Menu

השקפה

שאל את הרב

ידוע שבזמן מלחמת ששת הימים (כמדומה) התכנסו רבני אמריקא לדון מה אפשר לעזור לעם היושב בציון, והסכימו לדבר עם נשיא ארה”ב דאז שישלח סיוע לארץ. והרה”ק בעל ויואל משה התנגד, ואמר שאם ארה”ב תסייע לאר”י – רוסיה תסייע למדינות ערב. וחשבושאמר כן מפני שדעתו הייתה נגד המדינה כידוע ולכן לא שמעו לו, ואח”כ קרה בדיוק כפי שאמר, וידעו שאמר דבריו מתוך אכפתיות לעמ”י. וגם היו מגדולי החכמים במאה שערים בימים ההם יושבים ומסנגרים על עם ישראל כל ימי המלחמה, ואחד שניסה לומר “ובלא הם ציונים” השתיקוהו בנזיפה. ורק אחר המלחמה עשו עצרת ודברו באורך בגנות הציונים.

ובעיקר דברי הרב ויואל משה, חשוב נא שמרן רבנו עובדיה יוסף זצ”ל ומרן הגרא”מ שך זצ”ל ידעו היטב דברי קדשו (בעניין ההצטרפות אליהם לכנסת וכו’) ואעפ”כ פתחו את המפלגות שלהם למען התורה, וודאי שיש להם מה להשיב.

בעיקר איסור הקמת המדינה כתבתי בעבר כאן באתר ונדפס בהרחבה בקובץ ויען שמואל חלק כ”א סי’ צ”ז.

בנות דתיות בצבא

יישר כח על התגובה.

לגבי השאלה אם הבנים לא ילכו לצבא מי ילך, התשובה היא שהיום יש הרבה חילוניים שכבר הולכים לצבא והם ממלאים את התפקידים הנדרשים. אם יהיה מחסור אמיתי אולי באמת נצטרך ללכת ולשרת בצבא (כפי שיורו גדולי ישראל), וגם להיות מספיק חזקים לעמוד בנסיונות או לדרוש את התנאים המתאימים. אבל להכנס לנסיונות ועוד קשים כאלה לא כדאי ולא ראוי, די לנו בנסיונות שהקב”ה מביא לנו בחיי היום יום)

חזן בשנת אבל שמבזים אותו על כך שמבטא אותיות כהוגן

תשתדל שלא להדגיש את המבטא יותר מדאי.

למנוע מחלוקת שוטים

בגד חדש בבין המצרים

מותר לקנות כל דבר עד ראש חודש אב

.כעת לא מברכים שהחיינו כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקנא סי”ז) שטוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש.
אבל לקנות בלי לברך שהחיינו מותר.
 וק”ו במכנסיים שלא מברכים שהחיינו.
רק מראש חודש אב ממעטין במשא ומתן של שמחה.
ואמנם יש מחמירים כבר מי”ז בתמוז להמנע מקניות,
וזו חומרא בעלמא שנמשכה מכך שלא מברכים שהחיינו.
ועכ”פ במקום צורך כמבואר בשאלה, ברור שמותר.

מסעדה בבין המצרים

מותר לזוג ללכת למסעדה בשרית עד ראש חודש אב גם אם יש בזה עונג ושמחה ולא נאסר אלא מראש חודש אב כמבואר בסימן תקנא

עצבות בגלל סבל

כדאי להתחזק במצוה מסויימת, כגון צניעות,
תפלה באופן קבוע (אם אפשר- עדיף ג’ תפלות ביום לחוש לסוברים שאשה חייבת ג’ תפלות, כמבואר בתחלת סימן קו) וכדומה.
ובנוסף כדאי להיות בקשר עם רבנית שתתן חיזוק ועצות

מלבד שאין להזניח את הטיפול הרפואי כמובן.

מאמרים

מצווה גוררת מצווה

את הקמח בתוך בד עטפה, והניחה אותו על כתפה. ואז לפתע רוח סערה הגיחה, ואת שקית החיטים להעיף הצליחה. הישר אל גלי-הים ה’סער’ הטילם, והקמח אבד ונעלם. ותלך ודמעתה על לחיה אין לה מנחם,

הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן