Menu

#2 הפודקאסט התורני של ישיבת כסא רחמים | הרב רחמים נמני – אמונה וביטחון | מגיש הרב דניאל יהודה

הרב יצחק מאזוז – ברכת דוחן וקטניות שאכל אותם חיים או מבושלים או שעשה מהם לחם סימן ק”ח סעיף ח’

פרשה בדיוק | קריאת פרשת כי תשא עם הארות קצרות לקריאה נכונה

הרב יצחק מאזוז – ברכת פריכיות אורז, פצפוצי אורז, אורז מבושל או חי וקמח מחמשת מיני דגן | סימן ר”ח סעיפים ו’-ז’

מרן שליט”א – מה זקן פרענק מבין ברמב”ם?!

דף היומי בחצי שעה – בבא מציעא דף ב’

מרן שליט”א – דיני עניית אמן

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת תצוה

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת תצוה

הרב רחמים נמני – משה הרועה הנאמן משפיע אמונה וברכה לבני ישראל

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת תצוה התשפ”ד

עשר דקות לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת תצוה – התורה נותנת עצה טובה נגד שכחה

#1 הפודקאסט התורני של ישיבת כסא רחמים | הרב לירן ישי – טבילת כלים | מגיש הרב דניאל יהודה

מורנו הגאון הרב צמח מאזוז – הקב”ה לא חייב לך כלום

פנינה מהפרשה – כי תשא

Chidush on Parashat Ki Tisa

הפטרת פרשת כי תשא – שבת “פרה” | הרב רפאל מאזוז

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת כי תשא

הרב רחמים נמני – ביאור נפלא על י”ג מידות הרחמים | כך זוכים לברכה לכל הדורות

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת כי תשא התשפ”ג

עשר דקות ואתה מוכן לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת כי תשא

פרשת כי תשא – מה הקשר בין עבודה זרה לפסח בפרשה?

פרשה בעשר – כי תשא – סבלנות זה אומנות!

קורס LIVE – סיכום כללי הקריאה מתוך פרשת השבוע

פרשת כי תשא – “כי לא יראני האדם וחי” – וכי יש לה’ בעיה לאפשר למשה רבנו לראות אותו?

המסר השבועי – פרשת כי תשא תשפ”ב

פרשת כי תשא – לא הגיל קובע

פרשת כי תשא – מדוע לבש האדמו"ר בגדי שבת בסתם יום חול?

המסר השבועי ממרן שליט"א – פרשת כי תשא, ובענין הקורונה

פרשת כי תשא – מחצית השקל באמצע בניית המשכן?!

המסר השבועי ממרן שליט"א – פרשת כי תשא

פרשת כי תשא – פרוטה קטנה שחוסכת הרבה

רבנים נושאים סדרות

תרומות

תרומת מניה

5200 ₪

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17980 שאלות)

שיעור אכילת מצה בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

מקור טעמי המקרא

הטעמים מוזכרים בגמרא במגילה דף ג’ ע”א, הצורות מופיעות בתנ”ך הכי עתיק שיש כיום שהוא כתר ארם צובא. חלק משמות הטעמים מוזכרים ברש”י ברכות דף ס”ב ע”א, ונראה שכבר מאז או לפני כן היו השמות שיש לנו היום.

קשה לדעת אם המנגינה התקבלה מסיני או לא, אבל מסתבר שכן, ופשר השינויים הוא פשוט כי בכל מקום נטו קצת מהקריאה המקורית ולאט לאט השתנה. ומכל מקום יש דברים שדומים בכולם, כמו הטעמים הגבוהים והטעמים הנמוכים. ויש עוד דבר ששמתי לב אליו שהמנגינה לאשכנזים והמרוקאים היא במקאם חיג’אז, ושל הספרדים היא במקאם חוזאם שהוא מקאם שיגא שהחלק העליון נשלו הוא חיג’אז, אם כן גם בזה הכל הולך אל מקום אחד.

הקמת בית בישראל

קודם כל אין דבר מבורך יותר מאשה שמהות חייה להקים משפחה. אך להתמקד באדם מסויים לא כדאי, אי אפשר לדעת אם הוא ירצה ואי אפשר לדעת אם הוא באמת טוב, עדיף להמשיך בשאיפה הזאת אבל בכלליות, בעזרת ה’ בבוא היום לשמוע הצעות טובות של בחורים יראי שמים ולקחת את המתאים.

מה שיש לעשות בינתים בעבור זה הוא להתחזק ביראת שמים ומידות טובות וללמוד מוסר, כי כמה שיש יותר מידות טובות הבית יותר יציב ויותר מוצלח.

רשיון נהיגה לנשים

צריך לדעת קודם כל שיש פוסקים שאוסרים נהיגה לנשים, וקודם כל צריך לקבל לזה היתר מהרב שלכם.
אין כזה דבר שהתקרבות לה’ לא עוזרת, כל התקרבות לה’ עוזרת, רק לא הכל אנחנו רואים ולא הכל אנחנו מבינים.
כתוב במשלי “חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה’ ישוגב”, כאשר אדם חרד ומפחד ממשהו הוא מכשיל את עצמו, יש ללכת לטסט בבטחון בה’ ובעזרת ה’ תצליחי, בפרט שההורים אומרים לעשות ויש כאן גם מצות כיבוד הורים.
עוד נקודה חשובה לא לעשות טסט אצל גבר רק אצל אשה.

בגד הפוך בציצית

הריבועים הלבנים צריכים להיות בפנים. וכך שמעתי מעוד שני חכמים שכך הוא פשוט.

 

 

 

 

 

 

 

הגיית האות ט’

כמו ת’ רק יותר עמוקה.

ויכוח בין בני זוג בנוגע למלחמה

מתוך הסיפור נשמע שאשתך לא הבינה את דבריך כראוי והיה נשמע לה שלא כ”כ אכפת לך מהחטופים, מה שלא התכוונת באמת אלא רק מה עדיף חיילים או חטופים, אלא שכאשר היא שאלה מה היית עושה אם אני הייתי שם, בזה היא כמעט רשמה נצחון כי בודאי שתאמר שהיית נוהג אחרת, אבל אתה לא רצית שהיא תנצח בוויכוח אז אמרת שלא היית נוהג אחרת, או אפשר שהשיקול היחידי שלך לומר את האמת שזה לא משנה מי נמצא שם.

כך או כך זה טעות.
בשביל לנצח בוויכוח לא פוגעים באשה, כדאי לך לסגת אחור לגמרי מעמדתך (אף אם עדיין אתה חושב שאתה צודק), ולא לפגוע בה כך. וכן גם אם השיקול היחידי שלך הוא לומר את האמת, הרי למדנו בתורה שמותר לשנות מהאמת מפני שלום בית, ואם כן היה מותר לך לשקר ולומר שאם היא היתה שם לא היית חושב ככה.

איך לתקן? קודם כל לעתיד לא לחזור על טעות כזאת לעולם. ולעבר תוכל ללכת אתה לאיזה טיול או סיבוב, ושתראה שהאוירה רגועה ושמחה תאמר לה שחשבת עוד פעם והיא צודקת בכל מה שהיא אמרה, ובטח שמה שאמרת שגם אם היא היתה שם היית נוהג באותה צורה זה היה טעות, ורק בשביל שלא רצית להפסיד בוויכוח אמרת כך, אבל עכשיו שאתה חושב בהגיון היא צודקת.

בהצלחה.

לגבי הכרזת תענית

כולם לא מכריזין על צום גדליה, עיין בכה”ח שם אות כ”ז שיש גורסים במקום צום כיפור צום גדליה, ולכן כתב שאין להכריז עליו, וביאר הטעם מכיון שגם הוא ידוע לכל. וכן הוא בסידור איש מצליח.

לחכות אחרי שמונה עשרה

לדעת מרן ראש הישיבה שליט”א בשו”ת בית נאמן (ח”א סי’ י’) אם אתה בתוך ארבע אמות מותר לפסוע, ורק כאשר אתה מחוץ לארבע אמות ועל ידי הפסיעות אתה נכנס לתוך ארבע אמות אסור.

מקורות ע”פ השו”ת הנ”ל: מקור הדין בשלחן ערוך סי’ ק”ב סעיף ה’. מקורות להקל בתוך ארבע אמות: פרי חדש הובא בכף החיים שם אות ל”ב, הב”ח הובא בכף החיים שם אות כ”ה, שיירי כנסת הגדולה סי’ קכ”ג.

היגוי נכון של “בין עיניך”

למנהג הספרדים אף פעם לא מבטאים את הי’ של צירי, ההבדל בין צירי לסגול הוא שהצירי אומרים אותו באריכות והסגול בקיצור.

קריאת המילה “במצולות”

א. כאשר המילה סמוכה למילה אחרת אומרים בשורוק כמו במצולות ים, וכאשר היא מילה בפני עצמה אומרים בחולם. כן מבואר במנחת שי שמות ט”ו ה’.

ב. לא נראה שזה שינוי משמעות, אבל פשטות ההלכה היא שצריך להחזיר גם על טעויות שאין בהם שינוי משמעות.

חדשות ועדכונים

סעודת יתרו בהשתתפות גדולי ישראל שליט”א

מנהג סעודת יתרו | טעמי המנהג | דבריו של ראב"ד ת"א הגר"נ בן שמעון | מרן ראש הישיבה שליט"א | חלקת תעודות // י. שלמה סעודת יתרו היא סעודה מיוחדת...

מרן ראש הישיבה שליט”א בביקור במחנה “שורה”

מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א נסע הבוקר לביקור וחיזוק במחנה "שורה", המתעסקים בגופות הנרצחים הי"ד.   בכניסה, מרן בירך בפרטיות את מאות החיילים שהמתינו לו ליד הרכב....

רבבות השתתפו במעמד ההילולא המסורתית

  רבבות יהודים מכל חלקי העם השתתפו בהילולא השנתית של ישיבת כסא רחמים // עקב המצב התקיימה ההילולא בשידור החי שהועבר בכל כלי התקשורת וריתק את ההמונים // דרשות גדולי...

ההילולא השנתית של הישיבה

דוקא השנה יותר מתמיד • איך מצטרפים למערכה דרך ההילולא מה מיוחד השנה ואיך ההילולא מגיעה עד אליכם הביתה לרכישת כרטיס הגרלה>>>   ההילולא המסורתית של הישיבה כמו בכל שנה,...

מרן ראש הישיבה שליט”א: מצוה להשתתף בניחום המשפחות השכולות

הערב בשיעורו בבית הכנסת קרא מרן שליט''א לציבור האברכים ללכת ולנחם בבית המשפחות השכולות, בדבריו ציין מרן את תלמידיו של רבי עקיבא שהלכו להילחם יחד עם בר כוכבא, אמנם היום...

מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א בהדלקת נר ראשון של חנוכה בביתו

מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א בהדלקת נר ראשון של חנוכה בביתו צילום: בית הרב

המונים השתתפו במעמד הקבלת פני רבו שקיימה ש”ס בבני ברק

את בימת הכבוד פיארו מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א, חברי מועצת חכמי התורה ראשי הישיבות ורבני העיר שליט"א | עשרות רבני קהילות נטלו חלק במעמד המיוחד, יחד עם יו"ר ש"ס...

ממלכת התורה כסא רחמים בשרות חיוני למפוני הדרום

מוסדות ישיבת כסא רחמים, שכידוע מהווים את המוסדות הספרדיים הגדולים ביותר גם בבני ברק וגם בכל רחבי הארץ, פתחו את שערי בית מדרשם לתושבי הדרום ביוזמה מרגשת ומעוררת התפעלות, וקלטו בכלל...

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ט״ז - כ״ב אדר א׳
ט״ז אדר א׳ 2.25

יום ראשון

עלות השחר: 5:02 זריחת החמה: 6:21
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:24 שקיעה: 6:17
Candle

יומא דהילולא

רבי ברוך ש. שניאורסון, (בן אדמו"ר הצ"צ), תרכ"ט
רבי יונה נבון, מגאוני ירושלים, מח"ס נחפה בכסף, תק"כ
רבי שלום מ. הכהן שבדרון, מח"ס שו"ת מהרש"ם, תרע"א
רבי רחמים א. אפריאט, מדייני צפרו מרוקו, תרפ"ט
רבי אליהו טייב, מחכמי תוניס, מח"ס זכר אליהו, תרצ"ד
רבי משה זאב פרידמן, רבה של יפו, מח"ס קרבן משה, תשמ"ח
רבי יצחק אוחנה, רבה של קרית שמונה, תשנ"ב

י״ז אדר א׳ 2.26

יום שני

עלות השחר: 5:01 זריחת החמה: 6:20
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:25 שקיעה: 6:16
Candle

יומא דהילולא

רבי בנימין הכהן ויטאלי, אב"ד ריג'יו, מח"ס אבות עולם, ת"ץ
רבי יוסף בן נאים, מרתב"י בפאס, מח"ס מלכי רבנן, תשכ"א 
רבי דוד ועקנין, ראב"ד טבריה, מח"ס וידבר דוד, תרנ"ז
רבי חיים פאלאג'י, אב"ד איזמיר, מח"ס רוח חיים, תרכ"ח
רבי יחזקאל טאוב מקוזמיר, אבי שושלת מודז'יץ, תרט"ז
רבי משה, (ת' הבעש"ט) אב"ד קיטוב, תצ"ח

י״ח אדר א׳ 2.27

יום שלישי

עלות השחר: 4:59 זריחת החמה: 6:19
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:26 שקיעה: 6:15
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף לוצאטו, מח' פרשבורג, (ת' המהר"ם ברבי), תקפ"ב
רבי יצחק חזיזה, ראב"ד דמנאת שבמרוקו, התרצ"ה
רבי אברהם מימון, מחכמי גאבס, מח"ס ויען אברהם, תער"ב 
רבי דוד צבאח, מרבני מרוקו, מח"ס שושנים לדוד, תשט"ז
רבי בנימין בינוש פינקל, ראש ישיבת מיר, תש"ן

י״ט אדר א׳ 2.28

יום רביעי

עלות השחר: 4:58 זריחת החמה: 6:18
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:26 שקיעה: 6:14
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק ברוך סופר (אבי כף החיים), תרס"ה
רבי שמעון גרינפלד, אב"ד סמיהלי, מח"ס שו"ת מהרש"ג, תר"ץ

כ׳ אדר א׳ 2.29

יום חמישי

עלות השחר: 4:57 זריחת החמה: 6:17
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:27 שקיעה: 6:13
Candle

יומא דהילולא

רבי עובדיה הדאיה, ר"י בית א ל וחב"ד העליון, מח"ס ישכיל עבדי, תשכ"ט
רבי יעקב וידנפלד, אב"ד הרימלוב, מח"ס כוכב מיעקב, תרנ"ד
רבי שמואל בן הרוש, רב כפר שלם ת"א, מח"ס שם משמואל, תשס"א

כ״א אדר א׳ 3.1

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 5:02 תל אביב: 5:19 באר שבע: 5:19 חיפה: 5:07 עלות השחר: 4:56 זריחת החמה: 6:15
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:27 שקיעה: 6:12
Candle

יומא דהילולא

רבי יהודה נבון, ראב"ד ירושלים, מח"ס קרית מלך רב, תקכ"א
רבי משה גאלאנטי, הראשון לציון, מח"ס זבח שלמים, תמ"ט
רבי יצחק שרים, ממקובלי בית אל, מח"ס ליקוטים מפרד"ס, תרס"ט
רבי רפאל משה גאליקו, (תלמיד הרש"ש), מח"ס שער המצות, תקל"א
רבי יוסף רביע, דיין בבבל, ר"י מנחת יהודה, תשכ"ה
רבי יחיא בסיס, מדייני רדאע (תימן), תשל"ז
רבי יחיאל יהושע רבינוביץ האדמו"ר מביאלה, תשמ"ב

כ״ב אדר א׳ 3.2

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 6:14 תל אביב: 6:16 באר שבע: 6:16 חיפה: 6:15 עלות השחר: 4:55 זריחת החמה: 6:14
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:28 שקיעה: 6:11
Candle

יומא דהילולא

רבי מנחם מנדל מורנשטרן, אדמו"ר מקוצק, תרי"ט
רבי שלמה בולא, מחכמי שאלוניקי, מח"ס לחם שלמה, תקמ"ו
רבי יהודה לייב איגר מלובלין, מח"ס תורת אמת, תרמ"ח
רבי יעקב מ. מ. דייטש, רב בת"א, מח"ס חמדה גנוזה, תשמ"ה
רבי יהודה זאב סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר, תשנ"ג
רבי שלמה זעפרני, מרתב"י ומדייני אר"ץ, תשכ"ה

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן