Menu

הרב אדיר עמרוצי – סגולות ורפואות של ארבעת המינים

הרב יצחק מאזוז – מתי מותר ומתי אסור לסלק שליח ציבור מהמשרה שלו (סימן נ”ג סעיפים כ”ה-כ”ו)

קצר ולענין – האם יהדות זה בית סוהר?

הלכה יומית (שלישי) – א. הפיוטים של יום כיפור. ב. להתפלל בענוה ובפשטות. ג.לקרב כל אדם.

מרן ראש הישיבה בשיעור לקראת הצום

הרב אדיר עמרוצי – יום אדיר בימי שנה “רזים וסודות ליום הכיפורים”

הרב אהוד מולאי – בני אהובי

מרן הגאון הרב יונה מצגר שליט”א הרב הראשי לישראל בדרשה מיוחדת 24 שעות לפני יום הכיפורים

הפטרת יונה – הסבר מיוחד ממרן שליט”א

ר’ כפיר פרטוש ​בביצוע מיוחד ל​פיוט​ ​’​שִׁנְאַנִּים שַׁאֲנַנִּים​’​ 🎶

הרב רחמים נמני – עבודת התשובה

מורנו הגאון הרב צמח מאזוז – להתפנק על הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות

פרטי הדינים ליום הכיפורים ממרן שליט”א

השיעור השבועי ודרשת שבת שובה תשפ”ג – חלק ב’

השיעור השבועי ודרשת שבת שובה תשפ”ג – חלק א’

שמירת שבת בזכות 25 שקלים מבנק דיסקונט

הרב יורם חדאד – ילדי❗ יד ביד!!!

מבית ההוראה – הלכות חול המועד

השיעור השבועי – הלכות חג הסוכות

המסר השבועי – חג סוכות

המסר השבועי – פרשת האזינו

מבית ההוראה – הלכות סוכה

ברכת המוציא ובורא מזונות על מאפים נטולי גלוטן

השיעור השבועי – מוצאי שבת האזינו התש"ף

דיני ישיבה בסוכה

פרשת האזינו – חג הסוכות

מוסרי הפרשה – פרשת האזינו

מה צריך לבדוק בד’ מינים?

השיעור השבועי – מוצאי שבת האזינו תשע"ט

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק ג’

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק ד’

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק א’

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק ב’

מרפסת סוכה – כל מה שצריך להקפיד

YKR Placeholder

הלכות והנהגות להושענא רבא

YKR Placeholder

דין סוכה המתנפחת

YKR Placeholder

פרשת האזינו – חזרה בתשובה בכל מצב

שלחן ערוך היומי -שימוש בגוי של שבת

YKR Placeholder

בן איש חי הלכות סוכה חלק ב’

YKR Placeholder

בן איש חי הלכות סוכה חלק א’

יעקב כליל תפארת – על האושפיזין יעקב אבינו

YKR Placeholder

השיעור השבועי – הלכות לחג הסוכות ב’ (מוצאי שבת האזינו)

YKR Placeholder

השיעור השבועי – הלכות לחג הסוכות א’ (מוצאי שבת שובה)

הלכות מקוואות בעיון – יורה דעה סימן ר"א סעיף נ"א

YKR Placeholder

חזון עובדיה היומי – הלכות קושר ומתיר – אגידת לולב ביום טוב

"אושפיזין מתארחים" – יעקב אבינו

YKR Placeholder

מרן ראש הישיבה בשיחה מיוחדת על הגאון מוילנא ור’ נחמן מברסלב לרגל יום הילולתם שחל בימים אלו

YKR Placeholder

"אושפיזין מתארחים" – אברהם אבינו – האושפיזין הראשון בחג הסוכות

YKR Placeholder

’אל יחסר המזג’ גימטריא בני ברק – הלכות חול המועד

גם בסוכות – קום התהלך בארץ…

הלכות סוכה וארבעת המינים בהרחבה

’חם אש’ בסוכה האם זה סיבה לצאת מהסוכה?

המדריך המלא לקניית ארבעת המינים

YKR Placeholder

צא מדירת קבע! – משמעות ומהות חג הסוכות

ענייני סוכות

בסוכה אתה שוכח את העולם הזה – הלכות סוכה מהספר ’בן איש חי’

אחת ולתמיד – פרגולה כשרה לסוכות או לא?

