Menu

דברי קודש

שאל את הרב

ברכות על מטפחת לספר תורה

נראה שמותר להשתמש במטפחות אלו לספר תורה, ולברך מתוכן את הברכות, וכפי כוונת המייצרים. [ודברי הרמב”ם בתשובה (מהדו’ בלאו סי’ רס”ח) שאסר לרקום פסוקים על טלית, אינם שייכים בנדון זה. וכמובן].

לגבי השאלה האם מותר לכתחילה לייצר ולמכור אותן – הנה אם היה חשש שיגיעו המטפחות לידי אנשים שלא ינהגו בהן את הכבוד הראוי, יש בזה איסור. אבל ככל הנראה, הואיל ומפורסם שהן מטפחות של ס”ת, ואין מוכרין אותן אלא לצורך זה, ואפילו דלת העם נזהרים בתשמישי הס”ת לנהוג בהן כבוד, לכן למעשה לא קיים חשש זה.

קריאת פסוקים אחרים בקריאת חוק לישראל

לפי מה שהבנתי מכבר עיקר כוונת מרן רה"י שא"צ לנו "להתחסד" להחליף את פסוקי הנביא לפסוקי ההפטרה של הספרדים, אבל מי שרוצה לעצמו לקרוא פסוקים אחרים אין בכך כלום (וכעת תשובות מרן רה"י שליט"א אינה תחת ידי) 

חיוב נטילת ידיים אחרי מגע במקומות המכוסים שהדרך לגלותם

א. מסתבר שלחומרא הולכים אחרי האדם עצמו ג"כ ולכן גם אם כולם במקומו כולם מגלים זרועותיהם, אם הוא מכסה אותן , הן נחשבות לגביו כמקום מכוסה.

ב. עיקר קולת הבא"ח לענין זרוע שמאל- רבים לוחמים עליה, ולענ"ד גם למקלים עדיף לצמצם את הקולא לזמן הנחת תפילין בלבד. ולא יותר. 

הזכרת שם ה’ כשמתפלל בלועזית

אמנם יש כאלה שהקפידו שלא תהיה התפלה חצייה בעברית וחצייה בלועזית, ולדעתם במקרה כזה יש לבטא את "שם השם" GOD (גו"ד) ולא לומר שם ה' באדנות, אבל למעשה העיקר שיכולים לבטא שם אדנות כרגיל אף כאשר כל התפלה כולה נאמרת בלעז ויעשו איך שנוח להם להתפלל (ועין שו"ת מחקרי ארץ ח"ד רס"י י"ד בהערה) 

האם יש קדושה בתליון עם צירופי אותיות

בכל אלו אין קדושת השם, ומותר למחקן במקום צורך (ע' יריעות שלמה ח"ד פ"ג ס"ט וסי"א), ומכל מקום נכון להחמיר שלא ליכנס בהם לבית הכסאאלא בכיסוי או תחת החולצה.

אמירת דבר שבקדושה כנגד שני אצבעות שיער גלוי שבאשה

מותר לומר שבקדושה כנגד מקום גלוי שבשיער שדרכם לגלותו כמבואר בבא"ח פרשת בא הלכה י"ב

מאמרים

סירוב פקודה!

ספר יונה, הוא מהספרים הכי לא הגיוניים ומפתיעים שתקראו אי פעם בחייכם, הוא הספר הכי הזוי, שאפילו בדמיון הכי פרוע לא הייתי מעלה על דעתי כזה סיפור, ואני לא צוחק.

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – מתעדכן

*הלכה יומית מפי מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן