Menu

מרן שליט”א – כל מה שיש לך זה של בורא עולם

השיעור השבועי – פסח שני והילולא דרבי מאיר בעל הנס

הרב יצחק מאזוז – ברכת רודה, יסמין ורוזמרין ועוד פרחים ומיני עשבים שונים מה ברכתם לעניין ברכת הריח | סימן קט”ז סעיפים ו’-ט’

הרב יצחק מאזוז – סוגי ריחות שברכתם בורא עצי בשמים או בורא שמן ערב | סימן קט”ז ג’-ה’

הרב רחמים נמני – טוב להודות להשם | ביאורים עם סיפורים נפלאים על מעלות וסגולות התודה

הרב יצחק מאזוז – דיני ברכת הריח | סימן רט”ז סוף סעיף ב’

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת אמור התשפ”ד

הרב יצחק מאזוז – דיני ברכת הריח | סימן רט”ז סעיפים א’-ב’

עשר דקות לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת אמור-למה לא כתוב בתורה ש’שבועות’ הוא חג מתן תורה?

הרב ליאור כהן – פרשת בהר בחוקותי

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת בהר בחוקותי התשפ”ג

הפטרת פרשת בהר בחוקותי | הרב רפאל מאזוז

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת בהר בחוקותי

הרב רחמים נמני – מה מקבלים בזכות היגיעה בתורה | מעשה ניפלא מהאור החיים הקדוש

עשר דקות ואתה מוכן לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת בהר בחוקותי

מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט”א – פרנסה בידי שמיים

המסר השבועי – פרשת בהר תשפ”ב

דולרים מהרבנית קנייבסקי

פרשת בהר בחוקותי – 10 הרוגי מלכות כנגד 10 השבטים, אבל רק 9 היו במכירה?

חיזוק מיוחד לשמירת השבת

קריאת פרשת בהר

הרב רפאל כהן שליט"א – פרשת בהר – חומרת חילול ה’

קריאת ההפטרה בטעמיה ודקדוקיה – פרשת בהר

בעלות המנחה – בהר

מוסרי הפרשה – בהר

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

קמחא דפסחא

100 ₪

זכר למחצית השקל

26 ₪

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

תרומת מניה

5200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 18066 שאלות)

שיעור אכילת מצה בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

חוט דנטלי צריך כשרות לפסח

אם יש בו טעם אז צריך הכשר לפסח

שאלה של עסק ומס

למיטב ידיעתי אין בזה שום בעיה חוקית
כלומר לפי החוק מותר לעסק להעסיק עובדים בחינם !
ולכן לפי החוק אין איסור שאתה תעבוד אצל העסק של אשתך בחינם !
(כמו כן מותר לך להעסיק את אשתך בתשלום גבוה במיוחד בלי פורפורציה ולמרות שאין לה שום הכשרה בנושא…. והיא תקבל על כך נקודות זיכוי והטבות מס מפליגות והכל בחסות החוק ! ואל תדאג לאנשי המשפט בישראל , כשהם יצרו את החוק הם גם דאגו לחורים שדרכם הם יוכלו לשדוד את המדינה והכל חוקי לחלוטין ! )

בתהילים פ״א למנצח על הגיתית, המילה האחרונה עם או בלי דגש בסוף

מרן ראש הישיבה שליט”א בסוף חומש בית נאמן ח”ב (עמ’ תשמ”ו) התייחס ממש לשאלה שלכם, וזה תוכן דבריו שם: בכתר אר”ץ ובכת”י לניגרד ובסידור עבודת ישראל, ושם כתב שכ”ה בעוד כת”י, והטעם הוא מפני שעתיד ובינוני מבנין הפעיל לא יהיה בהם דגש זה. וכך הוא יותר נכון. ומכל מקום מכיון שמסורת כל קהילות ישראל מדורי דורות להדגיש את הכ’ הזאת אין לשנות מנהג העולם. עיין שם.

ללמוד תורה ולישא אישה מה קודם

גם אם נפשך חשקה בתורה, בדורנו שהתרבו הנסיונות והקשיים כמדומה שכולם מודים שכדאי להתחתן מוקדם. וגם בכל הדורות יש אומרים שיש להתחתן מוקדם. כך ג”כ ההוראה המקובלת בישיבתנו הקדושה ע”פ רבותינו שליט”א להתחתן מוקדם לפני גיל 20.

השם “פוריה”

אמנם זה שם חדש ואולי עדיף שם של אחת מהצדקניות שהיו במשך הדורות, מכל מקום הוא שם עם משמעות טובה, כמו שכתוב “אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך”.

לקיחת כדורים עם תופעות לואי

אי אפשר לענות על שאלה חשובה כזאת בלי להכנס אל תוך המקרה ממש.
רק תשובה כללית אפשר לענות שפעמים רבות אדם יכול מתוך עבודה עצמית רבה לשנות את המצב ולהגיע למציאות שאינו צריך כדורים.
רפואה שלימה ובריאות איתנה.

בעניין קריאה בתורה

התלשא היא לא מוקדמת במילה, אלא תמיד המיקום של התלשא הוא בצד ימין של המילה, ולכן מה שעושים הקוראים את השני גרשין והתלשא באותו מקום, נראה שהם צודקים. וכן המנהג בישיבת כסא רחמים.
אולי לא הבנתי כל מה שכתבתם אבל נ”ל שעניתי על השאלה.

עיון תונסאי

נראה מסוף השאלה שאתם מבינים שהנקודה היא לימוד גמרא או לימוד הלכה, ולא היא, עיון תוניסאי הוא ההבנה העמוקה והאמיתית של דברי הגמ’ המפרשים והפוסקים מתוך שימת לב שההבנה נכנסת טוב בפשט של המילים. זה אולי נשמע פשוט, אבל מי שיודע יודע שהרבה פעמים אנו מפרשים שלא כפי הכוונה.
יותר פירוט על שיטת לימוד זו תוכלו לראות בספר דרכי העיון של מרן ראש הישיבה שליט”א.

׳לדוד אליך ה נפשי אשא׳

אין נפילת אפים בלילה, כמו שפסק מרן בשלחן ערוך (סי’ קל”א ס”ג), ולכן אם ערבית מסתיימת אחרי צאת הכוכבים אי אפשר לעשות לדוד אליך לא לפני עלינו לשבח ולא אחרי.

ולענין נפילת אפים בבין השמשות, כתב מרן הגרע”י זצ”ל בשו”ת יחוה דעת (ח”ו סי’ ז’) להקל. ובתונס נוהגים לעשות רק וידוי וי”ג מידות בלא נפילת אפים. ומכל מקום אחרי ערבית לא פשוט לעשות כן אף אם היא מסתיימת לפני צאת הכוכבים בתוך בין השמשות, כי אחרי שכבר נחשב לילה אולי לא מתאים לעשות נפילת אפים, (וידוע שהאיסור לעשות נפילת אפים בלילה הוא לפי הקבלה), ושב ואל תעשה עדיף.

לענין קימה לרב בשעת נפילת אפים, צריך לקום, ואף שיש ענין לעשות נפילת אפים מיושב כמו שפסק מרן (סי’ קל”א ס”ב), מ”מ מבואר שם באחרונים שאם יש צורך אפשר להקל, וק”ו לצורך חובת קימה לפני תלמיד חכם.

איספנדות

עיין למרן בב”י (סי’ ש”א) בשם הר”ן שגם דברים שאנו מסופקים אם הם מועילים או לא מותרים, ואין חשש משום דרכי האמורי, אא”כ ידענו שאינם מועילים. וכן דעתו בשלחן ערוך (שם סעיף כ”ז). ומכל מקום יש לבדוק שבלחש אין איזה דבר שקשור לעבודה זרה.

חדשות ועדכונים

יצאו לאור עולם | שו”ת איש מצליח חלק ה’ וספר שלמי תודה

לאחר עשרות שנים שהיו הספרים נמצאים בגנזים, ולאחר עבודה מקיפה ורחבה, השבוע יצאו לאור עולם שו"ת איש מצליח למרן רבנו מצליח מאזוז זיע"א הי"ד, וכן ספר שלמי תודה להגאון רבי...

איסרו חג פסח | מעמד נדיר לכבודה של תורה בעיר אשדוד

אמש, איסרו חג פסח תשפ"ד, התקיים במרכז הרוחני 'ילדי שגיא ויעקב' אירוע הוקרה מפואר לגאון הרב אברהם חפותא שליט"א ראש ישיבת הרמב"ם בשילוב עם סעודת המימונה המסורתית של יהודי מרוקו...

ושאינו יודע? לשאול!

חדש בבית ההוראה "כסא רחמים" לקראת חג הפסח. מענה הלכתי דיגיטלי לבירור על כשרות תרופות לפסח.   בשלוחה 8 בקו בית ההוראה תוכלו לברר על כשרות התרופות לפסח ע"י מענה...

שימו לב לשינוי זמני השיעור השבועי עם המעבר לשעון קיץ

עם המעבר לשעון קיץ בעז"ה החל מהשבוע פרשת צו שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יחל בשעה 21:30 השיעור נמסר בס"ד בכל מוצ"ש בבית הכנסת בבית הכנסת...

שמחה גדולה בעולם התורה: ספרו של מרן ראש הישיבה “בית נאמן – ויקרא” יצא לאור

כל ספר של מרן ראש הישיבה שליט"א שיוצא לאויר העולם הוא שמחה אדירה שבלתי ניתנת לתיאור, החידושים הנפלאים כנתינתן מסיני, ההערות המדוייקות על כל פרט ופרט, לא ידמה ולא ישווה...

סדרת השיעורים המיוחדים שסוכמו השבוע בכינוס ותעודות

בית ההוראה "מים טהורים" בראשות מורנו הגאון רבי אליהו בנימין מאדאר שליט"א. ממשיך בפעולותיו למען זיכוי הרבים והפצת הטהרה בישראל. כחלק מפעילות זו התקיימו בשבועות השובבי"ם התשפ"ד שיעורים בהלכות טהרה...

סעודת יתרו בהשתתפות גדולי ישראל שליט”א

מנהג סעודת יתרו | טעמי המנהג | דבריו של ראב"ד ת"א הגר"נ בן שמעון | מרן ראש הישיבה שליט"א | חלקת תעודות // י. שלמה סעודת יתרו היא סעודה מיוחדת...

מרן ראש הישיבה שליט”א בביקור במחנה “שורה”

מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א נסע הבוקר לביקור וחיזוק במחנה "שורה", המתעסקים בגופות הנרצחים הי"ד.   בכניסה, מרן בירך בפרטיות את מאות החיילים שהמתינו לו ליד הרכב....

רבבות השתתפו במעמד ההילולא המסורתית

  רבבות יהודים מכל חלקי העם השתתפו בהילולא השנתית של ישיבת כסא רחמים // עקב המצב התקיימה ההילולא בשידור החי שהועבר בכל כלי התקשורת וריתק את ההמונים // דרשות גדולי...

חנות

חומש בית נאמן – ויקרא

55 ₪

תיקון קוראים “איש מצליח” – ענק

90.0 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

י״א - י״ז אייר
י״א אייר 5.19

יום ראשון

עלות השחר: 4:18 זריחת החמה: 5:47
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:06 שקיעה: 5:50
Candle

יומא דהילולא

רבי חואתי חירארי, מחכמי גאבס, תשכ"ו
רבי נפתלי הורביץ, אדמו"ר מרופשיץ, מח"ס אילה שלוחה, תקפ"ז
רבי יהודה צבי מסטרטין, (ת' השרף מסטרליסק), תר"ה
רבי אהרון פפויפר, אב"ד יוהנסבורג, מח"ס קש"ע יו"ד, תשנ"ג
רבי אליהו שמאע לוי, רבה של אר"ץ, מח"ס קרבן אשה, תקע"ד
רבי שלום אלבז, רב העיר חדרה, מח"ס שלום רב, תשס"א

י״ב אייר 5.20

יום שני

עלות השחר: 4:17 זריחת החמה: 5:47
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:07 שקיעה: 5:50
Candle

יומא דהילולא

רבי סוסו הכהן, מרבני גאבס, וחביה"ד העה"ח הספרדית, תש"מ
רבי מסעוד אבוחצירא, אב"ד תאפיללת, (אביו של בבא סאלי), תרס"ח
רבי משה ז. איידליץ, דיין בפראג, מח"ס אור לישרים, תקט"ו

י״ג אייר 5.21

יום שלישי

עלות השחר: 4:16 זריחת החמה: 5:46
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:07 שקיעה: 5:49
Candle

יומא דהילולא

רבי שמעון לנגבורט, ראש ישיבת וולאוזי'ן באר"י, תשמ"ג 
רבי יעקב בסיס, מחכמי תונס טבריה, תע"ר
רבי יעקב מאיר שכטר, מח"ס זמרת ישע, תש"מ
רבי יעקב (ב"ר יוסף דוד) אבולעפיה, דיין בטבריה, תרל"ט

י״ד אייר 5.22

יום רביעי

עלות השחר: 4:16 זריחת החמה: 5:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:08 שקיעה: 5:49
Candle

יומא דהילולא

הילולת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, ג' אלפים תתפ"א
 רבי יהודה בר אלעאי, קבור בעין זיתים
 רבי אלעזר בן ערך, קבור בעלמה
רבי ישראל דב פרומקין, עסקן ציבור, תרע"ד
רבי משה מימון, רב העיר קרית אתא, מח"ס הלכה למשה, תשס"ב

ט״ו אייר 5.23

יום חמישי

עלות השחר: 4:15 זריחת החמה: 5:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:08 שקיעה: 5:48
Candle

יומא דהילולא

רבי רחמים די לה רוזה, שד"ר מחכמי ירושלים, תר"ן
רבי אברהם מ. המבורגר, ר"מ בזכרון משה, תשמ"ב
רבי נתנאל ווייל, מח"ס קרבן נתנאל, תקכ"ט
רבי דוד יהודיוף, ראש ביהמ"ד בית דוד ושלמה, תשנ"ב
רבי יהושע ורטהיימר, מח"ס אמרי יהודה, התשנ"ח

ט״ז אייר 5.24

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 7:01 תל אביב: 7:18 באר שבע: 7:16 חיפה: 7:08 עלות השחר: 4:14 זריחת החמה: 5:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:09 שקיעה: 5:48
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל עבו, אב"ד תל אביב, תשמ"ג
רבי מאיר רוזנטל, מח' פפד"מ וי-ם, מח"ס גשמי הטל, תרכ"ד
רבי חיים דב לשינקי, מח"ס שושנת יעקב, תשנ"א
רבי מאיר ב"ר גדליה, אב"ד לובלין, מח"ס חי' מהר"ם, שע"ו
רבי חי טייב (לא מת), מגאוני תונס ומלוב"ן, מח"ס חלב חטים, תקצ"ו
רבי יחיאל מיכל פינשטיין, ר"י בית יהודה, תשס"ג

י״ז אייר 5.25

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:17 תל אביב: 8:20 באר שבע: 8:17 חיפה: 8:21 עלות השחר: 4:13 זריחת החמה: 5:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:09 שקיעה: 5:47
Candle

יומא דהילולא

רבי שבתאי בוחבוט, אב"ד בירות, תש"ח
רבי יחזקאל סג"ל לנדא, ראב"ד פראג, מח"ס נודע ביהודה, תקנ"ג
רבי מרדכי טברסקי, אדמו"ר מרחמסטריבקא, תר"פ
רבי משה חיים אפרים, מח"ס דגל מחנה אפרים, תק"ס
רבי משה יחזקאל דנגור, ראש ישיבת מנחת יהודה
רבי נסים לופס, מגאוני ארם צובא, תרנ"ד

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן