וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת תולדות תשע"ט

פורים ותשעה באב ביום אחד?! | חומרת עוון ביזוי ת"ח | אודת אדם ששתה מים ואח"כ רוצה לשתות קפה האם...
וידאו

קצר ולעניין - מה הקשר בין פרשת תולדות לארטישוק?

וידאו

קצר ולענין - "סגנון של הרמב"ם תורה שלמה יש בו"

וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת חיי שרה תשע"ט

וידאו

פרשת תולדות - סגולת אמירת נשמת כל חי בעשרה

מדוע רבי משה עידאן קנה את רבי כלפון בעודו עובר במעי אמו? | האם יש חשש באכילת ארטישוק? | (נמסר...
שאל את הרב
שלח שאלה

כהן הרוצה לעסוק ברפואה

תקבע פגישה עם רב ביה"ח הדסה (כמדומה שמו הרב קליין) ותשאל אותו מה עושים כהנים רופאים בארץ. 

ואם יש מי שכתב על הנושא תשלח לי מה שכתב. 

דברי הרב גורן לא ראיתי 

מרן ראש הישיבה

האם להתמודד על משרה של מפקח מס הכנסה או לא? שלום לרב, אני עובדת...

עדיף תפקיד אחר כשר למהדרין

מרן ראש הישיבה

עניית אמן באמצע ברכה

המברך ברכה קצרה שפותחת בשם ומלכות ולא חותמת בשם (כמו ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו) אסור למברך לענות כלום 

וגם המברך ברכה ארוכה שגם חותמת בשם (כמו ברכת אשר יצר באמצע הברכה עונה על קדיש וקדושה ולא ברכות ותחינות עיין ברכת ה' ח"א פרק ג') 

אבל השומע ברכה מאחר ואפילו תפלת חזרה ראוי לענות אמן על הבקשות דביעלה ויבוא ומנהג זה נזכר בפוסקים בדרישה (קכ"ז) ובשבילי הלקט (סימן כ"ג) בשם רבנו האי גאון (שחי לפני אלף שנה) עיין ברכת ה' ח"א עמוד רס"ב-רס"ג) 

הרב אברהם מאזוז

עבודה בחול המועד

א. אסור ללכת לעבודה בחול המועד, ואפילו דברים שאינם עבודת כפיים ממש, אסור (עיין שולחן ערוך סי' תקל"ט סעיף יד', ועוד במקורות נוספים). והיינו שיקוזז לו שכרו עבור ימי חול המועד אך לא יפטרוהו.

ב. אם יש חשש שבעל הבית יפטר אותו מעבודתו עקב כך, מותר לו לעבוד בחול המועד משום דחשוב כדבר האבד, שהותר לעשותו בחול המועד (חזו"ע יו"ט ע' קפג').

ג. אם יכול לקבל חופשה על חשבון החופשה השנתית המגיעה לו, אסור לו לעשות מלאכה בחול המועד (חזו"ע שם).

הרב מצליח מאזוז

יישוב הקו’ על הרמב"ם מעירובין ושיטת הגר"א בתכלת

א. גם לדעת הרמב"ם אתה יכול לקחת חוט אחד ארוך שכולו תכלת, ולגזור אותו לשנים או לעשר (לפי הצורך) ולקשור אותו עם חוט לבן ויהא חציו לבן וחציו תכלת, ותטיל אותו עם עוד שלושה חוטי לבן והוא כשר לכתחילה.

ב. הגר"א הוא מקובל עצום, אבל אנחנו הספרדים קבלנו תמיד דעת רבנו האר"י בקבלה. וכבר לפנ"כ (בתשו' הקודמת) כתבנו שאין להכריע בין הראשונים בראיות, ורק שאנחנו הספרדים במקום שמרן לא גילה דעתו אנחנו הולכים על הרוב אחר הרמב"ם, ובפרט שאינו יחידאה ויש ראשונים ומקובלים רבים העומדים בשיטה זו.

הרב יהונתן מאזוז

שיטת הלימוד בישיבה

יש מאמר של מרן ראש הישיבה שליט"א על שיטת העיון לצפיה לחץ כאן 

וכן יש סידרה של לימוד בחברותא בדרך העיון בישיבה של הרב אריאל צברי והרב יעקב מור שליט"א לצפיה לחץ כאן

וכן יש מספר שאלות בנושא זה באתר לחץ כאן והרווה צימאונך 

מערכת האתר

כללי

יש תשובה באתר בעניין זה לצפיה לחץ כאן

מערכת האתר

אגידת ארבעת המינים

יש שהיו קושרים בחג עצמו בקשר עניבה (שו"ת שמחת כהן מהד"ב חאו"ח סי' ג'). ויש שנהגו לקשרם מערב החג, או שמכינים את הקשרים מערב החג (עיין בספר למען ידעו דורותיכם פרק א' הערה 44) 

ובסדר אגידת הלולב עם שאר המינים, יש בזה דרך ע"פ הפשט ויש דרך ע"פ האר"י, וכמדומה שבג'רבא יש נוהגים כך ויש נוהגים כך. ומנהגנו כהאר"י ז"ל בזה.

הרב אדיר כהן

התכסות בזמן ריצוי ופיוס

אין צורך, אלא בשעת מעשה (ע' כה"ח סי' רמ ס"ק ס' בשם ה' ראשית חכמה). אך ידוע שאסור להסתכל באותו מקום כמבואר בשולחן ערוך (סי' רמ ס"ד) ולכן טוב שתהיה לבושה קצת.

הרב מצליח מאזוז

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

עד אנה ירום אויבי עלי?!

רב אורח | באותה שעה נתיירא יעקב אבינו, אמר: "אפשר שאין לזה ירידה?", אמר לו הקדוש ברוך הוא: "ואתה אל תירא...

ראיתי כלב מוליך אדם

פעולות האדם מושפעות מהלב, אשר בו הדעת והתבונה, או מהגוף, אשר דורש רצונות...לקריאה

החיבור שאחרי הויתור

מתחים בין אחים - הם לחם חוקנו, לאורכו של כל ספר בראשית. החל מקין והבל, המשך...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

ג׳ כסלו - ט׳ כסלו ה׳תשע״ט
ג׳
כסלו
11-11
יום ראשון
זריחה החמה: 6:14 שקיעה: 4:44
ד׳
כסלו
12-11
זמני היום - יום שני
עלות השחר: 4:52 זריחה: 6:15 סוף זמן ק"ש להגר"א: 8:46 חצות היום: 11:25 מנחה קטנה: 2:31 צאת הכוכבים: 5:02
יומא דהילולא

רבי רפאל כ. צבאן, רבה של נתיבות, מח"ס נפש חיה, תשנ"ה
רבי אריה פרנקל, דיין בפתח תקווה, תשמ"ה
רבי אליהו קובו, אב"ד שאלוניקי, מח"ס אדרת אליהו, תמ"ט
רבי יעקב דוד קאליש, מאמשינוב, תרל"ז
רבי בן ציון הכהן, רב העיר זוארה, מח"ס שערי ציון, תשל"ב
רבי ברוך ליבוביץ, ראש ישיבת קמניץ, ת"ש
רבי יהודה שטרית, רבה של עפולה, מח"ס מנחת יהודה, תשנ"ה

ה׳
כסלו
13-11
יום שלישי
זריחה החמה: 6:16 שקיעה: 4:42
ו׳
כסלו
14-11
יום רביעי
זריחה החמה: 6:16 שקיעה: 4:42
ז׳
כסלו
15-11
יום חמישי
זריחה החמה: 6:17 שקיעה: 4:41
ח׳
כסלו
16-11
יום שישי
זריחה החמה: 6:18 שקיעה: 4:41 כניסת שבת: 4:21
ט׳
כסלו
17-11
שבת קודש
זריחה החמה: 6:19 שקיעה: 4:40 יציאת שבת: 5:19
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0