Menu

מה עצר את התפלות בשואה?

 כדי להבין עד כמה משמעותי הדבר, הסכיתו לתמיהה הבאה:
 
בימות הזעם והשואה, נישאו תפלות רבות בתחינה לעצור את מכונת ההשמדה ולומר למלאך המשחית הרף. אך משום מה, התפלות לא הצליחו לבקוע שערי שמים.
 
שני ענקי עולם שחיו בימי השואה כל אחד בארץ אחרת ולא הכירו איש את רעהו, תמהו מה באמת הסיבה שלא התקבלו התפלות. האחד הוא הוא הגאון רבי צדקה חוצין זצ”ל (בעל שו”ת “צדקה ומשפט”) שהתגורר בירושלים, ומשנהו כסף הגאון רבי מצליח מאזוז זצ”ל והי”ד (בעל שו”ת “איש מצליח”), שמקום מושבו היה בתוניסיה.
 
התשובה המבהילה שיצאה מפיהם כשני נביאים המתנבאים בסגנון אחד, עשויה לטלטל את הקוראים, אך לחומרת הענין ותועלתו, הרהבנו עוז להביאה.
 
לדבריהם, השואה האיומה לא נמנעה למרות ריבוי התפלות, מכיון שלא הקפידו לדקדק בתפלה, והדבר היווה מחסום בקבלת התפלות. בעיצומם של ימי המלחמה ביום ראש השנה התש”ד, דרש הגאון רבי צדקה חוצין בירושלים קודם תקיעת השופר במשך שעה וחצי, כשכל הנושא נסוב סביב השאלה מדוע כל התפלות והזעקות לא נענות ומליוני יהודים מובלים בעוה”ר כצאן לטבח, והסיק מפני שאין מבטאים את האותיות כתקנן, ואין מבדילין בין אל”ף לעי”ן ובין חי”ת לכ”ף, ובין כף דגושה לקו”ף וכן הלאה, ואם כן איך תעלה התפלה?!…
 
על דברי רבי צדקה חוצין העיד הגאון רבי בן-ציון מוצפי שליט”א (במאמרו שנדפס בספר “אם למקרא” עמוד 303), ועל דברי רבי מצליח מאזוז העיד בנו מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט”א (בירחון “אור תורה” תמוז התשס”ט סימן קט”ו).
 
ואל יהיה רחוק ממך הדבר, שכן ידועים דבריו הנוראים של הגאון בעל “יסוד ושורש העבודה” בצוואתו: “הנה כבר העיד חסיד אחד ששמע מפי אליהו ז”ל, שאריכות הגלות המר הזה הוא רק בשביל זה [שאינם נזהרים בתפלתם בקריאת האותיות והנקודות]. וכל התפלות וההודאות שיוצאים מפינו אינם עושים פעולה למעלה בעולמות העליונים, בשביל שלא יצאו מפינו רוב תיבות התפלה וההודאה בשלימות כראוי כלל. עכ”ל. וכן בספר דגל יהודה (פרשת ויחי) כתב בזה”ל: ושמעתי פעם אחת מאדמו”ר מהרי”מ (מגור) זצוקלה”ה שאמר, כשיכיר העולם בטיב לשון הקודש אז יבוא המשיח. עכ”ל. וראה בירחון “אור תורה” (מרחשון תשע”א, עמוד קכ”ב) שהביא כי האדמו”ר מקלויזינבורג צאנז זצ”ל בעל שו”ת דברי יציב (באגרות “שפע חיים” הנד”מ) העיד על עצמו שירא הוא מיום פקודה, שמא כאשר נשמתו תעלה השמימה יגלה שאין בידו ח”ו שום תפלה ושום ברכה. וכתב שמוכן היה ליתן כל הון ביתו באהבה למי שילמדנו המבטא האמיתי. ע”ש.
 
ומה יאמר מי שיודע לבטא כראוי, ומתרשל בכך?!
 
הנה, אני כבר רואה לנגד עיני את כל המצטדקים השולפים את דברי המדרש הידועים (שיר השירים רבה פ”ב ד”ה הביאני): “אמר הקב”ה ודגלו עלי אהבה, אמר ר' אחא עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון, ואהבת ואייבת, אמר הקב”ה ודילוגו עלי אהבה, אמר ר' יששכר תינוק שקורא למשה משה, לאהרן הרן, לעפרן פרן, אמר הקב”ה ולגלוגו עלי אהבה“. אחרים יתקשו להבין, הרי “רחמנא לבא בעי”, ומה זה משנה אם נאמר כך או כך…
 
אמנם איני ראוי להצדיק את הצדיקים מפני המצטדקים, עפר אני תחת כפות רגליהם, אך “קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרונקא”. ובכן, על אף שממבט שטחי נראה שהמדרש מחפה על מעוותי הלשון, אולם המעיין במדרש במקורו (כפי שהובא לעיל), יראה כי המדרש מדייק ומכוון דבריו דוקא לעם הארץ ותינוק, שאנוסים הם על פי הדיבור, ובורותם מונעת מהם לתקן מבטאם. כלפיהם, הגיוני שיתייחס ה' בסלחנות, אך מי שיכול ויודע ובכוונה מעוות, ודאי שלא עליו דיבר המדרש. וכך פירשו בכוונת המדרש הרב לחם הבכורים (ריש שער הכנויים דף ט”ז ע”ב), הגרב”ץ כהן זצ”ל בספרו “שפתי כהן” עמ' נ”א אות י”ג), ובשו”ת דברי חכמים הלוי (חאה”ע  סי'  ט”ו), ובשו”ת “שמע שלמה” (ח”ב חאו”ח סי' ז') ועוד ועוד (הובאו כולם בירחון אור תורה מרחשון תשע”א סי' ט”ז. ע”ש). וע”ע בספר ויען שמואל (ח”ה עמ' קכ”ד).
 
למה הדבר דומה? לאב ששלח את בנו למכולת עם רשימת מוצרים, והבן מחמת שלא ידע לקרוא היטב שגה וקנה מוצרים אחרים ממה שהאב רשם. מובן שאהבת האב תכסה על שגיאותיו. אך אם אותו בן יודע לקרוא וביודעין זלזל במה שכתב אביו, וקנה בכוונה מוצרים אחרים, ודאי שהיחס אליו יהיה שלילי.
 
על כל פנים, גם אם תפלות יכולות להתקבל כשהשפה משובשת, כאן דברו הרבנים על גזירה נוראה שכדי לעצור אותה היו זקוקים לתפלות ברמה גבוהה יותר, שלא רק כוונת הלב יש בהן, אלא גם עריכת השפתיים.
 
ובאשר להיגיון בצורך להקפיד על ביטוי המלים – ה' העניק כח רב למלים ולאותיות, וכדי שהם יפעלו כמו שצריך, יש להקפיד להשתמש בהן בדיוק המרבי. 
 
להבדיל, לא תשמעו קריין שאינו מדייק במבטאו! למה? כי הוא אינו יכול לזלזל בשומעים!
 
ואנו יכולים לזלזל בשומע תפלה?!…
 
אמור מעתה: ודיוקו עלי אהבה!

 

לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא
למאמר הקודם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרב עובדיה חן

4
10
298

מאמרים חדשים

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן