Menu
שאל את הרב
print
אא

אני נשוי ב"ה ויש לנו שתי ילדים קטנים (בני ארבע ושתים שנה), ויש תקופה בשנה שאחי הקטן שהוא רווק בא לגור אצלי לדירה שלי ולומד איתי בכולל, השאלה היא שלפעמים אני רוצה לצאת מוקדם להתפלל והוא עדיין ישן (או בזמנים אחרים) האם אני יכול ללכת ולהשאירו בבית כשדלת סגורה (לא נעולה)? כי כפי ראות עיני הוא בבחינת "לבו גס בה" עם אשתי, וכן האם יש איזה היתר אחר בענין זה? יורני המורים ושכמ"ה נב: פורים אחד אני לא ישנתי כל הלילה והייתי צריך ללכת לנץ החמה והוא היה ישן ולא ידעתי מה לעשות

הרב אליהו מאדאר

נראה שיש לך לנעול במפתח את הדלת של החדר שהאשה ישנה בו, דבכה"ג אין יחוד וכה"ג כתב החזו"א יו"ד (סימן צ"א סק"ה) ע"ש. ודלת הבית הראשית אין נפק"מ או שתשאיר פתוחה או שתסגור והמפתח אצלך, דבזה כבר אין חשש יחוד כלל, כי היא ישנה בחדר לבדה, ואין לו אפשרות ליכנס שמה.
ומ"מ מ"ש שהוא לבו גס בה, איני יודע כוונתך אבל עצם הענין, ודאי שאינו ראוי ואינו נכון, כי אף שהיא גיסתו, אין צריך להיות קשר ביניהם, ויש לשמור מרחק ככל העריות כולן, ושומר נפשו ירחק כדין, ואין אפוטרופוס לעריות כידוע.

שאלת המשך:

אין אפשרות לנעול החדש שלי! זה דלת רגילה ...

הרב אליהו מאדאר

כל דלת רגילה, יש לה מנעול ומפתח רגילים. ואם בדלת של החדר שלכם אין אפשרות לנעול אותה, יש להתקין בה מנעול, ושלום על ישראל.

שאלת המשך:

ובנתיים מה הדין?

רבני בית ההוראה

האיסור הזה הוא מן הדין ולכן כל עוד שאין מפתח אסור

שאלת המשך:

במחילה מכבוד הרב, האם בשעת הדחק אין אפשרות לעשות ספק ספקא לקולא? ספק הלכה כרי"ף וכרא"ש שלא מעתיקים את סיוג 'גס בה', ולכן בכל מקרה שבעלה בעיר - מותר. ספק הלכה כר' יונה (בספר היראה) שאיסור ייחוד הוא רק בדלת נעולה, וכל זמן שהדלת סגורה (אך לא נעולה) - מותר.

הרב גיא מור

איכא ס"ס להחמיר שמא הרי"ף והרא"ש ס"ל כרש"י הר"ן ונימוק"י שאין היתר להתייחד עם אשה שבעלה בעיר א"נ כמ"ש מרן החיד"א בספר יוסף אומץ (סימן צ"ז אות ב') שהרי"ף והרא"ש השמיטו דין גס בה משום דמילתא דפשיטא היא, ושמא בעינן דלת נעולה ולא מהני דלת סגורה ורוב הפוסקים ס"ל דאיסור יחוד הוא מדאורייתא. וגם לרבנו יונה והרשב"א לא מהני אלא היכא שחוששים שמא יכנס אדם ובד"כ בשעת בוקר המוקדמות אין חשש זה ועוד שמנין לך שאפשר לפתוח את דלת הבית מבחוץ וע"ע בספר גן נעול פרק ח' ופרק ט'. בר מן הדין לא ידעתי מה הלחץ זה הדחק להקל בס"ס כשאפשר להימלט מאיסור יחוד והרהור ע"י קניית מנעול או השכמת קום לתפלה בהנ"ח וברוך ה' היודע ועד

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן