Menu

כל אורח מביא מתנה – יעקב אבינו | הרב רחמים אליה

כל אורח מביא מתנה – יצחק אבינו | הרב רחמים אליה

מרן שליט”א – הלכות נטילת ארבעת המינים

כל אורח מביא מתנה – אברהם אבינו | הרב רחמים אליה

מרן ראש הישיבה שליט”א במסר לקראת חג הסוכות

מרן שליט”א – הלכות ישיבה בסוכה

הרב רחמים נמני – ושמחת בחגך | דברים וסגולות מלכים על חג הסוכות ושמחת בית השואבה

הרב יוסף קויתי – למה מזמינים את האושפיזין רק בסוכות? | שיעור מיוחד לחג הסוכות

השיעור השבועי ודרשת שבת שובה תשפ”ד – חלק ב’

השיעור השבועי ודרשת שבת שובה תשפ”ד – חלק א’

מיוחד – הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ד

הרב אורי כפיר – סעודה משובחת בערבון מוגבל

הרב רחמים נמני -הבן איש חי הקדוש | סגולות וסיפורים מיוחדים

מעמד סיומי המסכתות בישיבת מאור יוסף באלעד בהשתתפות מרן שליט”א

שואל ומשיב – האם מי שמטייל בחג הסוכות פטור מהסוכה [א]

שואל ומשיב – מדוע בשמחת תורה מותר לרקוד ולמחוא כף?

המסר השבועי – חג שמחת תורה

YKR Placeholder

פרשת בראשית – אפסיות האדם מול הבריאה

"צָמְאָה נַפְשִׁי לֵאלהִים לְאֵל חָי" שיעור קצר על פיוט מיוחד זה

ולשמחה מה זו עושה?!

רבנים נושאים סדרות

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17753 שאלות)

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

חזן בשנת אבל שמבזים אותו על כך שמבטא אותיות כהוגן

תשתדל שלא להדגיש את המבטא יותר מדאי.

למנוע מחלוקת שוטים

למה עמוני לא, ועמונית כן

אחת הסיבות שאסור לשאת מואבי היא בגלל שמוטב שכרו את בלעם לקלל את ישראל כמו שכתוב בדברים כ”ג ה’. וא”כ אדרבה בלק הוא שורש הבעיה, הוא שכר את בלעם ובגללו התחיל הציווי לא לגייר מואבי.

קשירת פתיל תכלת

כך דעת מרן ראש הישיבה שליט”א:

א. פתיל תכלת של החלזון הנקרא ארגמון כהה קוצים.

ב. קושרים בתחילה שתי קשירות. לאחר מכן מסובבים בפתיל לבן פעם אחת ועוד שני סיבובים בתכלת, עושים רווח קטן ועוד שלשה סיבובים תכלת, עוד רווח ועוד אחד בתכלת. לאחר מכן שתי קשירות, ועוד פעם שמונה סיבובים מחולקים לשלשה שלשה ושנים בתכלת. לאחר מכן עוד שתי קשירות, ועוד פעם אחד עשר סיבובים מחולקים לשלשה. עוד שתי קשירות, ולאחריהם סיבוב אחד בתכלת ועוד שנים עשר סיבובים מחולקים לשלשה שלשה אבל האחרון בפתיל לבן ושוב שני קשירות.

בגד חדש בבין המצרים

מותר לקנות כל דבר עד ראש חודש אב

.כעת לא מברכים שהחיינו כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקנא סי”ז) שטוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש.
אבל לקנות בלי לברך שהחיינו מותר.
 וק”ו במכנסיים שלא מברכים שהחיינו.
רק מראש חודש אב ממעטין במשא ומתן של שמחה.
ואמנם יש מחמירים כבר מי”ז בתמוז להמנע מקניות,
וזו חומרא בעלמא שנמשכה מכך שלא מברכים שהחיינו.
ועכ”פ במקום צורך כמבואר בשאלה, ברור שמותר.

מסעדה בבין המצרים

מותר לזוג ללכת למסעדה בשרית עד ראש חודש אב גם אם יש בזה עונג ושמחה ולא נאסר אלא מראש חודש אב כמבואר בסימן תקנא

פלפלין העץ או אדמה

שלום וברכה

באמת הרב הגדול זצ”ל בשו”ת איש מצליח (ח”ב חיו”ד סי’ מ”ג-מ”ז) חשש לערלה בפלפלין שלנו. אבל כבר בא בנו שיבלחטו”א מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א והעיר בזה בכמה וכמה מקומות. ובעלון בית נאמן מס’ 354 הערה 2 כתב בזה”ל: הגמרא דברה על פלפל שחור, לא על פלפל ירוק. כי הפלפל הירוק הגיע מאמריקה לפני ארבע מאות שנה, אז הגמרא לא דברה עליו. אבל מי יכול להוכיח את זה? יש תשובה בישיב משה (ח”ב סי’ רי”ד) של רבי משה שתרוג, שאמר הפלפל שמוזכר בשו”ע סי’ ר”ב זה פלפל שחור. ע”כ. והם סתם פלפלים שבש”ס. ויש עוד שני רבנים לפני מאתים שנה שאמרו ככה, רבי אברהם כלפון (ספר לקט הקציר סי י”ט אות מ”ד) ורבי משה כהן הבן של רבי שאול, כתבו מפורש שהפלפל שלנו נחשב ירק.
בהצלחה רבה

נישואין אחרי יז תמוז

בחזון עובדיה כתב שמנהג הספרדים בירושלים להחמיר בנישואין רק מראש חודש אב. מנהג האשכנזים ויוצאי ג’רבא להחמיר כבר מי”ז בתמוז וכן כתבו בבן איש חי בכף החיים ובברית כהונה.

עצבות בגלל סבל

כדאי להתחזק במצוה מסויימת, כגון צניעות,
תפלה באופן קבוע (אם אפשר- עדיף ג’ תפלות ביום לחוש לסוברים שאשה חייבת ג’ תפלות, כמבואר בתחלת סימן קו) וכדומה.
ובנוסף כדאי להיות בקשר עם רבנית שתתן חיזוק ועצות

מלבד שאין להזניח את הטיפול הרפואי כמובן.

משגיח כשרות במפעל שטראוס

אכן יש לבדוק היטב שאין בעיות של עבודה עם נשים

גם צריך לבדוק מצד איסור יחוד (מסתבר שאין, כי בד”כ אינו סגור בחדר עם נשים, אך יש לתת לב על כך)
וגם תלוי ברמת יראת השמים של האדם אם כשיראה ח”ו קלות דעת יסוג אחור.
אחר בדיקה, תגישו את הדברים בפני רב, שיכריע עבורכם
 (לרב אין פניות ויוכל להכריע כראוי, חשוב לציין גם את המצב הכלכלי והצורך בכך).

הכנת טחינה בשבת

מותר

כן פסקו במנוחת אהבה ובשו”ת אור לציון, ואף שבתחלה מתקשה כיון שאחר כך מתרכך אין חשש.
אולם יש לגבל בנחת וסמוך לסעודה, מנוח”א (ח”ב עמ’ שו)

חדשות ועדכונים

אלפי פניות מכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם למוקד הרפואי הלכתי של בית ההוראה

לקראת צום יום הכיפורים נערך בבית ההוראה כסא רחמים בנשיאות מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליטא ובראשות הרה"ג רבי מצליח מאזוז שליט"א מוקד רפואי הלכתי לתת מענה לחולים המתקשים...

עדכון על דרשת שבת שובה במסגרת השיעור השבועי המרכזי

במוצאי שבת הקרובה (שבת שובה) יתארח במסגרת שיעור השבועי של מרן ראש הישיבה שליט"א, ראש מוסדו יביע אומר הגאון הרב יגאל כהן לשיעור מיוחד לקראת יום הדין. השיעור יוקדם ויחל...

יחד! ממלאים את החסר!

שותפים - מגבית חירום תשפ"ג קרן עזרה וסיוע שותפים, הוקמה לפני שש שנים על ידי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א כדי לעזור ולסייע לאלפי משפחות נזקקות, אשר חלקן...

ראיתי ‘בני עליה’ והן מרובין

כינוס ההכנה השנתי לבחורים העולים לישיבות הגדולות שע"י איגוד בני הישיבות "לגיונו של מלך" במעמד ראשי הישיבות וחכמי ישראל ובראשם מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א | דרשות חיזוק מרוממות ;...

בנין הבית השלישי – כנס מיוחד לרגל הוצאת ספרו השלושים של מרן שליט”א

לרגל הוצאת ספרו של מרן ראש הישיבה שו"ת "בית נאמן" חלק שלישי, בארבעת חלקי שלחן-ערוך, שהתקבל בחיבה רבה אצל כל שוחרי התורה, נערך מעמד הודיה מיוחד ומרגש, בו גם זכו...

שבת התאחדות מרוממת במלון ניר עציון

שיעור עם רמקול * הרב לנדא וישראל גוטליב * הבדלה מרוממת השבת שכולם מחכים לה, פעם השנה מתכנסים תומכי הישיבה במלון ניר עציון לשבת מרוממת מאין כמותה בהשתתפות רבני הישיבה...

מרן ראש הישיבה שליט”א במכתב לאבי הנרצח ”הקב”ה יתן דעת בלב יהודי ג’רבא לעזוב את ארץ הדמים ואת נשיא הרשע של תוניסיה”.

מרן ראש הישיבה שליט''א במכתב תנחומים אישי לתלמידו לפני למעלה מששים שנה, שבנו נרצח בפיגוע הירי בג'רבא יחד עם בן דודו, במכתבו מנחם מרן את אבי הנפטר, וקורא בקריאה ליהודי...

כולל בעלי בתים ע”ש רבי יוסף בוכריץ בשיחת חיזוק אצל מורנו הרב צמח מאזוז שליט”א

בעיר יבנה בבית הכנסת ע''ש רבי יוסף בוכריץ מתקיים מדי יום כולל בעלי בתים בראשות בוגר הישיבה הגאון הרב יואב שלי שליט''א מדי יום מתכנסים כולם לבית המדרש ויושבים שוקדים...

ייסוד בית ההוראה “מים טהורים” בראשות הגר”א מאדאר שליט”א

בכנס ייסוד מיוחד שהתקיים בלשכתו של מרן ראש הישיבה שליט"א נוסד בית ההוראה "מים טהורים" לענייני טהרת המשפחה בית ההוראה הוא בראשותו של הגאון הגדול הרב אליהו מאדאר שליט"א מחבר...

תלמידי כיתה ז’ בת”ת איש מצליח בקבלת תעודות אצל מרן שליט”א

לאחר מבצע מיוחד לתלמידי הכיתה שקיים הרב יוסף קויתי שליט''א מחנך כיתה ז' בתלמוד תורה איש מצליח שעל ידי מוסדות הישיבה המבצע נועד לעודד את התלמידים לשקידה בלימוד תיקון סופרים...

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ט״ז - כ״ב תשרי
ט״ז תשרי 10.1

יום ראשון

עלות השחר: 5:23 זריחת החמה: 6:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:12 שקיעה: 6:39
Candle

יומא דהילולא

רבי משה זכות, אב"ד מנטובא, מח"ס קול הרמ"ז, תנ"ח
רבי צבי ה. שפירא, אב"ד מונקאטש, מח"ס דרכי תשובה, תרע"ד
רבי שמעון מרילס, אדמו"ר בירוסלב, מח"ס תורת שמעון, תר"י
רבי יצחק שרים, מחכמי אר"צ, מח"ס ליקוטים מפרדס, תרל"ג
רבי יחיא בדיחי, רה"י הכללית בתימן, מח"ס חן טוב, תרמ"ח

י״ז תשרי 10.2

יום שני

עלות השחר: 5:23 זריחת החמה: 6:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:11 שקיעה: 6:40
Candle

יומא דהילולא

רבי צבי הירש (ב"ר זכריה) הנביא מללוב, תנ"א
רבי משה רוזין, אב"ד כווידאן, מח"ס נזר הקודש, תשי"ח
רבי אהרן כהן טנוג'י, דיין בתונס
רבי יצחק לנייאדו, מח"ס ויזרע יצחק, תרע"ח

י״ח תשרי 10.3

יום שלישי

עלות השחר: 5:24 זריחת החמה: 6:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:10 שקיעה: 6:40
Candle

יומא דהילולא

רבי נחמן (ב"ר שמחה) מברסלב, תקע"א
רבי משולם איגרא מטימניץ, תקס"ב
רבי בצלאל רנשבורג, דיין בפראג, מח"ס הורה גבר, תקפ"א
רבי שלום כהן, אב"ד זרזיס, מח"ס נהר שלום, תרפ"ו
רבי עודד בן יפת, מח"ס תורת הזבח, תרצ"ו

י״ט תשרי 10.4

יום רביעי

עלות השחר: 5:25 זריחת החמה: 6:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:09 שקיעה: 6:41
Candle

יומא דהילולא

רבי אליהו מוילנא הגר"א, תקנ"ח
רבי יעקב בן שבת, רב בג'יבראלטאר, מח"ס רוח יעקב, תרי"ח
רבי יעקב יצחק מפשיסחא, היהודי הקדוש, תקע"ד
רבי אהרן פרידמן, האדמו"ר מסדיגורא, מח"ס עבודת אהרן, תרע"ג
רבי אלטר מאזוז, רב מושב איתן, מח"ס אם לבינה, תשמ"ח
רבי יוסף משה עדס, מחו"ר פורת יוסף, תשנ"ג

כ׳ תשרי 10.5

יום חמישי

עלות השחר: 5:25 זריחת החמה: 6:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:08 שקיעה: 6:42
Candle

יומא דהילולא

רבי יחיאל אביו של הרא"ש, ה' אלפים כ"ד
רבי יעקב יוסף מאוסטראה, מח"ס רבי ייבי, תקנ"א
רבי אליעזר פאפו, אב"ד סיליסטרה, מח"ס פלא יועץ, תקפ"ח 

כ״א תשרי 10.6

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 5:43 תל אביב: 6:00 באר שבע: 6:00 חיפה: 5:49 עלות השחר: 5:26 זריחת החמה: 6:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:07 שקיעה: 6:42
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל בירדוגו, דיין במראקש, מח"ס משפטים ישרים, תקפ"ב
רבי שמעון מונטיליה, מחכמי תונס טבריה, תרס"ג
רבי ישועה ח. סופר, מח' ג'רבא, מח"ס ישועה ורחמים, תשי"ז

כ״ב תשרי 10.7

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 6:53 תל אביב: 6:55 באר שבע: 6:55 חיפה: 6:54 עלות השחר: 5:27 זריחת החמה: 6:46
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:06 שקיעה: 6:43
Candle

יומא דהילולא

רבי דוד דיין, רבה של צפת, תשמ"ח
רבי שלום עמאר, אב"ד מכאנס , תר"ס
רבי אברהם חג'אג', הרה"ר לתונס, מח"ס זרעו של אברהם, תר"ם
רבי אהרון הלוי הורביץ, רב בסטראשילא, מח"ס עבודת הלוי, תקפ"ט
רבי יעקב רביקוב, הסנדלר מת"א, תשכ"ז

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן