שאל את הרב
print
אא
במסכת כתובות (דף כט:) בפירוש רש"י דיבור המתחיל וחד לג"ש - ותהא מופנה מצד אחד ולמידים הימנה.
א. מה בא רש"י להשמיענו בכך (ידוע שאם מופנה מצד אחד בלבד אפשר לפרוך את הג"ש - אך למה רש"י ראה לנכון להשמיענו זאת דווקא כאן).
ב. נראה שלפני שאמרה הגמרא "אלא שיתא קראי כתיבי" היה מופנה משני צדדים ורק אחרי שאמרה הגמרא אלא נהיה מופנה מצד אחד - למה?

הרב מצליח מאזוז

לפני שאמרה הגמ' "אלא שיתא קראי כתיבי" סלקא דעתך דהג"ש היא דבמפתה כתיב וכי יפתה איש בתולה, ובאונס כתיב כסף ישקול כמוהר הבתולות. וא"כ יש מופנה משני צדדין. ואע"ג דקרא דכסף ישקול מיירי במפתה, מ"מ מה שאמר הפסוק כמוהר הבתולות כוונתו כמו שאונס משלם, וא"כ הפסוק כאילו דיבר על אונס. ולזה כתב רש"י בד"ה כמוהר, דהיינו חמשים כסף האמורים גבי אונס.
אולם לאחר המסקנה דרק חד בתולה מיבעי לג"ש, ואילו בתולות מיבעי לאתויי חייבי לאוין או כריתות, שואל רש"י א"כ איך תהיה ג"ש, והא בתולות מיבעי ליה לחייבי לאוין או כריתות. לכן תירץ בד"ה וחד לג"ש, דמ"מ תהיה מופנה מצד אחד למדים ממנה כיון שאין מה להשיב. ואם תקשה א"כ למה לא נלמד ג"ש מקרא דאונס דכתיב ביה בתולה בהדיא דכתיב (דברים כ"ב כ"ח) כי ימצא איש נערה בתולה וכו'. כבר תירץ הריטב"א בשם הרמב"ן דאורחיה דקרא הוא ולא מצי למכתב בדרך אחרת.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0