שאל את הרב
print
אא
בחור ישיבה בן 23 שקידש אשה בטבעת שקנה בעצמו, ללא מעורבות אביו, וכסף הטבעת ניתן ע"י האב שלו לצורף קניית הטבעת, כיוון שהאב היה בטוח שלבן יש כסף לקנייתה. באופן כללי, רוב הכסף שהיה לבן ניתן ע"י האב, כגון התשלום לישיבה בה למד ושהה הבן, אך לעיתים הבן עבד, והרוויח סכומים של מאות שקלים, ששימשו בעיקר לא לצורכי המחייה השוטפים. נראה שחלק מסכום הקנייה היה מכסף הבן, אך הוא אינו בטוח. כמו כן, הבן לא עשה הבדלה ברורה בין הכסף שהרוויח בעצמו לכסף שקיבל מהאב, ולכן יתכן שגם מה שקנה מ"הכסף שלו", בעצם התקבל מהאב תקופה מסויימת קודם. האם הבן נחשב לסמוך על שולחן אביו, והאם יש חשש פסול בקידושין?

הרב חנן קבלן

אין חשש לקידושין כלל גם אם באופן שהמעות ביד בנו הם אולי ספק גזל שהרי אביו נתן לו אותם למטרה מסויימת והוא שינה וקנה בהם טבעת, שמה שאמרו באבן העזר (סימן כט סעיף א) המקדש בגזל או בגניבה אין קידושיו קידושין זהו דוקא שקידש בגזל עצמו אבל אם שינה שגזל מעות וקנה טבעת אין חשש לקידושין שהרי מעות שגזל צריך להחזיר ולא טבעת כמו שמוכח בחושן משפט (סימן ש"ס סעיף א) וזה לשונו: כל הגוזל חייב להחזיר הגזילה עצמה שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל ואם אבדה או נשתנית משלם דמיה וכו' אפילו גזל קורה ובנאה בבירה גדולה הואיל ולא נשתנית דין תורה שיהרוס כל הבניין ויחזיר הקורה לבעלים אבל תקנו חזל מפני תקנת השבים שיהיה נותן דמיה וכו. ע"כ.
והנה כל זה על הצד שהאב מתנגד לקידושין הללו ומבקש את כספו חזרה, אמנם אין זה כל כך מציאותי. ועוד יש לצרף כמה צירופים שאולי הכסף שקנה בהם הטבעת הם שלו כמו שעולה מהשאלה שהיה לו כספים שעבד וכן יש לומר דגם האב מחוייב להשיא את בנו גם אם הוא גדול ומופלג בשנים ואינו סמוך על שולחן אביו מכל מקום מוטל עליו להשיאו וזה מתייחס למה שכתוב בשאלה שהוא גדול והאם הוא נחשב סמוך על שלחן אביו וכן כתב בעזר הקדש (אבן העזר סימן א סעיף א) וגם אם נאמר שאביו מתנגד לקידושין הללו ומבקש הכסף חזרה הנה זה חשיב כמתנה על מנת להחזיר שאם קידש בהם מקודשת כמו כמו שכתב באבן העזר (סימן כח סעיף כ') ויתכן שאביו יסכים לקידושין הללו ומעיקרא אין כאן שאלה כלל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0