Menu
שאל את הרב
print
אא

בויקרא אברהם לרבי אברהם אדאדי סימן טז (הוצאת מרכז אור שלום) סובר הרב (למסקנה) שאין למחות ביד הנוהגים לחמם את הקפה שהוחם מע"ש ביד גויים אף שהוא כנגד דברי מרן (שי"ח) כי הרי לפי מנהג בני ספרד דאזלי בנ"ד בתר הר"ן והרשב"א שאין בישול אחר בישול בלח. בקונטרס מקום שנהגו בענייני שבת אות ז', כותב הרב: וכן יש רעה חולה שיש איזה נשים מטמינות מע"ש מבעוד יום מים חמים ולמחר ביום שבת אם רואים החמין שהוא מצטמק נותנים אותם לתוכו ויש למחות בידם כמו שכתב מרן סי רנג וכו'. וכבר השיג עליו הנהו רברבי רבנו יעקב רקח בספר שלחן לחם הפנים אשר לו (בהוצאת הרב לוי נחום) בסוף סימן רנג סעיף ד' וז"ל אמנם הרב ויקרא אברהם דף קכב עמוד ב אות ז כתב...יעוין שם. ומ"מ כיוון שיש להם על מה שיסמוכו כל הנך רבותא ז"ל, ומה גם דרבני האחרונים הנזכרים הסכימו לזה, אם כן אין ראוי למחות בידם.. וכו' ע"כ. השאלה היא מדוע דברי הרב ויקרא אברהם לא סותרים עצמם בהנחת יסוד, שפעם הוא מניח שאיסור גמור הוא להוסיף מים (כשיטת מר''ן) ופעם הוא מניח שניתן להקל ע''פ המנהג שנוהגים כרשב''א שאין איסור כלל. איך זה יכל להיות?

הרב אהרן מאזוז

בספר ויקרא אברהם במסקנה שם לא כתב דמנהג כמו ספרד לילך בזה אחר הרשב”א והר”ן אלא שיש לסמוך על סברא זו עכת”ד. והנה מה שהעיד שנהגו לעשות כן היינו ע”י גוי. וא”כ נראה בפשטות שרק בזה דיבר. שאף שקודם לכן פקפק שאין להתיר בנ”ד אפי’ ע”י גוי כיון שדעת רוב הפוסקים להחמיר, מ”מ כאן חזר להקל בזה כיון שישראל אדוקים במצוות עונג שבת וכו’ ומעתה ע”י ישראל וודאי שאין להקל שאין מנהג להקל בזה. ומי שנוהג להקל יש למחות בידו וכמו שפסק מרן בש”ע סי’ רנג ודו”ק.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן