Menu
שאל את הרב
print
אא

לפעמים גוזרים על אדם לחיות למרות שלא מגיע לו, משום שעתיד להיוולד לו בן שיהיה צדיק, תלמיד חכם וכדו'. כדוגמא שמעי, שקילל את דוד (כדאיתא בשמואל ב' פרק ט"ז) - ודוד לא הסכים שיהרגו את שמעי, משום שעתיד לצאת ממנו צאצא שיושיע את ישראל - וזהו מרדכי. אכן מרדכי הוא מצאצאי שמעי, שנא' במגילת אסתר "ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי", ולא הבנתי :הרי זה לא אותו שמעי, כי שמעי שקילל את דוד היה שמעי בן גרא, ושמעי - הסבא של מרדכי - קרוי במגילת אסתר בן קיש ("מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש") . ומלבד זאת קשה להניח שהסבא היה בימי דוד - לפני בית ראשון - והנכד היה בימי אחשורוש, אחרי יותר מ-410 שנות בית ראשון (שני דורות בד"כ לא לוקח 400 שנה). אז מה הכוונה? ואם שמעי הסבא של מרדכי קרוי ע"ש סבא של סבא שלו שהוא שמעי בן גרא - א"כ מנלן שהיה צאצא שלו, רק בגלל שקרוי בשם זהה?

הרב שלמה יהונתן מאזוז

שמעי זה על כרחנו הוא שמעי בן גרא, שאם לא כן מדוע טרח הכתוב ליחס את מרדכי שלשה דורות למעלה כשהם אנשים בלתי ידועים, אלא על כרחך ששמעי הוא שמעי בן גרא בן קיש, שהוא קיש אבי שאול המלך. כך הוא בתרגוםראשון, ופשוט הדבר שהכתוב דילג על כמה וכמה דורות באמצע כיון שאין לו ענין בהזכרתם (מה שאין כן בסוף רות שטרח לפרט את כל הדורות מיהודה עד דוד המלך הואיל וכוונתו להודיע את יחוסו) אבל בתרגום שני ייחס את מרדכי דור עשירי לשאול המלך, ולא ייחס אותו לשמעי בן גרא. רק אחר כך דבריו סותרים זה את זה, וכבר העיר בזה מרן ראש הישיבה שליט"א בסנסן ליאיר עמוד קכ"ז.

שאלת המשך:

ראשית ,כמו שאמר הרב שמקרא מדלג כמה דורות, זה כמו שבואל בן גרשום בן משה לא יתכן שיהיה נכדו של משה רבינו משום שכידוע היה בימי דוד המלך והחזיר אותו בתשובה והפך מיונתן לשבואל והרי מכניסת ישראל לארץ עד תקופת דוד עברו בערך קרוב ל400 (הרי מבית ראשון שבנה שלמה המלך היה מכניסת ישראל לארץ 440 שנה) לכן בוודאי לא נכד משה אלא צאצאו וכן שהרב אמר איך שמעי היה בן קיש הרי הוא לא היה אחיו של שאול אלא מוכרח להגיד שצאצאו היה וכך מרדכי רק רציתי לדעת האם יש מקור שאומר זאת במפורש שנית , האם נכון להגיד שבתוקפת דוד המלך עם ישראל היה קרוב או מעל 10 מליון איש (כולל נשים וילדים) שספר דוד המלך הם היו כפליים מיוצאי מצרים ויוצאי מצרים 60 ריבוא זה רק הגברים מגיל 20 עד 60 כלומר יוצאי מצרים היו כמה מליונים כלומר בין 5או 6 מליון או יותר האם החישוב נכון?

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. לגבי שבואל מובא בריטב"א (ב"ב דף ק"י ע"א) בשם הירושלמי (פ"ט דברכות) שהק' מדוע זכה לחיות כ"כ, ותירצו מפני שהיה מזלזל בע"ז בפני הבאים לעובדה, וכששואלים למה א"כ הוא כהן לה, א"ל בשביל לחיות ע"ש.

ב. לגבי שמעי הבאתי מקור מתרגום ראשון של אסתר.

ג. מבואר במפרשים בשמואל ב' (כ"ד ב') שהמספר שם אינו כולל את לוי ובנימין ואילו בדה"א (כ"א ה') מונה אותם ואת כל השרים שלא נמנו בשמואל. ועוד כותב שם המלבי"ם ע"פ דה"א (כ"ז כ"ג-כ"ד) שלמעשה לא מנה דוד פחות מבן עשרים. ע"ש.וא"כ בדה"א מבואר שהיו ישראל (כולל בני יהודה) 1,570,000 מיליון וחמש מאות ושבעים אלף איש, וכשתתן לכל אחד אשה אחת, הרי 3,140,000 שלש מיליון ומאה ארבעים אלף. ואם לכל אחד כחמישה בנים, הרי הבנים לבד 7,850,000 שבע מיליון ושמונה מאות וחמישים אלף, תוסיף עליהם את ההורים כנ"ל הרי קרוב לאחד עשר מיליון !וכל זאת לפני שביררנו אם נמנו מעל גיל ששים.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן