הרב מצליח מאזוז

תלמידו של הגר"מ הלוי זצ"ל, ר"מ בישיבה,ורב קהילת "באר מים חיים" בראשון לציון, ערך את הספרים "דמות הכסא" במלאות כ"ה שנים לפטירת מייסד הישיבה, כתב את הלכות קריאת התורה שנדפסו בתיקון קוראים "איש מצליח", ואת הלכות הכשרת כלים לפסח שנדפסו בהגדת הישיבה.
שיחותיו הנפלאות מרתקות ומיוחדות, ונעימת דבריו מרתקת את השומעים.

שיעורי וידאו (149 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (853 שאלות)

עזיבת מנהג לבוש בגדי אבותינו בחו"ל

הלבוש הוא לבוש אירופאי שחדר טיפין טיפין גם למדינות ערב במאה שנה האחרונות. ולכן גם בני עדות המזרח לבשו כמנהג המקום, וכמבואר במדרש בראשית רבה (פרשה מח אות טז) עלת לקרתא זיל בנימוסיה – נכנסת לעיר לך באורחותיה.
ומרן האיש מצליח זצ"ל שהיא ידוע בשמירת המסורת בצורה חזקה ביותר, לבש בתונס גלימה הנקראת ברנוס (ונזכרה במשנה פרק ז' דמקוואות- הסגוס. ופירש הרע"ב שם שהוא בגד עב מצמר הנקרא בלשון ערבי ברנוס). ועם זאת לבני ישיבת כסא רחמים שם, קנה לכולם חליפות ומגבעות כיון שכבר באותה תקופה בתונס רק המבוגרים לבשו עדיין ברנוס אבל הצעירים לבשו חליפות. ומרן האיש מצליח בעצמו כשהוצרך לנסוע פעם אחת לצרפת קנה חליפה ומגבעת עבור ימים אלו, כיון שבצרפת גם הרבנים המבוגרים לובשים חליפות ולא ברנוס.
הרב מצליח מאזוז

העלמת מס הכנסה לפי דיני התורה

דעת מרן הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף (שליט"א) בתשובה בספרו יחוה דעת שאסור להעלים מס ורק תלמידי חכמים אינם צריכים לשלם מס כמבואר בשלחן ערוך, ואין המדינה יכולה לחוקק חוק נגד השלחן ערוך. אבל יש פוסקים הסוברים שמותר להעלים מס וכן דעת הגאון הרב משה לוי זצ"ל שמותר לשלם מס הכנסה אף על פי שחלק מהכסף הולך לדברים שליליים, אבל מותר גם להעלים.
הרב מצליח מאזוז

המקור לביטוי "זה נבלה וזה טרפה"

עיין במסכת סוטה (דף מח ע"א) גבי זִמְרַת נשים וגברים, שאלה הגמרא: מאי נפקא מינה? וכוונתה הרי שניהם אסורים ומה אכפת לן אם זה פריצות או אש בנעורת (זה נבלה וזה טריפה).
הרב מצליח מאזוז

אמירת תחנון בבית כנסת שנמצאים בו אבלים

אם באים לבית הכנסת אין הקהל נגרר אחריהם, אבל הם עצמם לא יאמרו תחנון. ואם הקהל התאסף בבית הכנסת לאזכרת השבעה, לא יאמרו תחנון בבית הכנסת.
הרב מצליח מאזוז

צורת קשירת הציציות בטלית

1. יש בזה מנהגים שונים בין העדות השונות, ומנהג רוב עדות המזרח לעשות ארבעה פרקים כאשר בראשונה 7 קשירות בשניה 8 קשירות בשלישית 11 קשירות וברביעית 13 קשירות, כמו שכתב הרב בן איש חי (פרשת לך לך שנה ראשונה הלכה א').
2. אין לברך לפני, אבל יש להקפיד להגיד בפה שמטיל ציציות אלו לשם מצוות ציצית.
ע"ה אלחי כהן ס"ט
הרב מצליח מאזוז

ביאור "שיזבא" שאומרים בקדיש

כפל הענין במילים שונות (עברית וארמית) כמו בקטע על ישראל שהאשכנזים וחלק מהספרדים אומרים "חיי אריכי" ואח"כ בקטע יהא שלמא אומרים "חיים ושבע" כמו כן אומרים וסליחה וכפרה, ושניהם בענין אחד של מחילת העוון,
יש להוסיף שאמנם על הפסוק ואת בתינו הציל תרגם התרגום "וית ביתנא שזיב" ומשמע שענין אחד הם. מכל מקום ראיתי למי שפירש שתרגום המדוייק של המלה שזיב פירושה מלוט.
 
הרב מצליח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0