Menu
שאל את הרב
print
אא

בס"ד שלום רב לכת"ר שאלתי היא בנושא פרק במה מדליקין במסכת שבת במשנה בפרק הנ"ל מאוד מפרטת את סוגי השמנים בהם לא ראוי להדליק נר שבת במקום שתיתן כלל שמן או פתילה שאורו לא יפה פסול להדלקת נר שבת כלומר בדך כלל המשנה וכן הגרא מאוד חוסכת במילים ופה מאריכה לכאורה שלא לצורך במיוחד לימינו למשל בדף קמה עמוד ב אומרת המשנה "כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו בחמין בשבת, חוץ מן המליח הישן (ודגים מלוחים קטנים) וקולייס האספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן." וכל סוגיית בישול אחר בישול וכן סוגיית קלי הבישול נמצאת בשני שרות המשנה הללו והגרא עצמה גם לא מפרטת אלא רק שואל כגון מה התרנגול ששל רבי אבא כלומר במשנה והגמרא פה צמצה מאוד שהרי יש על זה מחלוקת גדולה בראשונים והמשנה ו/או הגמ' לא נכסנו לפרטים אולם במשנה של במה מדלקין פירטה הרבה ופה בעניין בישול אחר בישול לא פרטה בכלל מה הסיבה להבדל?

הרב משה עטיה

באמת זו שאלה כללית ומצינו כיו”ב בעוד מקומות, ויש כלל שאומרים בכיוצא בזה: דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר.

לגוף השאלה למה פירט התנא גבי במה מדליקין נראה שכיון שדבר זה צריך בדיקה במציאות אם האור מסכסכת או לא, אדרבא הוכרח התנא לפרש מינים המצויים בימיו כדי שיהיה הדין מצוי בידי כל אדם, ועם כל זאת לא נמנעה הגמ’ לתת טעם כללי בדין זה ללמוד למקומות אחרים (כמבואר שם דף כ”א).

ומאידך דיני בישול הגמרא קיצרה ועם כל זאת דקדקו הראשונים מסוגיה הנ”ל ומעוד סוגיות (ברכות לז: ושבת מ: ועוד) שאר דיני בישול והכול נכתב בקיצור והטעם לזה כנ”ל דד”ת עשירים וכו’.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן