Menu
שאל את הרב
print
אא

מצאתי חמש סוכריות ברחוב, לכאורה צריך להכריז על זה כי זה שווה פרוטה והן לא נמאסו. אלא שאף אחד לא יבוא לדרוש אותן.
א. האם צריך להכריז כאשר מסתבר שאין דורש? האם "שווה פרוטה" שקבעו חז"ל זה רק לזמנם כדי לקבוע מתי הבעלים מפקיר את האבידה מפאת שוויה הדל והיום יהיו קריטריונים אחרים ליאוש כזה?
ב. בנידון דידן, אני מניח שיש מאות אלפי סוכריות זהות לאלו שמצאתי, אלא שיש גם הרבה חברות שמייצרות סוכריות ויש המון סוגים, לענ"ד זה נחשב שיש פה סימן כיוון שזה מספיק ל"דורשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי" כיוון שיכול לומר מאיזו חברה זו, אלא אם כן יש חברה אחת שהיא יותר מצויה. האם זה נכון?

הרב אריאל צברי

ההלכה היא: אם הם היו מונחים באמצע הרחוב הרי הם שלך, כיון שודאי נפלו מבעליהם והרגישו בנפיחלתם לאחר זמן ונתייאשו מאחר ואין בהם סימן. אבל אם היו מונחים בצדדי הרחוב, אם נראה שנפלו הם שלך, ואם יש ספק כל שהוא לומר שהונחו, כגון שהיו מסודרים ומונחים יפה אסור לגעת בהם, ואם כבר נטלת אותם הם שלך, כי מן הסתם כבר נתייאשו הבעלים, כמבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ר"ס סעיפים ט-י).
ואם רוב העוברים ושבים באותו מקום הם גויים מותר לקחתם בכל ענין (כמבואר שם סימן רנ"ט סעיף ג').
ולגבי שאר השאלות:
א. צריך להכריז בשאר המקרים אע"פ שמסתבר שאין דורש, אלא א"כ מסתבר שנתייאשו הבעלים, אם האבידה היא מדברים שמרגישים בנפילתם. שהרי לא מצינו בפוסקים שהתירו לקחת המציאה לעצמו אלא ביאוש. והוא הדין להכרזה.
ב. דין שוה פרוטה נכון להיום כבזמן התלמוד. ואינו מדין יאוש, אלא נלמד מהפסוק אשר תאבד כדאיתא בגמרא (בבא מציעא דף כז ע"א).
ג. סימן הוא דבר המיוחד לאותו חפץ, ובדרך כלל רק בעליו יודעים ממנו. אם אותו מוצר מיוצר לאלפים ע"י מפעלים, אין אמירת החברה המייצרת נחשבת לסימן מובהק שעל פיו אפשר להשיב אבידה. ועיין בדברי המגיד משנה בפרק י"ג מהלכות גזילה ואבידה הלכה ג'. ויש ראיה לנדון שלך מהגמרא (שם ע"ב). ואכמ"ל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן