Menu

תפילות

שאל את הרב

האם יש צורך לומר וינוחו בה בכל תפילות השבת והרי לא מצוי שבת בלשון זכר

ע"פ תורת הסוד, בלילה אומרים "בה" וביום אומרים "בו".

שינוי מיקום סיום הקריאה בפרשה השבוע בשחרית בשבת

החלוקה הנדפסת בחומשים אינה מחייבת, ונוסדה ע"י המדפיסים.

ניתן לשנות ולהפסיק במקומות אחרים כפי הצורך. ובלבד שתעמדו בתנאים ההלכתיים לכך (שלא לשייר בפרשה פחות משלשה פסוקים, שלא להפסיק בדבר לא טוב). בחומש איש מצליח מסומנים בכוכביות המקומות שאפשר להפסיק בהם.

– מרן כותב שנוהגים לקבל באמירת "מזמור שיר ליום השבת" אע"פ שאינו חלק מסדר התפילה כלל. וא"כ הוא הדין לפזמון "לכה דודי" שאפשר לקבל בו שבת.

– ובכלל יש אומרים שבכדי לקיים מצוות תוספת שבת, א"צ אמירה כלל, ודי במה שפורשים ממלאכה בזמן התוספת (ע' מנוח"א ח"א עמ' ק"ה), ולשטם התוספת בתפילה נאמרה רק להחמיר שלא יוכל עוד לעשות מלאכה. על כן – הנח להם לישראל.

כיצד אפשר לקבל תוספת שבת

יש ראשונים שסוברים שבעניית ברכו מקבלים שבת, ולאו דוקא תפילת ערבית, ראה בחזו"ע שם עמ' רצ"ה.

מדוע לא אומרים זכר למעשי בראשית בתפילת שחרית

יש לזה טעם עפ"י הסוד. (ע' בא"ח ש"ש תולדות הלכה י"ד).

מדוע הספרדים לא אומרים שיר ליום השבת לאחר שחרית ?

א. אדרבה, ביום שבת אנחנו מהדרים לומר את מזמור היום לא לאחר התפילה אלא בתוך התפילה. הלא זהו המזמור הראשון שאומרים בזמירות של שבת (לאחר ברוך שאמר).

ב. לא נוהגים לומר. וצ"ע אם בבית המקדש היו מוסיפים מזמור לר"ח כאשר חל בשבת.

ג. בחנוכה פשיטא שלא מוסיפים. כי ודאי לא היו אומרים בבית המקדש אלא מזמור ליום השבת.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew


 ;