שתהיו תמיד רק בשמחה!

הלכות ומנהגי חג הסוכות

מה נזכרתם עכשיו?!

בן איש חי הלכות – האזינו

מסכת סוכה דף נ"א עמוד א’

דף יומי מסכת סוכה דף ו עמוד ו

מסכת סוכה דף ג עמוד ב

דף יומי מסכת סוכה דף ב עמוד א

תיקון ליל הושענא רבא

כשרות האתרוג

פרוש על פרשת וזאת הברכה

פירושים על פרשת האזינו

דקדוק וטעמי המקרא – האזינו

פרושים על פרשת האזינו – יום ג

בעלות המנחה – האזינו

קריאת פרשת וזאת הברכה

רבנים נושאים סדרות


תרומות

עמוד בספר התורה לרפואתו של מרן

5200 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

תיקון כרת

52 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

ברכת נעילה

1500 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17582 שאלות)

השמעת שירי ילדים בגן

אם אין מכירים את האשה וגם אין יודעים את שמה ואין בהם שירים פסולים – מותר.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 


 

הנצחת תורמים ממהדורא ראשונה

אין חיוב לחזור על התורמים, וכך נהוג בכמה ספרים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 


 

הנצחה חלופית אחר שיפוץ בית כנסת

מגיע להם הנצחה חלופית. מסתמא כל תורם התכוין לכמה שנים טובות. יש לנו בבני-ברק בביהכ”נ “אליהו הנביא” לוח-שיש חדש ובו תורמים משנת תש”ה!

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 


 

הזמנת אבלים לחתונה

ימסור להם, ויגיד להם שנכון שיצאו בשעת התזמורת או ישמשו כמלצרים (יתכן לתת להם חדר צדדי לאכול שם). ואם לא ישמעו – העוון עליהם.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 


 

וידוי לאשה שכיב מרע

אם היא אשה חזקה בנפשה – שתתוודה, ואדרבא תאריך ימים ושנים טובות.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 


 

נמנום בתיקון כרת

כל זמן שקוראים לו ועונה, עדיין נחשב תקון כרת.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 


 

למה כתוב 18 פעמים “כאשר צוה ה׳ את משה”?

קשה לענות תשובה מלאה על שאלה זו. אך באמת נראה שבאה התורה להדגיש ולחזור ולהדגיש שעם ישראל עשו כאשר צוה ה’ ולא שינו מציוויו, וזו מעלה גדולה מאין כמוה. ואפשר לראות ג”כ כאשר הביאו את המשכן אל משה הפסוק מדגיש “וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה’ כן עשו ויברך אותם משה”.


 

איך אני יצליח להתגבר על היצר הרע?

הקשית לשאול.

אדם שבא לעבוד את ה’ צריך שני דברים: א. עבודה עצמית. ב. תפילה. הנקודה הראשונה היא עולם מלא מה לעשות ואיך לעשות ומה ועל מה לעבוד וכו’, אבל הנקודה השניה היא פשוטה מאוד לדבר עם הקב”ה באמונה פשוטה (בפרט מי שנמצא במיצר מרגיש יותר בקלות קרבתו יתברך), ולבקש ממנו להתגבר על היצה”ר ולהצליח בעבודת ה’, וה’ קרוב לכל קוראיו באמת.

ומאידך אין להזניח את הנקודה הראשונה, יש לקרוא ספר מוסר שמדבר אל לבך ולנסות בכל דרך אפשרית להתקדם ולו במעט בעבודת ה’ ובהתגברות על היצה”ר.

ולענין נשיאת אשה ג”כ יש לעשות השתדלות במה שצריך ע”מ למצוא את הזיווג, אך בעיקר להתפלל כנ”ל. ובעז”ה בקרוב ממש תתבשרו בבשורות טובות.


 

שאלה אודות לימוד התורה אחר אריכות ימים

אין לי שום ספק שמדקרות החרב שציינת בשאלתך, הן הן מדקרות חרבו של היצר הרע, הוא היצה”ר הוא השטן והוא מלאך המות, אשר צר לו בלימודיך הטובים, ולכן מנסה בתרמית להרפות אותך מלימודך ע”י העצבות והדכדוך, ולהוציאך קרח מכאן ומכאן ח”ו.

– אבל לא תאבה לו ולא תשמע אליו! וכי יש בן אנוש שיכול לומר מה עדיף לפני הקב”ה, האם לימוד בעיון היטב, או לימוד שטחי ומרומה של כל הש”ס?! וכל החשבונות הרבים על הלימוד העתיד במתיבתא דרקיעא אל תחוש להם כלל ועיקר, ובהדי כבשי דרחמנא למה לך?

אנא חוס על נפשך, והמשך בלימודיך בהתמדה ובעיון כפי שהורגלת, במקום ובאופן שלבך חפץ, שכך הוא רצון ה’ יתברך. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, מנה אחת אפיים. והלואי ירבו כמותך בישראל.


 

ברכות על מטפחת לספר תורה

נראה שמותר להשתמש במטפחות אלו לספר תורה, ולברך מתוכן את הברכות, וכפי כוונת המייצרים. [ודברי הרמב”ם בתשובה (מהדו’ בלאו סי’ רס”ח) שאסר לרקום פסוקים על טלית, אינם שייכים בנדון זה. וכמובן].

לגבי השאלה האם מותר לכתחילה לייצר ולמכור אותן – הנה אם היה חשש שיגיעו המטפחות לידי אנשים שלא ינהגו בהן את הכבוד הראוי, יש בזה איסור. אבל ככל הנראה, הואיל ומפורסם שהן מטפחות של ס”ת, ואין מוכרין אותן אלא לצורך זה, ואפילו דלת העם נזהרים בתשמישי הס”ת לנהוג בהן כבוד, לכן למעשה לא קיים חשש זה.


 

סדר העדיפויות בחימום מים בשבת לצורך רחיצת חולה שיש בו סכנה

מדבריך נראה שאם אינו צריך להשתמש במים אלא פעם אחת, ברור שיש לתת העדפה ליונקרס. אבל לעניות דעתי הדברים אינם פשוטים כ”כ, וצריך לשים לב לארבע נקודות:

גם ביונקרס יש חשש לבונה ולמבשל, שהרי:

א) שמעתי שיש דגמים של יונקרס שיש בהם ג”כ סגירת מעגל חשמלי [וצריך עוד בירור].

ב) המים ביונקרס מסוגלים להגיע ל-60 מעלות צלזיוס, שהם שיעור יד סולדת בו לרוב השיטות (עכ”פ לחומרא).

ומאידך:

ג) בהפעלת גוף חימום חשמלי, יש דעות חשובות שאין הבערה מן התורה (ע’ במנוח”א ח”א פרק כ”ד הערה 11), בפרט אם אינו מתאדם ומתלהט שבזה לכל הדעות אין מבעיר [ואיני יודע מה המצב בגוף חימום שבבוילר]. משא”כ ביונקרס שהיא אש גמורה לכולי עלמא.

ד) בגוף חימום חשמלי הרב אור לציון (ח”ב עמ’ ר”ס) מצדד שאין בו איסור בישול מן התורה.

ואין לי הכרעה ברורה בזה, רק דעתי נוטה שבוילר חשמלי עדיף (מהטעמים שהזכרתי באות ב’ ג’, ושאר הטענות הם צירופים בעלמא), ובפרט אם צריך להשתמש במים כמה פעמים במשך השבת.

כמובן כל זה באופן שהזמן אינו בהול, ויכול לשקול במה רוצה להשתמש.


 

האם אסור להרוג לטאה?

הלטאה אינה מקללת, ואין שום איסור בהריגתה אם היא מזיקה ומפריעה, כפי שמותר להרוג נמלים ויתושים.


 

חדשות ועדכונים

מניין חתני תורה

היה זה בערב ראש השנה האחרון. בבני ברק, ברחוב הרב עוזיאל 26 בקומת בתי המדרשות. מאות הנכנסים בשערי היכלות התורה בישיבת 'כסא רחמים' לא יכלו להסתיר את התפעלותם נוכח השילוט...

כנס רפואה והלכה שע”י בית ההוראה כסא רחמים

כמידי שנה בשנה, התקיים יום העיון ההלכתי במעמד עשרות מרבני בית ההוראה "כסא רחמים", ובתוכם ראשי ישיבות דיינים ורבני יישובים, אשר נתקבצו ובאו מכל רחבי הארץ להשתתף בכנס של בית...

אמש (יום ראשון) מרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז שליט”א, נסע למסע חיזוק בדרום

את תחילת המסע, מרן פתח בכולל "קול רינה" בנתיבות, בראשות הרב חיים יוסף אברג'ל, בנו של הגה"צ הרב יורם אברג'ל זצ"ל. לפני כחמש מאות אברכי הכולל ורבים מתושבי העיר, מרן...

חידון בית ההוראה

לפני כשלוש שנים הקים מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א את בית ההוראה הטלפוני "כסא רחמים", בשיתוף עם רדיו "קול ברמה", אשר לקח חסות על בית ההוראה ומפרסם...

מעמד בני עליה בראשות מרן שליט”א

אמש במעמד רב רושם התקיים כינוס בני עליה שע"י איגוד בני הישיבות "לגיונו של מלך" בנשיאות ובהכוונת מרן ראש הישיבה שליט"א.   את תחילת הערב פתח הגאון הרב מצליח חי...

השבוע – כנס שואל ומשיב לעידוד כתיבת תשובות בהלכה

הודעה משמחת לשוחרי התורה שמחים להודיע לציבור לומדי התורה, על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה שיתקיים אי"ה ביום ששי ט"ז בתמוז באולמי "ארמונות חן". פתיחת הכנס בשעה 12:00...

היום (שישי): תקופת תמוז – אסור לשתות מים

מרן שליט"א בשיעורו השבועי האחרון דיבר בענין תקופת תמוז שתחול היום (שישי), כידוע זמן התקופה הוא זמן חילופי המשמרות של המלאכים בשמירה על המים ומסוכן לשתות מים בזמן זה. אמנם...

מרן שליט”א: אסור לעלות להר הבית!

לאחר דברי מרן בשיעורו במוצאי שבת, בהם אמר כי אין לפסול מי שעולה להר הבית ולהחשיבו כעובר על כרת, הוצאו הדברים מהקשרם על ידי אינשי דלא מעלי. מרן שליט"א אמש...

חידון השמיטה הארצי בהשתתפות מרנן ורבנן שליט”א

אתמול (ה) התקיים חידון השמיטה הארצי על ידי המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הגאון הרב שניאור זלמן רווח שליט"א תלמידי התתי"ם שקדו לאורך חודשים על לימוד הלכות שמיטה מתוך חוברת...

מרן ראש הישיבה שליט”א: לפיד וליברמן יותר גרועים מהנאצים!

בפתח שיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א על ענין יום ירושלים ואמירת תחנון ביום זה מרן, בחריפות רבה, אסר לומר תחנון ביום זה, וכי מי שאומר תחנון הרי הוא כופר בטובתו...

חנות

לוח שנה כיס (קטן)

8 ₪

לוח שנה קיר (גדול)

16 ₪

חדש – מקור נאמן חלק ג’ 2,000 תשובות

50 ₪

פרקי אבות איש מצליח

30 ₪

הוראה ברורה – טהרה

70 ₪

שו”ת איש מצליח החדש – ג’

50 ₪

קיצור שלחן ערוך איש מצליח – כרך ב’ (מועדים)

50 ₪

ברכת ה’ – חמשה חלקים (הדפסה מחודשת טבת תשפ”ב)

250 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ז׳ - י״ג תשרי
ז׳ תשרי 10.2

יום ראשון

עלות השחר: 5:24 זריחת החמה: 6:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:11 שקיעה: 6:25
Candle

יומא דהילולא

זבולון בן יעקב אבינו, ב' אלפים שי"א
רבי משה פרישקו, מחכמי שאלוניקי, מח"ס ידיו של משה, תקס"ח
רבי יעקב ענתבי, רבה של דמשק, תר"ז
רבי יוסף ברבי, אב"ד ג'רבא, מח"ס בן פורת יוסף, תרע"ט
רבי מרדכי טברסקי, אדמו"ר מטאלנא, תרל"ב
רבי דוד אופנהיים, אב"ד פראג, מח"ס נשאל דוד, תצ"ז

ח׳ תשרי 10.3

יום שני

עלות השחר: 5:24 זריחת החמה: 6:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:10 שקיעה: 6:23
Candle

יומא דהילולא

רבי אבנר ישראל הצרפתי, אב"ד פאס, תר"ג
רבי אליעזר נ. טייטלבוים, אב"ד דרוהוביטש, מח"ס ייטב לב, תרט"ו
רבי שלמה בכור חוצין, מגדולי רבני בבל, תרנ"ג

ט׳ תשרי 10.4

יום שלישי

עלות השחר: 5:25 זריחת החמה: 6:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:09 שקיעה: 6:22
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם סבע מח"ס צרור המור (חמיו של מרן הב"י ע"ה), ר"פ
רבי אברהם הלוי בעל מגן אברהם, דיין בקאליש, תמ"ג
רבי ששון סחייק, מגיד מישרים בבבל, תשי"ב
רבי שלום כהן יהונתן, מחכמי ג'רבא, תשכ"ט
רבי יצחק ז. סולובייצ'יק, הרב מבריסק, חי' הגרי"ז, תש"ך

י׳ תשרי 10.5

יום רביעי

עלות השחר: 5:26 זריחת החמה: 6:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:08 שקיעה: 6:21
Candle

יומא דהילולא

זכריה כהן גדול, ג' אלפים ק'
התנא רבי עקיבא בן יוסף, ג' אלפים תתפ"א
רבי יהודה הלוי, האדמו"ר מאשלג, בעל פירוש הסולם לזוהר, תשט"ו
רבי משה יצחק גבירצמן, האדמו"ר מפשווארסק, תשל"ז
רבי אברהם יהושע ה. טברסקי, אדמו"ר ממחנובקא, תשמ"ח
רבי דוד נג'אר, דיין בתונס, מח"ס צמח דוד, תקל"ד
רבי ברוך צגייר כהן מח' ג'רבא, מח"ס זרע ברוך, תרע"ד
רבי דוד כנאפו, אב"ד מוגאדור אצוירא
רבי שמעון בידרמן, האדמו"ר מלעלוב, תש"ע

י״א תשרי 10.6

יום חמישי

עלות השחר: 5:26 זריחת החמה: 6:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:07 שקיעה: 6:20
Candle

יומא דהילולא

רבי משה הלוי, ראש ישיבה וראב"ד פאס, תק"ץ
רבי שלמה בוחבוט, מרתב"י ביפו, מח"ס קהלת שלמה, תרס"א
רבי אברהם אביש, אב"ד פרנקפורט, מח"ס ברכת אברהם, תקכ"ט
רבי משה ימיני, מר"י נובהרדוק י-ם, מח"ס משא בערב, תשמ"ז
רבי שמואל חי בלעיש, רב כפר שמריהו, תשכ"ז
רבי מקיקץ פנש, תש"מ
רבי ישראל מ. חדאד, רב בית הגדי, מח"ס שאגת אריה, תש"מ

י״ב תשרי 10.7

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 5:42 תל אביב: 5:58 באר שבע: 5:59 חיפה: 5:47 עלות השחר: 5:27 זריחת החמה: 6:46
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:06 שקיעה: 6:18
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם המלאך (בן המגיד ממזריטש), מח"ס חסד לאברהם, תקל"ז
רבי חיים ואתורי, דיין בטריפולי, תקס"ב
רבי משה מרדכי י. מיוחס, הראש"ל, מח"ס ברכות מים, תקס"ו
רבי ישראל יעקב צרפתי, דיין ומו"צ בפאס, תקפ"ו
רבי יחיאל מיכל גולדמן אדמו"ר מזוויעהל, תרט"ז
רבי פרץ מימון, רב איזורי מרחבים, מח"ס תולדות פרץ, תשס"ג

י״ג תשרי 10.8

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 6:52 תל אביב: 6:53 באר שבע: 6:53 חיפה: 6:52 עלות השחר: 5:28 זריחת החמה: 6:47
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:05 שקיעה: 6:17
Candle

יומא דהילולא

רבי שמואל שניאורסון, אדמו"ר מליובאוויטש חב"ד, תרמ"ג
רבי עקיבא איגר ג. אב"ד פוזנא, מח"ס שו"ת רעק"א, תקצ"ח
רבי שאול אדאדי, ראש ישיבה ואב"ד טריפולי, תרע"ט

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew


 

דילוג לתוכן