הרב אדיר כהן

עוד בהיותו בחור בישיבה הוציא ספר הלכתי מקיף על הלכות ברכת האילנות-"פרח מטה אהרן", ולאחר מכן  חיבר את סדרת הספרים "ילקוט כהונה"-ג"ח. בסדרה מאות פסקי הלכה בד' חלק ש"ע שנתקבצו ע"י ליקוט מקיף מספריו הרבים של זקנו מרן אבי ישיבה רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. הסדרה זכתה להתפעלות נדירה ממרן ראש הישיבה שליט"א, ותפסה מקום של כבוד בספרות התורנית.
לאחרונה הוציא לאור שו"ת ויען הכהן הכולל עשרות שאלות ותשובות בחלק אורח חיים, ועוד היד נטויה בע"ה.
הרב ידוע בבקיאותו הרבה בספרי חכמי ג'רבא ותוניס ומנהגיהם, ועקב זאת נבחר לערוך את המדור "דתי המלך"- חקר הלכה ומנהג, בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (7 מאמרים)

שר המסכי’ם

הרב אדיר כהן | אודות מנהג בקשת הסכמה לספר, מהספר הראשון שקיבל הסכמה עד להסכמות בדורנו אנו

בת הרחמים

דברים לזכרה של הרבנית פנינה כהן ע"ה בתו של אבי הישיבה מורנו הגאון רבי רחמים... לקריאה

מה לכוסכוס החגיגי ולסעודה...

למרות היגון והעצב בשערי היום הנורא ט' באב, יש שבחרו לערוך את סעודת המפסקת,... לקריאה

שאל את הרב (1.9K שאלות)

מי שחלם שנפלה לו שן

1.אין בזה כל חשש. כי יש הסבורים שכל החשש שהוא חלום רע דוקא שנפלו רוב שיניו (עיין למר זקני מורנו הרב זצ"ל בשו"ת שמחת כהן (מהדורא בתרא חלק אורח חיים חידוש שלחן ערוך סימן רפ"ח), ובמה שכתבנו בספר ילקוט כהונה חלק אורח חיים (הלכות תענית חלום בשבת הערה 2).
ויש הסבורים שלגבי שיניים שנפלו הוא חלום רע רק באדם שכבר יש לו ילדים (עיין משנה ברורה בביאור הלכה סימן רפ"ח ד"ה או). ובפרט שהחולמת לא זוכרת אם השן נפלה. ועל הצד היותר טוב יתנו כמה פרוטות לצדקה להסיר כל ספק. ויאמרו שבזכות מצות הצדקה הקב"ה יבטל ממנה וממשפחתה ומכל עם ישראל כל גזירות קשות ורעות.
הרב אדיר כהן

אכילת בשר בשבעה

כן המנהג בתונס (כמו שכתב בספר משפט כתוב מערכת א' אות ל"ו) ובג'רבא (כמו שכתוב בספר ברית כהונה יורה דעה מערכת א' אות ט"ז) ובלוב (כמו שכתוב בספר ויקרא אברהם דף קכ"ו ע"ב אות י"ב) ובמרוקו (כמו שכתוב בספר נתיבות המערב מנהגי אבילות אות ע"א). אם כי בשבת אין נכון לנהוג כן (עיין בשו"ת שואל ונשאל ח"ג סימן רכ"ב).
הרב אדיר כהן

זמן אמירת הלל ולברך עליו ביום העצמאות

1. כל היום עד השקיעה (מגילה דף כ' ע"ב). ואם כבר הגיעה השקיעה ולא קרא, יכול לקרוא כל זמן בין השמשות ללא ברכה (חזון עובדיה - חנוכה עמוד רל"א).
2. רוב ככל גדולי ישראל מזמן קום המדינה ועד היום, לרבות אלו שסוברים לומר הלל בימים אלו, פסקו שאסור לאמרו עם ברכה. וטעמיהם נתבארו באורך בשו"ת יביע אומר חלק ו' (חלק אורח חיים סימן מ"ב).
הרב אדיר כהן

עלייה לקבר בחודש ניסן וביום העצמאות

1. גם בחודש ניסן (לא בחג ובחול המועד פסח) מותר לעלות לבית הקברות, ובלבד שיזהרו לא לבוא לידי בכי ומספד (ספר ילקוט יוסף - אבילות סימן מ' סעיף כ"ז).
2. אם לא מוכנים, גדול השלום, והרי גם מבחינה הלכתית ללא קשר לכל הנ"ל, היכן שלא מתאפשר לקיים את האזכרה במועדה (כגון שחל יום הפטירה בשבת והקרובים גרים רחוק) נוהגים להקדים. אבל קודם כל יש להסביר להם שאין כל מניעה לעשות אזכרה אף בשבת ויום טוב ממש, וכל שכן ביום העצמאות. וכן פסק בשו"ת עשה לך רב חלק ה' (בסופו, סימן צ"ב). וכן לגבי העליה לקבר, יש להסביר תחילה שאין בזה כל מניעה, ולכל הדעות והשיטות אין יום העצמאות נחשב לחג ממש, שהרי אין מי שמחמיר לא ליסוע ולהדליק אור ביום זה. וכל שכן ביום העצמאות דחוי.
הרב אדיר כהן

הגבהת ספר תורה כאשר יש יותר מספר תורה אחד

מרן ראש הישיבה נר"ו בירחון אור תורה (סיון התש"ן סימן קי"ח אות ג') כתב שראה בתונס שמגביהים רק את הראשון, וכפסק מרן השלחן ערוך (סוף סימן קמ"ז). ולגבי מנהג ג'רבא יש שנהגו כך ויש שנהגו כך, ראה באור תורה שם ובהערה שם, וכן באור תורה אלול התש"ן (סימן ק"ס אות ב').
הרב אדיר כהן

דעת מרן שליט"א לגבי גילוח ביום העצמאות

השמועה לא נכונה כלל. ואולי יצא להם שמועה זו מדברי מרן ראש הישיבה נר"ו בקובץ ויען שמואל חלק ג' (עמוד שמ"ה). אך לקושטא דמילתא (= באמת) אין הוא מתיר. ועיין עוד בשו"ת ויען הכהן חלק א' (סימן ל"ח אות ה').
הרב אדיר כהן

כשרות "חוג חתם סופר" בני ברק

תמיד מרן שליט"א חוזר ואומר שמיעקר הדין עד אחד נאמן באיסורים וגם אם יש מי שמפקפק הרי זה עד אחד בהכחשה ומה גם שלפעמים נוגעים בדבר 
ומ"מ כל כשרות שיש מומחים שמפקפקים בה ורגליים לדבר כדבריהם מי שיכול החמיר תבוא עליו ברכת טוב 
הרב אדיר כהן

אמירת תחנון בבית כנסת כשיש אבל בבית כנסת

אם האבל  מתפלל בבית הכנסת יאמרו שם וידוי ונפילת אפים, ורק בליל השבעה כשמתפלל בבית הכנסת מנחה וערבית ועושים שם את האזכרה, ולכבודו באים רוב עם, לא יאמרו וידוי ונפילת אפים במנחה (חזו"ע אבלות ח"ג עמ' י"ד והלאה ושכן הורה באזכרת הג"ר שלמה מאזוז זצ"ל והסכימו עמו רבני ג'רבא שבנתיבות, וכן הורה הגאון הנאמ"ן) 
ולכן גם בנ"ד שאף שאין זה באזכרת השבעה, מ"מ כיון שעיקר הבאים לשם הוא לכבוד הנפטר, ולכן עושים שם הספדים בין מנחה וערבית, לא יאמרו תחנון וכ"ש בתפלת שחרית שהמנין מתקיים שם אך ורק לכבוד הנפטר שלא יאמרו שם תחנון. 
הרב אדיר כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0