וידאו

קצר ולענין - מי היה חולה בכרוספידין

וידאו

קצר ולענין - הכסף יענה את הכל

וידאו

מרן ראש הישיבה שליט"א בדברים לכבוד יום הילולת אבי הישיבה מרן רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל

וידאו

בית ההוראה

בית ההוראה כסא רחמים בנשיאות מרן רה"י רבנו מאיר מאזוז שליט"א
וידאו

הרב רפאל כהן שליט"א - פרשת בשלח שבת שירה, יום ט"ו בשבט

וידאו

דברי מרן שליט"א באזכרת השבעה לצדקת מרת מזל עידאן ע"ה

הצדקת מרת מזל סעדונה חיה עידאן ע"ה אלמנת הרה"צ רבי מיכאל (כלפון) עידאן זצ"ל נ"ע ביום ט' בטבת...
וידאו

שידור חוזר - הילולא תשע"ט

הדינר השנתי של מוסדות 'כסא רחמים' בראשות מרן גאון ישראל רבנו מאיר מאזוז כאשר השנה הוא שובר את כל...
וידאו

נדיר - מרן שליט"א בדרשה נדירה משנת תשס"א על תענית דיבור

שאל את הרב
שלח שאלה

עצה וברכה למעוכבת בזיווג

אומרים שהרב אבוחצירה עושה תקון למעוכבי זיווג בט"ו בשבט בעמוקה ומפרסמים את זה ב"קול ברמה".
אם לא הצלחת להשיגו תלכי לקבר רחל ותקראי כל התהלים ותוושעי בע"ה.
מרן ראש הישיבה

מה באשר לניפוי קמח דורום? קמח בטחינה גסה שלא ניתן לנפות בנפת משי...

התשובה כנ"ל שהנכון לקנות בהשגחה מהודרת בשקיות סגורות נפוחות ללא תולעים. ומעיקר הדין היכן שא"א לנפות מותר להשתמש בו ללא ניפוי, רק יבדוק בעיניו שאין שם משהו חריג וטוב מראה עינים.
הרב אדיר כהן

אם המלון אוסר להדליק בחדר אוכל...ורק בלובי מסכימים מה עושים?

לענ"ד גם אם נקבל את סברת הרב בוטבול נר"ו, מכל מקום בשעת הדחק אפשר להדליק בלובי של המלון בברכה שלא יהיה גרוע מבית הכנסת שמדליקים בו להוציא האורחים כמ"ש הב"י (סוס"י תרע"א) אע"פ שביה"כ מיועד גם לאנשים נוספים.
הרב רזיאל כהן

דין בישולי גויים אצל מחללי שבת

העיקר להלכה שאין איסור "בישולי גויים" בבישולי מחלל שבת (יביע אומר חלק ה' יורה דעה סימן י'). ולכן אם המוצרים עצמם כשרים - אין מניעה לאכול שם, כדלהלן:
את התנור יש להכשיר - בקשי מאמך (בצורה מכובדת) לנקותו מכל לכלוך בעין, ולהמנע מאפיה 24 שעות, ושוב להסיקו (על ריק) כחצי שעה, ורק אז לאפות בו עבורכם.
יש עוד בעיה שלא נזכרה בשאלה - בעיית האכילה בכלי ההורים, שמן הסתם אינם טבולים. איני מוצא פתרון לבעיה זו. העצה היעוצה היא לבקש מהם להשתמש בעת האירוח רק בכלים (צלחות, כוסות, סכו"ם) חד פעמים (למי בכלל יש היום סבלנות לקרצף?).
הרב רזיאל כהן

הוא לא הביא ראיה מרש"י אלא רק הביא ששם כתוב "בריבי"....

באו"ת חשון תשנ"ב עמוד קל"ד כתב להדיא ראיה זו.
גם אין ענין להוכיח שכן הוא על רבי יהודה הנשיא אלא כן הוא בכל שמות התנאים [גם בשאלתך הקודמת לא הזכרת ברמז מרבי יהודה הנשיא ואם זו כוונתך אה"נ] 
ואגב רבי בנציון הכהן שכתב דרַבי יהודה הנשיא ׁ(פתח) הוא רק העתיק דברי היעב"ץ ולא הכיריע כן כיוע"ש 

חילוקי דינים בין "פסיק רישא" ל"מלאכה שאינה צריכה לגופא"

ההגדרה שנתן כת"ר היא נכונה באופן כללי, הן לדעת מרן הגר"ע זצ"ל והן לדעת הגר"מ לוי זצ"ל (ובפרטים מסוימים יש ביניהם חילוק לאיזה גדר הם שייכים) רק במקום לומר (במשאצל"ג) שאינו מתכוין לאותה "תוצאה" יותר מדוויק לומר שאינו מתכוין לאותה "תכלית" 
מרן ראש הישיבה נר"ו בהקדמתו למשנ"ב איש מצליח הלכות שבת (עמ' 13) שיבח את הגרע"י  שבלעדי דבריו היו חסרים לנו הגדרות היסודיות הנ"ל ע"ש.
הרב רזיאל כהן

קשה לי שהרי זה נאמר רק על אדם רגיל, אבל תלמיד חכם צריך לדונו אפילו...

לענ"ד נראה כמו שכותב כת"ר שלדון לכף זכות הוא דוקא כשאינו מוכיחו, אבל כשמוכיחו למה עשה כך מותר.
ומה שכינהו בלשון גנאי ובחריפות "יתמא" עיין בתשובות חו"י (סימן קנ"ב) והדפיסה הח"ח בסוף ספרו שכתב שיש מקומות שכינו כן בדרך הלצה ובדיחותא, ויש מקומות שהיו המוכיחים חבריהם וגדולים מהם ולא הקפידו כלל ע"ש. ומה שהשיב לו חברו ג"כ יתמא עיין ביצה (כ' ע"ב) האי צורבא מרבנן דא"ל לחבריה מלתא, לא ליהדר ליה מלתא טפי ממאי דא"ל חבריה ע"ש ומשמע שלהחזיר אותה מילה מותר.
הרב יהונתן מאזוז

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

בחירות בממלכת העצים

הרב ניר אריאל | הוא הסביר לי אז, שפוליטיקה זה מלוכלך ומריח, זה קומבינות וחיכוכים בלתי פוסקים אינטריגות של אנשים,...

שמיעת מוזיקה והשתתפות בערבי...

שמיעת זמרים מפוקפקים והשתתפות בערבי שירה| מאמר מתוך ירחון אור תורה - כסלו...לקריאה

לשון הזהב של הרמב"ם. חלק ג’

הרמב"ם מדת קונו יש בו, מחייה מתים ברחמים רבים - ראשי תיבות רמב"ם. וכמו שאמר...לקריאה

מרן ראש הישיבה על גדולתו של...

 כן מסופר על אחד מגדולי הרבנים בבני ברק, שנשאל בדין זיעה באוכלין, ובאשר ידע...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

ז׳ שבט - י״ג שבט ה׳תשע״ט
ז׳
שבט
13-01
יום ראשון
זריחה החמה: 6:50 שקיעה: 4:57
ח׳
שבט
14-01
יום שני
זריחה החמה: 6:49 שקיעה: 4:58
ט׳
שבט
15-01
יום שלישי
זריחה החמה: 6:49 שקיעה: 4:59
י׳
שבט
16-01
זמני היום - יום רביעי
עלות השחר: 5:26 זריחה: 6:49 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:16 חצות היום: 11:51 מנחה קטנה: 2:51 צאת הכוכבים: 5:19
יומא דהילולא

רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי – הרש"ש, תקל"ז
רבי יצחק אייזיק שר, ראש ישיבת סלבודקה, תשי"ב
רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר מליובאטיש, תש"י
רבי רחמים חי חויתה כהן, ראב"ד ג'רבא, מח"ס שמחת כהן, תשי"ט
רבי אליהו עבוד, מחכמי אר"צ וממקובלי עז והדר, תרצ"ו
רבי יוסף צבי סלנט, מח"ס באר יוסף, תשמ"א

י״א
שבט
17-01
יום חמישי
זריחה החמה: 6:49 שקיעה: 5:00
י״ב
שבט
18-01
יום שישי
זריחה החמה: 6:49 שקיעה: 5:01 כניסת שבת: 4:41
י״ג
שבט
19-01
שבת קודש
זריחה החמה: 6:48 שקיעה: 5:02 יציאת שבת: 5:41
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0