הרב חנוך הכהן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (282 שאלות)

ההבדל בין עלמה לעלמא.

אין זה נשמע עלמה (בחורה), כי עומד קצת ב- ע', ולכן צריך לעשות כמו בסידור איש מצליח.
הרב חנוך הכהן

האם יש דגש חזק אחר ה' הידיעה

בד"כ צריך להיות דגש חזק באוות שאחרי ה' הידיעה (וממילא השוא נע) אולם באותיות קמי"ל מנוקדת בשוא כמה פעמים נשמט הדגש 
הרב חנוך הכהן

הגיית המילה "שובה" במלעיל

אומרים שובה מלעיל, והטעם הוא מכיון שהה' היא נוספת כי היינו צריכים לומר שוב. וכך הוא בכל התנ"ך, כמו: "חושה לעזרתי", אלא א"כ יש אחריה א' שעושים מלרע כמו: שובה ה' רבבות אלפי ישראל, 
ומה שהקשה כבודו מדברי רש"י, אין ממנו קושיא כלל כי הוא מדבר על תיבה בלשון נקבה כמו שכתב במפורש, ולא על הנידון שלנו, ופשוט וברור שגם רש"י מסכים בנידון שלנו לקרוא מלעיל, ומה שכתב כבודו שכך למדו אותו, לפי האמור יש להתפלא ע"ז 
הרב חנוך הכהן

הגיית המילה "אפילו" מלעיל או מלרע

מרן שליט"א ודאי לא סובר כן שהרי בסידור בברכת "אשר יצר" מפורש שהוא מלרע. ובאמת זה טעם מחודש מכיון שנהיתה מילה בפני עצמה לאמרה מלעיל, למה לא נלך למקורות המלה ומשם נלמד איך לאומרה? ומה שכתב שנהגו בעניני דקדוק אין שום ראיה מהמנהג כידוע.
הרב חנוך הכהן

פירוש יתד ותנועה

יתד זה שוא נע או חטפים עם התנועה שאחריהם, ותנועה זה כל סוג ניקוד (חוץ מהשוואים) לדוגמא שמענו - שמ-יתד ע-תנועה נו-תנועה .
הרב חנוך הכהן

מספר שאלות על סידור "איש מצליח"

א) באור תורה ניסן התשנ"ט סי' ס"ח מרן שליט"א התייחס לזה, וכ' שם שמסתבר דהיינו האחרון לפי הטעם שהביא כה"ח הנ"ל בס"ק י,ב שהנשמות לא חוזרות וכו' [וכנראה כוונתו מכיון שזה השלב האחרון לפני שנכנסות - ראוי יותר להאריך בו]. וכנראה זה פשר הציון לכה"ח ס"ק י"א וי"ב. וע"ש באור תורה עוד. [ומ"מ אני מסכים עם כבודו שצריך לבאר את הדברים יותר, ומ"ש עכשיו בסידור הוא לא ברור כ"כ, ובל"נ אעביר את זה לעורך הרב אמיר דאדואנד שליט"א].

ב) שלא ישמע אוהבת לשון נקבה כלפי שמיא ח"ו.

ג) אין סיבה מכוונת לכך, אולי זה הוצאה ישנה. ושאר הסידורים שלא הביאו דבר זה אולי בגלל שאין דבר זה נהוג. (כמו דברים נוספים שנזכרו שם בש"ע ולא נהוג היום לומר).

ד) מרן שליט"א התייחס לדבריו באור תורה תמוז התשע"ג סי' קי"ז והביא את סוף לשונו של מרן החיד"א שגם ליפוי הלשון אפשר להוסיף. וגם הביא סמך לדבריו מהגר"ח פלאג'י והרב ישכיל עבדי. ע"ש.

ה) המלה שובה צריכה להיות במלעיל, אך כשיש אחריה ה' עושים אותה מלרע. (אם תרצו מקורות לזה תכתבו לנו שוב).

ו) ג' רפויה אינה משנה משמעות. ולגבי ביטוי הר' ודאי שצריך להקפיד שהקורא יבטא גם ר', רק שזה יותר מצוי מאותיות ק' צ' וח'. [ומ"מ נכון לענ"ד שיכתבו את זה במפורש בסידור, ובלנ"ד אומר זאת לעורך הנ"ל].

הרב חנוך הכהן

כיצד לנהוג בשוא שאחר תנועה גדולה בלשון ארמית

הספר הנ"ל אינו מצוי איתי. ודעת מרן ראש הישיבה שליט"א שלא שייך הכלל הזה בארמית. (אפשר לעשות גם נח וגם נע).

הרב חנוך הכהן

כיצד לכתוב "חילול ה'"?

ודאי שאין מחללים את הקב"ה אלא את שמו, אבל גם אם כותבים חילול ה' משמעות הדברים זה שמו של הקב"ה ולא הוא עצמו ח"ו.

הרב חנוך הכהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0