Menu

הרב אלדן כהן

 

שיעורי וידאו ( 1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (33 שאלות)

ברכת ההלל והמגילה ליחיד בזמן שהוא עם ציבור.

הברכה נגררת אחרי המצוה, וכיון שההלל (וכן מגילה) נאמר בציבור כל יחיד ויחיד מברך (לפי מנהג זה) או שהשליח ציבור מברך ומכיון להוציא את הציבור.

אמירת יעלה ויבוא או על הניסים בסעודה שנמשכה עד לאחר צאת הכוכבים.

לדעת מרן ראש הישיבה אין לומר אלא רצה והחליצנו ולא יעלה ויבוא או על הניסים.

קריאת שם בתיה הבי"ת פתח ולא חיריק

כי לא למדו, רק זכרו את הדרשה שטבלה מגילולי בית אביה ונעשית בת לה' ברוך הוא.

דקדוק : אופן אמירת "בניין עדי עד" ברבים

בִּנְיְנֵי עֲדֵי עַד

ניקוד המילה שאבא

אין צורך, לא אמרו זה רק בתפילה שנתקנה בלשון המקרא. ושוב ראיתי בלחם הביכורים שער ה' בשמושי השי"ן במאדורת אורות הנאנן עמוד נ"ב הערה 82, דברי קודשו של מרן ראש הישיבה שליט"א, שיש שני ניקודים לשי"ן השימוש אחת בסגול שאינה משתנה ואחת בפתח שמשתנה לקמץ לפני אות גרונית. עיין שם.
הלכה למעשה, ינקד עם סגול.

דעת מרן ראש הישיבה על טלית תכלת.

1. ארגמן קהה קוצים.
2. כיום מרן שליט"א לובש תכלת גם בימות החול.
3. דעת מרן שליט"א שיש לעשות כדעת הרמב"ם דוקא במנין החוטים דהיינו חצי חוט תכלת ושלושה חוטים וחצי לבן אבל לענין הכריכות והקשרים מרן עושה כמנהג הספרדים מעולם דהיינו ח' ט' יא' יג' אלא שהכריכות עצמן נעשות בתכלת מלבד הכריכה הראשונה והאחרונה שנעשות בלבן.
4.למרן שליט"א יש תכלת בטלית גדול.

מי ראוי וכיצד יש לקשור את חוטי הציצית

א. אין דבר העומד בפני התשובה ואתה יכול להיות אפילו סופר סת"ם (אלא שצריך לדעת לפחות את ההלכות הבסיסיות של קשירת הציצית)
ב. בטליתו של מרן ראש הישיבה שליט"א הכריכות הן ז'. ח'. יא'. יג'. מחולקות לחוליות של שלש שלש.
ג. יעשה איך שירצה. וכיום עושים את הלבן שבצדה השני של התכלת ארוך יותר כדי שיהא הוא השמש.

קריאת המילה "ישעשעו" בתהלים

השי"ן השניה בשוא נח.
געיא גרידא אינה יכולה לייצר אתי מרחיק. וגם אתי מרחיק אינו קשור לשואים אלא לדגש.

ביאור המלים "ויבוא, וישב" בפרשת לך לך

שתי המלים הן לשון עבר והחילוק ביניהן הוא מחמת הניקוד בלבד שהמלה "ויבוא" היא כמו רוב ככל המלים בלשון הקודש שהן מלרע, ואילו "וישב" כיון שהיו"ד והשי"ן מנוקדות בצירי וסגול ("חמש נקודות" בלשון המדקדקים) היא מלעיל כמו המלה "סֵפֶר" וכיוצא.

ניקוד המילה "פחות" מכזית וכיוצא

אינני יודע באיזו מהדורת משניות אתה לומד (לא תמיד המנקד הוא בר סמכא). מכל מקום פחות בשורוק הוא תואר שמובנו נחסר, וממילא מובן שאי אפשר לומר פחות מכזית וכיוצא בזה.
ולפום ריהטא יש רק מקום אחד שאפשר לנקד בשורוק והוא במנחות (פרק י"ב משנה ד'): די ליחיד שיהא פחות מן הציבור וכו'. (ואולי גם בכתובות פ"ו משנה ג'. ע"ש).

  • videocam 0
  • ? 41
  • format_align_right 0
  • videocam 6
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 3
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 4
  • videocam 4
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 2.2k
  • ? 3.5k
  • format_align_right 50
  • videocam 1.1k
  • ? 580
  • format_align_right 0
  • videocam 6
  • ? 261
  • format_align_right 0
  • videocam 961
  • ? 897
  • format_align_right 5
  • videocam 11
  • ? 631
  • format_align_right 0
  • videocam 166
  • ? 153
  • format_align_right 0
  • videocam 217
  • ? 50
  • format_align_right 5
  • videocam 38
  • ? 388
  • format_align_right 0
  • videocam 15
  • ? 382
  • format_align_right 1
  • videocam 5
  • ? 33
  • format_align_right 169
  • videocam 25
  • ? 11
  • format_align_right 0
  • videocam 174
  • ? 57
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 636
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 31
  • ? 368
  • format_align_right 0
  • videocam 2
  • ? 108
  • format_align_right 0
  • videocam 78
  • ? 1.8k
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 6
  • format_align_right 3
  • videocam 36
  • ? 4
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 2.1k
  • format_align_right 9
  • videocam 1
  • ? 33
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 19
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 1.2k
  • format_align_right 0
  • videocam 32
  • ? 158
  • format_align_right 0
  • videocam 149
  • ? 5
  • format_align_right 0
  • videocam 97
  • ? 619
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 966
  • format_align_right 8
  • videocam 35
  • ? 34
  • format_align_right 0
  • videocam 38
  • ? 103
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 48
  • format_align_right 0
  • videocam 172
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 159
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 35
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 27
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 10
  • ? 4
  • format_align_right 288
  • videocam 332
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 85
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 22
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 213
  • format_align_right 0
  • videocam 13
  • ? 31
  • format_align_right 11
  • videocam 4
  • ? 528
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 33
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 64
  • format_align_right 1
  • videocam 18
  • ? 47
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 6
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 1
  • format_align_right 47
  • videocam 0
  • ? 6
  • format_align_right 3
  • videocam 70
  • ? 1
  • format_align_right 0
  • videocam 150
  • ? 39
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 19
  • format_align_right 0
  • videocam 149
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 44
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 58
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 25
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 82
  • format_align_right 0
  • videocam 15
  • ? 284
  • format_align_right 68
  • videocam 33
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 111
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 39
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 32
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 3
  • videocam 10
  • ? 5
  • format_align_right 0
  • videocam 99
  • ? 0
  • format_align_right 1
  • videocam 17
  • ? 281
  • format_align_right 36
  • videocam 9
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 4
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 7
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 3
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 5
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew