וידאו

דף היומי בחצי שעה - ברכות דף מ"ד

וידאו

דף היומי בחצי שעה - ברכות דף מ"ג

וידאו

"הצלח מרן ראש ישיבתנו" - הבדלה במוצאי שבת נגידים תש"ף

וידאו

מרן שליט"א על מגיפת הקורונה

וידאו

המסר השבועי ממרן שליט"א - פרשת בשלח

וידאו

המסר השבועי ממרן שליט"א - פרשת יתרו

מאמר

משנה ברורה לכולם!

התרגשות בעולם התורה: אחרי שלשה עשורים של עבודה דקדקנית, הופך ה'משנה ברורה' לספר הלכה למעשה המתאים...
וידאו

דף היומי בחצי שעה - ברכות דף ל"ח

שאל את הרב
שלח שאלה

עבודה בתשעה באב בגן ילדים

מותר לעבוד בתשעה באב להאכיל ולהשקות את התינוקת, אך לא לשיר להם שירי שמחה.

מרן ראש הישיבה

החלפת שם או שינוי השם

להוסיף שם חדש ולא להחליף.

תיבדק אצל מוהל שהוא גם רופא מומחה. 

רפו"ש ובשו"ט

מרן ראש הישיבה

האן נכון לומר שהחשמל אסור מטעם שבות דאורייתא

לא נראו לי דברי כת"ר. הירושלמי והרמב"ן וסייעתם מדברים על דברים שיש בהם עמל וטורח ויגיעה, כ. עו"ש. אבל החשמלמ אדרבא מהותו היא להקל על היגיעה, הייתכן שלעלות במעלית לקומה עשירית יהיה נחשב כיגיעה יותר מהעולה לשם ברגליו ?

הרב רזיאל כהן

נקוד המילה יכסיומו בשירת הים

א. בנין קל - פעל. ובדרך כלל מנוקד בחיריק ופתח, כמו: ילמד (חיריק שווא), וכאן בגלל שפ' הפעל גרונית השתנתה לחטף סגול, וגם האות שלפניה התחלפה לסגול.

ב. זה יוצא מן הכלל, כמו רבים שיוצאים מהכללים הרגילים של דקדוק שאין להם טעם ברור שידוע לנו.

הרב חנוך הכהן

אני שייכת למגזר החסידי. קיבלתי היתר מרב לקחת מניעה לשנה. אני...

אפשר לפנות לרב אחר ובלבד שיהיה מורה הוראה מובהק. ואין זה שייך לחכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר. ועיין בש"ע יו"ד סי' רמ"ב סימן ל"א בהגה.

הרב יעקב כהן

בענין מנהג תונס לכרוע מעט בברכו

נכון שנהגו בתונס לעשות מעט הידור בברכו וכמובא בספר עלי הדס (פרק ב' סעיף כ"ה). אלא שיש שפקפקו וכתבו שלא לכרוע במקום שלא תיקנו חז"ל, ואפיל שהעיקר להלכה שיכולים להמשיך במנהגם, מ"מ מבאמצע העמידה בודאי שצריך להזהר יותר שלא לכרוע היכן שלא תיקנו חז"ל. וע"ע בקובץ ויען שמואל חלק ט"ז (סימן נ"ד).

הרב אדיר כהן

האם מותר לתפוס סטנדר לחבירו ,אף שאינו נימצא, במקום שחב לאחרים,...

בסטנדר או מקום באולם שאין לו רשות לקחתם לעצמו אלא רק להשתמש בהם לשעה אסור לשמור לחברו כאשר ע"י זה לא ישאר לחבריו.

וכשחברו שילם לו פרוטה: לש"ך (שם סק"א) זה מועיל, ולתומים (סק"א) אינו מועיל. ע"ש. וכן מסתבר. ומ"מ אם כבר תפס, יכול לומר קום לי כהש"ך ואין מוציאים ממנו.

וראה בספר ויען שמואל (חלק עשירי סימן נ"ח) שהרחיב בכל נושא זה.

הרב אריאל מימון

המילה "ויהי" לשון צער

הראוני חברים לתנחומא פרשת שמיני (פ"ז) שכותב שויהי לשון צער. ובפסיקתא רבתי (ה, ח,) יש מחלוקת אמוראים בזה.

ובדברים שאינם הלכה אפשר לדרוש ע"פ המדרש, אע"פ שבגמרא אמרו אחרת.

הרב רפאל מאזוז

מתוך תשובת הרב אני מבין שהשאלה לא הובנה. הבעיה היא שאם הלקוחות...

אסור לאחר בתשלומים כשכרוך בזה רבית או הצמדה ולא יעזור לזה היתר עיסקא כיון שאינו משתמש בזה לצורך עסק וכמ"ש במלוה ה' ח"ב פי"ג סעיף י' והלאה.

ולגבי איסור של לא תשימון אם אינו מתכוין לאחר את התשלומים ולהגיע לאסור רבית אין בזה איסור. עיין במה שכתבנו בזה בס"ד בהוראה ברורה רבית סי' קע"ז סעיף ט"ז בבה"ל שם.

הרב יעקב כהן

מזוזה שנפלה בשבת

מותר להרים מזוזה שנפלה בשבת, ואין עליו דין מוקצה כלל. ואם נפלה מהנרתיק מותר להחזירה לנרתיק בשבת ואין כאן איסור מתקן, עיין בחזון עובדיה ח"ג עמוד י' סעיף ד' 

הרב שלמה מועלם

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

הדרך להשיג את כבוד ה'

הרב עובדיה חן | עיקר המטרה במצות כיבוד אב ואם, לעורר הכבוד העליון שנוכל לכבד את יוצרנו. שכן אין דרך אחרת להגיע...

צריך עיון

ראיון נדיר עם מרן ראש הישיבה שליט"א, שהתפרסם בגליון "קולמוס" 139 * שיטת...לקריאה

בכמה זמן נברא העולם.

לא יעלה בדעתו לחשוב שחתול קפץ על המכונה ויצאו לו במקרה כל האותיות והמשפטים...לקריאה

ראיון אקטואלי עם מרן ראש...

"הספרדים תמימים, אבל המשכילים היו אשכנזים" - הרב מאיר מאזוז מדבר בראיון...לקריאה
לכל המאמרים
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0