שאל את הרב
print
אא
1) האם המנהג בג'ירבא או בתוניס היה שכהן רווק לא יעלה ואפילו שקוראים "כהנים" הוא אינו צריך לצאת?
2) האם כך יש לנהוג בארץ ביישובים כמו ברכיה ונתיבות או שגם רווק יעלה?

הרב אדיר כהן

1) נכון שכך נהגו בג'רבא כמו שכתוב בספר ברית כהונה (אורח חיים מערכת נ' אות ב') ובספר זכרי כהונה (קונטרס תורת המנהגים אות ל"ב). אם כי בתונס נהגו שכהן רווק יכול לישא כפיו עם כהנים אחרים כמו שכתוב בספר זה השלחן (עמוד רי"ב), והובא בספר עלי הדס מהדורא ב' (פרק ב' אות מ"ח).
2) בני ג'רבא שזכו לעלות לארץ הקודש הנכון שינהגו כמנהג ארץ ישראל שכהן פנוי נושא כפיו ואפילו בפני עצמו, כמו שכתב בשו"ת יחוה דעת חלק ב' (סימן י"ב) ובשו"ת יביע אומר חלק ט' (חלק אורח חיים סימן ק"ח אות ס"ז), ובשו"ת יצחק ירנן חלק ז' (סימן ט"ו). ואף במקומות שנוסדו על ידי עולי ג'רבא כמו מושב ברכיה ונתיבות, אף שרשאים להשאר במנהגם הקדום, מכל מקום ודאי שרשאים לשנות מנהגם בזה, ואדרבא כך יותר טוב שינהגו, אחר שאין איסור בדבר.
וגם הסיבה שרווק שרוי בלא שמחה לא כל כך שייכת בזמנינו שאנו רואים שגם הנשואים שרויים בלא שמחה מפני עול הפרנסה, ולמה לבטל חינם מצות עשה מדאוריתא. והרי אף לענין נשיאת כפיים בחול שלא נהגו בג'רבה לשאת כפיים אלא רשות, כתב הברית כהונה (שם אות א') שמי יתן וינהגו כל יום. וכן כמה מרבני ג'רבה בארץ הקודש כתבו שנכון לשנות המנהג לשאת כפיים כל יום (עיין בספר שיירי הנפש מערכת נ' אות י"ג ובשו"ת מעשה נסים חלק א' סימן ע"ח). והוא הדין גם לגבי נשיאת כפיים לרווק.
וכן היא המציאות כיום במושב ברכיה תבנה ותכונן כפי שראו עיני, שרוב הכהנים הרווקים נושאים כפיהם (וכן נהגתי אני בעוניי בימי בחרותי כשהזדמן לי להיות שם), מלבד משפחות אחדות שעדיין משמרים מנהג זה ואינם עולים אלא רק אחר שנשאו נשים.

שאלת המשך:

אשר סבי זצ"ל עלה מג'רבא. בבית הכנסת שלנו "אור תורה" שביישוב קריית שמונה עדיין מורים לי שאין לי לעלות לברכת כהנים אלא עד שאתחתן. אכן, קראתי את התשובה והשמעתי את הטענות שאומרות שבארץ ישראל המנהג אכן לעלות לברכת כהנים. אך, אף על פי כן טוענים שמנהג זה אשר הוא פרי של רבנים גדולים וענקים בתורה מג'רבא, שקשה להגדיר את גדולתם ועל כן אין לשנות ממנהג זה. מה עליי לעשות? האם אפשר בתשובה את יחסו של הרב מאזוז שליט"א? אציין, כי חשוב לאנשי בית הכנסת את התייחסותו ותשובתו של הרב מאזוז.

הרב רחמים מאזוז

כבודו יסביר לקהל שהרבנים הגדלים והענקים ע"ה שהיו בג'רבא השאירו תלמידים חכמים גדולים שהיו רבנים פה בארץ והנהיגו את העדה, מהם הרב הגאון ר'רפאל כדיר צבאן זצ"ל רב בנתיבות לפני כ25 שנה, והרב הגאון ר'נסים כהן זצ"ל נכד של מורנו רבי כלפון הכהן רב ראשי בג'רבא לפני כ60 שנה והם כותבים בספריהם שחשוב מאד לעלות לדוכן וגם הרווקים, וציינו לספרים שלהם במכתב הראשון, ואשרי המדבר על אוזן שומעת 
ואם ירצו אישור מראש הישיבה הרב הגאון מאיר מאזוז שליט"א יפני אליעו ישירות (דרך הישיבה) ויקבלו תשובה 
בכבוד רב
ע"ה רחמים מאזוז ס"ט
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0