Menu

דברי קודש

שאל את הרב

שם ה’

באמת כן מפורש בשו”ת תורה לשמה סי’ תצ”ו להקל בזה בכל שמות הקודש מלבד אדנו”ת וי”ה, והמנהג היום להחמיר הוא כנראה ייבוא ממנהגי האשכנזים.

החלפת חיתול כשיש ספר על שלחן

הרב תפילה למשה אמנם לא הביא דברי המשנ”ב שהזכרתם, אבל הזכיר שם (אות ב’) את השו”ע סי’ שמ”ה סט”ז ואת המשנ”ב שם, ומתוך דבריו מתבאר שאינו דומה לשלחן כי שם אין לו מחיצות ואפילו לא רגלים לקרקע, וממילה לא קשה מהש”ע שם.

וגם מה שהבאתם מהמשנ”ב דה”ה לשלחנות שלנו, ז”ל המשנ”ב: וכן שלחנות שלנו שעומדים על רגלים שאין ברחבן ד’ טפחים אע”פ שהן גבוהין י’ טפחים לא הוו מחיצה להפסיק. ע”כ. מבואר שלא אסר בשולחנות אלא אם אין ברחבן ד’ טפחים.

ריח רע שאין לו עיקר

מבואר בשלחן ערוך (סי’ ע”ט סעיף ט’) שכאשר יש ריח רע שאין לו עיקר מותר ללמוד תורה אם אין הריח הרע יוצא ממנו, חוץ מקריאת שמע. והוסיף המשנ”ב (ס”ק ל”א) שגם אין לברך. ומבואר שכל לימוד תורה מלבד הנ”ל מותר, א”כ מותר לקרוא תהלים, שיר השירים וכו’.

ברכות על מטפחת לספר תורה

נראה שמותר להשתמש במטפחות אלו לספר תורה, ולברך מתוכן את הברכות, וכפי כוונת המייצרים. [ודברי הרמב”ם בתשובה (מהדו’ בלאו סי’ רס”ח) שאסר לרקום פסוקים על טלית, אינם שייכים בנדון זה. וכמובן].

לגבי השאלה האם מותר לכתחילה לייצר ולמכור אותן – הנה אם היה חשש שיגיעו המטפחות לידי אנשים שלא ינהגו בהן את הכבוד הראוי, יש בזה איסור. אבל ככל הנראה, הואיל ומפורסם שהן מטפחות של ס”ת, ואין מוכרין אותן אלא לצורך זה, ואפילו דלת העם נזהרים בתשמישי הס”ת לנהוג בהן כבוד, לכן למעשה לא קיים חשש זה.

קריאת פסוקים אחרים בקריאת חוק לישראל

לפי מה שהבנתי מכבר עיקר כוונת מרן רה"י שא"צ לנו "להתחסד" להחליף את פסוקי הנביא לפסוקי ההפטרה של הספרדים, אבל מי שרוצה לעצמו לקרוא פסוקים אחרים אין בכך כלום (וכעת תשובות מרן רה"י שליט"א אינה תחת ידי) 

חיוב נטילת ידיים אחרי מגע במקומות המכוסים שהדרך לגלותם

א. מסתבר שלחומרא הולכים אחרי האדם עצמו ג"כ ולכן גם אם כולם במקומו כולם מגלים זרועותיהם, אם הוא מכסה אותן , הן נחשבות לגביו כמקום מכוסה.

ב. עיקר קולת הבא"ח לענין זרוע שמאל- רבים לוחמים עליה, ולענ"ד גם למקלים עדיף לצמצם את הקולא לזמן הנחת תפילין בלבד. ולא יותר. 

מאמרים

סירוב פקודה!

ספר יונה, הוא מהספרים הכי לא הגיוניים ומפתיעים שתקראו אי פעם בחייכם, הוא הספר הכי הזוי, שאפילו בדמיון הכי פרוע לא הייתי מעלה על דעתי כזה סיפור, ואני לא צוחק.

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן