שאל את הרב
print
אא
ראיתי את תשובת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל לגבי ברכה על ההלל . הטענה העיקרית מתבססת על פי דברי החיד"א שאין אומרים הלל רק על נס שקרה לרוב עם ישראל. אלא שהרמב"ם קובע שיושבי ארץ ישראל נחשבים כלל ישראל אפילו הם רק עשרה. המקור ממה שכתוב בחנוכת המקדש של שלמה כך שכאשר מדובר בארץ ישראל די בהצלה של רוב יושבי ארץ ישראל כדי לאמר הלל בברכה ואפילו הם רק עשרה. ורבי יוסף קארו בעל השלחן ערוך ודאי הסכים להלכה זו. שהרי כולנו "קיבלנו הוראות מרן" כמו שנהג רבנו עובדיה יוסף ז"ל לאמר. ומר"ן פרושו של הרב כידוע מאתיים רבנים נסמך. והרי הסמיכה פסקה כבר בתקופת האמוראים. אז כיצד יכול היה ר יוסף קארו להסמך ?שחידשו את הסמיכה ,תוך שהם מסתמכים על דברי הרמב"ם. שאם כל חכמי ישראל ירצו יוכלו לסמוך גדול אחד,והוסיף הרמב"ם וכתב שנראה שדי ברבני ארץ ישראל. וממנו תתחיל הסמיכה מחדש. והם סמכו את הבית יוסף. כך שאם מערערים על פסק הרמב"ם .שומטים את כל הבסיס שעליה אנו עומדים קבלת הוראות מרן על פי הסבר הרב .

הרב יהונתן מאזוז

לא לערבב אגדה והלצה יחד!
מרן פירוש "מורנו"! ואנחנו קוראים למרן הש"ע "מרן" בסתם כי הוא מורה דרכנו ועליו אנו סומכים.בדרך הלצה אמרו כי מרן הוא ר"ת ממאתים רבנים נסמך (והכוונה שחכמי הדור ההוא והסמוך לו הסכימו על הרוב להורות ע"פ פסקי הש"ע) אבל סמיכה אמיתית של חז"ל מספיק שרבו יסמוך אותו, ושרוב החכמים יסכמו.
חידוש הסמיכה בדורו של מרן היה שנוי במחלוקת ואחר שני דורות פסקה כי גברה יד החולקים ואעפ"כ קבלת הוראות מרן אף בדורנו חזקה ומוצקה.
ועל עיקר הנדון שהוא חיוב ברכה על ההלל איני מבין כלל הלא קי"ל סב"ל גם נגד מרן, וגם נגד רוב הפוסקים וא"כ מה הכח לחייב או להרשות לברך 

שאלת המשך:

שלום לרב תודה על התשובה הטענה שלי הייתה שכך פסק ר יעקב בירב וכל תלמדיו וכך פסק מרן ר יוסף קארו וכך פסק ר חיים ויטאל ועוד רבים מגדולי הפוסקים שהרי קיבלו את עניין הסמיכה הטורקים עצרו את המהלך גם הגר"א על פי מה ששמעתי רצה לחדש סמיכה בדרך זו מלבד זו הרבה ראשונים סוברים שברכה על הצלה בקרב דינה כדאורייתא רש"י מסכת תענית דף כח עמוד ב מנהג אבותיהם בידיהן - אבל הלל דחנוכה, כגון באחד בטבת - ודאי דחי, - כדאורייתא דמי. רבינו חננאל מסכת תענית דף כח עמוד ב [ש"מ] הלל דחנוכה הוא כמו הלל של תורה. בית הבחירה למאירי מסכת ביצה דף ב עמוד א האם זה לא בגדר של ספק דאורייתא או לפחות יוצא מגדר הסב"ל המקובל כמו כן בדורנו כאשר חיילינו נלחמים נגד אוייב שמתאבד בשם אלוקיו אסור שרבנים יתנו תחושה כאילו מדינת ישראל היא מרד בקב"ה חס ושלום או אפילו סתמית כי אם כך במו ידינו אנו מחזקים את האוייב ומחלישים את חיילינו כי למה למסור את הנפש למען דבר סתמי חייבים לקדש את מדינת ישראל ביימינו זהפיקוח נפש ממש נענשנו לא פעם על שלא הודינו לקב"ה האם אי פעם נענשנו על עודף הודאה

הרב יהונתן מאזוז

א. לפמ"ש בשאלה הקודמת היה מובן שכב' חושב שהדברים תלויים זה בזה וע"ז ענייתי. עכשיו אתה כותב שכל הגאונים שהזכרת כאן דעתם בעד הסמיכה הזו וזו אמת! אבל מה זה קשור לקבלת הוראת מרן?! הגר"א קיבל הוראות מרן?! 
ב. בעניין מ"ש שרש"י ור"ח סוברים שהלל על ההצלה בקרב נחשב דאורייתא, חבל שלא הבאת שזו גמ' מפורשת בתענית שם ... אבל רש"י ור"ח באו להציל אותנו מטעות זו, ולמדונו שכוונת הגמ'  שזה יסוד נביאים וכעין דאורייתא לאפוקי מנהג.
ג. ע"ד רבנו המאירי עניתי בתשובה אחרת באתר לצפיה לחץ כאן
ד. מתוך האמור תבין שאי אפשר לברך בלי הוכחה ברורה וחזקה מאד, שלא רק מחייבת את עשיית המצוה אלא שאין פקפוק על מצת החיוב. כדאי מאד שתלמד ברכת ה' ח"א בפרקים הראשונים מהם הכללים שעל פיהם אפשר לברך
ה. בדורנו כאשר המדינה והצבא נלחמים בכל הקדוש והיקר לתורה ליהדות ולצניעות ולארץ ישראל אולי אסור שאנשים סתם ככה יחיבו להגיד הלל עם ברכה, ואולי גם בלי .... נקודה למחשבה

שאלת המשך:

תודה על התשובה סליחה הרב הרמב"ם כותב שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה וידוע שמתוכם 110 שנים זה בכלל הורדוס וינאי שהרגו בחכמים החשמונאים רובם היו צדוקים מלבד תקופה קצרה מאד על זה אומרים הלל ואיש לא חשב לא להודות לבורא עולם מה נשתנה זכינו באפשרות להגדיל תורה מעולם לא היה מצב התורה טוב יותר לפני השואה בכל העולם היו כעשרים אלף בחורי ישיבה בלבד מה שהביא לחילון זה ההשכלה לא הציונות ולא מדינת ישראל שבה התורה בה פורחת שנזכה לגאולה שלמה אמן

הרב יהונתן מאזוז

מבקיאותך בראשונים בשאלות הקודמות בטוח הייתי שהקפת את כל דברי הפוסקים בנושא, ובזכותך חזרתי ללמוד את תשובת מרן הראש"ל זצ"ל בשו"ת יבי"א 
(ח"ו סימן מ"א) אולם עתה אני רואה שכבודו לא עיין שם כי מרן זצ"ל שם עמד על החילוק בין נ"ד לחנוכה והביא הרבה מהפוסקים שההלל בחנוכה איו על המלחמה והניצחון אלא על נס פך השמן לבדו ע"ש 

שאלת המשך:

תודה כבוד הרב לצערי הדף שניתן לשלוח קצר ונראה לי שלכן אני לא מצליח להבהיר את הדברים כפי שנראים לי האם יש דרך לצרף איזה דף שבו אולי אצליח להבהיר את דברי ואז גם ההתיחסות של הרב תהיה תואמת

מערכת האתר

שלח לי למייל הפרטי שלי mo01010102@gmail.com

שאלת המשך:

לק''י וגם אם נאמר שההלל על המלחמה והנצחון, זה היה דוקא באותו זמן שנצחו והדליקו המנורה. וכי על מלכותם של ינאי והורדוס נאמר הלל?!

הרב יהונתן מאזוז

מסתבר. ועיין למרן היבי"א שם באות ה' שנגע בזה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0