Menu

סוכות

שאל את הרב

תפילה בסוכה

מה שאמר האר”י ז”ל, עיקר עניינו הוא לעשות את מטילת הלולב בסוכה, לא התפילה. כמו שמתבאר מדבריו שם.

ובקובץ יתד המאיר (תשרי תשע”ד) האריך לבאר זאת הרה”ג ר’ גיא מור שליט”א, עי”ש.

ולגבי הקושיא שסוכה דאורייתא, לגבי קבלת התפלה עדיף ביהכ”נ כידוע.

מה מקור המנהג לתלות שמן זית בסוכה ולהדליק בו החנוכיה?

בס’ זכרון יהודה (סי’ רכ”ב כתב שכן נהג מהר”ם א”ש. ובס’ רמזי אלול (דף ו’ אות ט”ז) ובס’ אלף כתב (אות שמ”ז) כתבו טעמים לזה.

וגם אצלנו בני ספרד נמצא בדברי חכמינו מקור למנהג זה – בס’ מועד לכל חי (סי’ כ”ד).

ניקוי האתרוג מנקודות שחורות

יש להעביר את דונג ע”ג האתרוג ולשפשף בו בעדינות את מקום השחרוריות, אם אינם מגוף האתרוג, הם יידבקו לדונג וישאר האתרוג נקי.

כיסוי הסכך של הסוכה מפני הגשם בשבת

* אין חשש אוהל  

* פתיחת הגג מספיקה 

בענין הפיוט סובבי תורתך המובא במחזורים

הפיוט אינו נוגד את ההלכה, אלא כוונתו שבסה"כ בד' ימים, אנחנו "סובבי תורתך פעמים ארבעה" וביום החמישי לאחר שהקפנו בכל יום פעם אחת כעת אנחנו סובבים פעם חמישית. ובהושענא רבא מבואר בש"ע (סי' תרס"ד סוף סעיף א') שמקיפין 7 פעמים.

השואל צודק. כשכתבתי להתיר סמכתי על המבואר בש"ע (סי' תרכ"ט סעיף ד') שפשתן שניצק וניפץ אינו אסור לסכך בו רק מדרבנן, ולכן להעמיד בו הסכך כשר (כמבואר בריטב"א סוכה יא:). אולם באמת זו טעות, שגם מרן לא כתב שאסור מדרבנן אלא קודם שנטווה לחוט, אבל אחר שנטווה לחוט מקבל טומאה מן התורה, וממילא לא כדאי לכתחילה לקשור בו הסכך. וכן ראיתי למרן ראש הישיבה נר"ו בכתביו שפסק להחמיר בזה לכתחילה.

מאמרים

ולשמחה מה זו עושה?!

וכך כותב הרמב"ם: אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה במקדש שמחה יתרה…

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן