שאל את הרב
print
אא
בשבת זו היה לנו ברית מילה, ואנו מנהגנו לקחת כלי ולמלאתו עפר ולשים בו ביצים וזה נקרא מזבח אדמה ששמים בו את הערלה. אך דא עקא ששכחנו למלאת את הכלי בעפר מערב שבת. וביום שבת הנשים כשראו ששכחו למלאת עפר קראו לגוי למלאת עפר. האם מותר לטלטל הכלי הזה שמלא עפר שנעשה בו איסור ויש בו ארבעה ביצים?  

הרב אהרן מאזוז

אין לטלטל את הכלי שיש בו עפר, שהרי עפר זה מוקצה. ואפילו אם מילאוהו בחול לצורך זה עדיין נחשב מוקצה, שהרי אין משתמשים בו אלא מקיימים בו מנהג ישראל לתת בו את הערלה. ולא גרע מלולב וערבה שמיועדים לקיים בהם מצוות נענוע ומ"מ נחשבים מוקצה מחמת גופו (עיין מנוחת אהבה חלק א' פרק ב' סעיף ס"ה). ואפילו אם נותן בצים בכלי נראה שאין נחשב כבסיס לדבר המותר ולדבר האסור להתיר לטלטלו, שהרי עיקר הכלי עכשיו בא לצורך העפר.

שאלת המשך:

חזק וברוך רק אני לא מבין למה עם הקצה מערב שבת את החול למה לא עוזר לטלטל? מה שונה עפר ממוקצים אחרים שכן מועיל תנאי?

רבני בית ההוראה

חול הוא מוקצה מחמת גופו ולכן צריך לייחדו לשימוש קבוע בו עצמו וזה לא נקרא שימוש בחול אלא נתינה בו ולכן לא נקרא שהוקצה לכך 

שאלת המשך:

רציתי לדעת מה המקור לחילוק בין להשתמש בו להישתמש בעצמו של החפץ?

הרב אהרן מאזוז

אין חילוק בין משתמש בו, ובין משתמש בעצמו של הכלי, אלא החילוק הוא בין משתמש בו שנחשב ככלי ובין מקיים בו מצוה או מנהג וכדו', שאינו נחשב כלי מחמת זה והמקור לזה, מדין הלולב שאף שיחדו לנענע בו מצות ארבעת המינים עדין נחשב מוקצה ואסור לטלטלו בשבת של חג הסוכות, (וכן אסור לטלטלו אפילו ביו"ט אם אין צריך לקיים בו מצוה או לשומרו), והטעם כתבו התוס' בפרק לולב וערבה (סוכה מ"ב ע"ב) מאחר שאין עשוי כעין כלי (כצ"ל עיין הגהת "עוז והדר") וכו' ע"ש. ונראה כוונתם כמו שכתבתי, ולפ"ז היה נראה שגם עפר שייחדו להניח בו ערלה אין זה כעין שימוש כלי שאין צריך את העפר אלא לקיים בו מנהג ישראל לתת את הערלה בעפר. אמנם אין העולם נזהרים בזה ומיחדים עפר לצורך הערלה ואין נמנעים לטלטלו, וכנראה שהנחת הערלה בעפר נחשב כעין כלי שהעפר משמש ככלי לתת בו את הערלה.

שאלת המשך:

רציתי להבין בבקשה יותר הרב כתב שכתבתי," ולפ"ז היה נראה שגם עפר שייחדו להניח בו ערלה אין זה כעין שימוש כלי שאין צריך את העפר אלא לקיים בו מנהג ישראל לתת את הערלה בעפר" רציתי לשאול מה שונה אם אני מיחד את החול להחזיק דלת שמותר הרי גם כאן אפשר לומר אין זה שימוש כלי שאין ריך עפר אלא להחזיק דלת.

הרב אריאל מימון

הכוונה בקיצור, שקיום מצוה בכלי אינו נחשב שימוש בו. ופשוט.

שאלת המשך: עוד בעניין הנ"ל

לא זכיתי להבין התשובה שהרי מרן הש"ע יו"ד (סימן רסו סעיף י) כתב שאם הכינו עפר מבעוד יום מותר?

הרב אריאל מימון

השאלה באופן שלא הכינו עפר מבעו"י (כשהכין מותר בשביל כל דבר בשביל כל דבר שרוצה ולא רק לברית כמ"ש מרן א"ח סימן ש"ח ל"ח) 

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0