Menu

סוכות

שאל את הרב

ניקוי האתרוג מנקודות שחורות

יש להעביר את דונג ע”ג האתרוג ולשפשף בו בעדינות את מקום השחרוריות, אם אינם מגוף האתרוג, הם יידבקו לדונג וישאר האתרוג נקי.

כיסוי הסכך של הסוכה מפני הגשם בשבת

* אין חשש אוהל

* פתיחת הגג מספיקה

בענין הפיוט סובבי תורתך המובא במחזורים

הפיוט אינו נוגד את ההלכה, אלא כוונתו שבסה"כ בד' ימים, אנחנו "סובבי תורתך פעמים ארבעה" וביום החמישי לאחר שהקפנו בכל יום פעם אחת כעת אנחנו סובבים פעם חמישית. ובהושענא רבא מבואר בש"ע (סי' תרס"ד סוף סעיף א') שמקיפין 7 פעמים.

השואל צודק. כשכתבתי להתיר סמכתי על המבואר בש"ע (סי' תרכ"ט סעיף ד') שפשתן שניצק וניפץ אינו אסור לסכך בו רק מדרבנן, ולכן להעמיד בו הסכך כשר (כמבואר בריטב"א סוכה יא:). אולם באמת זו טעות, שגם מרן לא כתב שאסור מדרבנן אלא קודם שנטווה לחוט, אבל אחר שנטווה לחוט מקבל טומאה מן התורה, וממילא לא כדאי לכתחילה לקשור בו הסכך. וכן ראיתי למרן ראש הישיבה נר"ו בכתביו שפסק להחמיר בזה לכתחילה.

דין סוכה שמכוסה בגובה ע"י קורה

לא נתבאר בדיוק מה המציאות. לכן אנסה לפרט: אם הקורה רחבה פחות מארבעה טפחים (32 ס"מ), הסוכה כשרה בלי הגבלה.

אבל אם רוחב הקורה יותר מארבעה טפחים, אסור לישון ולאכול מתחת הקורה ההיא. ולפעמים היא עלולה לפסול את כל הסוכה כולה (כגון שהיא נמשכת על פני כל רוחב הסוכה מצד לצד).

אגידת ארבעת המינים

יש שהיו קושרים בחג עצמו בקשר עניבה (שו"ת שמחת כהן מהד"ב חאו"ח סי' ג'). ויש שנהגו לקשרם מערב החג, או שמכינים את הקשרים מערב החג (עיין בספר למען ידעו דורותיכם פרק א' הערה 44)

ובסדר אגידת הלולב עם שאר המינים, יש בזה דרך ע"פ הפשט ויש דרך ע"פ האר"י, וכמדומה שבג'רבא יש נוהגים כך ויש נוהגים כך. ומנהגנו כהאר"י ז"ל בזה.

מאמרים

ולשמחה מה זו עושה?!

וכך כותב הרמב"ם: אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה במקדש שמחה יתרה…
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew