Menu

כשרות המטבח

שאל את הרב

האם היום מוכרים את הכבד אחרי שהסירו ממנו את המרה וא”כ אין צריך לחתוכו שתי וערב

הצדק עמך. ולכתחילה צריך לחתוך גם מן הכבד עצמו בשעת הסרת כיס המרה (אם כי יש שהקלו גם בהסרת המרה לבדה, ודווקה בכבד של עוף, עיין בהוראה ברורה סי’ ע”ג בשעה”צ אות נ”ב)

מה עושים היום במפעלים – אי אפשר לדעת (עיין בשער הציון שם אות נ”ה שיש מפעלים כך ויש כך) ולכן חשוב לחתוך בבית את הכבד שתי וערב, או לפחות לחתוך מעט מן הכבד במקום שבו הייתה המרה מחוברת, אבל לחתוך חתיכה ממנו מצד אחר נראה שאין זה מועיל (עיין הוראה ברורה שם סקי”א)

אוכל לא כשר לפועלים גויים

אף שיש איסור אמירה לגוי שבות בכל האיסורים, כי כל דבר שאסור לישראל לעשותו אסור לומר לגוי לעשותו, כמבואר בשלחן ערוך (או”ח סי’ ש”ז סכ”א ויו”ד סי’ רצ”ז ב’ ס”ד), מכל מקום בזה שגם הישראל עצמו מותר לו לתת נבילות וטריפות לפיו של הגוי, אין בזה איסור כלל, וכמו שכתבו התוס’ בבבא מציעא (דף צ’ ע”א ד”ה חסום).
אך לקנות בעצמו, אם זה בחנות ששם ידוע שמוכרים נבילות וטריפות יש חשש מראית העין שיחשבו שקונה לעצמו ח”ו.

דיני בשר בחלב

אם אפשר לנקות אותו היטב, אפשר להכשירו על ידי ניקוי היטב ולהדליק אותו למשך חצי שעה בלי כלום.

נגיעות בתותים

זה נכון בכלליות שכל דבר שלא רואים בעינים אין צורך לחשוש לו, אלא שלפעמים רואים ולא שמים לב, ובזה צריך לדון בכל מקרה לגופו, לדוגמא התותים שהזכרתם, לא ידוע לי שאמר משהו בענין.

הקלה בהמתנה בין בשר לחלב

בכל השאלות ששאלתם יש להחמיר. ויש רק קולא מסויימת בשעת הדחק בלבד, וגם היא לא ברורה.

מדברי האחרונים שנשאו ונתנו לגבי פת שנאפתה בתנור עם בשר, האם מותר לאכלה עם דגים, (עי’ הוראה ברורה סי’ קט”ז סוף סק”ט) נראה שבנדון שאלתנו – יש להחמיר.

ומ”ש השואל ש”דיני סכנה מאוד השתנו” – אין זה מדויק. אולי המציאות בזמננו השתנתה ולא רואים מי שניזוק, אבל למרות זאת – רוב ככל הלכות סכנה נשארו על מכונם, לפחות ברמה של זהירות לכתחילה.

מאמרים

החלום המסעיר – גילוח בתער

סיפור מרטיט זה נכתב על ידי רבי חויתה עצמו, בקונטרס מיוחד הנקרא "קונטרס החזיונות", אשר בו העלה הגאון הצדיק את חלומותיו הנשגבים

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן