וידאו

הלכות חודש אב

חודש אב | סיום מסכת בתשעת הימים | הרגשת החורבן | מדוע רב נחמן בר יצחק היה לווה בשביל לאכול בשר?
שאל את הרב

זמן התחלת איסור אכילת בשר בחודש אב

באיזה יום מפסיקים לאכול בשר ?
מאמר

סדרי עדיפויות

צוות ההצלה מנשים את בנו הקטן, שבדיוק פולט את מי הים שבלע, ומתחיל לנשום. "היה קשה אבל ברוך ה'...
מאמר

מתי חייבים להתגאות?

ליצר חשוב שיהיה לאדם דימוי עצמי נמוך, הוא מכניס בו ענוה פסולה ומקטין את ערכו בעיני עצמו, וממילא...
מאמר

כבוד האשה בהלכה ובאגדה - חלק א’

בגלל חסרון הידיעה בדבר זה, יש בזמננו הרבה ויכוחים נוקבים וסוערים בין בני הזוג. ובהרבה מקרים האשה...
מאמר

כשרות המסעות

מתי המסע טוב ויפה? כאשר הוא מתנהל ביד משה ואהרן, שיעמוד בפיקוח מנהיגי הדור, שהם יחליטו לאן לנסוע...
שאל את הרב
שלח שאלה

קריאת פרשה אחת בשני ספרי תורה

מוצאים אחד בשחרית ואחד במנחה ע"פ גורל.

ולפי הבא"ח העולים במנחה הם גדולים יותר מהעולים בשחרית

מרן ראש הישיבה

קריאת תהלים בתענית דיבור

מה שיספיק יספיק 

יקרא לאט ובכוונה 

רק שלא ידבר

מרן ראש הישיבה

ביאור דברי הרא"ש בעניין ברירה בשבת

הנה לשון ר"ח כך הוא: א"ר פפא האי מאן דפריס סילקא פי' כעין כתשיה וכו' חייב משום טוחן וכן מאן דסלית סילתי פי' עתי דקלים וכו' עכ"ל. ונראה שהרא"ש מפרש מ"ש פי' עצי דקלים וכו' דקאי אתרוויהו גם אפריס סילקא וגם אסלית סילתי. וזה שכתב הרא"ש דומיא דסלית סילתי. אלא שמ"מ הערתך יפה שיותר נראה מלשון ר"ח דשני עניינים הם, וכמשמעות דברי הרי"ף וכמו שהעיר הקרבן נתננאל.

אולם מה שהקשתם דלדברי הרא"ש שאין טחינה באוכלים דבר זה מנוגד לבבלי וירושלמי וכו' א"צ לכל זה שמלאכת טוחן השנויה במשנה היינו טחינת חיטים, דתנא סידרא דפת נקט (ע"ד:)  ומ"מ אין מזה קושיא על דברי הרא"ש כלל דכוונת הרא"ש לומר דבר שהוא ראוי לאכילה כמות שהוא וטוחנו כדי לאכלו מחיתוך ולא שלם. אין שייך בזה טוחן, וכעין מה שכתב הרשב"א (הובא בב"י שם) שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות, ואינו עניין לטחינת חיטים שמקל על ידה קמח הראוי ללישה ועשיית פת, והוא עניין חדש.

ע"ה ישראל כהן ס"ט

רבני בית ההוראה

ניקוד האל"ף בתיבת אליעזר וכדו'.

אדרבה הבנתך הראשונה היא הנכונה, וכמו שמפורש בפסוק ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי וגו' 

רק ניקוד אליהו יוצא מן הכלל 

הרב אמיר דאדוואנד

ביאור המושג "הדבר הניטל" לעניין ברירה בשבת

אכן דעת רוב הפםוסקים כהמג"א ואפשר שבחזו"ע הביא דברי הש"ע הרב רק כצירוף אך נסמך בעיקר על סברתו הראשונה שם שהמים שעל הלבן לא מעורבבים בו 

ומ"מ יש מחמירים למעשה כשני השיטות כי יש צדדים לכאן ולכאן ואכמ"ל וגבי לדחוק כף על דופן פנימי של הכלי אוסר במנוח"א (ח"ב פ}"ז הל"ד משום ברירה בכלי ע"ש

הרב אריאל מימון שליט"א

הכותב סת"ם ללא כוונה כל משך זמן הכתיבה

אם אמר בפ"א שכותב לשמה בודאי שמועיל כל שאין חשבה נגדית וכ"ש אם מבטל מחשבותיו שמועיל ואין כל חשש ולמה שיתחרט על כך וכי הוא כופר ח"ו

הרב אדיר כהן

שיחות טלפון חיוניות במקום העבודה

יש תשובה באתר בנושא זה לצפיה לחץ כאן

מערכת האתר

ברירה ע"י ניפוח ביד

ברירה ע"י נפיחה בידו אסורה מהתורה מדין זורה ולכן אסורה גם לאלתר כי בורר הפסולת מהאוכל ולפ"ז אם יש עפר אסור כדין ספק דאורייתא, אך בכדור אחד בלבד שאין העפר מעורבב בו אלא נמצא עליו דינו כמו קליפה שעל הפרי שמותר רק לצורך לאלתר ולא להחזיר לשקית.ץ (עיין מנוח"א עמ' ר"ד ועמ' רל"ג)

הרב אריאל מימון שליט"א

רחיצת ידיים קודם אכילת אבטיח

לא צריך כיון שהמים הם מהאבטיח ומי פירות לא נחשבית למשקה לעניין נטילת ידים. אלא רק מים רגילים (או שמן דבש וכו') ועיין בש"ע סימן קנ"ח ס"ד

הרב אברהם מאזוז

קדימת ברכת אשר יצר לתפלת עמידה

להלכה אין צריך לחוש לסברא זו שיש הבדל בין ברכת רפאנו שהיא תפלה מיוחדת לרפואת החולים לברכת אשר יצר שהיא ברכת השבח והודאה לבורא ברוך הוא על יצירת המין האנושי בחכמה רבה ונפלאה (שו"ת יחו"ד ח"ד עמ' ל"א)

הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

מה לכוסכוס החגיגי ולסעודה...

הרב אדיר כהן | למרות היגון והעצב בשערי היום הנורא ט' באב, יש שבחרו לערוך את סעודת המפסקת, דווקא באוכל המסורתי...

ספונג’ה בתשעה באב

בעיצומו של יום ט' באב, לאחר בשורות איוב וקינותיו של רבי יהודה הלוי, נהגו בנות...לקריאה

מפני מה חרבו בתי המקדשות?

הדבר צריך ביאור הרי היו עבירות חמורות, ואיך אומרים לנו חז"ל שנחרב הבית בגלל...לקריאה

חג האהבה...

אני שומע את ההוא שצועק, אבל כבוד הרב, זה חג יהודי מהמקורות! מה לא? אני מניח...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

ג׳ מנחם אב - ט׳ מנחם אב ה׳תשע״ח
ג׳
מנחם אב
15-07
יום ראשון
זריחה החמה: 5:51 שקיעה: 7:48
ד׳
מנחם אב
16-07
יום שני
זריחה החמה: 5:52 שקיעה: 7:48
ה׳
מנחם אב
17-07
זמני היום - יום שלישי
עלות השחר: 4:22 זריחה: 5:52 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:17 חצות היום: 12:47 מנחה קטנה: 4:52 צאת הכוכבים: 8:08
יומא דהילולא

רבי יצחק לוריא אשכנזי, האר"י הקדוש, של"ב
רבי משה חדאד, רבה של ג'רבא, תשנ"ג
רבי חיים עוזר גרודזנסקי, רבה של וילנא, ת"ש
רבי מאיר ברבי, ראב"ד פרשבורג, תקמ"ט
 

ו׳
מנחם אב
18-07
יום רביעי
זריחה החמה: 5:53 שקיעה: 7:47
ז׳
מנחם אב
19-07
יום חמישי
זריחה החמה: 5:53 שקיעה: 7:47
ח׳
מנחם אב
20-07
יום שישי
זריחה החמה: 5:54 שקיעה: 7:46 כניסת שבת: 7:26
ט׳
מנחם אב
21-07
שבת קודש
זריחה החמה: 5:55 שקיעה: 7:46 יציאת שבת: 8:26
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0