Menu
שאל את הרב
print
אא

לא זכיתי להבין איך אפשר להביא ראיה מדברי מרן בסימן רנ"ג? שממה נפשך, אם מרן שם מיירי באופן שהמיחם עומד על גבי האש, הרי מרן לשיטתו [בסימן רנ"ז סעיף ח'] אזיל, דהבגדים חשיבי כמוסיפים הבל, ואין ראיה לדידן שנוהגים להקל בזה. ואם מרן מיירי שאין אש תחת המיחם [כדמשמע מהמשנ"ב שציין אליו כבודו], א"כ ודאי שרי להטמין "דבר צונן" תחת הבגדים. [ולעניות דעתי, זו הסיבה שהמשנ"ב כתב שאסור אפילו תבשיל שהוא מבושל וכו' "וחם". אלא שגם זה לא הבנתי למה כתב "אפילו" שמשתמע מכך שכל שכן צונן אסור, ולכאורה ליתא - כנ"ל].

הרב אהרן מאזוז

הנה אמת נכון הדבר שאם נוכל לומר שאין לאסור לתת מיני מאכל תחת בגדים שעל גבי המיחם אלא לשיטת מרן שסובר שבגדים שעל גבי הכירה חשיבי מוסיפים הבל, יש לומר שמה שמרן אסר כאן בסימן רנ"ג אזיל לשיטתיה. אבל כיון שדין זה כתבו הר"ן, ונתן טעם לאסור בזה משום שאסור להטמין משחשיכה אפילו תבשיל שנתבשל כל צורכו אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. והביא דבריו מרן בבית יוסף. והר"ן שם ציין להרשב"א. עיין עליו. וא"כ מבואר מדברי הר"ן אלו שהטמנת דבר צונן על גבי מיחם שעל גבי האש בכלל איסור הטמנת תבשיל בדבר שאין מוסיף הבל שאסורה בשבת. וכבר כתבתי זאת בתשובה לעיל, וכבודו לא התייחס לזה כלל. ואמת שיש לפלפל בזה, מכל מקום כיון שהשואל לא עמד בזה אין טעם שאכנס לזה במסגרת זו.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew