Menu

הפטרת פרשת ויצא | הרב רפאל מאזוז

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת ויצא התשפ”ג

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת ויצא

הרב אהוד מולאי – ברכת האדמו”ר מויז’ניץ

קצר ולענין – מלחמת אחים

מרן שליט”א – ונברכו בך כל משפחות האדמה | פרשת ויצא

הרב רחמים נמני – השבת מקור הברכה | כך התעשר יעקב אבינו

🎵 ר’ כפיר פרטוש – חן הבה חן חן 🎵

דניאל סעדון בשיר מיוחד לכבודו של מרן גאון ישראל שליט”א – מזיו פניו

הרב אדיר עמרוצי – כחה של מזוזה מהודרת

תרופת פלא לכל הבעיות

מיוחד! דברי מרן שליט”א בתלמוד תורה “איש מצליח”

מרן שליט”א – נשמת כל חי

מבית ההוראה – המשך הלכות בל תשחית

גדול הבית השני – שו”ת בית נאמן חלק ב’

השיעור השבועי – פרפראות על פרשת ויצא

הגאון רבי מצליח מאזוז שליט”א – קביעת עיתים לתורה

המסר השבועי – פרשת ויצא תשפ”ב

פרשת ויצא – איך זוכים לקפיצת הדרך?

הגאון הרב יצחק ברדא שליט"א – פרשת ויצא

פרשת ויצא – "ולא מצא את התרפים" – הידעת שלבן כן מצא אותם? מדהים!

השיעור השבועי – מוצאי שבת ויצא התש"ף

הגרש"מ עמאר שליט"א – פרשת ויצא

המסר השבועי ממרן שליט"א – פרשת ויצא

YKR Placeholder

פרשת ויצא – ללמוד תורה או להתחתן ???

פרשת ויצא – מי מעלים את השפע של הקב"ה?

פרשת ויצא – הסגולה להורדת ערך הדולר

פרשת ויצא – סוף הגלויות בדורנו

YKR Placeholder

פרשת ויצא – היחס הנכון לחלומות

YKR Placeholder

פרשת ויצא – ותפילה בפלג המנחה

פרשת ויצא – ומדוע מרן ראש הישיבה שליט"א השבוע חרג ממנהגו ואמר ’תפלת הדרך’ בשם ומלכות?

רבנים נושאים סדרות

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

עמוד בספר התורה לרפואתו של מרן

5200 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17588 שאלות)

כלים שבישלו בהם בכשרות רבנות

אם בטוח שיקפידו, אפשר להתארח אצלם ואין לחוש לבליעת הכלים. ועיין בשו”ת יחוה דעת חלק חמישי (סימן ל”ב).

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1116).

העברת בולים על הלשון

אם הטעם פגום אין חשש, ומכל מקום המחמיר תבא עליו ברכה.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1116).

מכירת חיות מחמד טמאות

מדובר כשיש חשש לאוכלם. תוכי אף אחד לא אוכל.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1116).

 

איך מתגברים על יצר הרע?

בקידושין (דף ל’) בראתי יצה”ר בראתי לו תורה תבלין. ועיין במסילת ישרים שא”א בדרך אחרת להתגבר.

וכמובן יקבע לימוד בספר מוסר שמעוררו לעבודת ה’, וכמו כן ירבה בתפלה שיזכהו ה’ לעובדו בלבב שלם ויזכה להקים בית נאמן בישראל, וישתדל בענין זה כמבואר בש”ע (אבן העזר סימן א’). וכנודע.

 

עקירת עצי פרי מאדמת ארץ ישראל בשנת השמיטה ובכלל

מצד שמיטה אין בעיה כלל לעקור עצים כשאין כוונתו לתועלת האדמה ויש הוכחה לכך שאין כוונתו לתועלת האדמה (עיין בשביעית ירושלמי פ”ד משנה א’ וברמב”ם פרק א’ מהלכות שמיטה ויובל הלכה ט”ז ובאור לציון שביעית עמוד ל”ג). ולכן חצר שעשויה למשחק וכל כיוצא בזה או שיש הוכחה אחרת שאין מטרתו להכשיר הקרקע לזרוע, מותר.

אך מצד איסור עקירת אילן פירות המבואר בכף החיים (יו”ד סו”ס קט”ז), הנה באילן שאינו עושה פירות כלל, אין לחוש כמבואר ברמב”ם פרק ו’ מהלכות מלכים ה”ט) דאילן שהזקין ואינו עושה פירות אין איסור לקוצו. ע”ש.

והסיכום אפשר לעקור עצים אלו אם אין מטרתו להשביח הקרקע לזריעה ויעשה היכר לדבר.

