: 8:33 עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:18 שקיעה: 5:44
Candle

יומא דהילולא

רבי יעקב חיים סופר, מחכמי ומקובלי י-ם, מח"ס כף החיים, תרצ"ט
רבי אהרן עזריאל, ראב"ד י-ם ור"י בית אל, מח"ס כפי אהרן, תרל"ט
רבי ישראל משקאלוב, (ת' הגר"א), מח"ס פאת השלחן, תקצ"ט
רבי משה רבקש, החסיד מוילנא, מח"ס באר הגולה, תמ"ד 

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן