Menu
שאל את הרב
print
אא

האם מותר או אסור מן הדין לשבת ולאכול עם נשים אחרות באותה שולחן אף שבעליהן נמצאים איתם. (ולהוריד העיניים כל הארוחה זה לא מציאותי) וכוונתי לסעודות משפחתיות עם גיסות וגיסים, בני ובנות דודים וכו' ובקאבס אני יודע שהיה המנהג להפריד בין גברים לנשים, כל אחד בחדר נפרד. לכן, מה מקור המנהג? ואני אשמח לקבל תשובה מפורטת כדי שאוכל לעיין בנושא בעומק.

הרב אליהו מאדאר

פעם הצניעות היתה גדולה, וגם היתה להם אפשרות שהאנשים ישבו בשלחן בפני עצמו, והנשים תשבנה במקום אחר בשלחן בפני עצמו, ועיין בספר בן איש חי (שנה ב' בראשית אות ב'), היום מחוסר מקום מקילים שישבו על שלחן אחד. ואילו היה הדבר אסור אין להקל, אבל כיון שהם בני משפחה אחת אפשר להקל לישב סביב שלחן אחד. אך כמובן צריכים ליזהר שלא לישב איש ואשה זרים סמוכים זה לזה ולא זה מול זה, אלא בחצי שלחן אחד גברים ובחצי השני נשים או כיוצא בזה.
ואם רואים שהמכשול קרוב, ישתדלו להושיב הנשים בשלחן בפני עמו. ובכל אופן צריכים ליזהר משחוק וקלות ראש ודיבורים מיותרים וכיוצא באלו. (ועיין בספר הלבוש סוף חלק אורח חיים והובא ביביע אומר חלק ג' אבן העזר סימן י' עיין שם. ועיין עוד בספר הנד"מ גן נעול חלק א' פרק ג', שהאריך בעניינים אלו, והביא פוסקים שדברו בזה). וה' יעזור שלא תצא תקלה כלל.

שאלת המשך:

אני רוצה לברר שכל זה לא נאמר אלא למספר מצומצם של אנשים בתוך הבית, אך לא באולמות שיש ישיבה מעורבת בין נשים וגברים שהאיסור הוא ברור כמבואר באור"ח סי' תקכט סע' ד' (וכן שם בכף החיים ומשנ"ב). נכון??

רבני בית ההוראה

כמובן הרב נר"ו כתב להדיא כיון שהם בני משפחה אחת וכו'

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew