Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

ברצוני לדעת לגבי כתיבת הגמרא והמשנה,האם רבי שחיבר המשנה ורבינא ורב אשי שחברו הגמרא,האם כתבו בפועל את חיבוריהם, או היו סופרים שכתבו דברי חיבוריהם?

הרב יהונתן מאזוז

לא ידוע אם הם עצמם ממש כתבו או שציוו לסופר וכתב והגיהו דבריו, וגם אין בכך נפק"מ.

אבל יש מחלוקת בין הראשונים האם באמת הם כתבו המשנה והתלמוד או שרק ערכו אותו, ובדורות אח"כ כתבו. ורש"י בב"מ (דף ל"ג ע"ב בד"ה בימי) סובר שהם רק ערכו, אולם הרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ כותב בפירוש שרבי החל לחבר המשנה וכו' וכתב אותם במחלוקתיהם וכו'. ע"ש. ובביאור מהר"א שטיין לסמ"ג (בהקדמה) האריך להוכיח שרבי לא כתב את המשנה והוכיח כן גם מהרמב"ם ונראה שלא ראה הלשון הנ"ל. והרבה אחרונים הביאו הפלוגתא הנ"ל ודנו בה בראיות לכאן ולכאן. ע' בהק' מהר"י חאגיז לס' תחלת חכמה. ובהגהות איי הים למהר"ם חזן על תשובות הגאונים שערי תשובה ס' קפ"ז האריך והרחיב בשיטות הראשונים במחלוקת זו. ומרן ראש הישיבה שליט"א כתב בזה ג"כ בדרכי העיון מאמר ג' אות ב' (עמ' ע"ב). וע' באות תשמ"ח סי' רי"א.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×