Menu
שאל את הרב
print
אא

הבא"ח (ש"א וישלח אות א') כתב שהזמן הטוב ביותר של השינה הוא בחציו הראשון של הלילה. אבל כתב עוד (ש"א פקודי אות ט') שטוב להזהר שלא ילך לישון עד שיעברו ג' מתחילת הלילה. א"כ יוצא שיש לישון רק ג' שעות עד חצות, והרי יש לישון לפחות ו' שעות?

הרב ירון ביתאן

הנה הבן איש חי כתב (בפרשת פקודי שם) שמונים ג' שעות מזמן תפלת ערבית אפילו כשמתפלל מפלג המנחה. וכף החיים (סימן רל"ח סעיף קטן ט') כתב דאלו ג' אין צריך להיות שלמות אלא שעה שהתפלל בה ערבית אפילו נשאר בה קצת תחשב לאחת ושעה שניה שלימה ושלישית מקצתה ככולה עיין שם. ואם כן משכחת לה בימות החורף שהלילות ארוכים שאדם יתפלל במעוד יום מפלג המנחה ואחר השעה ושני משוהיין ישאר לו שש שעות שינה בלילה.
ויותר נראה לומר שבאמת לפי הבריאות לא משכחת לה שימתין שלש שעות ויקום בנקודת חצות. ודברי הבן איש חי הם לנוהגים על פי הסוד ולא חוששים לישון שש שעות, וכרבינו האר"י ששמעתי שהיה ישן ג' שעות בלילה בלבד וה' שומר על בריאותם (וכעין שכתב הבן איש חי בפרשת וישלח  שמי שממעט משיעור שש שהוא בריאות גופו ומוסיף על בריאות נפשו בטוח שלא יגיע לו נזק) ועיין בעוד יוסף חי (פרשת פיקודי אות ו')
ועוד יש לומר שגם שאר אדם יכל לקום חצות לקרוא תיקון חצות ולעסוק מעט בתורה ויחזור לישון וכמו שכתב הבן איש חי (פרשת וישלח הלכה ב') בשביל להשלים לשש שעות שינה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew