Menu

פירושים

שאל את הרב

מדוע חלק מהשבטים נולדו לשפחות ולא לאמהות הקדושות?

בסופו של דבר נולדו י"ב שבטים שכולם קדושים וטהורים, ועמדו מבני השפחות שופטים וגדולי הדור, ונמצאנו למדים שלא הייחוס קובע את מעלת האדם, אלא האדם קובע את ערכו העצמי. ועיין ברש"י פרשת ויקהל (שמות ל"ה ל"ד).

ביאור "שמת ישמעאל משיעדה לעשו"

אולי חזר בתשובה רק אחר שייעדה לעשיו.

פירוש האבן עזרא על הפסוק "ושננתם לבניך ודברת בם"

אין זו סתירה לטעמים, כי בתחילה הפסוק אומר שתי מצוות: "ושננתם", "ודברת בם" ושוב מפרט ומבאר את המצוה השניה שהיא "ודברתם בם", והאתנח במקומו, כי סיים בכללים ומפסיק ועובר לפרטים. וזכור לי שיש דוגמאות רבים בתורה כך ואיני זוכר כרגע מקור מדוייק

ע"ה קניאל בוכריס ס"ט

המקור לפירוש שהיו לרבקה שלישיה בבטנה ולא תאומים

המקור הוא בספר כף הכהן (לבעל משמרות כהונה). בפרשת תולדות. וכמדומה שפעם ראיתי לזה מקור קדמון יותר. ועתה איני מוצא. ובפי' זר זהב על הזוהר (דף קס"ח) מביא כעין זה משם "קמאי".

האם אפשר לקרוא תרגום יונתן במקום תרגום אונקלוס ?

צריך לקרוא תרגום אונקלוס שהוא פשט הדברים, בדרך כלל. אבל בתרגום יונתן ב"ע הרבה פעמים זה מדרשים, ועיקר המטרה ללמוד את הפשט ולכן יש אומרים פירוש רש"י מועיל במקום תרגום שהוא מבאר הפשט בדרך כלל וגם "מוסיף" מדרשים. אבל עפ"י הסוד יש ענין בתרגום דוקא. (ועיין תוס' ברכות דף ח' ע"ב ד"ה ואפילו, דמשמע דיש פעמים קורין תרגום ירושלמי, משמע שעיקר הוא תרגום אונקלוס ע"ש).

וטוב מדי פעם ללמוד תרגום יב"ע יש בו דברים נפלאים.

לא כתבתי שלמד שם המפורש, אלא שלמד תורה אצל אביו וזה מובא בלשיך הקדוש משלי פרק כ"א פסוק י"ט (אז בזמנו ראיתי כן במפרשים ועתה חפשתי במחשב וזה יצא ראשונה, ואיני פנוי לחפש יותר). ומסתמא למד הכל.

מאמרים

פרשת חוקת – בזמן הלימוד – כל העולם ‘מת’

אדם כי ימות באוהל (יט. יד)   “מנין

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – חודש אב תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה

זכר רב – ר’ ישראל מאיר הכהן – החפץ חיים זצ”ל

משנתו זכה וברה. שומר פיו ולשונו, והיא ראשית

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew