שאל את הרב
print
אא
במסכת נדה (דף סג ע"ב), ותרתי למה לי וכו', הוא אמינא הני מילי לטהרות אבל לבעלה לא, קמ"ל. עד כאן. קשה שהרי ברישא מיירי בטהרות, מיהו בסיפא (ר' יוסי וכו') מיירי לבעלה, כמו שכתב רש"י (בד"ה אינה אסורה) וכל הלילה משמשת.

הרב רחמים מאזוז

רש"י במשנה מפרש לפי האמת. אבל הגמ' אומרת הוה אמינא, פירוש הייתי חושב כיון שברישא דמתניתין  מיירי לטהרות, גם הסיפא מיירי בכך, ומה דקתני במתניתין אינה אסורה, לאו דוקא וכאלו אמרה אינה אוסרת לטהרות רק עם הנץ החמה. ועיין להרש"ש שכתב שכל זה לר"י ודלא כהתוספות יום טוב שכתב זה על דברי ר' יוסי. ע"ש. ומתיישב שפיר דרבי יוסי לא נקט לשון אסורה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0