Menu

זמנים חגים ומועדים

שאל את הרב

מדוע אומרים הלל גמור בתפילת ערבית של ליל פסח?

בפשטות הלילה הזה הוא עיקר גאולתן של ישראל. ושביעי של פסח גם הוא נדבך חשוב בגאולתן של ישראל, אך שם ידועים דברי חז”ל שאמר הקב”ה למלאכי השרת “מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה”?

אם מועיל להיפטר מתענית בכורות על ידי למוד משנה אחת בהבנה?

תענית בכורות היא דין גמור ומוזכרת בשלחן ערוך סי’ ת”ע ס”א, וגם ההיתר של סיום מסכת הוא רק בגלל שירדה חולשה לעולם בזמן הזה, ובדורות עברו היו הבכורות צמים בערב פסח, ולכן א”א להפטר ע”י לימוד משנה אחת. מה שכן לדעת מרן שליט”א אפשר לעשות סיום מסכת גם על משניות בלבד אם למד בהבנה ברורה כגון עם פירוש הרע”ב. ומי שיודע מעכשיו שבערב פסח יהיה במקום שאין בו סיום, יתחיל מעכשיו ללמוד מסכת כדי שיהיה לו סיום בערב פסח.

מנהג בוכארא בקריאת מגילה

כפי שהזכרתם בשאלה גם לומר אחשורוש במלעיל זה בעיה, וכל שכן במקומות שיש שינוי משמעות. ולא ידוע לי על שום הוראת היתר לקרוא שלא בדקדוק אפילו במקום שאין שינוי משמעות. [לא שמעתי את המנגינה של הבוכרים, אך אני מאמין שיש אפשרות לשמור על המנגינה ולעשות מלרע].
לגבי מה שכתבתם שכן מנהג כל הרבנים בבוכרה, עדיין אין מזה ראיה, פוק חזי כמה שיבושים נפלו לצערנו אצל האשכנזים, וגם אצל הספרדים והתימנים (אם כי פחות), וגם הרבנים קראו באותן טעויות.
הסברא שכתבתם מכיון שכך היא דרכם אין בזה שינוי משמעות, לענ”ד אינה מספיקה, כי את כללי הקריאה קובעים ע”פ מה שצריך לקרוא ולא על פי מנהג של אנשים מסויימים או קהילה מסויימת.
השמועה בשם מרן שליט”א אינה מוכרת לי, ונראה לי שאין לה מקור. אם יש לכם מקור תשלחו אותו ונוכל לבדוק את זה.

מדוע מוסיפים ל’ בחודש כסלו דוקא?

קודם כל השאלה צריכה להיות הפוכה, הרי בשנה רגילה חודש כסלו מלא, א”כ זה שהוא מלא זה כמו כל שנה, והשאלה היא להיפך למה בשנה חסרה כסלו הוא החסר. ואת השאלה ששאלתם יש לשאול על חשון למה בשנה מלאה דוקא הוא מלא ולא חדשים אחרים.
ולעצם השאלה, התייחס לזה מרן רבנו שאול הכהן זצ”ל בספר בינה לעתים (הנד”מ עמ’ ל”ג) ותירץ שרצו לסדר את הדבר מיד בתחלת השנה, ובחודש תשרי לא רצו לעשות בלבולים כי כמה מועדים תלויים בו. ע”ש עוד טעם לזה.

האם לפי הדקדוק היינו צריכים לאמר “חנוכה שמחה”?

גם בלי לומר את המילה חג אנו מתכוונים חג חנוכה שמח.

אותו דבר “פורים שמח” ר’ ינון חורי זצ”ל היה אומר “פורים שמחים”, אך מרן שליט”א היה אומר שאפשר לומר פורים שמח כי הכוונה חג פורים שמח.

מה אומרים: “על הנסים” או “ועל הנסים”?

זה נכון, בעמידה אומרים בלא ו’. (ובברכת המזון עם ו’).

מאמרים

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – חודש אלול תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

עיוות המידע (פרק ה’)

מתוך סדרת המאמרים: “לשנות! זה בידים שלך”.מהרב אלחנן

לקריאה

הכללת המידע (פרק ד’)

מתוך סדרת המאמרים: “לשנות! זה בידים שלך”.מהרב אלחנן

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew