Menu
שאל את הרב
print
אא

לגבי מי הניקוז של המזגן ראיתי במנוחת אהבה ועוד שהם מוקצה (נולד). והנה מקרוב שמעתי מרב מקומי מסויים שבריש גלי (תרתי משמע) - טוען שלדעתו בשופי ניתן לאמר שהמים אינם מוקצה ואין שום חשש לנולד. וציין שיש לו כמה ראיות. ואחת הראיות: פת שאפאה הגוי (לצורך הגוי) בשבת - שמרן השלחן ערוך התיר לטלטל (ואם הבנתי אף לאכול), והרי הפת הוא דבר חדש, ולכאורה היה צריך לאסור משום נולד, ועוד המים הנ"ל הרי קיימים באויר - וע"י המזגן הם רק נאספים לכלי.

הרב אדיר כהן

במנוחת אהבה לא ראיתי שכתב כן. אך הדין נכון הוא, וכן פסקו רבים מגדולי הדור האחרון, ובהם בשו"ת מנחת שלמה (חלק ב' סימן ל"ד אות כ"ט), ובשו"ת באר משה חלק ו' (בקונטרס שבסופו, סוף סימן מ"א), ובשו"ת שבט הקהתי (חלק א' סימן קט"ז), ובספר חוט שני – שבת חלק ג' (סוף פרק ע"ד), ובספר חזון עובדיה – שבת ג' (עמוד קמ"ד).
ומה שהביאו ראיה מפת שאפה גוי לצורך עצמו. הנה בשלחן ערוך (סימן שכ"ה סעיף ד') מרן הביא שיש אוסרים בזה משום נולד ועוד טעמים. ורק בשעת הדחק התיר מרן לסמוך על המתירים. והמתירים טעמם מבואר שכיון שהנכרי יכול לעשותו פת כל זמן שירצה ואף בבין השמשות ואם כן לא הוקצה בין השמשות (עיין במנוחת אהבה חלק א' פרק א' הערה 36).
ועל כל פנים לגבי מזגן נראה שנחשבים לנולד, עיין היטב בבית יוסף (סוף סימן ש"י) הטעם שמטר לא נחשב לנולד. ואין טעם זה שייך במזגן. ועל כל פנים אחר שגם בפת מרן אוסר אם לא בשעת הדחק איך אפשר להתיר כאן בשופי??

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew