Menu

כללי

שאל את הרב

אדם שפגע בתלמיד חכם שלא בפניו האם צריך לבקש את סליחתו?

לא מצאתי מקור מפורש להקל בזה, אבל כך מסתבר, שאין עליו בזה אלא עוון שבין אדם למקום. וכדין לשון הרע שציין כת”ר.

ובפרט שמפורסם בשם הגאון ר’ ישראל סלנטר שגם באופן שנתגנה המדובר אצל השומעים, אם בעל הדבר אינו יודע מזה אין לצערו ולבקש את מחילתו. וכ”פ הגרש”ז אוירבך בהליכות שלמה (תשרי פ”ג).

ומהיות טוב נראה שיבקש מהרב מחילה באופן כללי דרך הטלפון ושלום על ישראל.

כיצד עושים עילוי נשמה?

  • לעילוי נשמת ההורים קודם כל כדאי לומר קדיש היכן שאומרים קדיש יתום.
  • לגבי תרומה כמבון שכל תרומה (וגם כל מצוה) שהבן עושה הרי היא מזכה את ההורים (אפילו אם לא אמר במפורש שזה לעילוי נשמתם). וטוב לתרום ספרי קודם למקום שלומדים בהם, ולכתוב עליהם שהם לעילוי נשמתם, שבזה כל הלימוד שילמדו אח”כ יהיה לעילוי נשמתם.
  • וכן לתרום לתלמידי חכמים הזקוקים לתמיכה – זה צדקה מעולה מאוד.

האם יש לחשוש במכירת איפור לנשים?

אין בזה חשש (ע’ שו”ת יחו”ד ח”ג סי’ ס”ז).

קנית רכב מכונס נכסים, האם סולוטייפ חשיב “צורת הפתח”? הכשרת תנור ע”י חימום פירוליטי

1) מדברי מרן ראש הישיבה נר”ו בספר מקור נאמן ח”א(סי’ תתכד) משמע דמטלטלין מותר לקנות מכונס נכסים. וע’ בספר ואין למו מכשול ח”ט(עמ’ קסב והלאה) שאסף הדעות בזה, ומשמעות הדברים נוטה להקל, אלא שאין הדבר ראוי. ע”ש.
2) מסתבר שאין זה מועיל כלל, אע”פ שצורת הפתח אין לה שיעור, ובמשהו סגי, מ”מ מסתבר שצריך שיהיה היכר כלשהו. ובסילוטייפ בקושי יש בו כדי חגירת צפורן, ובטל לגמרי לקיר הקיים.
3) אפשר.

לעבוד כגננת בגן מעורב

כפי שאני מבין את השאלה אין בעיה של איסור ייחוד,ואם כך מותר לעבוד שם ואף על פי שיש שם גויים.

עם זאת יש להקפיד שהאוכל המוגש ליהודים יהיה כשר

כמה בהמות וחיות הכניס נח לתיבה

שבעה מכל מין טהור ושניים ממין לא טהור (בראשית פ"ז פ"ב)

מאמרים

להבין משל במליצה – לקשט את השבר

אוי שוד ושבר! זעקות הכאב נשמעו לכל עבר. הצבע מפניו של ראובן אזל, ונחל דמעות מעיניו נזל. שמעון חרד לשלומו, וניסה לנחמו, אך הרגיש כמדבר עם עצמו. הלוך להרגיעו והציע לו כוס מים להשיב נפשו, אך בקרקע היה נתון ראשו. בצר לו ומר,

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – חודש אב תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה

זכר רב – ר’ ישראל מאיר הכהן – החפץ חיים זצ”ל

משנתו זכה וברה. שומר פיו ולשונו, והיא ראשית

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew