Menu

ספירת העומר

שאל את הרב

שמיעת שירים בימי ספירת העומר

ציטוט מספר מקור נאמן ח”א סימן תפ”ד

שאלה: מה דין שמיעת שירים בימי ספירת העומר: ביום ששי, במוצאי שבת, בערב ראש חודש ובראש חודש?

תשובה: ביום ששי אחר חצות מותר, במוצ”ש לא (כיון שרוב העולם אינם נזהרים בסעודה רביעית ובפיוטי מוצ”ש). בר”ח – כן. בי”ד באייר (פסח שני) כן, וכך נהגו בחו”ל בהילולא דרמב”ה, וכמדומה שכן נוהגים גם בטבריה. [ועיין לקמן סי’ תק”ג].

אמירת “לשם יחוד הארוך” לספירת העומר, על פני קיום המצוה “ברוב עם”?

– מסקנת האחרונים שכאשר יש הידור בגוף המצוה, הוא עדיף על ההידור החיצוני של “ברוב עם”. ולכן אם אמירת “לשם יחוד הארוך” מוסיפה לך התלהבות במצוה, אל תוותר עליו, למרות שזה גורם לך לפספס את הספירה עם הציבור.

– כמובן שבמקרה שלא נמצא לידך סידור “איש מצליח” בתפילת ערבית, אל תדחה את הספירה מפני כך, כדי שלא תשכח לגמרי לספור באותו יום. ח”ו.

ספירת העומר – ספירה למה?

כמדומני מובא בשם האוה"ח שקודם מתן תורה אנו חשובים כבהמות, ולכן הקרבן אז עשוי שעורים שהם מאכל בהמה, ורק לאחר מתן תורה אנו כבני אדם שמקריבים לחם חיטים.

אמירת תיבת"מצוות עשה" בלשם יחוד של ספירת העומר

עיין בכף החיים (סימן תפ"ט ס"ק ז') 

שמיעת שירים בערב שבת בימי ספירת העומר

מהרא"י החמיר לעצמו, ולא הורה כן לרבים, ואין מנהגים מחייבים את כולם. והרי אפילו לבישת בגד חדש שהחמיר בו מהרא"י שם הרבה, מעיקר הדין הדבר מותר (וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ג' חאו"ח סי' כ"ו, ובשו"ת ויען הכהן ח"א סי' ל"ז), אף ששם יש יותר ענין להחמיר אחר שיש לו עוד מקורות, ופשט איסורו בכמה עדות. וכל שכן בנ"ד שלא שמענו וראינו איסור בזה. ועוד, שאפילו בשאר ימות החול בעומר אינו איסור ממש, וכלשון החזו"ע – יו"ט (עמ' רנ"ח) "נכון שיחמירו". ובערב שבת אחר חצות אפשר להקל.

אין בזה בעיה

מאמרים

עבדים היינו – ומה עכשיו?!

אני פוגש עבדים בכל יום. קל לזהות אותם, כל אחד מהם הוא אדון לעצמו, ולעצמו בלבד. לא אכפת לו מה יקרה, לא מזיז לו איך תרגיש, לא משנה לו אם העולם יישרף…

הגאון המקובל רבנו משה עידאן זצ”ל – ליום ההילולא ד’ באלול

זקני הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידאן זצ”ל

לקריאה

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – מתעדכן

*הלכה יומית מפי מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן