הרב אלדן כהן

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (33 שאלות)

קושיא על הרב מלוה ה' בענין צד אחד ברבית

הכוונה היא שבאכילת ספק איסור זו מציאות קיימת שאכל איסור איסור/היתר, אלא שהאדם עצמו איננו יודע זאת, מה שא"כ בצד אחד ברבית, אע"פ שהקב"ה יודע מה יעשו מכל מקום אין זה שולל את הבחירה שלהם, וכיון שבידם לקיים את המקח ולא לבטלו אין זה איסור מדאורייתא. ואע"פ שדברי הרמב"ם שהבאת הם יסוד גדול באמונה, מכל מקום מן הטעם המבואר יוצא שאינם ענין לכאן.
הרב אלדן כהן

קריאת המילה "דרבנות" בספר קהלת

כן, יש שם געיא. וכך צריך להגות מילה זו תמיד, ולאפוקי ממה שקוראים העולם.
הרב אלדן כהן

אותיות שימוש הסמוכות לשם השם ומנוקדות בפתח

האותיות הנ"ל לעולם לא יבואו בפת"ח במקום ה"א הידיעה אם לאחריהן תבוא האות אל"ף, אלא רק בקמץ.
הרב אלדן כהן

אבהיר את שאלתי: במקרים בהם אותיות כל"ב מנוקדות בפתח לפני שם...

שאלתך נסמכת על ההנחה שכאשר אותיות כל"ב מנוקדות בפתח הרי זה סימן שהן משמשות במקום ה' הידיעה. ועל זה עניתי שבשם ה' אין זה מדוייק.
ואבהיר את תשובתי:
ה"א הידיעה מנוקדת בדרך כלל בפתח ומושכת אחריה דגש.
אותיות אהחע"ר אינן מקבלות דגש, ולכן כאשר יבואו אחר ה"א הידיעה יפול הדגש, אלא שאם האות היא מהאותיות אע"ר תבוא הה"א בקמץ לתשלום הדגש, ואם היא מהאותיות ה"ח היא תשאר בפתח (יוצא מן הכלל לענין זה הוא אם יבואו האותיות הח"ע בקמץ שאז תבוא ה"א הידיעה בסגול).
מן האמור מבואר שה"א הידיעה שתבוא לפני שם אדנות או שם אלקים, לעולם תבוא בקמ"ץ, והוא הדין לאותיות כל"ב שיבואו במקומה, ואם הן מנוקדות בפתח מוכח שאין כאן ה"א הידיעה, אלא הפתח בא מחמת שהאלף של שם אדנות מנוקדת (בדרך כלל) בחטף פתח.
 
הרב אלדן כהן

ניקוד השם "רפאל"

הרי"ש בשוא "רְפָא" - לשון בקשה. ואין הבדל בין שם אדם או מלאך. ומלאכים ששמם כשם בני אדפ - מותר לומר את שמם כמו מיכאל, גבריאל, רפאל וכו'.
הרב אלדן כהן

ניקוד מדוייק של "נוח לרצות"

הצד הראשון נכון, ופירושו שהוא עצמו מתרצה (בנין פעל), אבל בשוא ופתח פירושו לרצות אחרים (בבנין פיעל).
הרב אלדן כהן

מי ראוי וכיצד יש לקשור את חוטי הציצית

א. אין דבר העומד בפני התשובה ואתה יכול להיות אפילו סופר סת"ם (אלא שצריך לדעת לפחות את ההלכות הבסיסיות של קשירת הציצית)
ב. בטליתו של מרן ראש הישיבה שליט"א הכריכות הן ז'. ח'. יא'. יג'. מחולקות לחוליות של שלש שלש.
ג. יעשה איך שירצה. וכיום עושים את הלבן שבצדה השני של התכלת ארוך יותר כדי שיהא הוא השמש.
הרב אלדן כהן

קריאת שם בתיה הבי"ת פתח ולא חיריק

כי לא למדו, רק זכרו את הדרשה שטבלה מגילולי בית אביה ונעשית בת לה' ברוך הוא.
הרב אלדן כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0