Menu

דברי קודש

שאל את הרב

קריאת פסוקים אחרים בקריאת חוק לישראל

לפי מה שהבנתי מכבר עיקר כוונת מרן רה"י שא"צ לנו "להתחסד" להחליף את פסוקי הנביא לפסוקי ההפטרה של הספרדים, אבל מי שרוצה לעצמו לקרוא פסוקים אחרים אין בכך כלום (וכעת תשובות מרן רה"י שליט"א אינה תחת ידי)

חיוב נטילת ידיים אחרי מגע במקומות המכוסים שהדרך לגלותם

א. מסתבר שלחומרא הולכים אחרי האדם עצמו ג"כ ולכן גם אם כולם במקומו כולם מגלים זרועותיהם, אם הוא מכסה אותן , הן נחשבות לגביו כמקום מכוסה.

ב. עיקר קולת הבא"ח לענין זרוע שמאל- רבים לוחמים עליה, ולענ"ד גם למקלים עדיף לצמצם את הקולא לזמן הנחת תפילין בלבד. ולא יותר.

הזכרת שם ה’ כשמתפלל בלועזית

אמנם יש כאלה שהקפידו שלא תהיה התפלה חצייה בעברית וחצייה בלועזית, ולדעתם במקרה כזה יש לבטא את "שם השם" GOD (גו"ד) ולא לומר שם ה' באדנות, אבל למעשה העיקר שיכולים לבטא שם אדנות כרגיל אף כאשר כל התפלה כולה נאמרת בלעז ויעשו איך שנוח להם להתפלל (ועין שו"ת מחקרי ארץ ח"ד רס"י י"ד בהערה)

האם יש קדושה בתליון עם צירופי אותיות

בכל אלו אין קדושת השם, ומותר למחקן במקום צורך (ע' יריעות שלמה ח"ד פ"ג ס"ט וסי"א), ומכל מקום נכון להחמיר שלא ליכנס בהם לבית הכסאאלא בכיסוי או תחת החולצה.

אמירת דבר שבקדושה כנגד שני אצבעות שיער גלוי שבאשה

מותר לומר שבקדושה כנגד מקום גלוי שבשיער שדרכם לגלותו כמבואר בבא"ח פרשת בא הלכה י"ב

דין ספר הפטרות שכתוב על קלף

קדושתו פחות מס"ת, ואע"פ כן יש להניחו בארון הקודש עם ס"ת.

הוא קדוש יותר מנביא שלם מודפס וכמובן שיותר מליקוט הפטרות על נייר.

כמבואר בשו"ת יחו"ד חלק ה' סימן כ"ו.

מאמרים

סירוב פקודה!

ספר יונה, הוא מהספרים הכי לא הגיוניים ומפתיעים שתקראו אי פעם בחייכם, הוא הספר הכי הזוי, שאפילו בדמיון הכי פרוע לא הייתי מעלה על דעתי כזה סיפור, ואני לא צוחק.

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew