הרב מצליח מאזוז

תלמידו של הגר"מ הלוי זצ"ל, ר"מ בישיבה,ורב קהילת "באר מים חיים" בראשון לציון, ערך את הספרים "דמות הכסא" במלאות כ"ה שנים לפטירת מייסד הישיבה, כתב את הלכות קריאת התורה שנדפסו בתיקון קוראים "איש מצליח", ואת הלכות הכשרת כלים לפסח שנדפסו בהגדת הישיבה.
שיחותיו הנפלאות מרתקות ומיוחדות, ונעימת דבריו מרתקת את השומעים.

שיעורי וידאו (150 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (853 שאלות)

האם מותר לאשה לעבור בין שני גברים

מפורש בגמרא שאסור גם לאשה לעבור בין שני גברים (פסחים דף קיא עמוד א) ואם עוברים יאמר את הפסוק: ''לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה''. (במדבר כג פסוק יט).
הרב מצליח מאזוז

ללכת למלון בשנת אבל

מותר, כיון שרק שמחה אסור לאבל, ולא תענוג, ומלון ובריכה הם תענוג ולא שמחה.
הרב מצליח מאזוז

שטיפת הבית אחר חצות ביום ט' באב

יש שכך נהגו לחזק את הנשים והילדים בביאת משיח שנולד בחצות כמבואר במדרש ובמאירי מזכיר שיש שנהגו לרחוץ ראשם אחר חצות היום מטעם זה, והוא אוסר זאת בחריפות. כי כל הדינים הנוהגים בתשעה באב נוהגים עד הערב.
לפיכך: אין לשטוף את הבית. אבל להחליף מצעים אם לא ישנים עליהם עד הלילה מותר ועדיף לעשות הכל אחר צאת הצום ונוהגים לכתחילה לשבת על הכסא אחר חצות.
הרב מצליח מאזוז

המקור לביטוי "זה נבלה וזה טרפה"

עיין במסכת סוטה (דף מח ע"א) גבי זִמְרַת נשים וגברים, שאלה הגמרא: מאי נפקא מינה? וכוונתה הרי שניהם אסורים ומה אכפת לן אם זה פריצות או אש בנעורת (זה נבלה וזה טריפה).
הרב מצליח מאזוז

צורת קשירת הציציות בטלית

1. יש בזה מנהגים שונים בין העדות השונות, ומנהג רוב עדות המזרח לעשות ארבעה פרקים כאשר בראשונה 7 קשירות בשניה 8 קשירות בשלישית 11 קשירות וברביעית 13 קשירות, כמו שכתב הרב בן איש חי (פרשת לך לך שנה ראשונה הלכה א').
2. אין לברך לפני, אבל יש להקפיד להגיד בפה שמטיל ציציות אלו לשם מצוות ציצית.
ע"ה אלחי כהן ס"ט
הרב מצליח מאזוז

ביאור "שיזבא" שאומרים בקדיש

כפל הענין במילים שונות (עברית וארמית) כמו בקטע על ישראל שהאשכנזים וחלק מהספרדים אומרים "חיי אריכי" ואח"כ בקטע יהא שלמא אומרים "חיים ושבע" כמו כן אומרים וסליחה וכפרה, ושניהם בענין אחד של מחילת העוון,
יש להוסיף שאמנם על הפסוק ואת בתינו הציל תרגם התרגום "וית ביתנא שזיב" ומשמע שענין אחד הם. מכל מקום ראיתי למי שפירש שתרגום המדוייק של המלה שזיב פירושה מלוט.
 
הרב מצליח מאזוז

לצאת לעבודה ביום תשעה באב

1. אם המעסיק מחייב לעבוד בתשעה באב, מותר לעבוד אם יש חשש שיפטר אותו, או יגרם סכסוך עבודה וכיוצא, דהוי דבר האבד (שלחן ערוך סימן תקנ"ד סעיף כ"ג).
2. כתב מרן בשלחן ערוך (שם סעיף כ"ד): כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה.
הרב מצליח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0