Menu

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת נשא התשפ”ד

הם בכו ובזכות זה הם שרים שירים ונושאים את כלי המקדש – עבודת הלווים | הרב רחמים נמני

פרשה בדיוק | קריאת פרשת נשא עם הארות קצרות לקריאה נכונה

מסר מיוחד ממרן שליט”א לחג שבועות

מרן שליט”א – מי הוא חבר אמת?

לווית הגאון הגדול הרב אליהו ענקרי זצוק”ל | שידור חי ממסע הלוויה וההספדים

השיעור השבועי – ערכה של תורה

קורס צמיחה אישית | שליטה עצמית והתמודדות מול נסיונות

ההדלקה המרכזית במעמד מרן שליט”א

הפטרת פרשת נשא | הרב רפאל מאזוז

הרב רחמים נמני – מעלת וסגולת ברכת כוהנים | השם יתברך מברך אותנו באהבה

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – חג שבועות ופרשת נשא

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – חג שבועות ופרשת נשא התשפ”ג

מְחַיֶּה מֵתִים בְּמַאֲמָרוֹ

כמה כוחה גדול של אישה

פרשת בהעלותך – מי בהסטוריה קיבל אישור מה’ לעשות פסח בטומאה?

פרשת נשא – מעילה כפולה

פרשת נשא – למה צריך את משה, ואהרן, והנשיאים לספור את בני לוי?

פרשת נשא – שיעור על המצב

פרשת נשא – למה התורה האריכה כ”כ בפרשת  הנשיאים?

הגרש"מ עמאר שליט"א – פרשת נשא

הרב רפאל כהן שליט"א – פרשת נשא – יום מעמד סיני

קריאת פרשת נשא

YKR Placeholder

פרשת נשא – הברכות המיוחדת שיש בברכת כהנים

פרשת נשא – נכנסה בו רוח שטות…

מוסרי הפרשה – נשא

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

תרומת מניה

5200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 18129 שאלות)

שיעור אכילת מצה בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

לימוד תורה לבחור בישיבה תיכונית

כדאי להשקיע בעיון. בעיון צריך ללמוד איך ללמוד, וכדאי כמה שיותר מוקדם, ואילו בקיאות שזה רכישת ידע אפשר תמיד בכל מקום ובכל זמן.
לגבי לימוד טור ובית יוסף, מומלץ מאוד לדעת מרן ראש הישיבה שליט”א. איך לומדים? קוראים את הטור, ועליו את הב”י, מי שיודע ללמוד גמרא, אין שום סיבה שיתקשה בלימוד בית יוסף. וכדאי מאוד בשעה שלומדים לשים לב לסגנון הפסיקה של מרן הב”י, כך לומדים לפסוק הלכה.

הספרים דרך החכמה ודרך הקודש לרמח”ל

לא ידוע לנו דעת מרן ראש הישיבה שליט”א בזה במפורש, אך בכלליות אין התנגדות לזה, רק שיש לדעת שלא כל הדרכה מתאימה לכל אדם, ולא לקחת כל דבר כהלכה למשה מסיני.
ספר דרך הקודש של הרמח”ל, לא ראיתי.

הרגשת ריחוק בין בני זוג

בודאי שיש תקנה בעזרת ה’.
קודם כל יש תקופות פחות טובות בחיים, והן עוברות והכל חוזר לקדמותו, יתכן שזו אחת מהן.
צריך לבדוק אם היא בריאה מספיק, הרבה פעמים זה פשוט עייפות וחולשה פיזית, ויותר חשוב לבדוק את העייפות הנפשית מהילדים והעבודה, ולזה יש כמה פתרונות, כמו לתת לה לצאת פעם בשבוע למקום שהיא אוהבת, ועוד. (יש ג”כ השלכה על כל החיים בעקבות אינטרנט וכיו”ב, ודי בזה.)
מה שאתה מרבה במילים טובות זה ודאי טוב, רק לשים לב לא לעשות את זה בלחץ, או מתוך הרגשה של מסכנות וחוסר אונים, אלא מתוך הרגשה טובה שלך ורצון לעשות טוב על הלב של השני.
כשלב ראשון אני מציע שתקנה איזה ספר של שלום בית (לדוגמא הספרים של הרב ישועה עטיה שליט”א), לעבור על הספר ולרשום לעצמך כל נקודה שנראית לך שייכת למקרה שלכם, ותנסה לעבוד עליה. בעזרת ה’ נראה לי שזה יצליח. אם חלילה לא, יש לגשת אל יועץ זוגי שישמע ממש את פרטי המקרה ויוכל לנגוע בנקודות הנכונות.

שאלה בדקדוק במסכת מידות. וניקוד מילת ירמיהו.

א. בעקבות השאלה עשיתי חיפוש בתנ”ך, ומצאתי שעד עשר אמות הפסוק כותב בלשון רבים, מכאן ואילך בלשון יחיד, כמו: “וחוט שתים עשרה אמה” (מלכים א’ ז’ ט”ו), וזה עוקב בכל התנ”ך (ע”פ חיפוש מחשב כמובן), מלבד אחד שמצאתי יוצא מהכלל “והרוחב חמשים אמות” (יחזקאל מ”ב ב’), ויתכן כיון שהוא סוף פסוק עשו בו שינוי, וכידוע שסוף דבר עושים שינוי (ואכמ”ל). ומה שמצאנו כמה פעמים בדברי הימים, ואחד מהם (ב’ ג’ ג’): “אמות ששים”, שם כיון שהקדים את האמות, אם היה אומר אמה היה יכול להשמע אמה וששים.
נמצא שלשון חז”ל בזה (בשתי השאלות ששאלתם) היא ע”פ לשון המקרא. ונראה הטעם בזה כי כאשר הריבוי הוא קצת מזכירים אותו בלשון ריבוי, אבל כשהוא הרבה יותר מזכירים אותו בלשון יחיד, כי הריבוי בולט וא”צ להדגיש שהם רבים.
ב. המ’ יותר קשה לבטא אותה השוא כאשר היא ליד י’, ולכן במ’ כמו ירמיהו נתפס החיריק, אבל ביד הרבה פחות קשה לכן לא נתפס. ואין כוונתי שיש כאן טעות, אלא השוא הוא יכול להיות כמו כל תנועה בעיקרון, כי הוא שוא וכלום, ולכן היכא דנהוג לשנות אותו מהניקוד זה בסדר. בכל אופן אין כוונתי לתת כאן הוראה מעשית לומר ירמיהו בחיריק גם בקריאת התנ”ך, אלא רק על שכך נוהגים העולם בדיבור.

משמעות יום ירושלים בתהילים פרק קלז

1. רעיון יפה לקרוא לו יום שחרור ירושלים, אך מי ישמע לך לשנות?
2. חפשתי טעם לדבר ולא מצאתי. אגב גם צבע חום אינו במשקל של שאר הצבעים.

שכר ועונש

א. ברור שאין לקרוא מה שמכשיל ומרחיק מעבודת ה’. אמנם אחר שאדם מרגיש שהוא חזק, טוב לקרוא, וגם זה במדה ובמשורה.
ב. יש לעונש מטרה של הרתעה. מכל מקום אדם שכבר התחייב בעונש, כגון שהתחייב סקילה, נותנים לו את העונש גם אם חזר בתשובה, והטעם הוא פשוט כי אם העונש יתבטל כל פעם שאדם יחזור בתשובה, נאבד את ההרתעה מהעונש ולא הרווחנו כלום.
מאידך יש גם מירוק של החטא, וזה יכול לבא גם בסתם יסורים ולא בדרך של עונש.

שאלת המשך

א. הבנתי את השאלה. התשובה פשוטה, האות נ’ של נגיעה נבלעת רק בדגש חזק, דגש קל מעולם לא מבליע אות, ולכן כאשר עושים בלי דגש חזק אין כאן אות נ’, והמשמעות היא יגיעה.
ב. לגבי שינוי משמעות בשם ה’, בקובץ אור המערב ח”ג עמ’ מ”ה האריך בזה המדקדק הרה”ג ר’ בנציון הכהן זצ”ל וכתב שאין שינוי בין פתח לקמץ ושניהם לפעמים קודש ולפעמים חול, וגם אם משמעות המלה היא רבים, אין בזה כלום. ולכן אף שנכון ללמוד ולעשות את הקמץ כמבטא הפרסים, מכל מקום מי שאומר את הקמץ כפתח יצא ידי חובה.

הכריעה “ויעבור” תחנונים

כריעה זו הובאה בבן איש חי (ש”א פ’ כי תשא אות י’) בשם חסד לאלפים ומהר”א מני, וכתב שאין לזה טעם לפי הסוד. ע”ש. ונראה בפשטות שהטעם הוא זכר לשכותי כפי שהיה למשה רבנו בשעה שעבר הקב”ה. ולפ”ז אין לחלק בין יחיד לציבור.
ואף אם אין טעם זה נכון, ודאי שאין איסור לשחות ביחיד.

יחוד עם החברות של הילדה

יש להקל במקום הצורך, מכיון שגם בת יש לה דין שומרת, כמו שכתבו בהוראה ברורה הנדפס מחדש (בבה”ל בסוה”ס סי’ כ”ב ס”ג) שכ”ד מרן הגרע”י זצ”ל ומרן ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים. ואף שבלילה מבואר בדברי הרמ”א (שם ס”ה) שצריך שומר נוסף, מכל מקום בשעת הצורך יש להקל בזה, כמו שכתבו בשעה”צ שם (אות קפ”ד).

השם חן לבת

המשמעות של השם טובה מאוד, הבעיה היא שבמקורות (זכריה ו’ י”ד ורשב”ם ב”ב דף קס”ו ע”ב) הוא שם של זכר, אך לפי הבנתי בדברי מרן ראש הישיבה שליט”א בספר מקור נאמן (ח”ג סי’ אלף תרע”ט) זה לא כ”כ נורא. לכן מצד זה נראה להשאיר את השם.

אם בכל זאת תרצו ותעדיפו לשנות את השם, נעביר את השאלה למרן ראש הישיבה שליט”א.

חדשות ועדכונים

חג מתן תורה תשפ”ד במחיצתו של מרן

בבית מדרשו של מרן ראש הישיבה שליט"א, אהבת התורה - איש מצליח, ציינו בחג בהתרגשות את חניכתו של ההיכל החדש לבית המדרש ההולך ונשלם בימים אלו.   בדרשת ליל החג...

ויהי בנסוע | תיעוד וסיקור מהלווית הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל

הלווית הגאון רבי אליהו ענקרי זצ"ל התקיימה היום (ראשון) בשעה 16:00, כאשר ההספדים התקיימו בישיבת כסא רחמים ומשם יצאה מיטתו לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה. כבר משעות אחר הצהרים...

שיחת הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל לאתר הישיבה בשעתו

אמש, במוצאי שבת לאחר סעודה רביעית, הלך לבית עולמו מי שהיה ממייסדי הישיבה בתונס ויד ימינו של רבנו מרן ה"איש מצליח" זצ"ל. בעקבות פטירתו, דלינו מן הארכיון ראיון מקיף שערך...

ברוך דיין האמת | הגאון רבי אליהו ענקרי זצ”ל

אבל כבד: אמש, מוצאי שבת, הלך לעולמו הגאון רבי אליהו ענקרי זצ"ל שהיה ממייסדי הישיבה בתונס ודודו של יבדחט"א מרן ראש הישיבה שליט"א. הרב זצ"ל שימש בצעירותו כמורה צדק בעיירות...

יום חג בעולם הספר | הופיע ויצא לאור ספר סולת נקיה

בשורה טובה לשוחרי התורה ועמליה בכלל ולתלמידי מרן ראש הישיבה שליט"א בפרט, לרגל צאת הספר היסודי והחשוב "סולת נקיה" העוסק בענייני עיבור תכונה וקידוש החודש, לאחר עשרות שנים בהם לא...

והערב נא ה’ אלוקינו | בחר את הדרשן

ארגון "והערב נא", נוסד ע"י מאורי הדור שליט"א להפיץ את אור התורה ברחבי הארץ, בפרט לאור הבקשות הרבות מהציבור הרחב לרבנים תלמידי חכמים שבקיאים במגוון נושאים ביהדות {גמרא, הלכה, אגדה,...

מורנו הרב צמח במסע חיזוק חול ארהב

מסע חיזוק של מורנו הרב צמח בקהילות היהודיות בחו”ל

מסע חיזוק ברחבי הגולה נערך בימים אלו ע"י מורנו הגאון הגדול רבי צמח מאזוז שליט”א אליו התלווה בנו מורנו הגאון רבי מצליח חי מאזוז שליט”א בשנים עברו היה יוצא למסע...

בית יעקב לכו ונלכה | כנס היסוד לבית הספר “תפארת רחל”

לקראת פתיחת שנת הלימודים התשפ"ה, התקיים מעמד ייסוד בית הספר החדש בעיר נתיבות בנשיאות מרן ראש הישיבה שליט"א | את המשא המרכזי נשאה מי שתכהן כמנהלת החינוכית הרבנית ר. כהן...

ההדלקה המרכזית במעמד מרן שליט”א

מעמד הדלקה רב רושם נערך בליל ל''ג לעומר בהשתתפות מרן ראש הישיבה שליט''א • המעמד נפתח לאחר השיעור השבועי ברחובה של עיר לראשונה, עקב הוראות הצבא על ביטול הילולת הרשב"י...

ל”ג לעומר תשפ”ד: מעמד ההדלקה בהשתתפות מרן שליט”א

בעקבות המצב הבטחוני המתוח בצפון הארץ ובעקבות הנחיות פיקוד העורף – כי לא תתקיים השנה (תשפ"ד) עלייה המונית לאתרא קדישא מירון בל"ג לעומר, הוחלט לקיים מעמד הדלקה מרכזי בעיר בני...

חנות

סולת נקיה

60 ₪

חומש בית נאמן – ויקרא

55 ₪

תיקון קוראים “איש מצליח” – ענק

90.0 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ג׳ - ט׳ סיון
ג׳ סיון 6.9

יום ראשון

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:16 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

רבנו עובדיה ירא (ברטנורא), מפ' המשנה, ראב"ד י-ם, רס"ט
רבי יוסף אירגאס, מח"ס דברי יוסף, רבה של ליוורנו, ת"צ
רבי מנצור מרזוק, מח"ס קרבן אליצור, מרבני ירושלים, תקמ"ט
רבי מרדכי עבאדי, מח"ס מעין גנים, מדייני אר"ץ, תרמ"ג
רבי יצחק חיים הכהן רבין, הרה"ר לבוכארה, תרנ"ו

ד׳ סיון 6.10

יום שני

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:16 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

רבי משה בארקי, ראב"ד איזמיר, מח"ס מזכרת משה, תרע"ג
רבי יוסף אברהם וולף, מנהל סמינר ב"י ב"ב, תשל"ט
רבי יצחק צאלח מכמל, מרתב"י בבית זילכה בבל, תשי"א

ה׳ סיון 6.11

יום שלישי

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

רבי זאב וולף מז'יטומיר, מח"ס אור המאיר, תקנ"ז
רבי אברהם אמארילייו, אב"ד טריקולה (יון),  מח"ס ברית אברהם, תקמ"ד
רבי גרשון אשכנזי, אב"ד קלמייא, מח"ס עבודת הגרשוני, תרכ"ו 
רבי חיים י. סאפרין, אדמו"ר מקאמרנא – ירושלים, תשכ"ט
רבי אברהם עזריאל, מחסידי בית אל ודייני י-ם, תש"ד
רבי פרץ מימון שו"ב בגאבס, תשנ"ב

ו׳ סיון 6.12

יום רביעי

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

דוד המלך, ב' אלפים תתקכ"ד
רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, תק"כ
רבי מרדכי א. הכהן, ראב"ד תונס, מח"ס גדולת מרדכי, תשל"ד
רבי ראובן בן דוד, מקובל, מח"ס מלתא בטעמא, תשל"ה
רבי אברהם מ. אלתר, אדמו"ר מגור, בעל אמרי אמת, תש"ח

ז׳ סיון 6.13

יום חמישי

עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:17 שקיעה: 5:43
Candle

יומא דהילולא

הילולת הושע בן בארי הנביא
אברהם גר צדק מווילנא הי"ד, (בן הגרף פוטאצקי), תק"ט
רבי זעליג ר. בנגיס, ראב"ד ירושלים, מח"ס לפלגות ראובן, תשי"ג
רבי סלימאן ד. ששון, מרבני לונדון, מח"ס נתן חכמה לשלמה, תשמ"ה
רבי אליהו ראם, ראב"ד ירושלים, תשנ"ג

ח׳ סיון 6.14

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 7:11 תל אביב: 7:28 באר שבע: 7:26 חיפה: 7:19 עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:18 שקיעה: 5:44
Candle

יומא דהילולא

רבי משה חיים (זקנו של הבן איש חי), תקצ"ז
רבי יהושע מונסונייגו, מחכמי פאס, מח"ס שבילי המשפט, תרנ"ב
רבי יעקב מאיר, הראשון לציון, תרצ"ט
רבי משה בלוי, מראשי נטורי קרתא,  תש"ו
רבי משה נחמיה כהנוב, ראש ישיבת עץ חיים בירושלים
רבי יששכר דב גולדשטיין, ראש כולל שומרי החומות, תשמ"ח

ט׳ סיון 6.15

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:29 תל אביב: 8:31 באר שבע: 8:29 חיפה: 8:33 עלות השחר: 4:07 זריחת החמה: 5:40
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:18 שקיעה: 5:44
Candle

יומא דהילולא

רבי יעקב חיים סופר, מחכמי ומקובלי י-ם, מח"ס כף החיים, תרצ"ט
רבי אהרן עזריאל, ראב"ד י-ם ור"י בית אל, מח"ס כפי אהרן, תרל"ט
רבי ישראל משקאלוב, (ת' הגר"א), מח"ס פאת השלחן, תקצ"ט
רבי משה רבקש, החסיד מוילנא, מח"ס באר הגולה, תמ"ד 

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן