Menu

המסר השבועי – חג שמחת תורה

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף כ”א

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף כ’

השיעור השבועי – הלכות חג הסוכות

המסר השבועי – חג סוכות

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף י”ט

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף י”ח

המסר השבועי – פרשת האזינו

חדש! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ב

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף י”ז

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף ט”ז

המסר השבועי – יום כיפורים

הגאון הרב אליהו מאדאר שליט”א – פרשת נצבים

מבית ההוראה – הלכות ארבעת המינים – מרתק!

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף ט”ו

דף היומי בחצי שעה – ביצה דף י”ד

מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט”א – יום אדיר בימי שנה!

כשרות ספרי התורה שלנו לשיטת הרמב”ם (ג)

פיוטי הסליחות – ‘יה שמע אביונך’

פיוטי הסליחות – ‘עת שערי רצון להיפתח’

מבית ההוראה – הלכות סוכה

התקנת חיישן למניעת שכחת ילדים – מצוות עשה דאורייתא

השיעור השבועי – מוצאי שבת האזינו התש"ף

דיני ישיבה בסוכה

פרשת האזינו – חג הסוכות

מה צריך לבדוק בד’ מינים?

השיעור השבועי – מוצאי שבת האזינו תשע"ט

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק ג’

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק ד’

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק א’

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו תשע"ט – חלק ב’

מרפסת סוכה – כל מה שצריך להקפיד

YKR Placeholder

הלכות והנהגות להושענא רבא

YKR Placeholder

דין סוכה המתנפחת

YKR Placeholder

בן איש חי הלכות סוכה חלק ב’

YKR Placeholder

בן איש חי הלכות סוכה חלק א’

יעקב כליל תפארת – על האושפיזין יעקב אבינו

YKR Placeholder

השיעור השבועי – הלכות לחג הסוכות ב’ (מוצאי שבת האזינו)

YKR Placeholder

השיעור השבועי – הלכות לחג הסוכות א’ (מוצאי שבת שובה)

YKR Placeholder

חזון עובדיה היומי – הלכות קושר ומתיר – אגידת לולב ביום טוב

"אושפיזין מתארחים" – יעקב אבינו

YKR Placeholder

מרן ראש הישיבה בשיחה מיוחדת על הגאון מוילנא ור’ נחמן מברסלב לרגל יום הילולתם שחל בימים אלו

YKR Placeholder

"אושפיזין מתארחים" – אברהם אבינו – האושפיזין הראשון בחג הסוכות

YKR Placeholder

’אל יחסר המזג’ גימטריא בני ברק – הלכות חול המועד

גם בסוכות – קום התהלך בארץ…

הלכות סוכה וארבעת המינים בהרחבה

’חם אש’ בסוכה האם זה סיבה לצאת מהסוכה?

המדריך המלא לקניית ארבעת המינים

YKR Placeholder

צא מדירת קבע! – משמעות ומהות חג הסוכות

ענייני סוכות

בסוכה אתה שוכח את העולם הזה – הלכות סוכה מהספר ’בן איש חי’

אחת ולתמיד – פרגולה כשרה לסוכות או לא?

שתהיו תמיד רק בשמחה!

הלכות ומנהגי חג הסוכות

מה נזכרתם עכשיו?!

מסכת סוכה דף נ"א עמוד א’

דף יומי מסכת סוכה דף ו עמוד ו

מסכת סוכה דף ג עמוד ב

דף יומי מסכת סוכה דף ב עמוד א

תיקון ליל הושענא רבא

כשרות האתרוג

פרוש על פרשת וזאת הברכה

קריאת פרשת וזאת הברכה

רבנים נושאים סדרות

תרומות

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

תיקון כרת

52 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב

(סה"כ 16972 שאלות)

ראיה לדקדוק בי”ת רפויה

יישר כח. והדברים מדברים בעד עצמם שאם זו רפה וזו דגושה ודאי שאינם אותו דבר.

יורד לאומנות חבירו

נראה שאין בזה חשש, רק תשתדל לא “לגלוש” למוצרים אחרים (אע”פ שג”ז מותר מדינא).

שאלה בנושא ממונות

הדרך היחידה המותרת שאני מכיר לקבל את המלגה היא: פשוט להתנדב בעיר מגוריך, כגון למסור שיעור בין מנחה לערבית וכיו”ב.

אמירת “הרבש”ע” בסליחות ביום

בכל מקום שאני הייתי מדלגים את הקטע הזה כאשר עושים סליחות ביום. וכן יש לנהוג.

האם מותר לבן לחבק את אמו?

יש להחמיר שלא תחבק האם את בנה הגדול ולהיפך.

והנוהגים להקל בזה יש להם ע”מ שיסמוכו (שו”ת אבני נחל פי’ ד’, דלא כהפרישה באה”ע סוס”י כ”א).

הגעתי למכירה פרטית שנערכת בדירה בקומה רביעית, האם יש בעיה לעלות במעלית?

זה תלוי בהקפדת שאר הדיירים בבניין, ובדרך כלל אם הם מקפידים שלא לעלות הם מודיעים ע”ז בפירוש במודעה גדולה סמוך למעלית…

הליכה לחדר כושר שפתוח בשבת

מעיקר הדין מותר ללכת, מהיות טוב כדאי להמנע. ואפילו אם תרצו להחמיר מה שכבר שלמתם אפשר ללכת.

מה הדרך הנכונה ביותר לנקות משקה שנשפך על השולחן בשבת?

אם אפשר להביא את המגב של השיש ולגרוף אל תוך כלי, הכי טוב (ואפילו אם המגב הוא מספוג מותר).

ואם לא יש להביא סמרטוט אך לשים לב שלא לספוג בכל הסמרטוט אלא להשאיר מקום יבש שאפשר להחזיק בו.

האם אפשר לקבע מזוזה בחזקת כשר בפתח בית כנסת?

אדרבא מעיקר הדין בית הכנסת פטור ממזוזה כמבואר בש”ע יו”ד ס”י רפ”ו ס”ג, ולכן אין שום עיכוב בדבר.

האם מותר לטלטל במלון שלא אוכלים שמה בחו”ל?

אסור לטלטל במלון כזה מהחדר הפרטי של הלובי שבכניסה, וכן בלובי עצמו, וכיו”ב, מפני שזה כחצר שאינה נעורבת שאסור לטלטל בה.

אם ערכו שם עירוב חצירות – מותר.

ויש להתייעץ עם הרבנות המקומית כיצד לערוך עירוב זה, מפני שבית המלון שייך לגויים, ואולי יש עוד פרטים נוספים בשטח המצריכים בדיקה והכרעה.

  • גם אם אין עירוב אפשר לבקש מהחדרן שיבוא לחדר, ושם לתת לו את המפתח ולומר לו: “שמור לנו את המפתח לשעתיים, ואח”כ תפתח לנו” ואע”פ שהוא מטלטלו אח”כ מהחדר למשרד ולהיפך – לא אכפת לנו.

גידול זקן כשאבא מתנגד

היות ויש דרכים מותרות לגילוח הזקן, נמצא שגידול הזקן אינו אלא מידת חסידות, וראוי לשמוע בקול ההורים לימנע מזה (ע’ ספר חסידים סי ש”מ ובבית לחם יהודה יו”ד סי ר”מ סק”ח).

אבל אם יודע הבן שגידול הזקן שומר עליו מירידה רוחנית בעניינים אחרים, אינו צריך לשמוע להוריו המורים לו לגלחו. אבל מאידך ראוי גם שלא להתווכח עמם בזה בצורה חזיתית רק להסביר בניחותא ואולי לבוא למשא ומתן או לפשרה בנושא, כגון זקן מסודר וכיו”ב. ועי”ז יניחו לו להתקדם בענינים מהותיים יותר.

בכלל תמהני, וכי רק גידול הזקן מפריע להוריו? שמירת שבת, כשרות מוקפדת וכו’ לא מפריעה להם?

האם אדם שרוצה להיות רב חייב להתחתן?

מה הכוונה רוצה להיות רב, הרי תלמיד חכם (מבחינת ידע) יכול להיות גם רווק. אם אפשר לפרט את השאלה.

האם ניתן לעשות לאדם פרוזבול ללא ידיעתו?

מדברי מו”ר הגר”מ לוי זצ”ל שנדפסו בספר “משה ידבר” (עמ’ רכ”ח) נראה שפסק כן הלכה למעשה. וע”ש בהערות הרה”ג המו”ל נר”ו.

תורתך – מלעיל ומלרע

באופן כללי הדבר תלוי אם יש שם עצירה או שזה אמצע משפט.

אם יש לך שאלות מפורטות יותר תוכל לשלחן.

למה לא הדליקו תנור לחמם את דוד המלך?

חימום ע”י אש הוא חימום חיצוני, ופעמים רבות אדם מרגיש שחלק הגוף שכנגד המדורה מתחמם, בעוד שאר הגוף עדיין קר.

לעומת זאת הבגדים שומרים על חום הגוף, ולכן כאשר אדם מכוסה כראוי הוא מרגיש את החום היטב.

חדשות ועדכונים

מרן שליט”א במכתב ניחומים למשפחת החייל בראל הי”ד

מרן שליט"א כתב מכתב ניחומים למשפחתו של החייל בראל בן ניצה הי"ד במכתבו כתב מרן שליט"א כל מלה, וכל תפלה, וכל מנחה, ושבירת לב תעלה למרום לפני שוכן ערבות... מכתבו...

מרן ראש הישיבה שליט”א: חיסון הזה בא מהשמים

בשיעורו השבועי התייחס מרן שליט"א לסוגיית החיסון השלישי, ואמר כי חובה להתחסן גם בחיסון השלישי. בתוך דבריו ציין מרן למקרה בעיר טבריא שהבעל התחסן והאשה סירבה להתחסן ולצערנו האשה סובלת...

מרן שליט”א לממשלה החדשה: אתם חיות!

בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט”א על נוסחי הסליחות בהם הזכיר את הקטע שאומרים “ברח ופחד מאסונים” בתוך כך הזכיר אסונות רבים שפקדו את עם ישראל בשנה האחרונה בהם אסון מירון...

עדכון – החל מהשבוע השיעור השבועי יחל 21:30

בעז"ה החל מהשבוע שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יתחיל בשעה 21:30 לצפיה והאזנה: אתר הישיבה, ערוץ היוטיוב, רדיו קול ברמה  (בתדרים - 92.1FM 105.7FM 104.3FM), ובקו קול נאמן...

אזכרת הרב שמואל עידאן זצ”ל

בהשתתפות פאר הדור מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א, הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט"א, מורנו הרב צמח מאזוז שליט"א, והגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א.   [gallery size="medium"...

מסע הקודש של מרן שליט”א בקבר רחל

  קרדיט צילום; מאיר אדרי [gallery columns="1" size="full" link="none" ids="78612,78613,78614,78615,78616,78617,78618,78611"]

כנס שואל ומשיב לעידוד כתיבת תשובות בהלכה תשפ”א

לימוד כתיבת תשובות בהלכה (שו"ת) כדרך רבותינו בחו"ל נשמתם עדן שמחים להודיע לציבור לומדי התורה, על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה שיתקיים אי"ה ביום ששי ז' אב באולמי...

“יבוא המשיח ויסלק את כל הרמאים” מרן שליט”א במתקפה חריפה על בג”ץ

בשיעורו השבועי הערב (מוצ"ש) דיבר מרן שליט"א בכאב על הממשלה החדשה שקמה, ובתוך דבריו תקף בחריפות את בג"ץ ואת השלכות מעשיו על התורה ולומדיה צפו בדברי מרן המלאים [video width="426"...

מרן שליט”א בכנס שמיטה: להשקיע בילדים בנושא השמיטה

כנס היערכות לשנת השמיטה לחקלאים I מה לעשות בשביל החקלאים I להשקיע בילדים שיבינו למה אביהם לא עובד מרן שליט"א השתתף היום (ג) בכנס שמיטה לחקלאים שע"י ארגון ברכת הארץ,...

אתר הישיבה החדש

חידוש האתר מבחינת התקדמות טכנולוגית. התאמה מליאה לכל סוגי הניידים. מחלקות חדשות ומונגשות. וגם: אפליקציה שתושק לאחר השקת האתר בשבח והודיה לה' יתברך שמחים אנו לבשר לקהל הגולשים על השקת...

חנות

מחזור ליום כיפור – גדול (אפור)

30 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

40 ₪

אוצרותינו – במדבר

35 ₪

אוצרותינו – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

160 ₪

קובץ ט"ו בשבט

9 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

330 ₪

ה’ נסי חלק ב

50 ₪

אוצרותינו – שמות

35 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן ?

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

י״ג - י״ט תשרי
י״ג תשרי 9.19

יום ראשון

עלות השחר : 5:15 זריחת החמה: 6:34
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:25 שקיעה: 6:42
Candle

יומא דהילולא

רבי שמואל שניאורסון, אדמו"ר מליובאוויטש חב"ד, תרמ"ג
רבי עקיבא איגר ג. אב"ד פוזנא, מח"ס שו"ת רעק"א, תקצ"ח
רבי שאול אדאדי, ראש ישיבה ואב"ד טריפולי, תרע"ט

י״ד תשרי 9.20

יום שני

עלות השחר : 5:16 זריחת החמה: 6:35
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:24 שקיעה: 6:40
Candle

יומא דהילולא

רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, מח"ס עבודת ישראל, תקע"ה
רבי יוסף צ. דושינסקי, רב ואב"ד העדה החרדית י-ם, תש"ט
רבי בן ציון ברוק, ראש ישיבת נובהרדוק ים, תשמ"ו
רבי ציון ברכה, ממקובלי ירושלים, תשס"ה

ט״ו תשרי 9.21

יום שלישי

עלות השחר : 5:16 זריחת החמה: 6:35
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:23 שקיעה: 6:39
Candle

יומא דהילולא

יעקב אבינו ע"ה ב' אלפים רנ"ו
רבי אברהם חיון, אב"ד ליסבון, מח"ס אמרות טהורות, רס"ט
רבי יעקב שמשון מטלון, ראב"ד ירושלים, תרס"ט
רבי אביעד ש"ש באזילה, רב מנטובה, מח"ס אמונת חכמים, תק"ד
רבי אפרים ארדיט, רבה של איזמיר, מח"ס מטה אפרים, תקכ"ז
רבי משולם ב"ר יואל הכהן, מח"ס עיקר תוס' יו"ט, תק"ע
רבי מרדכי לייפער, האדמו"ר מנדבורנא, תרנ"ו
רבי יעקב משה קרמר, הצדיק מכפר גדעון, תשנ"ב
רבי יהודה הכהן רבין, הרב הראשי ליהדות בוכארה, תשס"ב

ט״ז תשרי 9.22

יום רביעי

עלות השחר : 5:17 זריחת החמה: 6:36
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:22 שקיעה: 6:38
Candle

יומא דהילולא

רבי משה זכות, אב"ד מנטובא, מח"ס קול הרמ"ז, תנ"ח
רבי צבי ה. שפירא, אב"ד מונקאטש, מח"ס דרכי תשובה, תרע"ד
רבי שמעון מרילס, אדמו"ר בירוסלב, מח"ס תורת שמעון, תר"י
רבי יצחק שרים, מחכמי אר"צ, מח"ס ליקוטים מפרדס, תרל"ג
רבי יחיא בדיחי, רה"י הכללית בתימן, מח"ס חן טוב, תרמ"ח

י״ז תשרי 9.23

יום חמישי

עלות השחר : 5:18 זריחת החמה: 6:37
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:20 שקיעה: 6:36
Candle

יומא דהילולא

רבי צבי הירש (ב"ר זכריה) הנביא מללוב, תנ"א
רבי משה רוזין, אב"ד כווידאן, מח"ס נזר הקודש, תשי"ח
רבי אהרן כהן טנוג'י, דיין בתונס
רבי יצחק לנייאדו, מח"ס ויזרע יצחק, תרע"ח

י״ח תשרי 9.24

יום שישי

עלות השחר : 5:18 זריחת החמה: 6:37
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:19 שקיעה: 6:35
Candle

יומא דהילולא

רבי נחמן (ב"ר שמחה) מברסלב, תקע"א
רבי משולם איגרא מטימניץ, תקס"ב
רבי בצלאל רנשבורג, דיין בפראג, מח"ס הורה גבר, תקפ"א
רבי שלום כהן, אב"ד זרזיס, מח"ס נהר שלום, תרפ"ו
רבי עודד בן יפת, מח"ס תורת הזבח, תרצ"ו

י״ט תשרי 9.25

שבת

עלות השחר : 5:19 זריחת החמה: 6:38
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 5:18 שקיעה: 6:34
Candle

יומא דהילולא

רבי אליהו מוילנא הגר"א, תקנ"ח
רבי יעקב בן שבת, רב בג'יבראלטאר, מח"ס רוח יעקב, תרי"ח
רבי יעקב יצחק מפשיסחא, היהודי הקדוש, תקע"ד
רבי אהרן פרידמן, האדמו"ר מסדיגורא, מח"ס עבודת אהרן, תרע"ג
רבי אלטר מאזוז, רב מושב איתן, מח"ס אם לבינה, תשמ"ח
רבי יוסף משה עדס, מחו"ר פורת יוסף, תשנ"ג

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew