Loading
Menu

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע”א

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ע’

דף היומי בחצי שעה – יומא דף ס”ט

פרשת חוקת – מי בהיסטוריה היכה סלע והוציא ממנו “דם”?

פרשת חוקת – בזמן הלימוד – כל העולם ‘מת’

זכר רב – הרמב”ם

רבנים נושאים סדרות

דף היומי

תרומות

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב

(סה"כ 16796 שאלות)

הגיית מלת "די" בפסוק "ואם לא תגע ידו"

בלי להדגיש את הי’.

כך מנהג הספרדים שלא לבטא י’ שאחרי צירי כלל, כמו שאין מבטאים י’ אחרי חיריק. וראיה למנהגנו ממה שמנתה הגמ’ בברכות (דף ט”ו ע”ב) את כל ההפרדה בין הדבקים שיש בק”ש, כמו על לבבך, ולא מנתה דבר אל בני ישראל.

עוד ראיה מהפסוק “ובני פרץ” (בראשית מ”ו י”ב) המלה פרץ רפויה, ואם איתא שמבטאים את הי’ היינו צריכים לעשות את הפ’ של פרץ דגושה. וזה רק דוגמא יש עוד מאות פסוקים כאלו.

3 שאלות בעניני כספים

1) ודאי שעל האורח לשלם בעצמו מה שנתחייב, אולם אם יזכה המארח את הכסף לאורח (ע"י אחר) ואח"כ יעבירנו לצדקה לזכותו – מסתבר שיועיל זה להצילו מאיסור.

2) נראה לענ"ד שצריכים לעשר, שהרי לא שילמו על הלימודים על דעת שזו הלואה העתידה לחזור אליהם, שלא כל סטודנט זכאי למלגה.

3) א"צ לעשר.

איטר שמאלי שעושה שאר מלאכות בימין לענין כתיבת סת"ם

אדם כזה אינו פסול לכתוב תפילין, שלדעת מרן בש"ע הולכים אחר הכתיבה, ודינו כאיטר, ויכתוב סת"ם ביד שמאל, שנחשבת ימין לגביו. ואין חילוק בזה בין ס"ת לתפילין ומזוזות.

אמנם כיון שיש סוברים שהולכים אחר שאר המלאכות (ולא אחר הכתיבה), לכן יש מהדרים שלא לקנות תפילין או ס"ת מסופר כזה, אלא יהיה ימני גמור, או שמאלי ברור. (ע' הלכה ברורה סי' ל"ב סעיף ט"ו), אבל מדובר על חומרא, ולא על איסור.

ניקוד מילת "דזבין" בהגדה של פסח

ודאי הפירוש שקנה אבא.

ובהגדת ה' נסי הנוסח "די-זבין", והבי"ת רפויה. ע"ש.

דבק של פלטת שיניים לענין חציצה

לדעת מרן הגרע"י יש להקל בזה

חדשות ועדכונים

מרן שליט”א בכנס שמיטה: להשקיע בילדים בנושא השמיטה

כנס היערכות לשנת השמיטה לחקלאים I מה לעשות בשביל החקלאים I להשקיע בילדים שיבינו למה אביהם לא עובד מרן שליט"א השתתף היום (ג) בכנס שמיטה לחקלאים שע"י ארגון ברכת הארץ,...

אתר הישיבה החדש

חידוש האתר מבחינת התקדמות טכנולוגית. התאמה מליאה לכל סוגי הניידים. מחלקות חדשות ומונגשות. וגם: אפליקציה שתושק לאחר השקת האתר בשבח והודיה לה' יתברך שמחים אנו לבשר לקהל הגולשים על השקת...

מרן שליט”א: על מה עשה ה’ לנו ככה???

מה הסיבה שקרה אסון כל כך כבד ביום הזה I ממה צריך להזהר ולהשמר בכל עוז I איך אפשר לומר ליהודי "צא טמא"?!   בפתח שיעורו השבועי פתח מרן שליט"א...

עדכון – החל מהשבוע השיעור השבועי יחל בשעה 22:00 באופן קבוע

בעז"ה החל מהשבוע שיעור השבועי של פאר הדור מרן רה"י שליט"א יחל בשעה 22:00 באופן קבוע. השיעור נמסר בס"ד בכל מוצ"ש בבית הכנסת בבית הכנסת "אהבת התורה" בראשות מרן ראש הישיבה שליט"א, ומועבר...

הפיתרון של מרן שליט”א למהומות בירושלים

על מי אנחנו צריכים להסתכל שמכה אותנו I שלא חס ושלום נהיה דומים לכלב I איך פתרו בעיות של מואזין בעבר I ולמי הממשלה צריכה להתייחס בכבוד...   בשיעורו השבועי הלילה...

