Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16923 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

הבנת דברי הרמ”א באם אמר המלוה נלך לב”ד הגדול כופין את הלוה ועולה עמו וכן אם טען זה שהזיקו או גזלו ורצה הטוען לעלות כופין ב”ד שבעירו את הנטען לעלות עמו

מה שכתה מור”ם התובע צריך לילך אחר אחר הנתבע אם הוא בעיר אחרת אע”פ שבעיר התובע הב”ד יותר גדול, אין הכוונה שאם הם באותה העיר הולכים אחר התובע, אלא איירי בסתמא שבכל עיר יש ב”ד אחד. וכן המנהג כיום [ע”פ דברי מור”ם] שהולכים אחר הנתבע גם באותה עיר. ומדינא היה צריך לילך אחר התובע כמבואר בדברי מרן, אלא שנהגו לילך אחר הנתבע מכמה טעמים וכמבואר באחרונים.

דעת מרן רה״י על ההוצאה החדשה של מוה״נ

לא הגיע לידנו, ולא עמדנו על טיבו.

קריאת שמות על שם ההורים

אדרבא ראיתי בספר נחלת אבות בכלל מנהגי לוב שכתוב (עמוד קפ”ח אות ל”ה) נהגו לקרות את הבנים או הבנות על שם ההורים שהם הסבים והסבתות אף שעדיין הם חיים. ע”כ. אם כי ידוע שבג’רבא הקפידו לא לקרוא על שם קרובים (סב או דוד וכיוצא) שעודם חיים. עיין בספר מגדולי ישראל ח”ב (עמ’ קס”ד).

רשימת כשרויות

בדרך כלל בדצי”ם שעומדים בהשגחת רבנים המפורסמים בידיעתם בתחום הכשרות, אפשר לסמוך עליהם בבטחה. אלא אם כן זה בשר וגוף הכשרות אשכנזי, שיש שלא מקפידים כל כך שהבשר יהיה חלק לגמרי גם לספרדים.

חישוב אזכרות 11 חודשים ו-12 חודשים לספרדים במות האב

  1. בחמישי בלילה.
  2. בחמישי בלילה.
  3. שנים עשר זה יותר עיקרי. ואם אפשר בקלות יעלו גם באחד עשר.

השוואת מנהג ישראל לחומרת הלכה למשה מסיני

איני יודע על איזה מקור אתם מתכוונים, אך ידוע לי דברי רב ניסים גאון שכתב כי כל מנהגי האומה באלו  המנהגות וכו’ אין לנו לבזותם וכו’ כי הם מעיקרים נעשים ולא יבוזו למנהגי האומה וכבר אמר הנביא ע”ה ואל תטוש תורת אמך. ע”כ (והובא באו”ת סיון תשמ”ח סי’ זק”ן). וכן ידועים דברי הרמב”ם שכתב (פרק י’ מהלכות שמיטה ויובל ה”ו): שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות. ע”כ.

אמירת ברכו בשנת אבל אצל אשכנזים

אין זה תורה גמורה, אבל נכון שיאמר, ואם רק אחד נוהג לומר, יש לבדוק שאין קודמים לו (למשל מי שבתוך החודש קודם למי שבתוך הזנה). וכיום גם אצל האשכנזים יש שלא מקפידים אם יאמרו כמה ביחד, ואם מקפידים ויש קודמים לו, לא יאמר או שיאמר בלחש.

בדיקת פלפלים חריפים

אין צריך בדירה, עיין בספר יוסף לקח – מועדים חלק ב’ (עמ’ צ”ב).

אריכות בתיבות התפילה

אם מאריכים “הרבה”, באמצע התיבה, יש בזה בעיה. ואין למדים הלכה ממה שלא מיחה פלוני ופלוני (עיין בב”ב דף ק”ל ע”ב).

השתתפות בחופה בשנת אבל

כל שאם לא תבוא תפגם משמעותית שמחת הכלה, מותר לה לבא לחופה בלבד ולצאת, אבל בדרך כלל מקבלים זאת בהבנה שבתוך שנת האבל לא באים, ויהיו בע”ה עוד שמחות.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew