Menu

סוכות

שאל את הרב

מה מקור המנהג לתלות שמן זית בסוכה ולהדליק בו החנוכיה?

בס’ זכרון יהודה (סי’ רכ”ב כתב שכן נהג מהר”ם א”ש. ובס’ רמזי אלול (דף ו’ אות ט”ז) ובס’ אלף כתב (אות שמ”ז) כתבו טעמים לזה.

וגם אצלנו בני ספרד נמצא בדברי חכמינו מקור למנהג זה – בס’ מועד לכל חי (סי’ כ”ד).

ניקוי האתרוג מנקודות שחורות

יש להעביר את דונג ע”ג האתרוג ולשפשף בו בעדינות את מקום השחרוריות, אם אינם מגוף האתרוג, הם יידבקו לדונג וישאר האתרוג נקי.

כיסוי הסכך של הסוכה מפני הגשם בשבת

* אין חשש אוהל

* פתיחת הגג מספיקה

בענין הפיוט סובבי תורתך המובא במחזורים

הפיוט אינו נוגד את ההלכה, אלא כוונתו שבסה"כ בד' ימים, אנחנו "סובבי תורתך פעמים ארבעה" וביום החמישי לאחר שהקפנו בכל יום פעם אחת כעת אנחנו סובבים פעם חמישית. ובהושענא רבא מבואר בש"ע (סי' תרס"ד סוף סעיף א') שמקיפין 7 פעמים.

השואל צודק. כשכתבתי להתיר סמכתי על המבואר בש"ע (סי' תרכ"ט סעיף ד') שפשתן שניצק וניפץ אינו אסור לסכך בו רק מדרבנן, ולכן להעמיד בו הסכך כשר (כמבואר בריטב"א סוכה יא:). אולם באמת זו טעות, שגם מרן לא כתב שאסור מדרבנן אלא קודם שנטווה לחוט, אבל אחר שנטווה לחוט מקבל טומאה מן התורה, וממילא לא כדאי לכתחילה לקשור בו הסכך. וכן ראיתי למרן ראש הישיבה נר"ו בכתביו שפסק להחמיר בזה לכתחילה.

דין סוכה שמכוסה בגובה ע"י קורה

לא נתבאר בדיוק מה המציאות. לכן אנסה לפרט: אם הקורה רחבה פחות מארבעה טפחים (32 ס"מ), הסוכה כשרה בלי הגבלה.

אבל אם רוחב הקורה יותר מארבעה טפחים, אסור לישון ולאכול מתחת הקורה ההיא. ולפעמים היא עלולה לפסול את כל הסוכה כולה (כגון שהיא נמשכת על פני כל רוחב הסוכה מצד לצד).

מאמרים

ולשמחה מה זו עושה?!

וכך כותב הרמב"ם: אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה במקדש שמחה יתרה…

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן