Menu

גמרא ומשנה

שאל את הרב

קריאת – וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ?

נ”ל בלשון שאלה, ולמרות שההמשך אלא שאין מכניסין ק”ק, מצאנו כיוצא בזה, אבל לומר שהוא בלא שאלה זה קשה יותר.

איזה מפרשים לומדים בישיבה בעיון?

מלבד מה שהזכרתם לומדים בישיבה גם משמרות כהונה, כדי ללמוד לעיין טוב לא מוסיפים מפרשים אלא אדרבה לומדים קצת, כך נהוג בישיבה, וכך שמעתי גם מחכמים אחרים שלא מומלץ לראות הרבה ספרים.

מה ללמוד, סוגיות או מסכתות?

אם המטרה היא להגיע לרמת עיון גבוהה (כמו שנשמע מסוף המכתב שאתם רוצים ללמוד ספרים כמו המשנה למלך וכו’) אין זה משנה אם תלמדו מסכת שלמה או סוגיות אלא שתלמדו ללמוד בעיון. ומכל מקום יש סוגיות ונושאים ששם העיון חזק יותר ושם אפשר להתלמד בזה.

אכתוב לכם כמה מקומות בש”ס שרגילים ללמוד בעיון בישיבה: פרק המפקיד ופרק הזהב במסכת בבא מציעא. מסכת פסחים פרק ראשון. קידושין פרק ראשון. מסכת שבת פרק כל הכלים. מסכת חולין פרק כל הבשר.

היכן ניתן למצוא ספרות מתקופת הגאונים

1) לא מצוי חיבור מהגאונים על סדר הש”ס, והשרידים מהחיבורים שיש לנו, מלאים טעויות שיבושים וחסרונות וכו’.
2) איני בקיא בזה, יש להוצאת ח’ וגשל סדרה הכוללת עשרות ספרי הגאוניים.
3) איני יודע לעשות סדר בזה, ובכלל קשה ללמוד דברי הגאונים על הסדר, רק כשיש ענין הטעון בירור בודקים אם נכתב ע”ז גם ע”י הגאונים.

שמיעת שיעורי מרן ראש הישיבה שליט”א בעיון

כמדומה שיש אפשרות לשמוע שיעורים באתר, כמובן יש אפשרות ללמוד בספרי מרן שליט”א (ארים נסי, דרכי העיון ועוד).

כרגע לצערנו לא נמצא בידינו הקלטות משיעוריו (יותר ממה שיש באתר).

דרך השמירה במפרשים בכלל וברש”י ז”ל בפרט

– אי אפשר לפסוק הלכה למעשה (במקרים הטעונים הכרעה עצמית) בלא עיון. ומרגלא בפומיה דהגאון ר’ עזרא עטיה זצ”ל שההבדל בין מעיין ובין שאינו מעיין – עלול להגיע לאיסור כרת. ששגגת תלמוד עולה זדון.
– ומאידך גיסא לא נכון להשקיע כל היום רק בלימוד העיון, כי התורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים. והנכון לאחוז מזה מגם מזה, וכמו שנוהגים אצלינו בישיבה שמחלקים את היום גם לעיון, וגם לבקיאות בב”י ובש”ס.
והאריך בזה בשו”ת ברכת יהודה ח”ד (עמ’ י”ד-ט”ו), ושכן אמר לו מרן הגרע”י בעצמו.

מאמרים

בית של תורה או תורה בלי בית

אברכי משי שולחים את רעייתם בת הסמינר הצנועה והחסודה לעשות קריירה באקדמיה. בשביל מה? כדי שיהיה להם מה שנקרא ‘בית של תורה’, ולבסוף מוצאים עצמם בלי תורה, ולפעמים גם בלי בית…

פרשת יתרו – התשובה – דף חדש

וישמע יתרו כהן מדין וגו’ (יח. א)   

לקריאה

פרשת בשלח – מעשה קטן – שכר גדול

ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew