הרב מצליח מאזוז

תלמידו של הגר"מ הלוי זצ"ל, ר"מ בישיבה,ורב קהילת "באר מים חיים" בראשון לציון, ערך את הספרים "דמות הכסא" במלאות כ"ה שנים לפטירת מייסד הישיבה, כתב את הלכות קריאת התורה שנדפסו בתיקון קוראים "איש מצליח", ואת הלכות הכשרת כלים לפסח שנדפסו בהגדת הישיבה.
שיחותיו הנפלאות מרתקות ומיוחדות, ונעימת דבריו מרתקת את השומעים.

שיעורי וידאו (171 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (855 שאלות)

האם מותר לאשה לעבור בין שני גברים

מפורש בגמרא שאסור גם לאשה לעבור בין שני גברים (פסחים דף קיא עמוד א) ואם עוברים יאמר את הפסוק: ''לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה''. (במדבר כג פסוק יט).
הרב מצליח מאזוז

בספר קהלת רשום "בצל החכמה בצל הכסף", לפי מה שהבנתי מפסוק...

כבר בהמשך בקהלת (פ"ט פסוק יא) כתוב "לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר". וביאר האבן עזרא שם: שהיה ראוי להיותם מושלים בכסילים ויהיו הכסילים רשים, והדבר הפוך ברוב. עיין שם. וזה לשון הפסוק בקהלת (פרק ז פסוק יב) כי בצל החכמה בצל הכסף. ויתרון דעת, החכמה תחיה בעליה. ופירש המצודת דוד החוסה בצל החכמה הוא כאילו יחסה בצל הכסף. כי לפעמים יוכל האדם לכלכל עצמו די מחסורו עם החכמה כמו בכסף. ויתרון, עוד יש יתרון מעלה בדעת החכמה, כי היא תחיה את בעל החכמה, אבל הכסף לפעמים הוא סיבה למיתת בעליו, כי יעמדו עליו רוצחים לקחת העושר. עד כאן. וכמובן יש פירושים עמוקים יותר, כמו התרגום שמפרש כמו שאדם חוסה ומוגן ע"י חכמת התורה כך חוסה ומוגן ע"י הכסף בזמן שעושה בו צדקה, ויתרון העוסק בחכמת התורה, שהולכת ומלווה את בעליה מהקבר עד לעולם הבא (הכוונה כמו שנאמר בפסוק בהתהלכך תנחה אותך וגו') ע"ש. ועיין עוד בקהלת רבה.
הרב מצליח מאזוז

העלמת מס הכנסה לפי דיני התורה

דעת מרן הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף (שליט"א) בתשובה בספרו יחוה דעת שאסור להעלים מס ורק תלמידי חכמים אינם צריכים לשלם מס כמבואר בשלחן ערוך, ואין המדינה יכולה לחוקק חוק נגד השלחן ערוך. אבל יש פוסקים הסוברים שמותר להעלים מס וכן דעת הגאון הרב משה לוי זצ"ל שמותר לשלם מס הכנסה אף על פי שחלק מהכסף הולך לדברים שליליים, אבל מותר גם להעלים.
הרב מצליח מאזוז

המקור לביטוי "זה נבלה וזה טרפה"

עיין במסכת סוטה (דף מח ע"א) גבי זִמְרַת נשים וגברים, שאלה הגמרא: מאי נפקא מינה? וכוונתה הרי שניהם אסורים ומה אכפת לן אם זה פריצות או אש בנעורת (זה נבלה וזה טריפה).
הרב מצליח מאזוז

צורת קשירת הציציות בטלית

1. יש בזה מנהגים שונים בין העדות השונות, ומנהג רוב עדות המזרח לעשות ארבעה פרקים כאשר בראשונה 7 קשירות בשניה 8 קשירות בשלישית 11 קשירות וברביעית 13 קשירות, כמו שכתב הרב בן איש חי (פרשת לך לך שנה ראשונה הלכה א').
2. אין לברך לפני, אבל יש להקפיד להגיד בפה שמטיל ציציות אלו לשם מצוות ציצית.
ע"ה אלחי כהן ס"ט
הרב מצליח מאזוז

ביאור "שיזבא" שאומרים בקדיש

כפל הענין במילים שונות (עברית וארמית) כמו בקטע על ישראל שהאשכנזים וחלק מהספרדים אומרים "חיי אריכי" ואח"כ בקטע יהא שלמא אומרים "חיים ושבע" כמו כן אומרים וסליחה וכפרה, ושניהם בענין אחד של מחילת העוון,
יש להוסיף שאמנם על הפסוק ואת בתינו הציל תרגם התרגום "וית ביתנא שזיב" ומשמע שענין אחד הם. מכל מקום ראיתי למי שפירש שתרגום המדוייק של המלה שזיב פירושה מלוט.
 
הרב מצליח מאזוז

חצאית עם רוכסן מקדימה

אם הרוכסן בצבע בולט כגון בצבע זהב, יש בזה חוסר צניעות.

(אם יש רוכסן מקדימה, בדרך כלל הגיזרה של החצאית לא צנועה ומתאימה ליראת ה').

הרב מצליח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0