מרן שליט"א: "ברוך ה’ התחסנתי"

בפתח שיעורו השבועי פתח הרב על חיסונו האישי, כשהוסיף כי אין לחשוש לכל החששות על שבבים וכדומה. בתוך כך הזכיר הרב סגולה בדוקה לשמירה מהקורונה צפו בדברים המלאים

ו… הזוכה המאושר

עקב בעיה חוקית לשדר הגרלות בשידור חי בתחנות הרדיו, לצערנו לא יכולנו לשדר את ההגרלות, ההגרלות בוצעו בסיום הערב ע''י מורנו הרב צמח שליט''א ובהשתתפות עו''ד, על זכיות נוספות ניתן...

ההכנות להילולא הענקית בעיצומן

אם עוד לא רכשתם כרטיס זה הזמן! הזדרזו ותזכו בהבטחתו של מרן שליט''א התורם מקבל פי עשרה לפחות! https://www.hilula.org/purchase  

להתחיל מסכת פסחים ולסיים כמה ימים סמוך לפסח

היום מתחילים רבבבות מעם ישראל מתחילם את מסכת פסחים בדף היומי, הצטרפו עכשיו לאלפים שכבר נהנים מדף היומי בהסבר קולח וברור מפי הגאון הרב ריבי מצליח מאזוז שליט"א *באתר הישיבה...

החל ממוצ"ש הקרוב (וירא) שיעורו השבועי של מרן שליט"א בשעה 20:00

בעז"ה החל מהשבוע שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יתחיל בשעה 20:00 כפי הידוע בעת הזאת לא ניתן להשתתף בשיעור באופן פיזי אלא רק בצפיה והאזנה מרחוק בפלטפורות...

חנות

מחזור ליום כיפור – גדול (אפור)

30 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

40 ₪

אוצרותינו – במדבר

35 ₪

אוצרותינו – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

160 ₪

קובץ ט"ו בשבט

9 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

330 ₪

ה’ נסי חלק ב

50 ₪

חכמי זרזיס – בצרפתית

60 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן ?

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ג׳ - ט׳ תמוז
ג׳ תמוז 6.13

יום ראשון

עלות השחר : 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 7:48
Candle

יומא דהילולא

רבי מנחם מנדל שניאורסון, אדמו"ר מליובאוויטש, תשנ"ד
רבי יעקב הלוי ספיר, מח"ס אבן ספיר, תרמ"ה
רבי שניאור קוטלר, ראש ישיבת ליקווד, תשמ"ב
רבי דוד כהן יהונתן, ראב"ד זרזיס, מח"ס יד דוד, תשכ"ה

 

ד׳ תמוז 6.14

יום שני

עלות השחר : 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:18 שקיעה: 7:48
Candle

יומא דהילולא

רבנו יעקב מבעלי התוספות – רבנו תם, ד' אלפים תתקל"א
רבי נסים חיים משה מזרחי, מח"ס אדמת קודש, תק"ט
רבי אליהו לופס מח"ס בן אביחיל, תרח"צ
רבי פנחס הלוי הורביץ מניקלשבורג, מח"ס הפלאה, תקס"ה
רבי דוד שרגא רב ביזד, תשכ"ב

ו׳ תמוז 6.16

יום רביעי

עלות השחר : 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:18 שקיעה: 7:49
Candle

יומא דהילולא

רבי ברוך פרנקל, מח"ס ברוך טעם, תקפ"א
רבי דוד ברדא, מגדולי המדקדקים בתונס, תשכ"ט

ז׳ תמוז 6.17

יום חמישי

עלות השחר : 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:19 שקיעה: 7:49
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל י. ישראל, ראב"ד רודוס וי-ם, מח"ס בית היין, תרס"ב
רבי אליהו ס. מאני, ראב"ד חברון, מח"ס זכרונות אליהו, תרנ"ט
רבי שמחה ב. אלתר, האדמו"ר מגור, מח"ס לב שמחה, תשנ"ב
רבי שלום איפרגן, הצדיק מנתיבות, תשנ"ד
 

ח׳ תמוז 6.18

יום שישי

עלות השחר : 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:19 שקיעה: 7:50
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים משאש, דיין במקנאס, מח"ס נשמת חיים, תרס"ד
רבי מאיר הורביץ, אדמו"ר מדזיקוב, מח"ס אמרי נועם, תרל"ז
רבי אליהו מני, ראב"ד חברון, תרנ"ט
רבי יחזקאל דאום, רב רמת מגשימים (רמת הגולן), תשנ"ג
רבי שלמה אליאך, מראשי עסקני ירושלים, תש"ב 
רבי שלמה כהן, מח"ס יפה שעה, תקפ"ז

ט׳ תמוז 6.19

שבת

עלות השחר : 4:07 זריחת החמה: 5:41
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:19 שקיעה: 7:50
Candle

יומא דהילולא

רבי זלמן סורוצקין, מח"ס אזנים לתורה, תשכ"ו
רבי יקותיאל הלברשטאם, מח"ס דברי יציב, תשנ"ד
 

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew