הרב אלדן כהן

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (33 שאלות)

ניקוד השמות רבי אסי ורבי אמי

1. בצירי. (כך שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א). לגבי רב אשי, יש הוכחה לזה מדברי הרמב"ם בראש אגרת תימן שחרז רב אשי עם משה. ע"ש.
2. הספרדים קוראים בחולם, גם מר עוקבא.
3. בסוף משפט במלעיל וסגול, ובאמצע ובהמשך משפט בשוא ומלרע.
הרב אלדן כהן

אותיות שימוש הסמוכות לשם השם ומנוקדות בפתח

האותיות הנ"ל לעולם לא יבואו בפת"ח במקום ה"א הידיעה אם לאחריהן תבוא האות אל"ף, אלא רק בקמץ.
הרב אלדן כהן

אבהיר את שאלתי: במקרים בהם אותיות כל"ב מנוקדות בפתח לפני שם...

שאלתך נסמכת על ההנחה שכאשר אותיות כל"ב מנוקדות בפתח הרי זה סימן שהן משמשות במקום ה' הידיעה. ועל זה עניתי שבשם ה' אין זה מדוייק.
ואבהיר את תשובתי:
ה"א הידיעה מנוקדת בדרך כלל בפתח ומושכת אחריה דגש.
אותיות אהחע"ר אינן מקבלות דגש, ולכן כאשר יבואו אחר ה"א הידיעה יפול הדגש, אלא שאם האות היא מהאותיות אע"ר תבוא הה"א בקמץ לתשלום הדגש, ואם היא מהאותיות ה"ח היא תשאר בפתח (יוצא מן הכלל לענין זה הוא אם יבואו האותיות הח"ע בקמץ שאז תבוא ה"א הידיעה בסגול).
מן האמור מבואר שה"א הידיעה שתבוא לפני שם אדנות או שם אלקים, לעולם תבוא בקמ"ץ, והוא הדין לאותיות כל"ב שיבואו במקומה, ואם הן מנוקדות בפתח מוכח שאין כאן ה"א הידיעה, אלא הפתח בא מחמת שהאלף של שם אדנות מנוקדת (בדרך כלל) בחטף פתח.
 
הרב אלדן כהן

ניקוד השם "רפאל"

הרי"ש בשוא "רְפָא" - לשון בקשה. ואין הבדל בין שם אדם או מלאך. ומלאכים ששמם כשם בני אדפ - מותר לומר את שמם כמו מיכאל, גבריאל, רפאל וכו'.
הרב אלדן כהן

דגש באות למ"ד בפסוק "אשירה לה'"

משפטה להיות רפויה, ובשירת הים הוא יוצא מן הכלל. (שאע"פ שיש כאן אתי מרחיק, בדרך כלל הוא בא רק בתיבה בת הברה אחת כמו ליראיך נס, או בשתי הברות ומלעיל: העדותה בנו. כאן התיבה בת שלוש הברות, ואע"פ שיש געיא בראש התיבה, ע"פ רוב אין הגעיא גורמת לדגש).
הרב אלדן כהן

ניקוד מדוייק של "נוח לרצות"

הצד הראשון נכון, ופירושו שהוא עצמו מתרצה (בנין פעל), אבל בשוא ופתח פירושו לרצות אחרים (בבנין פיעל).
הרב אלדן כהן

קריאת המילה "ישעשעו" בתהלים

השי"ן השניה בשוא נח.
געיא גרידא אינה יכולה לייצר אתי מרחיק. וגם אתי מרחיק אינו קשור לשואים אלא לדגש.
הרב אלדן כהן

דעת מרן ראש הישיבה על טלית תכלת.

1. ארגמן קהה קוצים.
2. כיום מרן שליט"א לובש תכלת גם בימות החול.
3. דעת מרן שליט"א שיש לעשות כדעת הרמב"ם דוקא במנין החוטים דהיינו חצי חוט תכלת ושלושה חוטים וחצי לבן אבל לענין הכריכות והקשרים מרן עושה כמנהג הספרדים מעולם דהיינו ח' ט' יא' יג' אלא שהכריכות עצמן נעשות בתכלת מלבד הכריכה הראשונה והאחרונה שנעשות בלבן.
4.למרן שליט"א יש תכלת בטלית גדול.
הרב אלדן כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0