Menu

הלכות הכנה לשבת – מעלת לימוד חק לישראל

close
error print mp4file_download file_download
אא

הלכות הכנה לשבת – מעלת לימוד חק לישראל

“כל אחד שבא להילולא הוא מקיים את התורה, נשמות הרבנים חופפים עלינו באותו ערב” | מה המשותף בין – נר, יין, חלה, בשמים, מרק, בשר, דג, גלידה | מעלתו המיוחדת של לימוד חק לישראל | הלכות שניים מקרא ואחד תרגום | מדוע יש ברכה מיוחדת למי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום? | החכמה המיוחדת שיש בתרגום אונקלוס עד שלפעמים באות אחת הוא מאיר לנו את העיניים | מי הסתגר בחדרו יומיים שלשה לפני כיפור להשלים את קריאת שניים מקרא של כל התורה כולה? | כל התקנה של נר שבת נעשה משום שלום בית ודווקא מזה לעשות מחלוקת?!  
 
הלכות הכנה לשבת | חק לישראל הכנה לשבת | אין צורך להבין את המשניות בחק לישראל רק פירוש המילים | חק לישראל קודם לדף היומי | מעלותיו המיוחדות של לימוד חק לישראל | לימוד בטלית ותפילין לפחות את התנ”ך | באיזה אופן יוצאים ידי חובה של “לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד”? | לשונם המליצית של קדמונינו | 800 שנה ישיבתו של רב התקיימה | חלוקת התנ”ך לפרקים מהגויים | פירוש ל-'רב פסיק סידרא' | דעת ר”ת שתלמוד בבלי בלול מהכל | חשיבות לימוד התנ”ך | מה הדין למי שלא קרא יום אחד חק לישראל? | קריאת החק בין תפילת לחש לחזרה, ר' כלפון כתב שמותר | חשיבות לימוד דף היומי בהבנה | פעם האשכנזים היו זהירים בחק יותר מאיתנו | הרב חיד”א, הבן איש חי, אבא והרב עובדיה כולם היו נוהגים לקרוא חק לישראל.
 
הלכות שניים מקרא ואחד תרגום | מדוע יש ברכה מיוחדת למי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום? | משפחת טוויל מעלי יש להם קבלה שהם מזרע עלי הכהן | מדוע רבה לא עסק בגמילות חסדים כמו שאביי עשה? | הוכחות מכמה גמרות שרבה היה עני | “כמה חכמה וידע יש בתרגום” | “שבעים נפש ויוסף היה במצרים” מילה אחת של התרגום שמתרצת את הפסוק, באות אחת האיר לנו את העיניים | שרפו את ספרו של הרמב”ם ספר המדע כיון שהוכיח שאין לקב”ה גוף ולא דמות הגוף | דרכו של אונקלוס | ר' מרדכי אמייס הכהן לעולם לא הביא רופא לביתו, היה בקי בהלכות ריבית באופן מיוחד, הסתגר בחדרו יומיים שלשה לפני כיפור והשלים את קריאת שניים מקרא של כל התורה כולה | דרך קריאת השניים מקרא, ההבדל בין שיטת הגר”א לשיטת האר”י | סייעתא מ'חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום', וראיה מזה ש'חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון' | הרב עובדיה הפך את הספרדים מ-7 % ל-70% לומדי תורה | האם ניתן לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום יחד עם החזן? | התוכחה של המלאך למרן לחדש חידושים ולעיין בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום | שניים מקרא ואחד תרגום זמנה בממוצע 5 פסוקים לדקה | שניים מקרא ואחד תרגום קודם התפלה גם אפשר.
 
הלכות הדלקת נרות שבת | כל עניני השבת באים במספר שבע – נר,יין, חלה, בשמים, מרק, בשר, דג, גלידה | מספר שבע אין לו בן זוג | מצוות נר שבת מדרבנן | מצוה בשמן זית | מדוע הגמרא (בפרק במה מדליקין) לא דיברה מילה על ברכת נר שבת? | הרב רצון ערוסי הגיע למסקנא שברכה זו תוקנה בימי הגאונים וטעם לתקנה זו בגלל הקראים שיושבים בליל שבת בחושך | ברכת 'אשר צג אגוז בגן עדן', ועוד ברכות שנתקנו על ידי הגאונים | אבן עזרא היה יודע לשחק ולהתל בקראים בהם משהו מיוחד, ויכוחו עם קראי על הפסוק “לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת” | דיני הדלקת נרות בסימן רס”ג רומז לרב סעדיה גאון שנלחם בקראים | דעת מרן לברך קודם ההדלקה ולא כמו שטעו בפירוש דבריו וכמו שמוכח מפורש בדבריו בבית יוסף, מרן לא יעזוב דברי הרמב”ם כנגד מהרי”ל | רוב עדות המזרח נהגו כדעת מהרי”ל | לא לעשות על דבר זה מריבה עם אשתו אלא יסביר לה בנחת ואם לא מבינה יש לה על מי לסמוך, כל התקנה של נר שבת נעשה משום שלום בית ודווקא מזה לעשות מחלוקת?!
 
ההילולא שתתקיים בעז”ה ביום שלישי | הרמב”ם מזכירים אותו כל יום, אין דקה ששמו לא מוזכר | ר' יעקב אבוחצירא, ר' כלפון משה הכהן, בנו ר' אברהם הכהן, אבא ע”ה החזיר את העיון הספרדי | “כל אחד שבא להילולא הוא מקיים את התורה, הוא משתתף, נשמות הרבנים חופפים עלינו באותו ערב”
 
 
 

לעוד וידאו מרן ראש הישיבה
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן