Menu

עין יעקב – סוטה (ט: סימן כ”ד) – שמשון הגיבור, נבוכדנצר הרשע ועונשו

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”ו

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”ה

פרשת בלק – הצניעות חזקה יותר מכיפת ברזל

פרשת בלק – מי אתה באמת?

הרב שלמה לוינשטיין שליט”א – הגיון או חוק

פלא יועץ – אהבת איש ואשה (י)

פלא יועץ – אהבת איש ואשה (ט)

פרשת בלק – למה בלעם לא קילל את עמ”י במקומו, והיה צריך לבוא לבלק בשביל זה?

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”ד

זכר רב – ר’ יוסף קארו – מרן

פרשת בלק – כוחנו באחדותנו

פרשת חוקת – הרב אבטליון נעמן

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”ג

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”ב

גלידה ארטיק ומעדן – האם נחשבים כאוכל או כמשקה?

פרשת חוקת – לא הכל מבינים

עין יעקב – סוטה (ט’-י”ט) – מות אבשלום, שמשון הגיבור

השיעור השבועי – מוצאי שבת חוקת תשפ”א

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”א

שואל ומשיב – נסיעת כהן תחת ענפי אילן שסוככים על הקבר (ב)

הלכה יומית משנת תשע”ט

פרשת בלק – עינו הרעה של בלעם

בלעם מכשף גדול או נביא נורא הוד?

רבנים נושאים סדרות

דף היומי

תרומות

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב

(סה"כ 16811 שאלות)

שו״ת של מרן שליט”א לגבי שטו מלעיל או מלרע

מצורף מתוך אוצר החכמה

בשר טרי בסופר ללא השגחה צמודה

  • מעיקר הדין מותר לקנות אפילו מהקצב הערבי, אם יש משגיח המבקר שם בהפתעה מידי פעם (ע’ יו”ד סי’ קי”ח סעיף י’)

אולם אם יש שם שני קצבים, יש להחמיר, מפני שאפשר שאחד מהם יחליף, וחבירו יעמוד על המשמר של ייתפס ע”י המשגיח (הוראה ברורה שם סקע”ו).

ואם יש מצלמות בחדר האיחסון של הבשר, נראה שיש להקל גם כשהעובדים הערבים הם זוג.

  • בכל אופן כדאי לברר במחלקת הכשרות של הרבנות המקומית על מה סומכים בנתינת הכשרות לסופר זה ושכמותו.

שני השוכרים מכחישים שהזיקו – מה הדין?

  • אם עדיין לא תיקנת – אינך חייב לשלם ולתקן, שהם “ישברו את הראש” בינם לבין עצמם.
  • והטעם – מפני שלא נתחייבת לתקן אלא קלקול הנובע משימוש סביר, ולא קילקול כזה שנובע מפשיעה ורשלנות (ע’ עמך המשפט ח”ה עמ’ תמ”ג).
  • ואע”פ שיתכן שאחד השוכרים באמת לא זרק מגבונים, כיון שאינך יודע מי הוא זה – שלח את זה הצודק (יהיה זה מי שיהיה) לשכנו שגרם את הנזק. [וראיה לדבר מהמבואר בחו”מ (סי’ ש’) גבי שנים שהפקידו אצל אחד וכו’, דכל שלא היה הדבר בפשיעתו של השומר, אינו חייב לשלם מכיסו. ע”ש. והסכים לזה הגר”ד עידאן נר”ו]. בפרט שבאמת כמעט ואין השוכרים יכולים להתחייב שהם לא גרמו את הנזק, ובפרט בבית עם ילדים, שזה כמעט בלתי נשלט ואכמ”ל.
  • להבא כדאי לכתוב בחוזה בפירוש שעלות תיקון המשאבה תחול על שתי הצדדים בשוה, בלי קשר לזריקת המגבונים ושלום על ישראל.

לשלח פיצה על ידי גוי

  • גם לפיצה הנשלחת ע”י גוי – חייבים שיהיה לפחות חותם אחד, דהיינו שידביקו מדבקה על קצה הקרטון, באופן שאם הגוי ירצה לפתוח (ולהחליף) – המדבקה תיקרע, (ש,ע יו”ד סי’ קי”ח ס”א).
  • בדיעבד שנשלחה הפיצה ע”י גוי בלא חותם כלל, אם היה המשלוח במקום מעבר לרבים (כגון בתוך העיר), מותרת באכילה. (ש”ע סי’ קי”ח ס”ז). אבל אין לסמוך על זה לכתכילה, אלא יש להחתימה בחותם אחד כנ”ל.

קריאה בספר שני בחגים

מרן שליט”א באור תורה (התשל”ו סי’ קי”ז) הביא לזה מקור משו”ת הריב”ש סוף סי’ שכ”א ושו”ת הלכות קטנות (ח”ב סי’ קע”ב). ע”ש עוד.

שו״ת של מרן שליט”א לגבי שטו מלעיל או מלרע

מצורף מתוך אוצר החכמה

חדשות ועדכונים

“יבוא המשיח ויסלק את כל הרמאים” מרן שליט”א במתקפה חריפה על בג”ץ

בשיעורו השבועי הערב (מוצ"ש) דיבר מרן שליט"א בכאב על הממשלה החדשה שקמה, ובתוך דבריו תקף בחריפות את בג"ץ ואת השלכות מעשיו על התורה ולומדיה צפו בדברי מרן המלאים [video width="426"...

מרן שליט”א בכנס שמיטה: להשקיע בילדים בנושא השמיטה

כנס היערכות לשנת השמיטה לחקלאים I מה לעשות בשביל החקלאים I להשקיע בילדים שיבינו למה אביהם לא עובד מרן שליט"א השתתף היום (ג) בכנס שמיטה לחקלאים שע"י ארגון ברכת הארץ,...

אתר הישיבה החדש

חידוש האתר מבחינת התקדמות טכנולוגית. התאמה מליאה לכל סוגי הניידים. מחלקות חדשות ומונגשות. וגם: אפליקציה שתושק לאחר השקת האתר בשבח והודיה לה' יתברך שמחים אנו לבשר לקהל הגולשים על השקת...

מרן שליט”א: על מה עשה ה’ לנו ככה???

מה הסיבה שקרה אסון כל כך כבד ביום הזה I ממה צריך להזהר ולהשמר בכל עוז I איך אפשר לומר ליהודי "צא טמא"?!   בפתח שיעורו השבועי פתח מרן שליט"א...

עדכון – החל מהשבוע השיעור השבועי יחל בשעה 22:00 באופן קבוע

בעז"ה החל מהשבוע שיעור השבועי של פאר הדור מרן רה"י שליט"א יחל בשעה 22:00 באופן קבוע. השיעור נמסר בס"ד בכל מוצ"ש בבית הכנסת בבית הכנסת "אהבת התורה" בראשות מרן ראש הישיבה שליט"א, ומועבר...

הפיתרון של מרן שליט”א למהומות בירושלים

על מי אנחנו צריכים להסתכל שמכה אותנו I שלא חס ושלום נהיה דומים לכלב I איך פתרו בעיות של מואזין בעבר I ולמי הממשלה צריכה להתייחס בכבוד...   בשיעורו השבועי הלילה...

מרן שליט"א: "ברוך ה’ התחסנתי"

בפתח שיעורו השבועי פתח הרב על חיסונו האישי, כשהוסיף כי אין לחשוש לכל החששות על שבבים וכדומה. בתוך כך הזכיר הרב סגולה בדוקה לשמירה מהקורונה צפו בדברים המלאים

ו… הזוכה המאושר

עקב בעיה חוקית לשדר הגרלות בשידור חי בתחנות הרדיו, לצערנו לא יכולנו לשדר את ההגרלות, ההגרלות בוצעו בסיום הערב ע''י מורנו הרב צמח שליט''א ובהשתתפות עו''ד, על זכיות נוספות ניתן...

ההכנות להילולא הענקית בעיצומן

אם עוד לא רכשתם כרטיס זה הזמן! הזדרזו ותזכו בהבטחתו של מרן שליט''א התורם מקבל פי עשרה לפחות! https://www.hilula.org/purchase  

להתחיל מסכת פסחים ולסיים כמה ימים סמוך לפסח

היום מתחילים רבבבות מעם ישראל מתחילם את מסכת פסחים בדף היומי, הצטרפו עכשיו לאלפים שכבר נהנים מדף היומי בהסבר קולח וברור מפי הגאון הרב ריבי מצליח מאזוז שליט"א *באתר הישיבה...

חנות

מחזור ליום כיפור – גדול (אפור)

30 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

40 ₪

אוצרותינו – במדבר

35 ₪

אוצרותינו – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

160 ₪

קובץ ט"ו בשבט

9 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

330 ₪

ה’ נסי חלק ב

50 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן ?

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

י׳ - ט״ז תמוז
י״א תמוז 6.21

יום שני

עלות השחר : 4:08 זריחת החמה: 5:41
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:19 שקיעה: 7:50
Candle

יומא דהילולא

רבי משה מימון, דיין בגאבס, מח"ס ישיר משה, תרפ"ח
 

י״ג תמוז 6.23

יום רביעי

עלות השחר : 4:08 זריחת החמה: 5:41
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 7:51
Candle

יומא דהילולא

רבי אלחנן וסרמן הי"ד, מח"ס קובץ שעורים, תש"א
רבי חיים הכהן ראפפורט, מח"ס שו"ת רבינו חיים הכהן
רבי יעקב פיתוסי, מח"ס ירך יעקב, תקע"ב
רבי אריה ל. ה. עפשטיין, מח"ס הפרדס, תקל"ה

י״ד תמוז 6.24

יום חמישי

עלות השחר : 4:08 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 7:51
Candle

יומא דהילולא

רבי מרדכי עטייה, מחכמי אר"צ בירושלים, תשל"ח
רבי יוסף מטראני, מח"ס שו"ת מהרימ"ט, שצ"ט
רבי יעקב י. רודרמן, ראש ישיבת נר ישראל (בולטימור), תשמ"ז

ט״ו תמוז 6.25

יום שישי

עלות השחר : 4:09 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 7:51
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים בן עטר, ר"י כנסת ישראל, מח"ס אור החיים, תק"ג
רבי שלמה אלפאסי, ראב"ד תונס, ממחה"ס משחא דרבותא, תקל"א
רבי נסים כהן, רב מושב שרשרת, מח"ס אחימלך הכהן, תשל"ד
 

ט״ז תמוז 6.26

שבת

עלות השחר : 4:09 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:20 שקיעה: 7:51
Candle

יומא דהילולא

חור בנם של כלב ומרים הנביאה, ב' אלפים תמ"ט
רבי יעקב שמריהו דייטש, אב"ד חת"ס פ"ת, תשנ"ג

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew