הרב מצליח מאזוז

תלמידו של הגר"מ הלוי זצ"ל, ר"מ בישיבה,ורב קהילת "באר מים חיים" בראשון לציון, ערך את הספרים "דמות הכסא" במלאות כ"ה שנים לפטירת מייסד הישיבה, כתב את הלכות קריאת התורה שנדפסו בתיקון קוראים "איש מצליח", ואת הלכות הכשרת כלים לפסח שנדפסו בהגדת הישיבה.
שיחותיו הנפלאות מרתקות ומיוחדות, ונעימת דבריו מרתקת את השומעים.

שיעורי וידאו (252 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

שאל את הרב (859 שאלות)

שאלה בענין כשרות הכמון לפסח

כתב מרן ראש הישיבה שליט''א, יש לבדוק את גרעיני הכמון היטב. ואח''כ לשרות אותם במים, ולייבשם. ואח''כ לטחון אותם, ואז גם לדעת הראשון לציון הגאון הגדול הרב שלמה עמאר שליט''א מותר להשתמש בהם בפסח. טעם הדבר: לדעת הגר''ש עמאר קשה לבדוק את הכמון. (ויש חולקים). וכאשר טוחנים אותו לפני פסח היות שגרגרי השבולת שועל עדיין לא באו במגע עם מים שיש ששים כנגדו כי איסור בטל בהיתר, אבל היתר אינו בטל בהיתר (ויש חולקים). ובפסח כאשר שמים כמון בתבשיל, הקמח המעורב בו נהיה חמץ, וחמץ בפסח אוסר במשהו (ולא רק בששים). אבל כאשר שורה את גרגרי הכמון במים קודם הפסח, אם יש שיבולת שועל הרי הוא מחמיצה ובטילה בששים, קודם הפסח. (וגם למאן דאמר חוזר וניעור מותר בכה''ג)
הרב מצליח מאזוז

האם מותר להשאיר חמץ בעין בפסח ולסמוך על המכירה

1) מותר אך לא רצוי להשאיר חמץ גמור כמו בירה ופיתות ולמכרם לגוי, אלא אם כן יש צורך בדבר כגון שנשאר לו כמות גדולה. 2) כיון שזוהי חומרא שלא למכור, ולא מעיקר הדין, לכן מחמירים רק בדבר שהוא ודאי חמץ, אבל ספק חמץ אפשר בהחלט להקל למוכרו לגוי.
הרב מצליח מאזוז

המקור לביטוי "זה נבלה וזה טרפה"

עיין במסכת סוטה (דף מח ע"א) גבי זִמְרַת נשים וגברים, שאלה הגמרא: מאי נפקא מינה? וכוונתה הרי שניהם אסורים ומה אכפת לן אם זה פריצות או אש בנעורת (זה נבלה וזה טריפה).
הרב מצליח מאזוז

מברשת שינים בפסח

1) לא חייב, אך ינקה היטב ויבדוק היטב שאין שאריות של מזון או משחה.
2) מותר.
3) מותר.
הרב מצליח מאזוז

ביאור "שיזבא" שאומרים בקדיש

כפל הענין במילים שונות (עברית וארמית) כמו בקטע על ישראל שהאשכנזים וחלק מהספרדים אומרים "חיי אריכי" ואח"כ בקטע יהא שלמא אומרים "חיים ושבע" כמו כן אומרים וסליחה וכפרה, ושניהם בענין אחד של מחילת העוון,
יש להוסיף שאמנם על הפסוק ואת בתינו הציל תרגם התרגום "וית ביתנא שזיב" ומשמע שענין אחד הם. מכל מקום ראיתי למי שפירש שתרגום המדוייק של המלה שזיב פירושה מלוט.
 
הרב מצליח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0