וידאו

מורנו הרב צמח שליט"א בכנס למורשת יהדות טוניסיה בבאר שבע

הידעת

טורשיי וסלט של מלפפונים ולפת וזיתים מלוחים

וידאו

מה מותר לחבר בשבת

מה נכנס בהגדרה של כוס של פרקים שמותר לחבר בשבת I האם כל דבר שדרכו להתפרק מותר לחבר ולפרק בשבת...
וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת בהעלותך תשע"ט

הפחד של החילונים ממדינת הלכה | "התענוג הגדול ביותר לחיות על פי התורה" | אמירת מגדול במוצ"ש | מדוע...
וידאו

קצר ולענין - הסכנות הרפואיות במכשירים הסלולריים

וידאו

המסר השבועי ממרן שליט"א - פרשת בהעלותך

וידאו

"אל מול פני המנורה" – פרשת בהעלותך

מדוע נעשו מדרגות למנורה בבית המקדש אף על פי שאהרון הכהן לא נצרך להם? | התקדמות הרפואה אך ורק...
שאל את הרב
שלח שאלה

יישוב הנוסח ראש-חודש הזה.

מה פירוש והוא סובר לומר הזה. אולי הכוונת לומר החדש?
אני לא עוקר נוסחאות מדעתי. כל נוסחא שנוכל למצוא לה יישוב כל-שהוא נשאיר אותה.
מצינו בתורה: יום השישי, יום השביעי.
ובמשנה: בית-דין הגדול שבירושלים (גיטין).
מדוע אי אפשר לומר ראש-חודש הזה?
מרן ראש הישיבה

יעלה ויבוא לדעת הבן איש חי.

כי כך מקובל גם בסידור תפילת ישרים והנח להם לישראל.
מרן ראש הישיבה

לעמוד בזמן הכרזת החודש

מגן אברהם (סימן תי"ז) כתב שנהגו לעמוד זכר לקידוש החודש שהיו מקדשים אותו בעמידה. והעירו האחרונים על דבריו היכן מצינו שקידוש החודש היה מעומד, וטרחו למצוא מקור לכך. ומכל מקום אין נוהגים במנהג זה כל הקהילות, וכן מנהג תונס וג'רבא שאין עומדים כשמברכים החודש. (ועיין בכל זה בהערות איש מצליח שבסוף המשנה ברורה סימן תי"ז).
הרב מצליח מאזוז

ברכה על ההלל בצנעה בראש חודש

גם בג'רבא שהיו מברכים, זהו רק בציבור ולא ביחיד כידוע. ובפרט כאן בארץ שלא יברך.
רבני בית ההוראה

אי עשיית קידוש בראש חודש

עד שתשאל על קידוש תשאל למה לא תקנו סעודה בראש חודש בפת (וכידוע שאין קידוש אלא במקום סעודה, ואי אפשר לתקן קידוש בלי סעודה). ולמה לא אסרו מלאכה בראש חודש כבשבת ויום טוב? וגם למה בחנוכה לא תקנו כל אלה הדברים? ואין להשוות כל הדברים יחדיו, ודרגות דרגות יש. והקידוש בשבת ויום טוב הוא מהתורה.
הרב אדיר כהן

אמירת קדיש שלפני מוסף בראש חודש

המנהג פשוט שאומרו הש"ץ השני, כי תפלת שחרית כבר נסתיימה מכבר, ואמרו קדיש תתקבל, וקדיש שאחר קריאת ספר תורה, והחזן של מוסף כבר ניצב במקומו, על כן יאמר הוא הקדיש. (ובעיקר הכלל שהקדיש חוזר על מה שלפניו, עיין לרבנו מנוח ריש פרק ט' מהלכות תפלה. וצריך עיון).
הרב רזיאל כהן

אמירת יעלה ויבוא בברכת המזון אחר צאת הכוכבים

גם כשחל ראש חודש בחול, אם התחלת הסעודה היתה בראש חודש, צריך להזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון (יחוה דעת חלק ג' סימן ל"ה, וברכת ה' חלק ב' פרק ה' סעיף ל').
הרב רזיאל כהן

לברך על ההלל בראש חודש בבית כנסת אשכנזי

כדאי לא להיות חזנים בראש חודש. ואם במקרה היו חזנים יש לנהוג כמנהג בית הכנסת ולברך, מאחר שכן היה מנהגנו בחו"ל וכן דעת שני עמודי הוראה הרי"ף והרא"ש ועוד.
מרן ראש הישיבה

קיפול התפלין על ידי חבירו

1. בתפלין לא הוזכר דבר זה, אבל כתב הבן איש חי (סוף פרשת חיי שרה) שצריך אותו אדם עצמו שהניח לקפל תפליו, ואין זה כבוד ליתנם לשמש שהוא יקפלם. ע"ש.
2. לא שמענו שיש בזה בעיה ע"פ האר"י, ואדרבה בחזון עובדיה - חנוכה (עמוד רנ"ח בהערה) הביא לאמירת ברכי נפשי סמך מהזוהר. ע"ש. (וכתב להזהר לכתחילה לאומרו בבין השמשות. ועיין בשאלה מס' 5931).
3. כפי הנשמע תיקנוה זה חכמים בדור האחרון (אולי האדמו"ר מקאליב שליט"א) זכר לששה מליון יהודים שנספו בשואה הי"ד.
רבני בית ההוראה

קריאת מעשה ראובן כשני פסוקים בקריאת שמו"ת

1. אינני יודע מנהגי קהלות אחרות (בפרט שבענייני היחיד כמעט ולא שייך מנהג, כי אינו דבר יום ביומו אלא פעם בשנה, ולאו כל איניש ידע לעיין או לשאול היאך לעשות). אבל מנהג מרן הרב הגדול מייסד הישיבה לקרוא בשנים מקרא ואחד תרגום פסוק זה פעם אחת כשני פסוקים ופעם אחת כפסוק אחד, ואח"כ התרגום. וכן נהג מהר"ם ואעקנין ועוד גדולים וכמו שכתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהסכמתו לתקון קוראים איש מצליח.
2. לא. עיין למרן ראש הישיבה שליט"א שם.
הרב יהונתן מאזוז

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

התלהבות מבוקרת

הרב עובדיה חן | ואין הדבר פשוט כלל, וכמו שמסופר על רבי זושא מניאפולי שדרכו בקדש היתה לעשות המצוות בשמחה רבה, תוך...

נעילה מיותרת

כי לא כך היה עליו לנהוג, אדרבא היה לו הרבה ממה לחוש? וכי בשביל הספק הקלוש שמא...לקריאה

על היוזמה לחלוקת ירושלים

המוסר השקרי והמסולף בשמו מדברים באירופה, רחוק כרחוק מזרח ממערב מהמוסר היהודי...לקריאה

כשרות בירק - מאמר מתעדכן

שימו לב במאמר זה מתעדכן בחומר, תמונות, סרטונים וידיעות מדי יומיים בעז"הלקריאה
לכל המאמרים

יומן

י״ג סיון - י״ט סיון ה׳תשע״ט
י״ג
סיון
16-06
יום ראשון
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:49
י״ד
סיון
17-06
יום שני
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:49
ט״ו
סיון
18-06
יום שלישי
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:49
ט״ז
סיון
19-06
זמני היום - יום רביעי
עלות השחר: 4:07 זריחה: 5:40 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:08 חצות היום: 12:42 מנחה קטנה: 4:52 צאת הכוכבים: 8:11
יומא דהילולא

רבי יעקב חדאד, מקובל מחכמי ג'רבא, מח"ס גואלי חי, תש"ט
רבי שלום א. הלברשטאם, (בן ר"ח מצאנז), תש"ד
רבי ששון לוי, מחכמי המקובלים בירושלים, תשנ"ב
רבי נסים טראבלסי, רב תלמים, מח"ס אם הבנים שמחה, תשנ"ו

י״ז
סיון
20-06
יום חמישי
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:50
י״ח
סיון
21-06
יום שישי
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:50 כניסת שבת: 7:30
י״ט
סיון
22-06
שבת קודש
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:50 יציאת שבת: 8:33
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0