שאל את הרב
print
אא
יש לי קושי בלפתוח גמרא, אך אם אני כבר יושב - אני ממש נהנה ושוקע בלימוד, שמתי לב שבדרך כלל כשאני לומד בבית, אשתי יושבת מהצד ושומעת ואף מקשה לפעמים, פעם אחת שדיברנו היא אמרה שהיא נורא נהנת מהלימוד ורוצה להצטרף אלי למעין חברותא, האם מותר לה להצטרף ללימוד?

מרן ראש הישיבה

מותר בהחלט והיו מקרים כאלה בחו"ל (גם בגמרא, רבי מאיר וברוריה).

שאלת המשך:

אחר המחילה לכאורה קשה מדברי מרן בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רמו סעיף ו') שלא ילמד אדם בתו תורה. יורנו המורה?

מרן ראש הישיבה

לא ללמד אבל אם שומעת מעצמה שפיר דמי.
מלבד זה, בדורנו התיר החפץ חיים זצ"ל לכתחילה ללמד בנות תורה. אך לא בעמקות ופלפול.

שאלת המשך: לימוד תורה לאשה

הן אמת שיש אחרונים שכתבו להקל אם למדה מעצמה, אך אחר נע"ר לכאורה לא נראה כן מלשון הש"ס (סוטה כא ע"ב) בטעם איסור לימוד ד"ת לנשים, שכיון שנכנסה חכמה באדם, נכנסה עמו ערמומיות. ומר"ן בש"ע כתב שמוציאות דברי תורה לדברי הבאי. ועי' בדברי רבינו המאירי (סוטה שם) ובשו"ת שבט הלוי (שם) מש"כ עוד בטעם האיסור. ולפי זה אין להתיר גם להן ללמוד מעצמן. וכן מוכח מד' מר"ן בב"י (א"ח סו"ס מז) שנשים חייבות בברכות התורה מכמה טעמי. ע"ש. ואם האשה מותרת ללמוד מעצמה, היה לו להזכיר טעם זה [ושו"ר בס' אבי עזרי (הלכות תלמוד תורה) שכתב טעם זה לבאר מדוע נשים חייבות בברכת התורה, ושוב העיר מדברי מר"ן בב"י כנ"ל].

מרן ראש הישיבה

צריך עיון, תלמד בחדר סגור שלא תשמע אשתך אף מילה.

שאלת המשך:

בשו''ת מאמר מרדכי ח''א של הרב מרדכי אליהו זצ'''ל זכורני שהתיר והביא ראיה מסוד ישרים של הבא''ח ע''ש

מערכת האתר

דעת מרן שליט"א שמותר ודחה בקנה למתעקש ודי בזה 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0