Menu
שאל את הרב
print
אא

שלום יש לי שאלה בהלכות מעשר שני בדרך אמונה פרק ה ס''ק מד מביא שם לגבי מי שפודה פירות של אחר בגלל שהציע מחיר יותר גבוה מבעל הבית שהפודה נוטל את הפירות וגם הכסף שחולל נשאר אצלו ... והמחבר לא מציין מקור לדבר האם תוכלו להאיר את עיניי מהיכן הסיק זאת מגמרא או מסברא ישר כח גדול

הרב רזיאל כהן

הדבר פשוט מסברא: הפירות של מעשר שני אינם של בעה"ב, אלא יש בהם קדושה, אולם התורה נתנה רשות למי שירצה לאוכלם – שיחלל אותם. ואם בא אחר וחילל – זכה בהם.

וראיה לדבר מסוגיה דבכורות (דף י"א ע"א) לענין הפודה פטר חמור של חבירו, דאי לאו דקני ליה בעה"ב במאי דביני וביני, היה החמור הנפדה שייך למי שפדאו, כדכתיב ונתן הכסף וקם לו. ע"ש.

שאלת המשך:

שאלה להרב רזיאל בקשר לתשובתכם על מעשר שני שגם המעות נשאר אצל הפודה. מסברא לא הבנתי מכיון שהזכות האכילה בירושלים היא של הבעלים ובדאי לא ניתן לקחת זאת ממנו בלי רשות מהיכא תיתי כשרוצה לחללו בעצמו אך נאלץ לתת זאת לפודה שמציע פרוטה יותר יקבל הפודה גם את הפירות וגם הכסף ... ואף בקידושין נד ב משמע שהמוכר מעשר שני אפילו לדידן שממון גבוה הוא עכ''פ את הכסף צריך לתת למוכר והראיה שהבאתם מהגמרא בבכורות לכאורה ראיה נפלאה היא אך התוס' בב''ק סח ב כותב שיש לחלק בין נטע רבעי לפטר חמור שלא צריך דעת בעלים ואם היה צריך דומה שהפדיון לבעלים עכ''ל אבקש מכבודו להאיר עיני כי מאד נבוך אני בענין זה.

הרב רזיאל כהן

אחרי שאתה מסכים שזכות מעשה הפדיון שמורה לאותו אדם שהציע את הסכום הגדול, וכי זה הוגן שזה הפודה ישקיע כסף, יהנה ויאכל בחינם?

– דברי התוס' בב"ק שציינת לא למדתי כהוגן.

אך כפי הנראה לפו"ר הרי גם בנדון של הרמב"ם (פ"ה מהל' מעשר שני) הנ"ל מדובר שפודה שלא מדעת בעה"ב (ואדרבא ריב יש לו עמו), וא"כ יודו שזכות אכילת הפירות שמורה למי שזכה לפדותם.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן