הרב אדיר כהן

עוד בהיותו בחור בישיבה הוציא ספר הלכתי מקיף על הלכות ברכת האילנות-"פרח מטה אהרן", ולאחר מכן  חיבר את סדרת הספרים "ילקוט כהונה"-ג"ח. בסדרה מאות פסקי הלכה בד' חלק ש"ע שנתקבצו ע"י ליקוט מקיף מספריו הרבים של זקנו מרן אבי ישיבה רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. הסדרה זכתה להתפעלות נדירה ממרן ראש הישיבה שליט"א, ותפסה מקום של כבוד בספרות התורנית.
לאחרונה הוציא לאור שו"ת ויען הכהן הכולל עשרות שאלות ותשובות בחלק אורח חיים, ועוד היד נטויה בע"ה.
הרב ידוע בבקיאותו הרבה בספרי חכמי ג'רבא ותוניס ומנהגיהם, ועקב זאת נבחר לערוך את המדור "דתי המלך"- חקר הלכה ומנהג, בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (9 מאמרים)

שר המסכי’ם

הרב אדיר כהן | אודות מנהג בקשת הסכמה לספר, מהספר הראשון שקיבל הסכמה עד להסכמות בדורנו אנו

בת הרחמים

דברים לזכרה של הרבנית פנינה כהן ע"ה בתו של אבי הישיבה מורנו הגאון רבי רחמים... לקריאה

מה לכוסכוס החגיגי ולסעודה...

למרות היגון והעצב בשערי היום הנורא ט' באב, יש שבחרו לערוך את סעודת המפסקת,... לקריאה

שאל את הרב (2.1K שאלות)

עליה לקבר בחודש ניסן

רק בחול המועד אין לעלות לבית הקברות, אבל בשאר חודש ניסן מותר לילך לבית הקברות אם נזהרים שלא להספיד את המת ושלא לבוא לידי בכי. ואם יבואו לידי בכי - ידחו את העליה לאחר ניסן (ילקוט יוסף - אבילות עמוד תר"ל).
הרב אדיר כהן

עליה לבית עלמין בערב ראש חודש אייר

אם יש חשש שיגיעו לידי בכי ידחו העליה לאחר חודש ניסן (ילקוט יוסף - אבילות עמוד תר"ל).
הרב אדיר כהן

עלייה לקבר בחודש ניסן וביום העצמאות

1. גם בחודש ניסן (לא בחג ובחול המועד פסח) מותר לעלות לבית הקברות, ובלבד שיזהרו לא לבוא לידי בכי ומספד (ספר ילקוט יוסף - אבילות סימן מ' סעיף כ"ז).
2. אם לא מוכנים, גדול השלום, והרי גם מבחינה הלכתית ללא קשר לכל הנ"ל, היכן שלא מתאפשר לקיים את האזכרה במועדה (כגון שחל יום הפטירה בשבת והקרובים גרים רחוק) נוהגים להקדים. אבל קודם כל יש להסביר להם שאין כל מניעה לעשות אזכרה אף בשבת ויום טוב ממש, וכל שכן ביום העצמאות. וכן פסק בשו"ת עשה לך רב חלק ה' (בסופו, סימן צ"ב). וכן לגבי העליה לקבר, יש להסביר תחילה שאין בזה כל מניעה, ולכל הדעות והשיטות אין יום העצמאות נחשב לחג ממש, שהרי אין מי שמחמיר לא ליסוע ולהדליק אור ביום זה. וכל שכן ביום העצמאות דחוי.
הרב אדיר כהן

חיוב לבישת טלית קטן

מעיקר הדין אין חיוב ללכת בטלית קטן רק אם האדם לובש בד עם ארבע כנפות חייב להטיל בו ציצית וגם מורנו הרב הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל בספרו נפש חיה (מערכת ט' אות ו') העיד בגדלו שבחו"ל הרבה לא נהגו ללכת עם טלית קטן
ואם כי ודאי שטוב ונכון להשתדל ללכת בטלית קטן בפרט שעולה בזול, ומה גם שכן המנהג היום בארצנו הקדושה ובפרט בעת סכנה וכמבואר במנחות (דף מ"א עמוד א') דבעידנא דריתחא מענישים גם על זה עיין שם
הרב אדיר כהן

אזכרה ועליה לקבר בחודש ניסן.

אזכרת השנה עושים באותו תאריך שנפטר (ליל ג' ניסן) ומותר לספרדים להתענות תענית יארצייט בחודש ניסן כמובא בשלחן ערוך (סימן תכט סעיף ב'), זכרי כהונה (חלק א' מערכה נ' אות י"ד), חזון עובדיה (פסח עמוד ז').
וכן מותר לעלות לבית החיים בחודש ניסן, אלה אם כן יש חשש שיבכו שאז נכון להקדים העליה כמה ימים לפני התאריך בסוף חודש אדר (ילקוט יוסף חלק ז' עמוד תכ"ט וכן ראיתי בכתב יד ראש הישיבה שכן הורה מרן הגאון הרב עובדיה יוסף).
הרב אדיר כהן

לעלות לבית העלמין בראש חודש

אין עולים בר"ח (מקור נאמן ח"א סי' תשס"ו). אלא יקדימו יומים שלושה לפני כן (כי גם בער"ח אין נכון לעלות, בפרט מחצות היום).

הרב אדיר כהן

טיפול בשיטת שלושת הממדים (מוח אחד)

כתב מו"ר ראש הישיבה נר"ו בספרו מקור נאמן ח"א (סי' תתק"כ) לגבי שיטת מח אחד: לפי המאמר שקראתי בפעמי יעקב אין שום בעיה, רק שלא יזכירו מיילים ומושגים זרים שמקורם בעבודות זרות של הודו. ע"כ. וכת"ר העיר שבספר "אל תפנו" העלה שזו עבודה זרה ואיסור וכו'.

ואכן חיפשתי מקור המאמר בפעמי יעקב, והוא שם בגליון ס"ח (עמ' ק"י והלאה), ועיינתי במאמר שם, וכן בתיאור המופיע בספר "אל תפנו", וראיתי שם שהתיאורים שונים לגמרי, אף אם יש איזה דבר משותף. בפעמי יעקב שם התיאור שהוא טיפול טבעי לחלוטין, בעזרת תנועת השרירים הקצרים, מגליעם חסימות אנרגטיות בגוף. ע"ש (והנני מצרף בזה צילום מתחילת המאמר). ואילו בספר אל תפנו מופיע שבתוך הטיפול צריך להדליק נרות ולומר כמה מלים שמקורם מהעבודה זרה. ועל כרחך לומר שאמנם בטיפול הרגיל רגילים לערב בו ע"ז וכו', אבל אפשר גם בלעדי כל זה. וכבר בפעמי יעקב שם השיב ע"ד הרב אל תפנו (וע"ע בגליון פעמי יעקב גליון סט' בסופו, תגובות לכאן ולכאן). וגם בקונטרס דברי חפץ שצירף כת"ר, מובא בתחילתו, דברי רוב מנין ורוב בנין של חכמי ישראל שדברו בזה שכתבו להתיר.

ולכן הדבר ברור לכאורה, שאם הטיפול נעשה ע"י אדם ירא שמים, ללא עירוב של שמות ופעולות מוזרים כמו הדלקת נרות וכו', רק בדרך טבעי, אין מקום לאסור. וכבר הזהיר הג"ר עמרם מופמאן בפסקו, שצירף כת"ר, ללמוד רק אצל יר"ש ושומרי תומ"צ.

הרב אדיר כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0