Menu

הלכה

שאל את הרב

תכלת לפי דעת הראב”ד

 

יש מחלוקת גדולה אם כל המוסיף גורע או שבוודאי העושה כהראב”ד יש לו על מי לסמוך. אבל לכתחילה נכון להורות כהרמב”ם עמוד היראה, ותפסת מועט תפסת, והאר”י ס”ל כוותיה. וכמ”ש מרן רה”י בירחון אור תורה (אד”ר תשע”א סימן פ”ו).

והנני מצרף מאמר אחד מתוך מאמרים רבים שעתידים לראות אור בקרוב בעה”ו.

פתיל תכלת

רטיבות בין 2 סירים.

יש כאן דין נ”ט בר נ”ט בשעת בישול שנחלקו בו האחרונים, עיין בהוראה ברורה (יו”ד סי’ צ”ה סק”ח) שמעיקר הדין יש להקל, ושכ”פ מרן הגרע”י זצ”ל בהליכות עולם (ח”ז עמ’ פ’). בפרט שכאן זה עובר לסיר ולא עובר ישר אל האוכל, ובזה אפשר שגם המחמירים יודו להקל. [ומלבד זה באופן שרק אחד רותח בחום של יד סולדת אפשר שאינו בגדר שעת בישול].

מודים דרבנן

ידועים דברי האבודרהם שבהודאה לא יוצאים ידי חובהה מאחר אלא כל אדם צריך להודות בעצמו, וכנראה מטעם זה חז”ל תקנו שכל אדם באשר הוא יאמר איזה נוסח הודאה קצר שהוא יאמר אותו, ולא רצו שיאמר נוסח ארוך כי זה יקשה על אלו שלא ידעו להתפלל לבד. אלא שאחר שהיו כמה נוסחאות של כמה אמוראים והצטרפו כולם לנוסח אחד נעשה הנוסח ארוך.

עט רפידוגרף ביריעות שלמה

לגבי עט פיילוט הכוונה שם שכשר מצד החומרים שבו, אך אח”כ התברר שבמציאות הצבע שלו מתחלף. [בעזרת ה’ בהוצאה החדשה הענין יובהר].
לגבי רפידוגרף לא כתוב שם כלום.

בגדים חדשים באבל

יש איסור לגבי בגדים חדשים רק בג’ תנאים: לבן, חדש, מגוהץ (ש”ע יו”ד סי’ שפ”ט ס”ה). ולפי זה כל בגד שאינו לבן מותר. אמנם גם בלי זה מרן הרב עובדיה זצ”ל בחזון עובדיה (אבילות ח”ב עמ’ ש”ג) מיקל בכל אופן, כי אין היום גיהוץ שהיה בזמן הגמרא.
אמנם יש מנהג שמוזכר ברמ”א (שם ס”ג) לא לעשות בגדים חדשים כל י”ב חודש, ומסתבר שהוא הדין לנעליים ותכשיטים חדשים. אך זה רק חומרא ומנהג, ומעיקר הדין מותר.

חולצה לבנה באבל בחג

אם כוונת השאלה אם מותר אחרי הרגל, התשובה היא שמותר. אם כוונת השאלה אחרת, תשלחו שוב.

מאמרים

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן