Menu
שאל את הרב
print
אא

אם כן, אינני מבין את לשון השו"ע (שי, ט): תיבה שיש בה דבר המותר לטלטל ומעות, אם המעות אינם עיקר, מותר לטלטלה כמו שהיא על פי התנאים שנתבארו במחתה. מה זה "אם אינם עיקר", איך יהיו המעות עיקר ביום השבת??

הרב אהרן מאזוז

לפי מה שכתב מרן ראש הישיבה נר"ו אין זו קושיא שלעולם נדון בסיס לדבר האסור והמותר שאנו דנים להתיר מצד מי יותר חשוב איירי רק כשצריך לגוף הבסיס או למקומו ונמצא שבין דבר האסור ובין דבר המותר אינם חשובים לו באותה שעה ולכך יש לילך אחר החשוב יותר באופן כללי.
ובעיקר הקושיא מתיבה שיש בה מעוט נראה לי שגם בלא זה אינה קושיא, דהנה לא כתב שאם המעוט אינם חשובות יותר וכו' וכמו שכתב גבי מחתה אלא כתב אינם עיקר. ונראה שאין כוונת הדברים שהמעות אינם חשובות יותר מהדבר המותר, אלא שאינם עיקר בתיבה זו, כלומר שתיבה זו עיקרה נעשה או מיועד לדבר המותר שבה, רק שבמיקרה נתן בה מעות לשומרם. וקא משמע  לן שבאופן זה אף אם היו המעות חשובים יותר מדבר המותר אינם אוסרים את התיבה. ויש סעד לזה מדברי המגן אברהם (סימן רע"ט) והביא דבריו המשנה ברורה (שם סעיף קטן י') עיין שם.
ובזה ניחא שמרן הביא דין זה דתיבה אף שכבר כתב כלל זה קודם (בסעיף ח') שאם אין המוקצה חשוב שרי. אמנם בחזון עובדיה (שבת ג' עמוד ק"ל) מבואר שמבין דמה שכתב מרן כאן גבי תיבה אם המעוט אינם עיקר וכו' היינו אינם חשובות. עיין שם ודו"ק ואין כאן מקום להאריך יותר.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew