Menu

כשרות המטבח

שאל את הרב

רטיבות בין 2 סירים.

יש כאן דין נ”ט בר נ”ט בשעת בישול שנחלקו בו האחרונים, עיין בהוראה ברורה (יו”ד סי’ צ”ה סק”ח) שמעיקר הדין יש להקל, ושכ”פ מרן הגרע”י זצ”ל בהליכות עולם (ח”ז עמ’ פ’). בפרט שכאן זה עובר לסיר ולא עובר ישר אל האוכל, ובזה אפשר שגם המחמירים יודו להקל. [ומלבד זה באופן שרק אחד רותח בחום של יד סולדת אפשר שאינו בגדר שעת בישול].

מראה מקומות

חלק ז’ סי’ כ”ב, מצורף בזה.הרב מאדאר חלה

האם מותר להשתמש בטוסטר עם תבניות נשלפות לחלבי ובשרי?

יתכן מאוד שיצא מהחלב או מהבשר מחוץ למגש, ובזה ודאי שאין להקל. אבל גם אם נאמר שלא יוצא מהמגש כלל, עדיין אסור לעשות כן לכתחילה, על דרך מה שהחמירו הפוסקים שלא להניח שתי קדרות דבוקות אחת לשניה באחת בשר ובאחת חלב, וכמבואר ברמ”א (יו”ד סי’ צ”ב ס”ח).

האם היום מוכרים את הכבד אחרי שהסירו ממנו את המרה וא”כ אין צריך לחתוכו שתי וערב

הצדק עמך. ולכתחילה צריך לחתוך גם מן הכבד עצמו בשעת הסרת כיס המרה (אם כי יש שהקלו גם בהסרת המרה לבדה, ודווקה בכבד של עוף, עיין בהוראה ברורה סי’ ע”ג בשעה”צ אות נ”ב)

מה עושים היום במפעלים – אי אפשר לדעת (עיין בשער הציון שם אות נ”ה שיש מפעלים כך ויש כך) ולכן חשוב לחתוך בבית את הכבד שתי וערב, או לפחות לחתוך מעט מן הכבד במקום שבו הייתה המרה מחוברת, אבל לחתוך חתיכה ממנו מצד אחר נראה שאין זה מועיל (עיין הוראה ברורה שם סקי”א)

אוכל לא כשר לפועלים גויים

אף שיש איסור אמירה לגוי שבות בכל האיסורים, כי כל דבר שאסור לישראל לעשותו אסור לומר לגוי לעשותו, כמבואר בשלחן ערוך (או”ח סי’ ש”ז סכ”א ויו”ד סי’ רצ”ז ב’ ס”ד), מכל מקום בזה שגם הישראל עצמו מותר לו לתת נבילות וטריפות לפיו של הגוי, אין בזה איסור כלל, וכמו שכתבו התוס’ בבבא מציעא (דף צ’ ע”א ד”ה חסום).
אך לקנות בעצמו, אם זה בחנות ששם ידוע שמוכרים נבילות וטריפות יש חשש מראית העין שיחשבו שקונה לעצמו ח”ו.

דיני בשר בחלב

אם אפשר לנקות אותו היטב, אפשר להכשירו על ידי ניקוי היטב ולהדליק אותו למשך חצי שעה בלי כלום.

מאמרים

החלום המסעיר – גילוח בתער

סיפור מרטיט זה נכתב על ידי רבי חויתה עצמו, בקונטרס מיוחד הנקרא "קונטרס החזיונות", אשר בו העלה הגאון הצדיק את חלומותיו הנשגבים

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן