וידאו

מסר ממרן שליט"א ליום הכיפורים תש"ף

וידאו

פרשת האזינו - חג הסוכות

סוכה - זכר לענני כבוד I שפך לו רבו קיתון על פניו - אפשר אחרת... I מדוע עושים זכר דווקא לענני...
וידאו

השיעור השבועי – דרשת שבת שובה תש"פ - חלק ב'

וידאו

פיוטי יום כיפור – 'לך אלי תשוקתי'

שאל את הרב

הריני מקשר...?!

האם צריך לומר לפני התפלה: "הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים" וכו', וכן להוסיף: "ובפרט...
שאל את הרב

בהמשך לשאלה: האם נכון הדבר שאם קונים כבד קפוא וצולים אותו אסור אחרי צליה לבשלו כפי שבטרי כן מותר?...
שאל את הרב

אדם בעל חנות לכובעי נשים, וכעת פותח אתר באינטרנט כדי להגדיל את ההכנסות, וכדי שימצאו חן הכובעים...
שאל את הרב
שלח שאלה

השמעת מוזיקה בגני ילדים בימי ספירת העומר ושלושת השבועות

אם אפשר למרוח עד פסח שני ול"ג לעומר עדיף.

ואם לא - להגיד להם שעכשיו בגיל זה מותרים 

מרן ראש הישיבה

גובה המחיצה להתיר טלטול בחצר פרטית בשבת

- אם הוא מוקף ד' מחיצות שלמות - א"צ שום תיקון. ואפילו אם יש בו פירצה, עד 10 אמות נחשבת כפתח (ואין בה בעיה), אבל אם בפירצה יותר מ - 10 אמות, צריך לעשות לפירצה "צורת הפתח" (קנה מימין וקנה משמאל, וקנה על גביהן). וכמבואר בש"ע (סי' שס"ב ס"ט - ס"י).

- ואם אין לחצר אלא ג' מחיצות, צריך לעשות לרוח הרביעית "לחי", כלומר להציב קורת עץ גבוהה : טפחים ורחבה ארבעה טפחים צמוד לצד הכניסה לחצר. ואם עושה ב' לחיים, משני הצדדים, די אפילו בלחיים שאינם רחבים ד' טפחים. (ש"ע סי' שס"ג ס"א - ס"ב).

הרב רזיאל כהן

תודה רבה לכבוד הרב על התשובה, אבל שאלתי היתה אחרת: גם לי פשוט...

כיון שמקפיד לא להטמא למתים שאינם קברי צדיקים, אף שטועה הוא במה שנטמא לקברי צדיקים, מ"מ כיון שיש מקילים בזה, אין לנו למחות בו על כל פנים לגבי עלייה לדוכן, אם כי לא נורה לו לעלות.

הרב אדיר כהן

אני הנציג שמקבל שיחות באופן אקראי. כל חברה שרוצה,כל בעל עסק, כשהוא...

לא כל תביעה לבית משפט היא איסור שבאופן שפנה לב"ד והנטבע סירב לפסק בית הדין אז בית הדין נותן היתר לפנות לבית משפט. רק מזהירים שלא יטול קנסות והצמדות וכיוצ"ב רק החוב שמגיע לו בלבד 

אבל כשיודע בבירור שהתובע לא פנה לדין תורה אז נכשל בלפני עיור לא תיתן מכשול לדעות מסוימות, אע"פ שמשהו אחר יעזור לו בלעדיך כיון שהאחר הינו יהודי, ויש אומרים שזה רק איסור דרבנן כשיש אחר מסייעו, אבל יש איסור דרבנן. ובמצב של ספק אולי קיבל היתר מב"ד או בב"ד לעבודה שיש פוסקים שמתירים אפשר לקבל ולהעביר את הידיעה ולא יהיה לשוה"ר כי זה לתועלת הנעשק 

ובודאי אם אפשר להחליף עבודה עדיף שלא יגיע לשום איסור של סיוע בידי עוברי עברה.

אם ברור לך שעל ידי מעשיך גרמת לאחר הפסד ואתה מכירו תצטרך לבקש את סליחתו ואם אינך יודע כדאי שמידי פעם כשאתה  נותן צדקה תאמר חצי מהצדקה זו לזכות אנשים שגרמתי להם נזק שלא כדין 

והקב"ה יהיה בעזרך 

הרב עוזי מיימון

בענין מנהג הספרדים לתקוע בי"ג מדות בסליחות

אין נכון להפסיד י"ג מדות בשביל מנהג תקיעת שופר בסליחות שאף שהוא מנהג טוב (כל שלא מפריע לשכנים) אבל הוא מנהג בעלמא, ולכן הנכון שהתוקע יאמר י"ג מדות יחד עם הציבור, וקצת ימהר באמירתן, וכיסיים לאומרם יתקע. וכן נוהג מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה נר"ו. וכן העלה בספר יוסף לקח - מועדים חלק א' (סימן ד'). ע"ש. ובודאי שבתקיעות אלו שאינם אלא מנהג אין צריך לדקדק בדברים שמדקדקים בתקיעות של ר"ה.

הרב אדיר כהן

להראות אהבה וחיבה בבית כנסת

אין לחבקו בבית כנסת שאין להראות חבה רק לקב"ה, אבל לנשק ידי הרב או אביו אין זה מפני חבה אלא מצוה כיבוד אביו או רבו 

הרב עוזי מיימון

פריטי דינים מלאכת צד

כמדומני שכבשה ועז הן חיות ביתיות דהיינו אינם בורחים מבני אדם ואם מניחים עליהם יד אינם נשמטים. וא"כ אין בזה בעיה כלל של צידה. אם הם בורחים מבני אדם אבל חוזרים לכלובם בערב מעצמם יש מחלוקת אם מותר לצודם ויש להחמיר למעשה. (ש"ע סי' שטז סעיף י"ב ובהערות אי"מ).

ולגוף השאלות [במידה ובורחים] 1. אם אתה חוסם את הפתח בכל הזמן שהדלת פתוחה שלא יוכל לצאת, מותר כיון שהוא ניצוד ועומד.

2. ואם יצאה לחצר סגורה (כשהכלוב פתוח לחצר) וחזרה, אם בחצר אינו יכול לתופסה בפעם אחת אלא צריך לנוח באמצע המרדף. ובכלוב אפשר לתפוס בפעם אחת, אסור לסגור. אבל אם בשניהם אינו יכול לתופסה בפעם אחת, מותר. (ש"ע שם)

הרב אריאל מימון

הגיית תיבת שַׁתָּה בסליחות

כמו בתהלים מלרע 

הרב חנוך הכהן

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

תיקון ליל שבועות

מרן ראש הישיבה | כנגד שלשה הדברים החיוניים הנ"ל נתן לנו הקדוש ברוך הוא שלש רגלים בשנה, ובהם אנו לומדים להתגבר על...

בכמה זמן נברא העולם.

לא יעלה בדעתו לחשוב שחתול קפץ על המכונה ויצאו לו במקרה כל האותיות והמשפטים...לקריאה

מעמד גדול הדור - חלק ב’

שנו חכמים (בסוכה דף כ' ע"א): "בתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה,...לקריאה

חנוך לנער על פי דרכו - חלק ו’

ועודני זכור היטב בזמן עלייתי ארצה באניה וראיתי נשי וגברי פריצי מדברים זה עם...לקריאה
לכל המאמרים
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0