Menu
שאל את הרב
print
אא

מו"ז מוהרמ"ך זצ"ל כתב: "לצוות להם (ליוצאי חלציו) לבלתי ילמדו שום שפה מלבד שפתינו הקדושה או השפה הערבי'ת אשר היא כפי דעת זקני ז"ל לשון הקודש משובש היא... וכל שכן וקל וחומר לבלתי לכת אל בתי הספר. וזה הדבר יהיה קבוע לדורות לכל יוצאי ירכי בעה"ו הבנים והבנות הם ויוצאי ירכיהם בעה"ו" ולפי זה לכאורה היום יהיה אסור לי לעשות בגרויות, ומצד שני הוא כתב: "לבלתי אקבל משרת הציבור לא אני ולא יוצאי חלצי... וכ"ש שלא יתנו לב ליהנות מסוגים כאלה אשר הם קודש...". אז גם להיות אברך או כיו"ב שלא צריך לעשות בגרויות אי אפשר. האם ניתן לומר שכיון שהיום המציאות השתנתה יהיה מותר לעשות בגרויות (כמו שבנו התיר לבניו ללבוש בגדים אירופיים למרות שמוהרמ"ך אסר כי בארץ השתנתה המציאות) או שעדיין צריך לשמור דבריו?

הרב אדיר כהן

אם יוכל לציין המקום המדויק של צוואת מוהרמ"ך זו ונענה בזה בס"ד כי לפום רהיטא לא זכורני צוואה זו.
רק הצוואה של הבגדים שהזכיר בסוף דבריו ראיתי שהוזכרה בראש ספר פרח שושן, וגם שם לא הובא צוואה ממש

שאלת המשך:

הוא לא כתב זאת כצוואה ממש אלא אגב אורחא של דברים נוספים שכתב. זה מופיע בספר "זכות משה" בקונטרס "ויקהל משה" עמודים 11-12 (מאות כ"ד עד ל"ב זה הציווי ליוצאי חלציו).

הרב אדיר כהן

אכן היטיב עתה לכתוב שאין זו צואה ממש כי זה "זכרונות" שכתב ל"עצמו" כפי הנראה שנים רבות קודם פטירתו, מה נראה לו שלעתיד יצווה את בניו, אבל לא נודע בשום מקום ממנו בכתב או בע"פ (ואף שהיה כותב כמעט כל דבר כאשר יראה הרואה) שאכן לבסוף ציווה כן. אבל ודאי שזה רצונו ומי שיחפוץ לעשות רצון צדיק, אולי כן ראוי ,אם הדבר אפשרי, אבל בהחלט אין זו צואה ומן הדין אין בזה חיוב ממשי ליוצאי חלציו, תדע שכתב שם מוהרמ"ק שהוא וזרעו לא יקבלו שום משרת ציבור והוא עצמו לבסוף נכנע וקיבל עליו, כי לא ברצון כידוע.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן