Menu

אודות ברכת מעין שבע בליל פסח והסכמת מרן שליט"א

בס”ד ג’ ניסן המנוסה התשע”ט לפ”ג.

בענין ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת

בענין ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו בשנה זו), כבר פשט המנהג ברוב ככל המקומות שלא לאומרה, ושרשו פתוח מדברי רבינו נסים (שהובא בטור סימן תפ”ז) שכיון שברכה זו נתקנה בשביל המאחרים בבית הכנסת שלא יזיקום, בליל פסח שהוא ליל שמורים אין צריך לברכה. וכן הסכמת רוב הראשונים, ספר המנהיג (הלכות פסח אות נ”ב), ובספר מנהג מרשלייאה (עמוד 158), ובספר המכתם (פסחים דף ק”ט ע”ב), ובמחזור ויטרי (הלכות פסח סימן ס”ב), והריטב”א בחידושיו (שבת דף כ”ד ע”ב), ושכן דעת התוספות, והמאירי (פסחים דף ק”ט ע”ב), ובארחות חיים (דף י”ח ע”ג, הלכות תפלה סימן צ’), ובכל בו (סימן ל”ה), ובספר הבתים (שערי תפלה שער שני), ובספר צדה לדרך (מאמר ד’ כלל ג’ פרק י”ב), ובספר מצוות זמניות (הלכות פסח שער שביעי), והטור (סימן תפ”ז), והריב”ש (סימן ל”ד), והרשב”ש (סימן שצ”ח), ור”י טירנא (מנהג של פסח דף י’ ע”א), ובספר האגור (סימן תתכ”ד). וכן העיד מרן ז”ל בבית יוסף שכן המנהג. וכן קבע בשלחן ערוך שאין לאומרה. וכן הסכימו רוב ככל האחרונים. ומרן החיד”א זצ”ל בברכי יוסף (סימן תרמ”ב סק”א) ובשיורי ברכה (שם) כתב שכן הוא עפ”ד רבינו האר”י ז”ל. וכן מנהג אלג’יר (שו”ת הרשב”ש סי’ שצ”ח), תורכיה (ראש יוסף סי’ תפ”ז סק”ה), מרוקו (שו”ת שמש ומגן ח”ד חאו”ח סוף סי’ ס’), תונס (שו”ת ישיב משה ח”ב סי’ כ’), ג’רבא (גאולי כהונה מע’ פ’ אות ה’), בבל (הגר”נ כדורי בנחלת אבות עמ’ 300), ושאר עדות המזרח. ואמנם רבינו הרש”ש בספר נהר שלום (דף ל”ב ע”א) כתב לאומרה, אך כתב שנראה שאין לה מקום, והרבה מגדולי האחרונים והמקובלים הבינו דבריו שע”פ הקבלה אין לה מקום. וממילא ספק ברכות להקל ושב ואל תעשה עדיף. וכן ברוב בתי-הכנסת בירושלים לא בירכו ברכה זו (נתיבי עם סי’ תפ”ז). ולכן אין לשנות מהמנהג הפשוט ברוב המקומות שאין אומרים ברכה זו. וכהוראתו בקודש של מרן הגר”ע יוסף זצ”ל בשו”ת יביע אומר ח”ב (חאו”ח סימן כ”ה) ובספרו חזון עובדיה – פסח (הלכות תפלת ליל פסח סעיף ו’). וכן דעת מרן הגה”ק רבי מצליח מאזוז זצ”ל. וכן מורה ובא בנו שיבל”א מו”ר ועט”ר מרן ראש הישיבה יחשל”א.

הצטרפות מו”ר ועט”ר נר”ו:

הדברים נכונים וברורים. ומי שרוצה לברך בכח אסור לענות אחריו אמן, וצריך לסלקו מחזנות של ביהכ”נ לפי שהעז פניו וגילה מצחו נגד מרן. ושומע לנו ישכון בטח.

נאמ”ן ס”ט

ג’ בניסן תשע”ט

לקריאת תשובתו המלאה של הגאון הרב אדיר כהן שליט”א לחץ כאן

לעוד מאמרים של הרב אדיר כהן
למאמר הבא
למאמר הקודם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרב אדיר כהן

2159
8
9

מאמרים חדשים

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן