וידאו

קצר ולענין - יתן הוא ויתנו אחרים, חסיד!

מאמר

בין השתדלות לבטחון

אף כאן נזקקים אנו למבטו הזך של רבי אברהם בן הרמב"ם: המעפילים לא שמו לב לנקודה שחטאם בפרשת המרגלים...
הידעת

טורשיי וסלט של מלפפונים ולפת וזיתים מלוחים

וידאו

מה מותר לחבר בשבת

מה נכנס בהגדרה של כוס של פרקים שמותר לחבר בשבת I האם כל דבר שדרכו להתפרק מותר לחבר ולפרק בשבת...
וידאו

שליח שהבריח סחורה במכס

איש עסקים הזמין סחורה ע"י יבואן ושילם לו על הסחורה כולל דמי המכס ושאר תשלומי האגרה. אולם היבואן...
וידאו

מורנו הרב צמח שליט"א בכנס למורשת יהדות טוניסיה בבאר שבע

וידאו

מרן שליט"א בהילולת רבי חיים כפוסי זיע"א

שאל את הרב
שלח שאלה

יישוב הנוסח ראש-חודש הזה.

מה פירוש והוא סובר לומר הזה. אולי הכוונת לומר החדש?
אני לא עוקר נוסחאות מדעתי. כל נוסחא שנוכל למצוא לה יישוב כל-שהוא נשאיר אותה.
מצינו בתורה: יום השישי, יום השביעי.
ובמשנה: בית-דין הגדול שבירושלים (גיטין).
מדוע אי אפשר לומר ראש-חודש הזה?
מרן ראש הישיבה

יעלה ויבוא לדעת הבן איש חי.

כי כך מקובל גם בסידור תפילת ישרים והנח להם לישראל.
מרן ראש הישיבה

עשיית מלאכה בראש חודש לנשים

נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש, והוא מנהג טוב. אבל לא נהגו לאסור עליהם כל מלאכה, אלא רק מלאכת טויה וכדומה. וכל מה שלא נהגו לאסור - מותר. וכן מותר לסרוג ולתפור לצורך בני ביתם, ללא קבלת שכר. וכן מותרות לכבס במכונת כביסה, שאין בה טורח.
והעובדות במלאכה באיזה מפעל לצורך פרנסתן, שאם לא יעבדו בראש חודש יפסידו פרנסתן - מותר להם לעבוד בראש חודש. (חזון עובדיה - חנוכה עמוד רמ"ו). ובליל ראש חודש ג"כ מותרות בכל מלאכה (שם בהערות עמוד רמ"ט).
רבני בית ההוראה

סדר יום כיפור קטן בערב ראש חודש לספרדים

אמרו סליחות רגילים (רק דלגו את הוידוי מכיון שזה ערב ראש חודש). וכינוי "יום כיפור קטן" מובא בפרי חדש (אורח חיים סימן זי"ת) בשם הרמ"ק, ואינו שייך לאשכנזים דוקא.
הרב יהונתן מאזוז

לברך על ההלל בראש חודש בבית כנסת אשכנזי

כדאי לא להיות חזנים בראש חודש. ואם במקרה היו חזנים יש לנהוג כמנהג בית הכנסת ולברך, מאחר שכן היה מנהגנו בחו"ל וכן דעת שני עמודי הוראה הרי"ף והרא"ש ועוד.
מרן ראש הישיבה

שכח יעלה ויבוא בראש חודש אבל הזכירו בברכה אחרת

אם עדיין לא סיים את התפלה - יחזור לברכת "רצה" ויזכיר שם יעלה ויבוא כהוגן. אבל אם סיים תפלתו - אינו חייב לחזור, אבל ראוי שיחזור בתורת נדבה (חזון עובדיה - חנוכה עמוד ע"ר).
הרב רזיאל כהן

ברכת "יהללוך" בסוף ההלל

המברכים לקרוא את ההלל גם חותמים, כאשר יראה הרואה בסידורי בית עובד ושאר סידורים של הנוהגים לברך. ואף שכן נהגו רוב קהלות הספרדים בחו"ל, ובהם גם בתונסיה (וא"כ גם מרן הגאון הקדוש איש מצליח זצ"ל נהג כן). אבל בארץ הקודש המנהג שלא לברך כמו שכתב מרן בשלחן ערוך אורח חיים (סימן תכ"ב סעיף ב'). ואף העולים מחו"ל לארץ הקודש יש להם לשנות המנהג, אלא א"כ גרים בערים שנתייסדו על ידם שאז יכולים להמשיך במנהגם, וכפסק מרן אבי הישיבה מר זקני רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל.
ולכן בישיבתנו "כסא רחמים" אשר בעירנו בני ברק תבנה ותכונן, שהיא עיר שהיתה מיושבת מלפני כן, לא מברכים על ההלל בראש חודש. ועיין עוד בהקדמת מרן ראש הישיבה נר"ו לספר ברית כהונה השלם.
הרב אדיר כהן

קריאת מעשה ראובן כשני פסוקים בקריאת שמו"ת

1. אינני יודע מנהגי קהלות אחרות (בפרט שבענייני היחיד כמעט ולא שייך מנהג, כי אינו דבר יום ביומו אלא פעם בשנה, ולאו כל איניש ידע לעיין או לשאול היאך לעשות). אבל מנהג מרן הרב הגדול מייסד הישיבה לקרוא בשנים מקרא ואחד תרגום פסוק זה פעם אחת כשני פסוקים ופעם אחת כפסוק אחד, ואח"כ התרגום. וכן נהג מהר"ם ואעקנין ועוד גדולים וכמו שכתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהסכמתו לתקון קוראים איש מצליח.
2. לא. עיין למרן ראש הישיבה שליט"א שם.
הרב יהונתן מאזוז

כמה "קרח" היו מבניו של עשו

כלל ידוע הוא שרש"י בכל מקום מפרש לפי אותו ענין ואין מקשים עליו ממקום למקום [ראה למהרש"א בפסחים דף מ"א? ובספרי בעלי הכללים], ובסוטה יתכן והוכרח לפרש כן. ומה שפירש בתורה שהם אחד, ראה בשפתי חכמים שכתב טעמו.
הרב ירון ביתאן

לעמוד בזמן הכרזת החודש

מגן אברהם (סימן תי"ז) כתב שנהגו לעמוד זכר לקידוש החודש שהיו מקדשים אותו בעמידה. והעירו האחרונים על דבריו היכן מצינו שקידוש החודש היה מעומד, וטרחו למצוא מקור לכך. ומכל מקום אין נוהגים במנהג זה כל הקהילות, וכן מנהג תונס וג'רבא שאין עומדים כשמברכים החודש. (ועיין בכל זה בהערות איש מצליח שבסוף המשנה ברורה סימן תי"ז).
הרב מצליח מאזוז

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

כשרות בירק - מאמר מתעדכן

נח בן צבי | שימו לב במאמר זה מתעדכן בחומר, תמונות, סרטונים וידיעות מדי יומיים בעז"ה

אין מושג כזה "כסף קטן"

בא נחשוב, מה אנו היינו עושים, אילו קרה ושכחנו תיק בשווי עשרה שקלים בתחנה...לקריאה

על היוזמה לחלוקת ירושלים

המוסר השקרי והמסולף בשמו מדברים באירופה, רחוק כרחוק מזרח ממערב מהמוסר היהודי...לקריאה

נעילה מיותרת

כי לא כך היה עליו לנהוג, אדרבא היה לו הרבה ממה לחוש? וכי בשביל הספק הקלוש שמא...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

י״ג סיון - י״ט סיון ה׳תשע״ט
י״ג
סיון
16-06
יום ראשון
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:49
י״ד
סיון
17-06
יום שני
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:49
ט״ו
סיון
18-06
יום שלישי
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:49
ט״ז
סיון
19-06
זמני היום - יום רביעי
עלות השחר: 4:07 זריחה: 5:40 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:08 חצות היום: 12:42 מנחה קטנה: 4:52 צאת הכוכבים: 8:11
יומא דהילולא

רבי יעקב חדאד, מקובל מחכמי ג'רבא, מח"ס גואלי חי, תש"ט
רבי שלום א. הלברשטאם, (בן ר"ח מצאנז), תש"ד
רבי ששון לוי, מחכמי המקובלים בירושלים, תשנ"ב
רבי נסים טראבלסי, רב תלמים, מח"ס אם הבנים שמחה, תשנ"ו

י״ז
סיון
20-06
יום חמישי
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:50
י״ח
סיון
21-06
יום שישי
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:50 כניסת שבת: 7:30
י״ט
סיון
22-06
שבת קודש
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:50 יציאת שבת: 8:33
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0