הסבר דברי רבנו יונה על המשנה – שלשה שאכלו על שלחן אחד וכו’

הוקשה לרבנו יונה מה הראיה מפסוק זה שהאומרים ד”ת כאילו אכלו משלחנו של מקום, הרי תחלת הפס’ הוא “המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים-אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי” וגו’, וא”כ הפסוק אינו מדבר כלל על סתם שלחן אלא על המזבח. ותירץ שלשון דיבור הוא לשון פרטי ולא כללי, כמו וידבר ה’ אל משה, וע”פ זה ביאר שגם בפסוק הנ”ל כאשר דיבר עמו בלשון פרטי בא לרמוז לו שכרגע אינו מדבר על שלחן של מעלה דהיינו המזבח, אלא על השלחן של כל אחד ואחד כאשר אומרים עליו דברי תורה.

אם הדברים אינם ברורים דיים נשמח לבאר שוב.

השמעת שירי ילדים בגן

אם אין מכירים את האשה וגם אין יודעים את שמה ואין בהם שירים פסולים – מותר.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

הנצחת תורמים ממהדורא ראשונה

אין חיוב לחזור על התורמים, וכך נהוג בכמה ספרים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

הנצחה חלופית אחר שיפוץ בית כנסת

מגיע להם הנצחה חלופית. מסתמא כל תורם התכוין לכמה שנים טובות. יש לנו בבני-ברק בביהכ”נ “אליהו הנביא” לוח-שיש חדש ובו תורמים משנת תש”ה!

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

הזמנת אבלים לחתונה

ימסור להם, ויגיד להם שנכון שיצאו בשעת התזמורת או ישמשו כמלצרים (יתכן לתת להם חדר צדדי לאכול שם). ואם לא ישמעו – העוון עליהם.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

וידוי לאשה שכיב מרע

אם היא אשה חזקה בנפשה – שתתוודה, ואדרבא תאריך ימים ושנים טובות.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 

נמנום בתיקון כרת

כל זמן שקוראים לו ועונה, עדיין נחשב תקון כרת.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 

חדשות ועדכונים

חג במחיצת מרן – מתעדכן

מוצאי חג מרן שליט"א בקריאת לשם יחוד בכניסה לסוכה יום שלישי - א' דחול המועד מרן שליט"א בנענוע לולב הבוקר   יום רביעי - ב' דחול המועד הגאון הרב דוד...

עדכון בזמני השיעור השבועי המרכזי של מרן שליט”א

החל משהשבוע הקרוב שיעורו השבועי של מרן שליט"א יחל בשעה 21:00 בדיוק השיעור השבועי מתקיים בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח" בראשות מרן ראש הישיבה שליט"א רחוב הרב עוזיאל...

מניין חתני תורה

היה זה בערב ראש השנה האחרון. בבני ברק, ברחוב הרב עוזיאל 26 בקומת בתי המדרשות. מאות הנכנסים בשערי היכלות התורה בישיבת 'כסא רחמים' לא יכלו להסתיר את התפעלותם נוכח השילוט...

כנס רפואה והלכה שע”י בית ההוראה כסא רחמים

כמידי שנה בשנה, התקיים יום העיון ההלכתי במעמד עשרות מרבני בית ההוראה "כסא רחמים", ובתוכם ראשי ישיבות דיינים ורבני יישובים, אשר נתקבצו ובאו מכל רחבי הארץ להשתתף בכנס של בית...

אמש (יום ראשון) מרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז שליט”א, נסע למסע חיזוק בדרום

את תחילת המסע, מרן פתח בכולל "קול רינה" בנתיבות, בראשות הרב חיים יוסף אברג'ל, בנו של הגה"צ הרב יורם אברג'ל זצ"ל. לפני כחמש מאות אברכי הכולל ורבים מתושבי העיר, מרן...

חידון בית ההוראה

לפני כשלוש שנים הקים מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א את בית ההוראה הטלפוני "כסא רחמים", בשיתוף עם רדיו "קול ברמה", אשר לקח חסות על בית ההוראה ומפרסם...

מעמד בני עליה בראשות מרן שליט”א

אמש במעמד רב רושם התקיים כינוס בני עליה שע"י איגוד בני הישיבות "לגיונו של מלך" בנשיאות ובהכוונת מרן ראש הישיבה שליט"א.   את תחילת הערב פתח הגאון הרב מצליח חי...

השבוע – כנס שואל ומשיב לעידוד כתיבת תשובות בהלכה

הודעה משמחת לשוחרי התורה שמחים להודיע לציבור לומדי התורה, על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה שיתקיים אי"ה ביום ששי ט"ז בתמוז באולמי "ארמונות חן". פתיחת הכנס בשעה 12:00...

היום (שישי): תקופת תמוז – אסור לשתות מים

מרן שליט"א בשיעורו השבועי האחרון דיבר בענין תקופת תמוז שתחול היום (שישי), כידוע זמן התקופה הוא זמן חילופי המשמרות של המלאכים בשמירה על המים ומסוכן לשתות מים בזמן זה. אמנם...

מרן שליט”א: אסור לעלות להר הבית!

לאחר דברי מרן בשיעורו במוצאי שבת, בהם אמר כי אין לפסול מי שעולה להר הבית ולהחשיבו כעובר על כרת, הוצאו הדברים מהקשרם על ידי אינשי דלא מעלי. מרן שליט"א אמש...

חנות

שו”ת בית נאמן חלק ב’

50 ₪

חק לישראל המדויק

295 ₪

חדש – מקור נאמן חלק ג’ 2,000 תשובות

50 ₪

פרקי אבות איש מצליח

30 ₪

הוראה ברורה – טהרה

70 ₪

לוח שנה כיס (קטן)

8 ₪

לוח שנה קיר (גדול)

16 ₪

שו”ת איש מצליח החדש – ג’

50 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ג׳ - ט׳ כסלו
ג׳ כסלו 11.27

יום ראשון

עלות השחר: 5:04 זריחת החמה: 6:27
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:24
Candle

יומא דהילולא

רבי אליעזר סופינו, (מרבותיו של החיד"א) דיין באיטליה, תק"ז
רבי יחזקאל כהן, ראב"ד רחובות, מח"ס אמרי יחזקאל, תשל"ד
רבי מאיר כ"ץ, (אבי הש"ך) אב"ד אמסטיבובה, ת"נ

ד׳ כסלו 11.28

יום שני

עלות השחר: 5:05 זריחת החמה: 6:28
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:25
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל כ. צבאן, רבה של נתיבות, מח"ס נפש חיה, תשנ"ה
רבי אריה פרנקל, דיין בפתח תקווה, תשמ"ה
רבי אליהו קובו, אב"ד שאלוניקי, מח"ס אדרת אליהו, תמ"ט
רבי יעקב דוד קאליש, מאמשינוב, תרל"ז
רבי בן ציון הכהן, רב העיר זוארה, מח"ס שערי ציון, תשל"ב
רבי ברוך ליבוביץ, ראש ישיבת קמניץ, ת"ש
רבי יהודה שטרית, רבה של עפולה, מח"ס מנחת יהודה, תשנ"ה

ה׳ כסלו 11.29

יום שלישי

עלות השחר: 5:05 זריחת החמה: 6:29
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:26
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל חקק, מח"ס ליקוטי רפאל, תשל"ז
רבי שמואל א. הלוי אידלס, חי' מהרש"א, שצ"ב
רבי דוד (ב"ר יהודה) לוריא מביחוב, מח"ס חדושי הרד"ל, תרט"ז
רבי אפרים פיג'ו, מרבני ויניציא (איטליה), שס"ו

ו׳ כסלו 11.30

יום רביעי

עלות השחר: 5:06 זריחת החמה: 6:30
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:26
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף גרג'י, מח"ס עדות ביהוסף, תרצ"ו
רבי שלמה עבו, מרבני ת"ת בני ציון ירושלים, תש"ו
רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ, האדמו"ר מסטראפקוב, תשנ"ה

ז׳ כסלו 12.1

יום חמישי

עלות השחר: 5:07 זריחת החמה: 6:31
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:27
Candle

יומא דהילולא

רבי יחזקאל מ. הלוי, אב"ד בבל, מח"ס ימה וקדמה, תרע"ד
רבי שלמה בנימין הלוי, אדמו"ר מאשלג, תשד"ם
רבי יעקב משה חרל"פ, ר"מ בעץ חיים, תשי"ב
רבי רפאל דוד סאבאן, רבה של טורקיה, תשכ"א

ח׳ כסלו 12.2

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 4:00 תל אביב: 4:16 באר שבע: 4:18 חיפה: 4:03 עלות השחר: 5:08 זריחת החמה: 6:32
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:28
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק נבון, מגאוני ירושלים, מח"ס דין אמת, תקמ"ז
רבי אברהם לומברוזו (השני), מרתב"י בתונס, תקמ"ג
רבי מרדכי צהלון, אב"ד פיררה, מח"ס מציץ ומליץ, תק"ע
רבי דוד הלוי קארסו, דיין בשאלוניקי, מח"ס ידי דוד, תקצ"ה
רבי אברהם הכהן יצחקי מח"ס משמרות כהונה, תרכ"ה
רבי אהרן (ב"ר מרדכי) מטשרנוביל, תרל"ב
רבי אברהם הכהן, מחכמי שאלוניקי, מח"ס יוקח נא, תרמ"ו
רבי חלפון לבטון, מחכמי אר"צ ושו"ב שם, תרפ"ד

ט׳ כסלו 12.3

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 5:14 תל אביב: 5:15 באר שבע: 5:17 חיפה: 5:13 עלות השחר: 5:08 זריחת החמה: 6:32
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:29
Candle

יומא דהילולא

רבי דב בער, האדמו"ר (האמצעי) מליובאוויטש, תקפ"ח
רבי משה שפירא מסלאויטא (ב"ר פנחס מקוריץ), תקצ"ח
רבי מאיר חיים אויערבאך, אב"ד ממנסטריץ, תרס"ה
רבי נתן סאלם, מחו"ר ישיבת פורת יוסף, תשל"ו

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן